Diskussion:hända

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Angående grekiskan: vad menas med "inte olika språkvarianter"? För enkelhets skull tror jag att antika/mycket gamla varianter av språk bör få egna underrubriker - som jag uppfattar det är det ganska stor skillnad på antik och modern grekiska, likaväl som anglosaxiska ("Old English", "Englisc": ISO 639-2: ang) och modern engelska skiljer sig i ganska hög grad.

Så snarare än att sätta klassisk och modern grekiska, gammel- och modern engelska samt fornnordiska och <något lämpligt skandinaviskt språk (isländska? färöiska?)> på samma rad, så bör de få egna rader. Jag kan acceptera om grekiska just får gammelvarianten som en underrubrik, då jag inte *tror* att det finns fler avkomlingar till den klassiska grekiskan. (Ytterligare information om detta emottages tacksamt :)

Så frågan är väl: ska 'under-punkterna' endast användas om sådana språkvarianter som förekommit samtidigt? \Mike 20 juni 2007 kl. 10.22 (CEST)

Ja, förmodligen. – Smiddle 20 juni 2007 kl. 10.31 (CEST)
Jag kan säga så mycket som så, att om underrubrikerna inte presenteras på Wiktionary:Stilguide/Språknamn så kommer Doddebot inte kunna hantera att skapa översättningslänkar till rätt Wikt. När det inte står något om modern/klassisk grekiska, vad är det för form som gäller då? Är formen samma? Givetvis inte. "Grekiska:" bör ju alltid ange modern grekiska i "normalläget" och får markeras som något annat om uttrycket är antikt eller dialektalt, antingen inom parentes efter översättningen eller på en egen rad. Men det viktiga är att om strukturen avviker från den som beskrivs på Wiktionary:Stilguide/Språknamn så bör antingen Wiktionary:Stilguide/Språknamn ändras, eller så bör strukturen anpassas i artikeln så att den följer stilguiden. ~ Dodde 20 juni 2007 kl. 10.39 (CEST)
(Nu talar jag inte just om grekiska fallet utan om gamla språk överhuvudtaget). Här hamnar vi nog i lite problem med wikimedias oförmåga att hålla sig till en konsekvent namngivningsstandard av sina olika språkprojekt. Om vi nu jämför med just anglosaxiska/"gammelengelska" så har det språket en egen wiktionary under koden ang. Alltså kommer vi kunna använda anglosaxiska (eller vad vi lämpligen kallar det språket) som en egen rubrik i övesättningslistorna, och doddebot kan då också lägga till fungerande iw-länkar dit. Motsvarande kan inte göras för grekiska, då det grekiska projektet ligger under el (ISO 639-1-koden) medan modern grekiska har ell (enl. ISO 639-2) och antik (eller är det klassisk?) har grc (enl. samma kodtabell). Frågan är då, hur vi motiverar och förklarar för läsarna/de tillfälliga skribenterna att vissa språks ålderdomliga varianter ska stå under en egen *-rubrik, medan andra ska samlas i en rad direkt efter kanske namnet på den moderna varianten av språket?
En annan fråga som jag nyss kom att tänka på är: har du funderat på hur doddebot ska göra med språk som inte har egna wiktionarys? Till exempel fornnordiska (non) saknar wiktionary, så {{ö}} kommer inte fungera någe' vidare. Och förr eller senare lär det startas en wiktionary på võro (wikimediakod fiu-vro, saknar egen ISO-kod). Ska vi då klassa det som estniska (som ISO gör)?
En snabb fundering säger mig att vi måste göra upp en mer omfattande och innehållsrik tabell än vad vi har under Stilguide/Språknamn just nu. \Mike 20 juni 2007 kl. 11.17 (CEST)
När det gäller skapandet av kategorier så hade Doddebot skapat strukturen direkt utan att bry sig om om språket är rättstavat eller inte. Detta har dock som du vet resulterat i ett relativt stort antal kategorisidor som skapats felaktigt. I fortsättningen tänker jag mig att den ska kolla mot en språklista och bara skapa kategoristruktur för språken som finns med i listan. Så ja, tabellen behöver utökas och jag kommer göra det för åtminstone de oproblematiska språken som förekommer i översättningslistorna på Wiktionary just nu. Sedan eftersom anglosaxiska redan nu har en egen Wiktionary så tycker jag väl att den kan existera som en egen rubrik i översättningslistorna. I övriga fall kan man länka till ett visst språks Wiktionary även om den har en egen punkt i översättningslistorna, så det i sig är inget problem. Det som är problemet är punkter med indrag där Doddebot inte kan tolka "Klassisk:" som ett språk utan att gå tillbaks till raden/raderna ovanför för att avgöra vad det handlar om. Alla sådana speciallösningar måste kodas separat och det är omöjligt att hålla reda på det om inte informationen finns samlad på ett ställe, i Wiktionary:Stilguide/Språknamn. I princip tycker jag väl att om ett språk har en egen språkrubrik så ska den också ha en egen punkt i översättningslistorna, och tvärt om. Dialekter/språkvarianter som presenteras i artiklarna under en övergripande språkrubrik, bör antingen inte nämnas alls i översättningslistorna eller skrivas på samma rad som huvudspråkets översättning. (Jag tänker mig att översättningslistan ska kunna vara ett sätt att ta sig till rätt artikel främst och där kunna läsa mer om stavningsvarianter, språkvarianter och dialektala varianter, snarare än att fylla ut översättningslistorna med denna mängd stavningsvarianter. ~ Dodde 20 juni 2007 kl. 11.46 (CEST)