Appendix:Starka verb

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Se även lista över appendix.

Wikipedia har en artikel om:
Starka verb

Starka verb är verb som har en avljudsrelaterad vokalväxling i stamstavelsen. Starka verb förekommer i germanska språk såsom svenska, isländska, engelska, tyska och nederländska.

I svensk grammatiklära är de starka verbens böjningsmönster även känt som fjärde konjugationen. Gemensamt för de flesta starka verb är supinumändelsen -it samt perfektparticipändelsen -en.

Listor över starka verb[redigera]

Följande är listor över starka verb i olika språk.

Svenska[redigera]

verb preteritumform supinumform perfektparticip avljudsklass
be bad bett bedd ?
binda band bundit bunden 4
bita bet bitit biten 1
bjuda bjöd bjudit bjuden 2
bli blev blivit bliven 1
brinna brann brunnit brunnen 4
brista brast brustit brusten 4
bryta bröt brutit bruten 2
fara for farit faren 6
förnimma förnam förnummit förnummen 4
giva gav givit given 5
gripa grep gripit gripen 1
kliva klev klivit 1
låta lät låtit låten 7
smyga smög smugit 2
skriva skrev skrivit skriven 1
stiga steg stigit stigen 1
svälta svalt svultit svulten 3

Engelska[redigera]

verb preteritumform perfektparticip avljudsklass
bide bode bidden 1
bite bit bitten 1
chide chid chidden 1
choose chose chosen 2
cleave clove cloven 2
dive dove doven 2
drive drove driven 1
fly flew flown 2
freeze froze frozen 2
hide hid hidden 1
ride rode ridden 1
rise rose risen 1
shine shone shone 1
shrive shrove shriven 1
smite smote smitten 1
stride strode stridden 1
strike struck stricken 1
strive strove striven 1
thrive throve thriven 1
write wrote written 1
writhe wrothe writhen 1

Tyska[redigera]

verb preteritumform perfektparticip avljudsklass
besprechen besprach besprochen 4
besteigen bestieg bestiegen 1
binden band gebunden 3
brechen brach gebrochen 4
erbrechen erbrach erbrochen 4
fliegen flog geflogen 2
erziehen erzog erzogen 2
geben gab gegeben 5
laden lud geladen 6
nachweisen wies nach nachgewiesen 1
schleichen schlich geschlichen 1
schlingen schlang geschlungen 3
schreiben schrieb geschrieben 1
singen sang gesungen 3
sprechen sprach gesprochen 4
steigen stieg gestiegen 1
treffen traf getroffen 4
übertreffen übertraf übertroffen 4
verbinden verband verbunden 3
verschlingen verschlang verschlungen 3
weben wob gewoben 2
winden wand gewunden 3
zerbrechen zerbrach zerbrochen 4
ziehen zog gezogen 2

Avljudsklasser[redigera]

Vokalväxlingarna inordnas i sju avljudsklasser. Se även w:en:Germanic strong verb.

Första avljudsklassen[redigera]

<Svenska vokalväxlingarna: i - e - i t.ex. bita, bet, bitit>

<Tyska vokalväxlingarna ei – i – ie/i, t.ex. schleichen, schlich, geschlichen >

Andra avljudsklassen[redigera]

<Svenska vokalväxlingarna: u - ö - u t.ex. bjuda, bjöd, bjudit>

<Tyska vokalväxlingarna ie/e – o – o , t.ex. fliegen, flog, geflogen >

Tredje avljudsklassen[redigera]

<Svenska vokalväxlingarna: ä - a - u t.ex. svälta, svalt, svultit>

<Tyska vokalväxlingarna e/i – a – o/u , t.ex. verbinden, verband, verbunden >

Fjärde avljudsklassen[redigera]

<Svenska vokalväxlingarna: i - a - u t.ex. binda, band, bundit >

<Tyska vokalväxlingarna e/o – a – o, t.ex. sprechen, sprach, gesprochen >

Femte avljudsklassen[redigera]

<Svenska vokalväxlingarna: i - a - i t.ex. giva, gav, givit >

<Tyska vokalväxlingarna e/i – a – e, t.ex. geben, gab, gegeben >

Sjätte avljudsklassen[redigera]

<Svenska vokalväxlingarna: a - o - a t.ex. fara, for, farit >

<Tyska vokalväxlingarna a – u – a, t.ex. laden, lud, geladen >

Sjunde avljudsklassen[redigera]

<Svenska vokalväxlingarna: å - ä - å t.ex. låta, lät, låtit >