Diskussion:skriftspråk

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Råkat återställa dig.[redigera]

...flyttad från Användardiskussion:Dodde.

Dodde, här gjorde jag en ändring av skriftspråk som jag inte förrän jag idag gick igenom uppslagets historik insåg de facto var en återställning av en redigering du gjorde här (för 11 år sedan). Jag tror inte att någon större skada är skedd; men du borde ha meddelats, så jag gör det nu. (Ang. motiveringar, inkl. WPlänk: Se redigeringskommentaren!) Jörgen B (diskussion) 11 oktober 2020 kl. 19.15 (CEST)[svara]

@JoergenB Hej, ja, ingen fara! Anledningen till min ändring var principen att böjningstabeller ska vara kopplade till definitionerna som återges. Lite som att man i byrå även skulle ha redovisat pluralformen byråar utan att faktiskt inkludera definitionen som rör möbeln. Jag ansåg, som jag angav i kommentaren, att definitionen som återgavs på skriftspråk inte inkluderade någon räknebar betydelse. I själva definitionen anges t.o.m. "den form", inte "de former" e.d. Därför tog jag bort pluralformerna från tabellen. Om mitt antagande vad gäller definitonens inkludering av pluralbetydelse eller ej kan naturligtvis diskuteras. Jag är medveten om att pluralformer existerar för ordet skriftspråk, och det bästa vore ju att bidra med att komplettera med en definition för den räknebara betydelsen, men jag kom inte på någon sådan bra definition då och inte nu heller. Hur som helst. Om du eller någon annan känner att pluralformerna i det här fallet bör vara med är det ok med mig. :) ~ Dodde (diskussion) 28 oktober 2020 kl. 11.27 (CET)[svara]
Jag förstår ditt argument (tror jag), men konstaterar att detta var så subtilt att jag och rimligen också @Vesihiisi (som ju här lade till citat om bland annat ett skriftspråk för inkafolket) missade att läsa definitionen på detta sätt. I den mening 'skriftspråk' har i citaten om inkafolksskriftspråk torde ordet vara räknebart. Däremot kanske den abstraktare betydelse definitionen av 'skriftspråk' nu anger egentligen inte är tillämpbar vare sig på "ett skriftspråk för inkafolket" eller på "samiska skriftspråk". Detta gäller väl åtminstone den tolkning du ger definitionen.
En möjlighet kunde vara att försöka ge två definitioner, och fördela de två exempel Vesihiisi gav på dem. Jag funderar dock på om det inte är bättre att helt enkelt ta bort det determinativa 'den' som inleder den nuvarande definitionen (av @Frisko), så att vi helt enkelt skreve
  1. (lingvistik) form av språk som förmedlas genom skrift.
Detta öppnar visserligen möjligen för en viss dubbeltydighet, men i så fall inte mer än den som den nuvarande definitionen av 'språk' ger, tycker jag. "Form av språk" kan ju, precis som "språk", tolkas både abstraktare och konkretare.
Borde kanske hela denna tråd flyttas till Diskussion:skriftspråk? Jörgen B (diskussion) 16 november 2020 kl. 17.00 (CET)[svara]
@JoergenB Ja, det är svårt att få till det perfekt. I vissa fall tolkar man definitionen "rätt" även om den är tvetydig. Ibland är det subtilt vad definitionen egentligen betyder eller vad den egentligen inkluderar och exkluderar. Ibland används själva begreppet lite diffust, och då är det ju också svårt att skapa en mindre diffus. Jag tänker att talspråk och skriftspråk kan betyda lite olika beroende på vem som använder det och i vilket sammanhang. Man kan prata om språk som skriftspråk eller talspråk (räknebart). Bliss är ett rent skriftspråk. En del språk är rena talspråk. Vissa språkvarianter är språk - andra är dialekter. Dialekter är talspråk som delar skriftspråk med det språk det är en del av. Teckenspråk är varken ett talspråk eller skriftspråk - det tecknas.
Strukturmässigt är det dock mycket som bygger på de enskilda definitionerna. Böjningsmönster, översättningar, stilvärdesmarkeringar och olika sorters semantiska relationer m.m. Det är en rimlig princip att utfå ifrån hur definitionen är skriven och anpassa övrigt innehåll till detta snarare än att övrigt innehåll ska bygga på vad definitionen skulle kunna vara. Jag kände nog att formen på definitionen omöjliggjorde användning av plural. Vanligast är kanske att man pratar om den skrivna delen av ett språk och kallar det för ett språks skriftspråk. Och om man pratar om flera språks respektive skriftspråk, så har vi ett plural. Så det kanske inte var fel att ha med pluralformer även för den nuvarande definitionen "den form av språk som förmedlas genom skrift". Men den exkluderar fortfarande betydelsen om Norska med två skriftspråk. Norska är egentligen ett samlingsnamn på en grupp språk: nynorska, bokmål och riksmål, men någon norsktalande får rätta mig om jag har fel. Att ta bort det determinativa "den", som du föreslår, är nog ändå inte fel. Jag gör det, så länge. Utmaningen kvarstår sedab att skapa en tydligare definition, men den tiden kanske bättre läggs på andra delar av ordboken. :) ~ Dodde (diskussion) 19 november 2020 kl. 09.09 (CET)[svara]