Appendix:Bring/931. Bifall

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

bifall[redigera]

substantiv

bifallsyttring, bifallsmummel, bifallsnick, bifallsrop, bifallssorl, bifallsstorm, bifallstecken, applåd, applådsalva, handklappning, bissering, bravorop, dakaporop, leverop, vivatrop, framropning, hurrarop, hurra, hurrning, beröm, berömmelse, ros, beprisning, lov, lovkväde, lovoffer, lovord, lovpsalm, lovsång, lovtal, lovtalare, eloge, pris, prisbelöning, prismedalj, pristagare, prisutdelning, prisvinnare, belöning, belöningsmedalj, beundran, beundrare, tillfredsställelse, belåtenhet, förnöjelse, erkännande, uppskattning, värdering, aktning, aktningsbetygelse, aktningsbevis, aktningsgärd, estim, godkännande, antagande, otadlighet, approbation, approbatur, approbaturskarl, approbering, antagning, antagningsbevis, laudatur, tillstyrkan, bekräftelse, stadfästelse, sanktion, instämmande, enighet, enhällighet, samförstånd, stämmighet, tillåtelse, lov, lovlighet, imprimatur, giltighet, garanti;

popularitet, popularitetsjakt, popularitetsjägare, anseende, folklighet, ynnest, ynnestbevis, gunst, gunstbevis, gunstbevisning, gunstling, gunstlingskap, rekommendation, förord, anbefallning, anbefallningsbrev, introduktion, introduktionsbrev, tillit, tilltro, förtroende, försvar, försvarsskrift, lyckönskan, lyckönskning, välsignelse, omtyckthet;

utmärkelse, hyllning, hyllningsgärd, hyllningssång, hedersbetygelse, hedersbevisning, hedersdiplom, hedersomnämnande, hederspris, hedersrum, hederstecken, hederstitel, ära, ärebetygelse, ärebevisning, äredikt, äreminne, äreport, äretecken, äretitel, triumf, triumfator, triumfbåge, triumfport, triumftåg, triumfvagn, lagerkröning, jubel, jubelfest, jubelrop, jubelsång, tedeum, festtal, panegyrik, panegyriker, panegyrist, smicker, smickrare, rökelse, rökoffer, rökverk, komplimang, utbasuning, utbasunering, reklam, reklamväsen, puff, puffannons, puffsystem.

verb

gilla, godkänna, approbera, antaga, tillfredsställa, förnöja, tillstyrka, bekräfta, stadfästa, sanktionera, underskriva, instämma, sammanstämma, överensstämma, enas, tillåta, bifalla, bejaka, lovgiva, förorda, anbefalla, rekommendera, gynna, försvara, rättfärdiga, garantera, intyga, gå i god för, gå in på, slå till;

värdera, uppskatta, estimera, akta, högakta, lika, beundra, rosa, berömma, beprisa, prisa, prisbelöna, lovorda, lovprisa, lovsjunga, lovsäga, applådera, bissera, framropa, komplimentera, smickra, uppmärksamma, erkänna, upphöja, utmärka, belöna, ära, fira, hylla, celebrera, förhärliga, höja till skyarna, höja till stjärnorna, lagerkröna, strö blommor för, stöta i basun för, puffa för, utbasuna, utbasunera, jubla, tilljubla, höja ett leve, hurra, lyckönska, välsigna;

skörda bifall, triumfera, skära lagrar.

adjektiv, adverb

belåten, förnöjd, enig, ense, enstämmig, samstämmig, enhällig, gunstbenägen, gunstig, ynnestfull, gynnsam, omtyckt, populär, guterad, väl anskriven, avhållen, folkkär, folklig, otadlig, oklanderlig, oantastlig, tadelfri, klanderfri, tillåtlig, lovgiven, lovlig, gill, giltig, plausibel;

aktningsvärd, berömvärd, beundransvärd, erkännansvärd, lovvärd, prisvärd, rosvärd, berömlig, laudatursmässig, approbatursmässig, approbabel, antaglig, estimabel, rekommendabel, förtjänstfull, förtroendeingivande, betrodd, gäv, utmärkt, prisgill, högtberömd, högtbetrodd, högtförtjänt, högtlovad, högtärad, ärofull, panegyrisk;

tillfreds, berömligen, över allt beröm, bravo, bravissimo, dakapo, vivat, leve, hipp hurra.