Hjälp:Namnrymder

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

På Wiktionary (liksom på andra wikiprojekt) används olika så kallade namnrymder för hålla isär diverse grupper av innehåll, och särskilt uppslag (den viktigaste och största delen) från övrigt.

Tabell

[redigera]

Följande namnrymder finns på svenska Wiktionary:

Namn Prefix Beskrivning
(-2) Medianamnrymden Media: Pseudo-namnrymd för bilder, ljud, och andra filer. Se också bildbeskrivningssidor längre ner.
(-1) Specialnamnrymden Special: Pseudo-namnrymd för specialsidor. Dessa sidor kan inte redigeras. Du får upp en lista över sidorna genom att klicka på "Specialsidor" i snabbmenyn. Ett exempel på en specialsida är "Senaste ändringarna", Special:Recentchanges.
(0) Artikelnamnrymden, main (inget) Standard - här finns alla uppslag (eller ordboksartiklar). Denna namnrymd saknar prefix, men man kan lägga till ett frivilligt kolon (behövs om man ska använda sidan som en mall, men man bör inte använda denna namnrymd för mallar). Ett fåtal uppslag saknar egna separata sidor och finns istället på Appendix:Övriga uppslagsord och Appendix:Övriga tecken.
(1) Diskussionsnamnrymden Diskussion: Här diskuteras ordboksartiklarnas innehåll.
(2) Användarnamnrymden Användare: Alla som loggar in (lista: Special:Listusers) får en egen användarsida på formen Användare:Användarnamn där man kan beskriva sig själv och länka till vad hon vill. Signaturen på diskussionssidor ska länka till skribentens användarsida.

Allmänt får man inte redigera någon annans användarsida - men om du är helt säker på att användaren ifråga skulle uppskatta redigeringen, eller om den har blivit vandaliserad/används för grovt klotter eller dylikt är det förstås tillåtet att redigera eller städa upp.

(3) Användardiskussion Användardiskussion: Alla användare har en diskussionssida där andra kan diskutera med användaren, och användaren som blivit kontaktad svarar på sin egen diskussionssida.

Även användare som inte är inloggade har diskussionssidor, dessa på formen Användardiskussion:IP-adress där IP-adressen alltså är användarnamnet. Dessa används i regel för att kontakta användaren angående klotter ({{klotter}}) eller för att tipsa användaren om att hon kan bli medlem och logga in ({{logga in}}). Dynamiska IP-adresser är problematiska.

(4) Wiktionarynamnrymden Wiktionary: Projektets namnrymd, för sidor om projektet, såsom policyer, riktlinjer och diskussioner.
(5) Wiktionarydiskussion Wiktionarydiskussion: Här diskuteras prokektsidorna.
(6) Bildnamnrymden Fil: Bilder och andra lokalt uppladdade filer, med tillhörande bildbeskrivningssida. (lista: Special:Imagelist, lokal uppladning används inte längre)
(7) Bilddiskussion Fildiskussion: Diskussioner kring filerna.
(8) MediaWiki-namnrymden MediaWiki: Systemmeddelanden (lista: Special:Allmessages) som i regel används för Wiktionarys funktioner, exempelvis navigeringsmenyn till vänster. Dessa är låsta och enbart administratörer kan redigera dem.
(9) MediaWiki-diskussion MediaWiki-diskussion: Används för att diskutera hur det aktuella systemmeddelandet bör vara.
(10) Mallar Mall: Mallnamnrymden används för att generera automatiska meddelanden i artiklar. Man kan exempelvis enkelt inkludera sidan Mall:sida i en artikel genom att skriva {{sida}}. I artiklar om engelska substantiv inkluderar man exempelvis Mall:en-subst genom att skriva {{en-subst}}.
(11) Malldiskussion Malldiskussion: Diskutera mallar.
(12) Hjälpnamnrymden Hjälp: Upptar ett begränsat antal sidor med förklaringar till hjälp främst för dem som vill redigera på Wiktionary, bland annat denna sida. En lista över de nuvarande hjälpsidorna bör finnas på Hjälp:Index.
(13) Hjälpdiskussion Hjälpdiskussion: Diskutera hjälpsidan.
(14) Kategorinamnrymden Kategori: Alla sidor kan sättas in i ett obegränsat antal kategorier (lista: Special:Categories) med koden [[Kategori:Sida]] i artikeln. Alla sidor som finns i kategorin listas på kategorisidan. Kategorier kan även sättas in i andra kategorier för att bilda underkategorier.

För att en artikel ska länka till en kategori och inte inkluderas i den krävs att man sätter ett kolon framför: [[:Kategori:Index]].

Rot för kategoristrukturen (den högsta kategorin) är Kategori:Index.

(15) Kategoridiskussion Kategoridiskussion: Kategoridiskussioner
(100) Wiktionary-genvägar : Används som genvägar till populära Wiktionarysidor. Exempelvis Wiktionary:Bybrunnen har genvägen WT:BB. Se även Genvägar och alla genvägar. ("WT" är en förkortning för Wiktionary)
(101) Genvägsdiskussion : Diskussion om genvägar.
(102) Appendix Appendix: Appendix på Wiktionary har syftet att vara ett komplement till uppslagsorden - här finns listor och tabeller över uppslagsord inom väl avgränsade områden (exempelvis grundämnen eller veckodagar). Mer om appendixnamnrymden på Appendix:Om. En lista över de nuvarande bilagorna finns på Appendix:Index.
(103) Appendixdiskussion Appendixdiskussion: Diskussion om appendixen (bilagorna).
(828) Modul Modul: Moduler är Lua-skript som kan anropas från mallar.
(829) Moduldiskussion Moduldiskussion: Diskussion om moduler.
Falska namnrymder
Interwiki-namnrymder ett flertal Används för att länka till andra Wikimedia-projekt, framförallt andra Wiktionary-upplagor.

Genom att skriva exempelvis [[en:page]] skapas en länk till sidan page på den engelska Wiktionary-upplagan. Den länken sätts i en lista av interwiki-länkar - "andra språk". Denna länk placeras längst ner i artikeln.

För sidor i artikelnamnrymden sätts dessa länkar dit automatiskt med hjälp av robotar, så att exempelvis artikeln två på svenska Wiktionary länkar till två på engelska Wiktionary. Om du vill länka till en annan Wiktionary-upplaga direkt i texten skriver man ett kolon framför: [[:en:two]] ger en:two.

För att länka till en viss språkupplaga anges först språkets iso-kod, vanligen två bokstäver, exempelvis "en", "fr", "eo" eller "fi".

Det är även möjligt att länka till andra projekt:

Givetvis kan man länka till andra språkupplagor än den svenska:

Användning och gränsdragning

[redigera]

Några namnrymder har speciella tekniska egenskaper som styr deras användning. Till exempel funkar moduler enbart i sin namnrymd Modul: (828), och kategorisering sker enbart i namnrymden Kategori: (14). Men andra är "tekniskt ointeressanta" och i stort sett identiska med varandra, detta gäller särskilt Wiktionary: (4), Hjälp: (14) och Appendix: (102). Deras användning är en fråga om överenskommelse och gränsdragning.

  • Wiktionary-namnrymden (projekt-namnrymden) ska innehålla sidor som handlar om administration, användare, grupper och behörigheter, regler, att-göra-listor och generella diskussioner (som inte avser en enskild sida).
  • Hjälp-namnrymden ska innehålla sidor som förklarar wikitekniken för bidragsskrivare och användare, Hjälp:Index visar sådana.
  • Appendix-namnrymden ska innehålla sidor som har med språk att göra men inte är enskilda uppslag (listor med ord, grammatik, ...). På Appendix:Index finns en lista med sådana. Liknande sidor finns också på wikipedia och det finns hittils ingen regel kring vilka innehåll som ska finnas var.