Hjälp:Textformatering

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Textformatering[redigera]

Se även Hjälp:Hur man redigerar en sida

Hur det ser ut Vad du skriver

Kursiv, fet, kursiv och fet.

 • Detta är dubbla och tredubbla apostrofer, inte citattecken.
''Kursiv'', '''fet''', 
'''''kursiv och fet'''''.

Du kan även skriva kursiv och fet om den önskade effekten är ett speciellt teckensnitt istället för betoning, som i matematiska formler:

F = ma
 • Skillnaden mellan de båda metoderna är inte viktig, och de flesta ignorerar skillnaden.
Du kan även skriva <i>kursiv</i> och <b>fet</b> 
om den önskade effekten är ett speciellt teckensnitt 
istället för betoning, som i matematiska formler: 

:<b>F</b> = <i>m</i><b>a</b>
Ett skrivmaskinstypsnitt för tekniska termer.
Ett skrivmaskinstypsnitt för <tt>tekniska termer</tt>.
Du kan stryka över borttaget material

och stryka under nytt material.

 • Bra för editering.
Du kan <strike>stryka över borttaget material</strike><br> 
och <u>stryka under nytt material</u>.

Du kan även förstora text och förminska text.

 • Man kan använda andra siffror mellan citattecknen. Ju högre siffra man använder, desto större blir texten. Siffran 2 ger texten vanlig storlek.
Du kan även <FONT SIZE="3">förstora text</FONT> 
och <FONT SIZE="1">förminska text</FONT>.

Tecken för omljud och accenter:
À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
õ ö ø ù ú û
ü ÿ

 

&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute; 
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; &ucirc; 
&uuml; &yuml;

Interpunktion:
¿ ¡ « » § ¶
† ‡ • —

 

&iquest; &iexcl; &laquo; &raquo; &sect; &para; 
&dagger; &Dagger; &bull; &mdash; 

Kommersiella symboler:
™ © ® ¢ € ¥
£ ¤

 

&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren; 
Nedsänkt: x2

Upphöjt: x2 eller x²

 • Det andra sättet att skriva upphöjda tecken kan inte användas överallt, men föredras där det är möjligt eftersom de flesta webbläsarna formatterar rader lättare på det sättet.

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

Nedsänkt: x<sub>2</sub> 
Upphöjt: x<sup>2</sup> eller x² 

ε<sub>0</sub> = 
8.85 × 10<sup>−12</sup> 
C² / J m.
Grekiska bokstäver:

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

 

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf; 
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega; 
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega; 

Matematiska tecken:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔

 

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin; 
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr; 
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime; 
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash; 
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe; 
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
x2   ≥   0 true.
 • Sammanhållande mellanslagstecken - &nbsp;.
 • &nbsp; förhindrar radbyte mitt i en text, bra i formler.
<i>x</i><sup>2</sup>  ≥  0 true. 

Här har vi ett gäng fonetiska tecken att kopiera vid behov. För tillfället står de i en väldig oordning:

ːɪɛːəʏɨмыш ьəɐɜɝɪʉɵɯư ơ으ɤươ어ʌɑɑʊ ːʊʊəɔɔʊɔɪɪə ɒɜ̃ɔ̃œ̃đʧʤκα ιɟφβởθềδảʃʒ γέριʝγɦɱɲŋễ ʎɫɾăɻʀɥʤ

ISO-8859-1-tecken[redigera]

Följande utökade ASCII-tecken kan användas på samtliga wikisidor. Tabellen nedan visar tecknet självt, dess hexadecimala och decimala värden, HTML-entitetnamnet samt dess gängse namn.

Tecken Hex Dec Entitet Namn
  00A0 0160 &nbsp; ej radbrytande mellanslag
¡ 00A1 0161 &iexcl; uppochnedvänt utropstecken
¢ 00A2 0162 &cent; centtecken
£ 00A3 0163 &pound; pundtecken
¤ 00A4 0164 &curren; int valutasymbol
¥ 00A5 0165 &yen; yentecken
§ 00A7 0167 &sect; paragraftecken
¨ 00A8 0168 &uml; diaeresis (omljud)
© 00A9 0169 &copy; copyright-tecken
ª 00AA 0170 &ordf; feminin-ordinal
« 00AB 0171 &laquo; vänster dubbelvinkel
¬ 00AC 0172 &not; logiskt icke-tecken
® 00AE 0174 &reg; tecken för registrerat varumärke
¯ 00AF 0175 &macr; macron
° 00B0 0176 &deg; gradtecken
± 00B1 0177 &plusmn; plus-minus-tecken
´ 00B4 0180 &acute; akut accent
µ 00B5 0181 &micro; mikrotecken
00B6 0182 &para; paragraftecken
· 00B7 0183 &middot; multiplikations-punkt
¸ 00B8 0184 &cedil; cedilj
º 00BA 0186 &ordm; maskulin-ordinal
» 00BB 0187 &raquo; höger dubbelvinkel
¿ 00BF 0191 &iquest; uppochnedvänt frågetecken
À 00C0 0192 &Agrave; A grav
Á 00C1 0193 &Aacute; A akut
 00C2 0194 &Acirc; A circumflex
à 00C3 0195 &Atilde; A tilde
Ä 00C4 0196 &Auml; A trema Ä
Å 00C5 0197 &Aring; A ring Å
Æ 00C6 0198 &AElig; AE-ligatur
Ç 00C7 0199 &Ccedil; C cedilj
È 00C8 0200 &Egrave; E grav
É 00C9 0201 &Eacute; E akut
Ê 00CA 0202 &Ecirc; E circumflex
Ë 00CB 0203 &Euml; E trema
Ì 00CC 0204 &Igrave; I grav
Í 00CD 0205 &Iacute; I akut
Î 00CE 0206 &Icirc; I circumflex
Ï 00CF 0207 &Iuml; I trema
Ñ 00D1 0209 &Ntilde; N tilde
Ò 00D2 0210 &Ograve; O grav
Ó 00D3 0211 &Oacute; O akut
Ô 00D4 0212 &Ocirc; O circumflex
Õ 00D5 0213 &Otilde; O tilde
Ö 00D6 0214 &Ouml; O trema Ö
Ø 00D8 0216 &Oslash; genomstruket O
Ù 00D9 0217 &Ugrave; U grav
Ú 00DA 0218 &Uacute; U akut
Û 00DB 0219 &Ucirc; U circumflex
Ü 00DC 0220 &Uuml; U trema
ß 00DF 0223 &szlig; dubbel-s (ess-zäta)
à 00E0 0224 &agrave; a grav
á 00E1 0225 &aacute; a akut
â 00E2 0226 &acirc; a circumflex
ã 00E3 0227 &atilde; a tilde
ä 00E4 0228 &auml; a trema ä
å 00E5 0229 &aring; a ring å
æ 00E6 0230 &aelig; ae-ligatur
ç 00E7 0231 &ccedil; c cedilj
è 00E8 0232 &egrave; e grav
é 00E9 0233 &eacute; e akut
ê 00EA 0234 &ecirc; e circumflex
ë 00EB 0235 &euml; e diaeresis
ì 00EC 0236 &igrave; i grav
í 00ED 0237 &iacute; i akut
î 00EE 0238 &icirc; i circumflex
ï 00EF 0239 &iuml; i trema
ñ 00F1 0241 &ntilde; n tilde
ò 00F2 0242 &ograve; o grav
ó 00F3 0243 &oacute; o akut
ô 00F4 0244 &ocirc; o circumflex
õ 00F5 0245 &otilde; o tilde
ö 00F6 0246 &ouml; o trema ö
÷ 00F7 0247 &divide; divisionstecken
ø 00F8 0248 &oslash; genomstruket o
ù 00F9 0249 &ugrave; u grav
ú 00FA 0250 &uacute; u akut
û 00FB 0251 &ucirc; u circumflex
ü 00FC 0252 &uuml; u trema
ÿ 00FF 0255 &yuml; y trema