Diskussion:omkrets

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Jag är inte säker på om själva kurvan kan kallas för en omkrets; snarare "rand" skulle jag kalla det. Omkretsen är emm ett mått på längden av kurvan. Jfr yta/area--Andreas Rejbrand 2 februari 2007 kl. 19.56 (CET)Svara[svara]

Nja, om man tittar utanför matematikens område så är "omkretsen" det som finns runt omkring något, så jag tror nog att "randen" ursprungligen har kallats "omkrets", men att ordet - inom matematik/geometri - har specialiserats till att handla om en egenskap hos denna omkrets, dvs dess längd. Jfr. tekniktillämpning: i Ugglans artikel om bromsar där man beskriver hur bromsklossar trycks mot ett bromsskivas omkrets. \Mike 2 februari 2007 kl. 20.49 (CET)Svara[svara]

Jag vill säga en omkrets, flera omkretser. Lösryckt låter det kanske lite främmande att säga omkretser, men det gör även omkretsar i min mening. Sätts det i ett sammanhang, "cirklarnas omkretser", så gillar jag min böjning bättre. --78.73.26.199 23 juli 2014 kl. 12.55 (CEST)Svara[svara]

Både omkretser och omkretsar verkar existera i viss mån (enl. Google). Är det någon skillnad på om betydelsen är "en cirkels omkrets" eller "en persons (närmaste) omkrets"? SAOL (nätupplagan) nämner ingen pluralform över huvud taget, så ingen hjälp där. Någon som har en källa på något om vilken eller vilka pluralformer som gäller? ~ Dodde (diskussion) 26 juli 2014 kl. 01.47 (CEST)Svara[svara]
Det där är nog en feltolkning av SAOL. Det som står är inte omkrets utan om|krets, vilket betyder att ordet är sammansatt av om och krets, och böjs som det senare ordet (om inte annat anges). Ordet krets har enligt SAOL (nätupplagan) endast flertalsformen krets-ar.
På samma sida kan man hitta t. ex. om|kostnad och omlopps|bana, även i detta fall utan angivna flertalsformer; men flertalsformerna är förstås omkostnader respektive omloppsbanor, eftersom kostnad resp. bana anges ha flertalsformerna kostnad-er resp. banor.
Helt bortsett från att SAOL (rätt läst) entydigt anger flertalsformen "omkretsar", så är detta den form jag själv använder, och den enda flertalsform av "omkrets" jag känner igen. 27 juli 2014 kl. 00.43 (CEST)
Addendum: SAOB tar upp "omkrets" och anger "omkretsar" som den enda moderna pluralformen. Formen "omkretser" (med ett belägg från 1700-talet) anges som föråldrad. Jörgen B (diskussion) 27 juli 2014 kl. 01.22 (CEST)Svara[svara]
Toppen! Tack för påpekandet om min tolkningsmiss :) och att du kollade hur det låg till. ~ Dodde (diskussion) 30 juli 2014 kl. 13.09 (CEST)Svara[svara]


Till Andreas ursprungliga fråga: Som du vet försöker vi matematiker ofta att precisera vår terminologi, så att riskerna för att tolka samma term som olika begrepp avtar, och så att begrepp enkelt kan hanteras med utgångspunkt från respektive definition. Tyvärr väljer olika matematiker att precisera termernas innebörd på olika sätt.

Ett exempel är termen cirkel. Jag skulle nog tro att flertalet professionella matematiker i professionella sammanhang använder termen i betydelsen "alla punkter i ett givet euklidiskt plan på ett givet avstånd från en given punkt i detta plan"; men detta är inte den enda betydelsen ens bland matematiker. Ibland används "cirkel" som synonymt med "cirkelskiva", alltså med samma definition som nyss, utom att "...på ett givet avstånd..." utbytes mot "...på högst ett givet avstånd...". Använder man ordet på detta sätt, blir det nödvändigt att kunna precisera vad denna cirkels "rand" är; och då används ibland orden "periferi" eller "cirkelperiferi", men även "cirkelns omkrets" kan nog förekomma. Det senare är inget språkbruk jag rekommenderar; och vi kan nog lugnt ange det som "ovanligt" eller t. o. m. "oegentligt"; men det språkbruket bör ändå nämnas. (Att döma av SAOBartikeln är dessutom detta den äldsta betydelsen; vilket jag förmodar var en orsak till att sammansättningen "omkretsmått" tillkom för att beskriva "längden av en omkrets".)

Att "omkrets" dessutom även används ickematematiskt är ju normalt, och knappast värt att begråta. SAOB nämner bl. a. betydelsen "inom en mils omkrets".

(Apropå cirklars definitioner anges en cirkel som en "kroklinje" i ett uppslagsverk. Jag förmodar att du lika väl som jag är van vid att använda "linje" som synonymt med "rät linje"; men detta verkar inte att ha varit fallet i äldre tradition.) Jörgen B (diskussion) 27 juli 2014 kl. 01.22 (CEST)Svara[svara]