Diskussion:extrem

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det jag reagerar emot är att använda en enordig definition av ett adjektivt med ett adverb. Att byta ut "extremt" mot "mycket" rättar inte till problematiken. Jag ser inte i någon annan ordbok att detta är det enda sättet att beskriva ett ord. Extremt betyder snarare "ytterst mycket" så bara "mycket" blir väl snarare felaktigt? NEO skriver exempelvis i inledningen till ordboksartikeln: "som går (alltför) långt i en riktning i fråga om åsikter, handlingar e.d. ...", vilket enligt mig ger en betydligt bättre förståelse av ordets innebörd. Vidare anger engelskspråkiga Wiktionary hela 6 definitioner av extreme, och inte en enda av dessa använder sig av formen extremely. Dodde 10 oktober 2006 kl. 06.21 (UTC)

"ytterst mycket": Det var just därför jag ville använda adverbet "extremt"="ytterst mycket" istället för det mildare "mycket". Och ordet "extrem" betyder just att man är extremt (något): "Alla är bra på matte, men hon är extrem" = "Alla är bra på matte, men hon är extremt bra". "Extrem" (adj.) har alltså här samma betydelse som "extremt" (adv.) bra (adj.). Rent generellt har "extrem" (adj.) (alltid?) samma betydelse som "extremt" (adv.) (+adjektiv). --Andreas Rejbrand 10 oktober 2006 kl. 06.35 (UTC)
Men vill man veta vad ett ord betyder så blir vill man ju helst ha en definition snarare än en massa exempel. Om du extrem och extremt har (ung.) samma betydelse så hjälper det ju inte om man anger det ena av dessa orden som förklaring till det andra. Vet man inte vad extrem betyder, så vet man rimligtvis inte vad extremt betyder heller, därför är det en dålig definition. Möjligen kan man från adverbet göra någon sorts hänvisning till grundformen av adjektivet, men knappast tvärtom, imho. Dodde 10 oktober 2006 kl. 06.40 (UTC)
Jag ger en exakt definition och utöver denna några exempel. Extrem betyder "extremt +adjektiv", och vi vet att "extremt" betyder "mycket (starkt), ovanligt" och adjektivet beror på situationen. Definitionen är exakt! --Andreas Rejbrand 10 oktober 2006 kl. 08.47 (UTC)
Det är i det här fallet enklare att definiera adverbet "extremt" (mycket (starkt), ovanligt), medan det rena adjektivet "extrem" är något mer ovanligt till sin användning. Adjektivet "extrem" betyder att man är väldigt mycket (d.v.s. extremt) "någonting", och detta "någonting" beror på situationen. Exempelvis meningen "Anna är extrem!" kan betyda "Anna är extremt duktig!", "Anna är extremt lat!" eller "Anna är extremt uthållig!", allt beroende på definitionen. Vi ser alltså att "extrem" (här) betyder "extremt +adjektiv", där adjektivet är givet av situationen. Min definition kanske är mindre vanlig till sin typ, men den är - och det är det viktigaste - helt korrekt och inte alls särskilt lång och komplicerad. --Andreas Rejbrand 10 oktober 2006 kl. 08.53 (UTC)
Alternativet till den korta definitionen
extremt (+underförstått adjektiv)
är
som med någon egenskap utmärker sig genom att vara annorlunda än jämförande objekt
fast denna är något mindre korrekt och dessutom längre. --Andreas Rejbrand 10 oktober 2006 kl. 08.56 (UTC)
Märk att adjektivet alls inte behöver stå ensamt (och oftast inte gör det). Man kan tala om extrem hetta, köld, okunskap och så vidare. Ever wonder 10 oktober 2006 kl. 09.44 (UTC)
Jag hoppas att du inte tar illa upp Andreas, men jag har bytt ut din definition eftersom den anknöt till en ovanlig användning av ordet och dessutom var ganska underlig till formen. Jag har lånat synonymen "ytterlig" från Bonniers svenska ordbok då jag inte kunde komma på någon bättre själv. Bonniers anger även "överdriven". Dina exempel var det inget fel på, och den användning som förekommer i dem bör nog speglas i artikeln. Jag tror att den kan sägas gå in under definitionen "ytterlig" (i så fall är det bara att lägga tillbaka ett eller flera av exemplen), annars får vi hitta en passande formulering för en definition två eller en utvidgning av definition 1. Ever wonder 10 oktober 2006 kl. 10.15 (UTC)
Jag tycker inte om den nya definitionen att "extrem"="ytterlig": vi har då endast "flyttat" definitionsproblematiken till en ny artikel. --Andreas Rejbrand 10 oktober 2006 kl. 10.35 (UTC)
Dessutom passar exemplet "extrem hetta" också in på min definition: "en extremt stark/hög/påtaglig/etc. hetta" (lite kryptiskt men betydelsemässigt korrekt). --Andreas Rejbrand 10 oktober 2006 kl. 10.37 (UTC)
Ever wonder skrev en ny def. och jag lade till exempel, så nu kan åtminstone jag acceptera artikeln. --Andreas Rejbrand 10 oktober 2006 kl. 11.41 (UTC)
Det ser väl bra ut nu, ja. --Petter 12 oktober 2006 kl. 00.31 (CEST)