Appendix:Bring/926. Plikt

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

pliktenlighet, pliktkänsla, plikttrohet, pliktuppfyllelse, skyldighet, åliggande, förbindelse, förpliktelse, fordran, krav, laglydnad, lydnadsplikt, tjänst, tjänsteplikt, ämbete, ämbetsplikt, värv, kall, kallelse, syssla, arbetsfält, uppgift, yrke, mission, åtagande, funktion, funktionär, ansvar, ansvarighet, ansvarskänsla, ansvarsfullhet, ansvarsskyldighet, betalningsskyldighet, redovisningsskyldighet, pålaga, reallaga, skuld, utskylder, prestation;

moral, moralfilosofi, moralist, moralitet, sedlighet, sed, sedighet, sedvana, sedvanerätt, sedebud, sedebetyg, sedelag, sedelära, sedemålning, sedesamhet, sedeskildring, etik, etiker, tio Guds bud, dekalogen, samvete, samvetsplikt, samvetsfrid, samvetsgrannhet, samvetslugn, samvetsro, samvetssak, samvetstvång, samvetsömhet, dygd, dygdelära, dygdemönster, heder, hederlighet, hedersamhet, hedersbegrepp, hederssak, hedersskuld, pålitlighet, ordhållighet, obrottslighet, trofasthet, trohet, trohetslöfte, trotjänare, tro och loven, tro och lydnad, lydaktighet, tro- och huldhetsed, helgd, okränkbarhet, anständighet, dekorum, konvenans.

verb

böra, åligga, tillkomma, fordras, skola, nödgas, hövas, anstå, passa sig, skicka sig, ålägga, kräva, fordra, förplikta, förbinda sig, påtaga sig, tillförbinda sig, åtaga sig, ansvara, fullgöra, uppgöra, uppfylla, iakttaga, honorera, göra ifrån sig.

adjektiv, adverb

pliktenlig, pliktmässig, pliktskyldig, plikttrogen, förpliktad, förbunden, skyldig, ansvarsskyldig, betalningsskyldig, redovisningsskyldig, pliktig, tropliktig, ansvarig, ansvarsfull, obligatorisk, oavvislig, bindande, stringent, peremtorisk, kategorisk, okränkbar, lagstadgad, konventionell, sedvanlig, passande, anständig;

moralisk, sedig, sedlig, sedesam, sedesträng, etisk, dygdesam, dygdig, samvetsgrann, samvetsöm, pålitlig, trofast, trogen, hederlig, hedersam, obrottslig, honnett, laglydig, lydaktig, arbetsam, arbetsduglig;

som sig bör, comme il faut, honnettemang, obrottsligen, sedvanligen, i tjänsteväg, ex officio.