Diskussion:nytta

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[1] /M

  • att göra (någon/lite/mycket/osv.) nytta är att (mycket väl/i viss utsträckning/e.d.) åstadkomma resultat som överensstämmer med ändamålet
  • att ha nytta av är att kunna nyttja eller ha (praktisk) användning för
  • att dra nytta av är att utnyttja
  • att vara till nytta är att vara ett redskap att användas i syfte att åstadkomma resultat som överensstämmer med ändamålet
  • att komma till nytta är att kunna användas i syfte att åstadkomma resultat som överensstämmer med ändamålet (detta torde vara närmast synonymt med uttrycket "komma väl till pass")
  • att förena nytta med nöje är att förena möjlighet att åstadkomma resultat (som ö...) med nöje.
Jag är relativt nöjd med de tre första, medan de tre sista förmodligen kan filas på något ytterligare...
Så vad är den gemensamma nämnaren här? Uppenbarligen (enligt min spontana uppfattning iallafall) är nytta besläktat med nyttig och nyttja, och i nästa led även utnyttja. Om inte nytta hade varit det svårare ordet att förklara hade jag som en definition av nyttig givit "som gör nytta". En gurkbit är nyttig - den gör nytta i kroppen, den åstadkommer resultat som i detta fallet innebär att ge kroppen nödvändiga vitaminer osv. Omvänt fungerar inte för nytta definitionen "det att vara nyttig", eftersom nyttig också verkar ha fler eller mindre självklara betydelser. Nyttig mat känns som en helt annan betydelse än en produkt man kan ha nytta av. Risk för sammanblandning, så andra ord är väl att föredra användningen av egentligen.
Nyttja betyder väl använda, och det ligger då nära till hands att anta att ett förhållande föreligger mellan substantiven nytta och användning på samma sätt. "Ha nytta av något är" betydelse nära "ha användning för något". Jag skulle nog även vilja lägga till betydelsen "...som överensstämmer med ändamålet" och med ändamålet avser jag ett sådant ändamål som framgår av sammanhanget då. Vet inte vilken formulering som egentligen är att föredra för att inte dra allt för mycket fokus från själva kärnan i betydelsen. Ett användningsområde (ett område inom vilket något är användbart) skulle jag spontant säga inte har samma betydelse som ett nyttoområde (ett område inom vilket något kan göra nytta).Ett annat exempel på ord med samband är nyttjanderätt - rätt att använda.
Så till slutledningen. Bara ordet nytta har åtminstone (den ungefärliga betydelsen) "användning". Dessutom har det en betydelse som framgår av konstruktionen "göra nytta" - "åstadkomma resultat som överensstämmer med ett visst ändamål". Frågan är hur man extraherar "nytta" från "göra nytta" i det "högra ledet"? "Vara till nytta" och "komma till nytta", liksom "förena nytta med nöje" bygger också på den här betydelsen. "Dra nytta av" känns som ett idiom med grundbetydelsen av användning. Dra nytta av - utnyttja/passa på och använda för egen vinning (på annans bekostnad) osv. Två grundbetydelser alltså. Den andra kvar att lösa formuleringen av. ~ Dodde 3 januari 2009 kl. 07.45 (CET)[svara]