Diskussion:träck

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tyvärr måste jag säga att jag inte längre är förvånad över att SAOL använder utrum där jag använder neutrum... Men eftersom att det verkar vara en inte alltför stor användnings-övervikt åt utrumet (baserat på google; 1470 resp 550 för bestämda formen i u resp. n), så undrar jag om inte sådan ord borde markeras med båda genusen - men möjligen att säga att utrum rekommenderas. \Mike 18 juli 2008 kl. 11.56 (CEST)

Jag känner inte alls till ordet. Hur sorterar du ut träffarna från "tracket" som i sound tracket eller (ljud)spåret som också verkar inkluderas i Google-träffarna. Visserligen finns även felstavningar av (torrent)trackern till tracken och jag antar att även trachen (tracheostomin) står för en del av träffarna. Jag tycker det är svårt att värdera träffarna för att jag aldrig hört ordet. Går det att bedöma seriositeten hos de olika sidorna där ordet används? Hittar inga förekomster i språkbanken (gjorde bara 6-7 sökningar). Finns fler källor än SAOL att konsultera? ~ Dodde 19 juli 2008 kl. 01.29 (CEST)
Gällande andra källor: Bonniers svenska ordbok från -98 ger endast utrum. NEO kunde vara värt att kolla, i väntan på SAOB:s artikel om ordet. För neutrum har vi min och Mikes språkkänsla och 574 träffar (varav alla jag såg hade ä) när jag nyss sökte på "träcket" på google.se. Det är väl fråga om att ordet traditionellt har utrum men lätt blir neutrum eftersom det är den naturliga gissningen för ett enstavigt ämnesnamn. Ever wonder 19 juli 2008 kl. 02.54 (CEST)
(NEO anger också utrum). Skit, som också är avföring, och också är ett enstavigt ämnesnamn, är det närmaste ord i jämförelse jag kan komma, och där säger jag skiten iallafall :) Nej, men, jag har inget svar på Mikes fråga. Gör som ni känner. ~ Dodde 19 juli 2008 kl. 03.06 (CEST)
Va! Skiten??? Låter ju jättekonstigt, det måste du vara ensam om! ;) Ever wonder 19 juli 2008 kl. 03.16 (CEST)
Vad gäller skit så är skiten vanligast, men även skitet förekommer. Vi lista båda varianterna.
Vad gäller träck så har jag aldrig hört ordet, men träcket ger mkt riktigt 577 träffar om man söker på det inom citationstecken (vilket gör att tracket inte tas med): [1]. Ändå relativt klart överslag för utrum, så inte helt självklart fall att vi ska ta med båda kanske. Jag kan tänka mig att bruket varierar lite regionalt men det är svårt att avgöra när man inte känner till ordet. /Jiiimbooh | snacka me' maj 19 juli 2008 kl. 03.36 (CEST)
Jag har konstaterat flera gånger att min språkkänsla angående ords genus till och från inte stämmer överens med SAOLs, till den grad att jag börjar fundera på om det är dialektala skillnader som gör att neutrum härnere används för fler ord än vad SAOLs redaktörer gör (och var de nu har sina huvudsakliga källor...) Så på sätt och vis kanske vi är tillbaka i en (aldrig riktigt tagen) debatt om vi ska beskriva, eller föreskriva... ;) \Mike 23 juli 2008 kl. 10.34 (CEST)
I större delen av mitt liv har jag inte bott i Småland och jag delar vad jag minns oftast ditt val av genus även för ord där ordböcker skriver annorlunda, så baserat på det verkar förklaringen inte vara dialektala skillnader. Just detta ord har jag dock aldrig använt, och för ord man aldrig använder är det ibland svårt att ha en språkkänsla för. Angående beskriva eller föreskriva så tycker jag att balans är bra och att det ena inte behöver utesluta det andra. Jag tycker att vi har en ganska bra balans mellan beskrivning och föreskrivning i ordboken i nuläget. ~ Dodde 23 juli 2008 kl. 10.54 (CEST)
Ber om ursäkt för det sista inlägget; kände mig mest frustrerad över att mitt språkbruk såpass ofta betecknas som "fel" i SAOL-källor...
Sedan är en annan fråga hur jämbördiga två formalternativ ska vara för att ta med båda; för egen del anser jag att en skillnad om en faktor 3 vore alldeles för liten för att helt utesluta den mindre vanliga, men om man börjar närma sig en faktor 30, så är det kanske, kanske, dags att inte nämna den ovanligare. Jag menar; i artikeln "byta" nämner vi former som "bytade", trots att det är mycket, mycket ovanligare än "bytte" (2 350 000 resp. 18 300 träffar, dvs. <1/100) -- och här ifrågasätts ett alternativ som verkar ha åtminstone 1/3 av träffarna av det vanligare? Vi ger som standard både -s-formen och -es-formen för svenska -er-verbs presensform (dvs både "köpes" och "köps"; 2 770 000 gentemot 261 000 träffar) -- varför ska de finnas kvar? <jag borde inte skriva det här...>För att SAOL accepterar båda?</mindre genomtänkt inlägg, ursäkta>.. \Mike 4 augusti 2008 kl. 19.54 (CEST)
Det är nog egentligen en fråga som bör ställas till SAOL. Hur kommer det sig att man erkänner "apelsinet", som har 0,6% antal träffar i förhållande till "apelsinen" men inte "träcket" som här har 25% i förhållande till "träcken". För mig handlar inte "rätt" och "fel" bara om antal träffar på Google. Men just när det gäller genus så har jag inte sett nån diskussion som hävdar att ett sätt definitivt är rätt och ett definitivt är fel, med någon sorts redovisad argumentation. Språkrådet talar ibland om att bruket vacklar, SAOL erkänner ibland fler varianter. Det verkar som om den här aspekten verkar vara mer deskriptiv än preskriptiv i dessa källor, till skillnad från stavningar exempelvis. Att något är avvikande i en begränsad grupp, som i en dialekt, så kanske man är mer benägen att acceptera och ta med alternativt genus, än om det är väldigt få, spridda över landet och språket. Det är en ren gissning förstås. Eller att något var vanligare förr och att det nu inte längre är lika vanligt, men att uppfattningen om utbredningen finns kvar. Google är inte alltid kanske den källa man går till främst. Jag antar att man kör frekvenskontroller i bokdatabaser och tidningsdatabaser som vi (åtminstone jag) inte har tillgång till för att komma fram till sina resultat. Användningar i tidningar och på internet (Google) skiljer sig ofta relativt markant. Sedan vill jag inte, som Andreas, påstå att för att något inte nämns i SAOL så är det fel. Så om SAOL anger utrum så kan det hända att även neutrum är rätt. Om flera kända ordböcker accepterar en stavning anser jag att det är svårt att inte redovisa formen även här på Wiktionary, men man kan ju alltid ge mer information i artikeln. Existerar en alternativ stavning eller uppgift i kända ordböcker så tycker jag att, även om det bara är en källa, att det kan vara värt att nämna. Men vad jag ofta saknar när auktoriteter säger vad som är rätt och fel, är diskussioner som man kan följa om hur och varför de kommit fram till just den åsikten. Jag kommer ihåg att jag reagerade på när min lärare talade om "reagenset" och tyckte att det borde heta "reagensen" (tänkte jag på "reaktionen"?) - nu är jag inte lika säker på att jag fortfarande anser samma sak. Vi två icke-bondar kan snacka om träcken hit och träcket dit utan att reflektera så mycket över det säkert, men pratar jag med en bonde som använt ordet dagligen i hela sitt liv, så kanke han höjer på ögonbrynen. Hur används ordet bland de människor som använder dagligen? För mig är det som sagt svårt att ha en språkkänsla om ett ord jag aldrig hört och aldrig använder - och som inte liknar något ord som jag använder. Som sagt innan tycker jag inte att det är fel att redovisa den efterforskning som gjors. Det innebär att redovisa att neutrum också är relativt vanligt, men även att inga ordböcker redovisar neutrumformen. ~ Dodde 4 augusti 2008 kl. 20.55 (CEST)