Diskussion:egoism

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Artikeln beskrev 'egoism' som "uppfattningen (och det praktiska omsättandet av denna) att det egna välmåendet bör prioriteras högst, men inte på andras bekostnad". Jag tror vi kan dela upp ordet i två olika betydelser: Dels den vardagliga betydelsen, där man kallar någon 'egoist' om denne har ett överdrivet självintresse, eller utövar sitt självintresse på bekostnad av andra. Denna betydelse står först i SAOB och på andra plats i Merriam-Webster. Dels den filosofiska uppfattningen att människor agerar egoistiskt, eller bör agera egoistiskt. Denna betydelse står först i Merriam-Webster. 88.131.2.130 25 september 2009 kl. 10.56 (CEST)

Ingenstans i SAOB står det någonting om att självintresset är eller inte på någon annans bekostnad. Jag föreslår följande:

1. uppfattningen (och det praktiska omsättandet av denna) att det egna välmåendet bör prioriteras högst, men inte på andras bekostnad; det att vara egoistisk

2. i klandrande mening: själviskhet, egennytta, egennyttigt tänkesätt, egennyttig läggning

punkt 2 är citerat från SAOB, jag vet inte om man får göra så?

Så bör man nog inte göra. Gränslinjerna är lite vaga och jag tror faktiskt att vi ibland är lite "överförsiktiga" (vilket dock är rätt i väntan på närmare diskussion och utredning av vad som brukar anses acceptabelt bland professionella lexikografer) - men att ta en så pass lång formulering och använda rakt av utan att ange källa måste vi nog se som över gränsen, speciellt då med tanke på att vi genom att lägga upp den på Wiktionary säger att den också får användas fritt, även i kommersiellt syfte, av andra (ungefär, fast egentligen ska de väl ge ganska omfattande källhänvisning och återge licenser och grejer då...) En omformulering borde vara ok? "nedsättande: egennyttigt tänkesätt eller dito läggning, egennytta, själviskhet". Ever wonder 6 november 2009 kl. 17.49 (CET)

Med tanke på de olika definitionerna: det är inte så att vi har att göra med olika egoismer (324 svenska googleträffar)? Ever wonder 6 november 2009 kl. 17.55 (CET)


Den första betydelsen av "egoism" lyder nu:

1. (filosofi) uppfattningen (och det praktiska omsättandet av denna) att det egna välmåendet bör prioriteras högst, men inte på andras bekostnad; det att vara egoistisk

Jag har aldrig sett någon filosof som definierat egoism som att "det egna välmåendet bör prioriteras högst, men inte på andras bekostnad". Det låter snarare som en kompromiss mellan egoism och altruism.

Hobbes anser till exempel att olika människors egenintresse kommer i konflikt med varandra och att man därför bör ha någon form av centralmakt (Wikipedia). Nietszche ansåg att de starka skulle agera egoistiskt och se till att de tjänades av den stora massan. Osv.

Det enda man kan säga generellt är att egoism inom filosofin betecknar ett handlande som är i individens egenintresse, vad än det intresset råkar vara. --Metacell 4 december 2009 kl. 16.45 (CET)


Ayn Rand, som skapade filosofin om den rationella egoismen, skriver vid flera tillfällen att egoism inte är att offra det andra värderar för att gynna det man själv värderar.

"The choice is not self-sacrifice or domination. The choice is independence or dependence."

"The egoist in the absolute sense is not the man who sacrifices others."

"In popular usage, the word “selfishness” is a synonym of evil; the image it conjures is of a murderous brute who tramples over piles of corpses to achieve his own ends, who cares for no living being and pursues nothing but the gratification of the mindless whims of any immediate moment.

Yet the exact meaning and dictionary definition of the word “selfishness” is: concern with one’s own interests.

This concept does not include a moral evaluation; it does not tell us whether concern with one’s own interests is good or evil; nor does it tell us what constitutes man’s actual interests. It is the task of ethics to answer such questions.

There is a fundamental moral difference between a man who sees his self-interest in production and a man who sees it in robbery. The evil of a robber does not lie in the fact that he pursues his own interests, but in what he regards as to his own interest; not in the fact that he pursues his values, but in what he chose to value; not in the fact that he wants to live, but in the fact that he wants to live on a subhuman level.

If it is true that what I mean by “selfishness” is not what is meant conventionally, then this is one of the worst indictments of altruism: it means that altruism permits no concept of a self-respecting, self-supporting man—a man who supports his life by his own effort and neither sacrifices himself nor others. It means that altruism permits no view of men except as sacrificial animals and profiteers-on-sacrifice, as victims and parasites—that it permits no concept of a benevolent co-existence among men—that it permits no concept of justice."

Hämtat från Ayn Rand Lexicon: http://aynrandlexicon.com/lexicon/selfishness.html

Därför anser jag att def. 1 bör ändras till:

1. (filosofi) uppfattningen (och det praktiska omsättandet av denna) att det är rätt att maximera det man värderar, utan att uppoffra vare sig själv eller andra.

Alternativt att denna definition läggs till de 2 existerande punkterna.

Denna ändring bör även gälla egoistisk, http://sv.wiktionary.org/wiki/egoistisk, alt. att en andra definition läggs till även där. föregående osignerade kommentar är från 217.208.215.20 (diskussion • bidrag)

När olika filosofer definierar ett filosofiskt begrepp olika, är det kanske önskvärt att dessa definitioner redogörs för mer ingående i en encyklopedisk artikel, medan det i ordbokssammanhang kanske är bäst att ge en (eller fler) bredare definition(er) som inte onödigt detaljerat anger betydelsen/-erna. Wikipedia har till exempel en förgreningssida (för egoism) som listar fyra sådana allmänna betydelser, som är mer ordbokslika.
När det gäller förhållandet mellan egoism och egoist finns det uppenbarligen ett sådant, rent språkmässigt. Man är givetvis en egoist om man innefattas av något av begreppen som hänförs till egoism (enligt någon av definitionerna), och man behöver nog inte gå in på de olika egoismerna på uppslaget egoist utan de borde kunna samsas om en, men här finns också en allmän betydelse som inte har nån direkt utgångspunkt från någon filosofisk definition. Begreppet används av betydligt fler än filosofer och i andra sammanhang. I denna betydelse är det kort och gott "självisk person" som avses, och då oftast i pejorativ bemärkelse, oavsett hur denna betydelse nu skulle svara mot någon av de definitioner av egoism som finns inom filosofin. ~ Dodde 2 augusti 2010 kl. 23.39 (CEST)
OK, jag köper det. Men det kanske vore lämpligt att ha med en länk till den förgreningssidan som "se även" eller "fördjupning"? --81.230.3.170 5 augusti 2010 kl. 12.06 (CEST)
Jag menade på inget sätt att uppslaget är så bra det kan bli, diskuterade mer i allmänna termer. Jo, vi har en mall {{wikipedia}} för länkning till motsvarande sida på Wikipedia. Jag har lagt till den nu [1]. ~ Dodde 5 augusti 2010 kl. 13.19 (CEST)