Diskussion:utnyttja

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det här är ett slående exempel på språkförstörelse. Ordet utnyttja används idag synonymt med ordet nyttja vilket kort och gott betyder använda. Den traditionella betydelsen av ordet utnyttja är att använda något till det tar slut. Alla ord med prefixet ut- betyder att något sker slutgilgtigt. Det framkommmer även i ordet slut som bygger på samma princip.

Utnyttja har varken med själviskhet, skada, nytta eller neutrala ändamål att göra. Svenska språket har en enorm språkförstörelse och det kallar somliga för språkutveckling. Att språkkunskaper i det svenska språket har blivit så erbarmligt ensidiga och urvattnade hos merparten av det svenska folket har mestadels orsakats av bristande ansvar och omdöme hos de ansvariga.

Till de hågade vad är skillnaden mellan utnyttja och nyttja? Om det betyder samma sak vad betyder då ut- i prefixet? föregående osignerade kommentar är från MasterTour (diskussion • bidrag)

Jag har ännu inte lyckats ta reda på vad utnyttja betytt i äldre tid. (SAOB har ännu inte hunnit till u, och Hellqvist tar upp nyttja men inte utnyttja.) Vad gäller nutida betydelse kan man konstatera att du inte har SAOL13 med dig; de ger endast "begagna, dra fördel av". Sedan är det förstås tillåtet att tycka att de är för snabba med att anpassa sig till bruket. Vad gäller skillnaden mellan utnyttja och nyttja torde man kunna säga att för en betydelse hos utnyttja är de i princip synonyma. Jag tror att utnyttja här ofta tar nyttjas plats då det senare uppfattas som något ålderdomligt. Sedan kan utnyttja användas med en tydlig negativ klang på ett sätt jag inte tror fungerar lika bra med nyttja, vilket man kan fundera på om det bör beskrivas som en separat betydelse eller en konnotation som är tydligare i vissa sammanhang. Ut- kan då sägas betyda, i detta sammanhang, just detta "negativa", men kanske bör man snarare uttrycka det som att det fungerar som en markör att man vill använda ordet med den negativa bibetydelsen snarare än det mer neutrala nyttja. Även om en viss grundbetydelse kan ses hos ett visst morfem kan man inte vänta sig att den alltid kommer att denna kommer att vara för handen på ett genomskinligt sätt i alla ord där morfemet förekommer. Ett naturligt språk är inte logiskt på det sättet. Du kommer inte att kunna hitta något skede i svenska språkets historia då det har varit det. Ut- har för övrigt minst en betydelse utöver slutgiltighet, nämligen den rumsliga. Man kan möjligen hävda att det då ut med denna betydelse förekommer som förled är fråga om en sammansättning med adverbet och att detta skall skiljas från ett prefix med betydelsen 'slutgiltigt', men jag är långt ifrån säker på att en sådan åtskillnad är möjlig att göra. Ever wonder 20 oktober 2009 kl. 14.51 (CEST)

Nyttja tills något tar slut låter snarare som ordet utarma eller kanske förbruka. //Tommy föregående osignerade kommentar är från 85.227.222.141 (diskussion • bidrag)

Jag växte upp på 70-talet med en mycket språkintresserad far. Även han förfasades över språkförstörelsen. När det gäller nyttja/utnyttja, sade han alltid att ordet "nyttja" är positivt, medan "utnyttja" är negativt. "Att utnyttja någons välvillighet är att gå över gränsen för vad den välvillige avsåg och är då negativt, medan att nyttja sin bil för att ta sig någonstans är något positivt.". Vilka källor han hade för detta påstående vet jag inte, men jag svalde det med hull och hår. Så nu förfasas även jag när banken skriver; "Kvar att utnyttja" om mina pengar. Jag nyttjar dem. Jag utnyttjar dem inte. Även om jag skulle spendera dem allihop. :-) /Göran föregående osignerade kommentar är från 146.247.171.14 (diskussion • bidrag)