Diskussion:medvetande

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Har inte stött på betydelsen som avses av definition 3. Kan det verifieras? ~ Dodde 1 februari 2007 kl. 22.22 (CET)

Words synonymordbok säger att det är synonymt med "vetskap", "kännedom", "kunskap" etc. En Internetsökning ger många träffar som bekräftar def. 3; en av sidorna jag fann är denna. --Andreas Rejbrand 1 februari 2007 kl. 22.25 (CET)
Fast att utgå från en synonymordbok är ett ganska dåligt sätt att komma fram till ett ords betydelse - nyanserna som skiljer det som man i olika grad kan kalla synonymer går helt förlorade. (Jämför tidigare diskussion vi hade om "synonymerna" fyrkant och kvadrat som går att finna på synonymer.se ;)) Personligen tycker jag att medvetenhet (engelska awareness) hade passat bättre in i den meningen på länken du skickade, men det går ju inte att säga säkert vad textförfattaren egentligen avsåg med skrivningen. Att man i vissa sammanhang blandar ihop begreppen är vanligt och inte ett bevis för att uttrycken används korrekt. Sen har vi frasen "vid medvetande" som har sin motsats i "metvetslös", men det hör väl inte till denna diskussion. ~ Dodde 1 februari 2007 kl. 22.55 (CET)
Visst har det med "vetskap" att göra, men det ordet räcker emm inte till, då "medvetenhet" inte bara handlar om att veta något, utan även att man låter denna vetskap influera sina handlingar. Jfr länkens "hälsomedveten": få är de som inte känner till (har vetskap om) säg rökningens risker för hälsan, men finns det någon som vill hävda att en som trots detta väljer att fortsätta röka är "hälsomedveten"? (Ursäkta till alla eventuella rökare som läser detta: det var bara det första exemplet jag kom på...)
Motsvarande resonemang då för medvetenhet och medvetande. \Mike 2 februari 2007 kl. 17.20 (CET)

Svar till främst Dodde, efter att jag har hittat ordet via huvudsidan och utan att ha läst den gamla definition 3: Konstruktionen "medvetande om" är klart etablerad (visas av googlesökning men nästan tydligare vid konkordanssökning i Språkbanken), även om "medvetenhet om" verkar vara vanligare åtminstone i nyare texter, och innebär ju uppenbart en betydelse som inte täcks av de två definitioner som nu finns i artikeln. Under den relevanta delen av SAOB:s artikel om substantivet "medvetande" - definition 2), "förhållandet l. tillståndet att vara med­veten om ngt" - är 2a "med tanke på visst föremål för den psy­kiska processen: vetskap, kännedom, begrepp, uppfattning, insikt, (tydlig) förnimmelse; äv.: (stark, utpräglad) känsla för ngt, klar insikt om innebörden av ngt o. d.; i sht i uttr. medvetande om l. av ngt. Komma till medvetande om ngt. Handla i fullt medvetande om att det man gör är orätt. Det ligger en tillfredsställelse i med­vetandet att man gjort sin plikt. Vakna, väcka ngn, till medvetande av ngt, komma resp. göra i att ngn kommer till klar insikt om ngt.", 2b ungefär Wiktionarys definition 1: "utan tanke på ngt visst föremål för den psykiska processen; särsk. dels om samman­fattningen av samtliga de psykiska processer varigm en levande varelse uppfattar sig själv l. yttervärlden, dels om förmågan av dylika processer, stundom om ett (immateriellt) psy­kiskt organ tänkt ss. säte därför. Medvetandets tröskel". Vår definition 2 faller inte in under SAOB:s tvåa, utan står självständigt som def. 4 där (formulerat som "om det tillstånd vari en levande varelse befinner sig, då hon icke är medvetalös"... hm, "medvetalös", artikeln är ändå tryckt -43, lustigt...).

Och, ja, länk - definitionerna 1 och 3 är spännande men 1 är korsmarkerad redan i SAOB och 3 måste nog vara det nu. Fast det hindrar ju i och för sig inte att vi tar med dem just som historiska användningar. Ever wonder 22 maj 2009 kl. 00.01 (CEST)