Diskussion:ska

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad grundar sig idén om att "skola" skulle vara futurum (?) av "ska" på? "Skola" är ju bara en äldre infinitivform som idag i princip helt ersatts av "ska". Böjningarna i s-form förstår jag än mindre av. Det verkar vara ett argument för att mallen inte kan användas till alla verb.

Peter Isotalo 4 februari 2006 kl.12.37 (UTC)

skola som futurum, ja, rent hjärnsläpp från min sida. Tack för att du upptäckte det. Ändrar genast. --sanna 5 februari 2006 kl.22.30 (UTC)
Instämmer helt, mallen är uppenbarligen olämplig för verb av denna typ.--sanna 5 februari 2006 kl.22.33 (UTC)


Ordets använding[redigera]

Not: Infinitiv av ska används mest i norrländska dialekter: Ska man behöva göra allt själv?

Det där låter som en mening som folk använder i hela Sverige. Felaktig/inaktuell information? (Användningen kanske har spridit sig med tiden.) Jag kommer ifrån Skåne, btw. /Jiiimbooh 9 januari 2007 kl. 20.59 (CET)

Samma här, den meningen har jag använt och hört andra använda många gånger (Stockholm/Småland) ~ Dodde 14 januari 2007 kl. 21.56 (CET)
Men är den exempelmeningen överhuvudtaget relevant? Står inte den i presens? \Mike 27 mars 2007 kl. 23.03 (CEST)
Är det inte mer rätt att säga "Jag skall gå dit" ?? Sverker3 7 maj 2007 kl. 10.10 (CEST)
Det är väl rätt båda delarna, men huruvida det är presens eller infinitiv vet jag inte, hjälpverben brukar vara svåra att få grepp om. Så även detta... \Mike 7 maj 2007 kl. 10.19 (CEST)
Presens vågar jag nog påstå med viss bestämdhet att det är. Ever wonder 7 maj 2007 kl. 10.43 (CEST)
Blev tveksam om vad som över huvud taget menas med att ska används som infinitiv (det går ju inte att säga att ska, och om folk upplevde att ska som infinitiv fanns tillgängligt skulle de inte behöva skapa former som det förekommande skulla), så jag gjorde en liten koll. SAOL(11) säger följande: "1skola i vissa fraser (t. ex. han lär ska komma) äv. vard. ska" . Just den frasen är ju inte dialektal, men det är fortfarande fullt möjligt att sådan användning är mer vanlig i norrländskan. Ever wonder 7 maj 2007 kl. 10.53 (CEST)
SAOB listar faktiskt skulla: "stundom (bygdemålsfärgat) SKULLA". Den uppfattas nog inte korrekt i (formell) skrift dock, men I talet känns den för mig nästan mer naturlig än skola, eftersom skola uppfattas som ålderdomligt och "skalla" funkar inte alls för det är något annat. Kan man lista skulla som en vardaglig variant möjligtvis? /Jiiimbooh 25 juni 2007 kl. 23.00 (CEST)
Jag kan tycka att det är lite knepigt att lägga till formvarianter utan egen erfarenhet av ordet och med SAOB som enda källa (åtminstone utan medföljande kvalitetsmall). SAOB är ganska generös med de varianter som tas med, och för att markera dessa ord rätt så är det önskvärt om man har egen erfarenhet av ordet och kan stå och argumentera för det man lägger till i artikeln och att man kan markera orden rätt. Själv har jag nog aldrig hört det. ~ Dodde 25 juni 2007 kl. 23.25 (CEST)
Jag har stött på det i tal men aldrig i skrift. /Jiiimbooh 26 juni 2007 kl. 23.19 (CEST)
han lär ska komma, låter bara jättefel i mina öron, används det? -Moberg 19 november 2007 kl. 16.15 (CET)
Jag lyckas överhuvudtaget inte begripa vad den meningen säger... Är det "lär" som i "kommer antagligen"? Ok, i det fallet skulle jag kunna tänka mig att "han lär skola komma" fungerar grammatiskt (även om det är klumpigt och låter ålderdomligt, jag har svårt att tänka mig ett sammanhang där det skulle passa, och jag vet inte om det är rätt betydelse jag har i åtanke). o_O \Mike 19 november 2007 kl. 16.25 (CET)
Nej, jag lyckas absolut inte få ut någon betydelse av den frasen o_O ... Finns ska verkligen i infinitiv? -Moberg 19 november 2007 kl. 20.33 (CET)
"Att ska" låter konstigt, "att skola" låter okej, men är väldigt ålderdomligt. Wakuran 17 juli 2009 kl. 18.16 (CEST)

Presens / infinitiv[redigera]

Detta uppslag ligger parallellt under både presensformen ska och infinitivformen skola. Att infinitivformen inte används i dagligt språkbruk förutom i texter om grammatik är väl ingen anledning att inte ha uppslaget därunder? Jag menar, då kan väl uppslaget lika gärna ligga under skall? Lundgren8 22 november 2010 kl. 17.52 (CET)

Jag är ju tveksam till infinitivformen "ska" som anges i tabellen då detta inte berörs mer i kommentarer till detta. Det låter rimligt att samla informationen om ska, skulle, skola, skolen osv. under den infinitivform som är mest utbredd, dvs. skola. Även hjälpverben tycker jag kan placeras under "skola" och för att göra det hela tydligare, även med tanke på översättningar, borde man kunna redovisa dessa som egna definitioner. ~ Dodde 22 november 2010 kl. 22.40 (CET)

Infinitiven "skola" utgången?[redigera]

Jag är möjligen gammalmodig; men jag använder nog infinitivformen "att skola" även i tal, just i samspel med andra modala hjälpverb: Det lär skola vara på det viset. (Däremot använder jag presensformen "skall" nästan bara i skrift; jag säger "ska".) Jag har ibland hört "ska" användas som infinitiv ("De lär ska va på de viset"), så det är nog en form vi också bör ta upp. Ingen av Svenska akademiens ordböcker ger något fog för att detta verb inte skulle kunna användas i infinitiv i skriftspråket. SAOLs 14 upplaga anger "mest i formerna ska, skall, skulle (vilket inte är konstigt; man har inte lika ofta orsak att använda infinitiven skola eller supinumformen skolat). SO finindelar ordets betydelse i fyra varianter, och anger "endast i presens och preteritum" för en av dem (nämligen betydelsen torde enligt vad det påstås) och "vanligen i presens och preteritum" för en annan (nämligen ha för avsikt att); ingen sådan begränsning ges för övriga två (komma att respektive vara förpliktigad att). SAOB (från 1972) anger för flertalet av de 19 betydelser de räknar upp att ordet numera används "företrädesvis i presens och imperfekt"; framför allt är det konstruktioner som "har skolat göra" som tenderat ersättas av "ska ha gjort".

Konstruktioner med skola i ackusativ plus infinitiv (som i han tror sig skola vinna processen) anger SAOB som skriftspråkliga. (Detta är emellertid konstruktioner jag stundtals använder i mitt eget tal.)

Sammantaget ger detta stöd för att säga att användningen av skola i infinitiv är ovanlig i modernt riksspråk, men inte alls att det bara skulle vara dialektalt.

Angående ska i stället för skola som infinitiv skriver SO:

Skola är infinitivform till ska/skall/skulle, men den är sällsynt. Ett vanligt uttryck, i varje fall i talspråk, är han lär ska komma i morgon, där ska teoretiskt borde ersättas av skola (men ändå får anses korrekt).

SAOB vänder sig däremot mot konstruktionen "han lär skola ..." med kritiken att den är tautologisk (och därmed i SAOBs tycke inte helt korrekt). Förmodligen anser de detsamma om "han lär ska...", även om detta inte tas upp explicit. Däremot anger SAOB också att ska används som infinitiv "vardagligt i och ledigt skriftspråk", och ger ett tidigaste belägg på infinitiven ska från 1790.

Slutsatsen är att vi nog bör ta upp även "ska" som infinitiv.

Slutligen påmindes jag av SAOB om den i bland annat finlandssvenskan inte helt ovanliga kortformen sku för skulle. Den bör nog nämnas. Jörgen B (diskussion) 19 november 2017 kl. 22.21 (CET)

@JoergenB I den mån du vet hur det ska vara tror jag ingen invänder emot att du inför din kunskap direkt i uppslagen. Det man kan tänka på är att mycket ovanliga användningar inte ska framstå som att de är vanliga, även om de existerar, så ska/skola som infinitiv borde nog exempelvis ha en fotnot/kommentar om de placeras i tabellen. ~ Dodde (diskussion) 20 november 2017 kl. 03.03 (CET)
@Dodde (Jag vet nog hur min språkkänsla anger det skola vara:-); men jag brukar försöka följa ordböckerna, när jag är tveksam om hur obsolet mitt språkbruk är.) Med tanke på att frågan varit uppe tidigare ville jag inte ändra utan att först höra eventuella synpunkter. Jörgen B (diskussion) 20 november 2017 kl. 16.57 (CET)
Jag försökte nu att lägga in noter i böjningsmallen för skola; men det ser fult ut. (Kortare noter är nog snyggare.) Jörgen B (diskussion) 20 november 2017 kl. 17.44 (CET)
@JoergenB :) För utförligare texter kan {{grammatik}}-mallen vara ett bättre alternativ och att man bara hänvisar "se grammatikasvnittet" som not i grammatiktabellen. ~ Dodde (diskussion) 20 november 2017 kl. 22.47 (CET)

Pluralböjningen[redigera]

@Jonteemil: Varför anges separata singular- och pluralformer i tabellen för detta verb (se skola), när pluralformer annars inte ens anges för "att vara"? I vilket fall är ju "ska" och "skall" idag de absolut dominerande formerna även när subjektet står i pluralis. Jörgen B (diskussion) 20 november 2017 kl. 17.23 (CET)

@JoergenB: Jag tror det beror på att när skola var den vedertagna infinitivformen som brukades lika ofta som infinitivet "vara" så böjdes ordet olika i singular och plural. Jag vill inte påstå att det är helt i stil med Stilguiden så det bör nog ändras men jag tror det var anledningen.Jonteemil (diskussion) Ps. använd gärna {{@}} vid svar 20 november 2017 kl. 17.48 (CET)
@Jonteemil: Tack för förklaringen! (Den är dock sakligt tveksam. Infinitiven "skola" har nog använts långt efter att pluralformerna föll ur bruk, och den används alltjämt idag, inte bara av mig. En annan sak är att både förr och nu vi har färre orsaker att använda infinitiv av verbet skola/ska än infinitiv av verbet vara/är.) Jag tar bort pluralformen. Jörgen B (diskussion) 20 november 2017 kl. 18.18 (CET)

@JoergenB: Gör det. Som sagt - är inte säker på anledningen.Jonteemil (diskussion) Ps. använd gärna {{@}} vid svar 20 november 2017 kl. 18.26 (CET)