Appendix:Bring/983. Troslära

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

troslära[redigera]

substantiv

tro, trosartikel, trosbekännare, trosbekännelse, trosbroder, trosfrände, trosförvant, troshjälte, troskamp, trosliv, trosmening, trosnit, trossak, trossamfund, trossyster, trostvång, trosvittne, trosvärme, konfession, konfessionalism, bekännelse, bekännelseskrift, bekännelsetrohet, bekännare, augsburgiska bekännelsen, renlärighet, ortodoxi, hyperortodoxi, rättrogenhet, religion, statsreligion, religionsbekännelse, dogm, dogmatik, dogmatiker, dogmatism, dogmhistoria, dogmsystem, dogmtro, dogmtvång, kanon, ofelbarhet, ofelbarhetsdogmen, symbolum, kyrka, kyrklighet, kyrkofader, kyrkolärare, teolog, teologi, isagogik, typologi, teodicé, formalprincip, materialprincip, transsubstantiation, teism, monoteism, teist, monoteist, monism, monist, skolastik, skolastiker, teosof, teosofi, universalism, universalist;

religiositet, gudsmedvetande, uppenbarelse, kristendom, kristenhet, kristologi, salighetslära, katekes, lillkatekesen, långkatekes, storkatekes, katekisation, katekumen, kateket, kateketisering, konfirmand, konfirmation.

verb

tro, lära, bekänna sig till, dogmatisera, kateketisera, katekisera, konfirmera.

adjektiv, adverb

troende, rättroende, trosvarm, bekännelsetrogen, rättrogen, renlärig, ortodox, hyperortodox, konfessionell, dogmatisk, kanonisk, ofelbar, kyrklig, nykyrklig, teologisk, isagogisk, typologisk, teistisk, monoteistisk, monistisk, skolastisk, teosofisk, religiös, kateketisk, kristen, kristlig, kristologisk, kristtrogen, medkristen, kristligen.