Appendix:Bring/976. Gudom

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

gudom[redigera]

substantiv

gudomlighet, Gud, Herren, allfader, allhärskare, allgodhet, allmakt, allmaktsord, allvetenhet, allvishet, urväsen, urväsende, himlafader, gud fader son och helig ande, väsensenhet, treenighet, trinitet, skapare, skaparkraft, skaparord, skapartanke, skapelse, skapelseakt, skapelsedag, skapelseskede, upprätthållare, världsdomare, försyn, predestination, ordet, logos, inkarnation, gudamänniska, mandomsanammelse, frälsare, frälserman, medlare, medlarekall, försonare, Herrens smorde, Messias, Immanuel, Kristus, gode herden, livsens träd, fridsfurste, saliggörare, hugsvalare, Jehova, Sebaot, Elohim;

överjordiskhet, fullkomlighet, oändlighet, evighet, allestädesnärvaro, allestädesnärvarelse, ofattlighet, oföränderlighet, helighet, rättfärdighet, sannfärdighet, nåd, nådastol, nådatid, nådaval;

gudsbeläte, gudsmedvetande, gudaliv, gudalära, gudamakt, gudatro, kallelse, pånyttfödelse, rättfärdiggörelse, helgelse, heliggörelse, förnyelse, inspiration, uppståndelse, domedag, himmelrike, himmelsfärd, förklaring, förklaringsberget.

verb

skapa, upprätthålla, styra, råda, härska, regera, frälsa, återlösa, utkora, predestinera, kalla, upplysa, pånyttföda, rättfärdiggöra, helga, heliggöra, hugsvala, inspirera, saliggöra, förhärliga, förklara.

adjektiv, adverb

gudomlig, allgod, allhärskande, allrådande, allseende, allvetande, allvis, allsmäktig, allsvåldig, allestädesnärvarande, evig, oföränderlig, fullkomlig, oändlig, ofattlig, treenig, överjordisk, övermänsklig, övernaturlig, rättfärdig, sannfärdig, helig, nådig, nåderik, himmelsk, gudalik, gudamänsklig, gudasänd, messiansk, odödlig, förklarad.