Diskussion:kund

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Definitionen räcker fortfarande inte riktigt till, då den inte täcker in de senaste årens framträdande bruk av "kund" även som beteckning på exempelvis elever på en friskola (eller kanske snarare deras föräldrar, om man ska vara cynisk). Definitionen, som den står nu, tycker jag inte räcker till då det inte i detta sammanhang är eleverna (eller deras föräldrar) som står för själva köpet, utan det är den offentliga sektorn som så att säga köper den åt eleverna. Jag är bara osäker på hur definitionen bör formuleras så att detta förhållande inte exkluderas, ur en strikt logisk synvinkel... \Mike 4 januari 2008 kl. 14.59 (CET)

Är betalningen över huvud taget relevant. Vad en kundrelation är tror jag i viss mån är reglerat i lagen (åtminstone i Sverige), och har betydelse för exempelvis om företaget får kontakta kunden eller inte (åtminstone som privatperson), oavsett registrering hos NIX eller inte. Och jag har för mig att man pratar om företagets syfte att sälja vara eller tjänst. I en bank är man kund om man har ett konto, oavsett om man betalar för det eller inte, utan det räcker med att man (ut)nyttjar en tjänst. Ibland skiljer man även på kund och samarbetspartner, även om man sinsemellan både köper och säljer varor och tjänster till och av varandra. I olika sammanhang är nog kund-definitionen med precis och ibland mer vag, ibland mer inkluderande och ibland mer exkluderande. Jag tror att valet av ord (som att elever är kunder) kan vara ett mer utvidgat ordval med ett visst syfte. Personer med fysiskt handikapp är assistansföretagets uppdragsgivare och kunder och ibland egna arbetsgivare. Och inte kallar väl jag min arbetsgivare för min kund, om jag inte själv är ett företag som säljer varor eller tjänster. Alla varianter är nog svåra att täcka in i en enkel ordboksdefinition; NEO har exempelvis fyra definitioner. ~ Dodde 5 januari 2008 kl. 04.42 (CET)
Standard är definitivt att man betalar, men det är kanske inte ett krav. Ibland kan man få saker gratis från en butik/nätbutik, men man är nog ändå en kund.
Att elever är "kunder" på en friskola tycker jag låter precis som att man vill poängtera att man köper en tjänst av ett företag (vilket täcks in i definitionen).
Däremot ser jag ett företag/institution som en annan typ av kund. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men det känns helt annorlunda. Jag delade upp i två definitioner, som jag hoppas låter bra. //Skal 3 november 2013 kl. 14.46 (CET)