Hjälp:Vad Wiktionary inte är

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad Wiktionary inte är

Wiktionary är en ordbok. Det innebär att Wiktionary till exempel inte är sådant som finns uppräknat på denna sida. Listan kommer att förändras allteftersom flera sätt att inte skriva en ordbok på upptäcks här på Wiktionary.

Inget diskussionsforum[redigera]

På Wiktionary kan man läsa och skriva artiklar. Vill man diskutera något ämne och övertyga meningsmotståndare bör man hitta ett annat medium. Till varje artikel hör visserligen en diskussionssida, men den är endast avsedd för diskussioner kring artikelns utformning.

Ingen encyklopedi[redigera]

Projektet för encyklopediska artiklar är svenskspråkiga Wikipedia.

Ingen bruksanvisning eller användarguide[redigera]

En artikel är avsedd att ge information om ett ord men ska inte ersätta produktmanualer eller skolböcker. Men titta gärna på projektet Wikibooks.

Inget propaganda- eller reklammedium[redigera]

Artiklarna i Wiktionary ska skrivas ur en neutral synvinkel. Om du vill övertyga andra om dina ståndpunkter kan du till exempel vända dig till UseNet. Om du är en fan eller antagonist av/för/mot något speciellt kan du starta en egen hemsida och delge världen dina åsikter där. Företag och deras produkter kan tas upp i artiklar där detta är vitalt för ämnet men inte som ett självändamål. Ord som egentligen är varumärken kan mycket väl beskrivas, i synnerhet om ordet används i vardagslag, eller har kommit att beteckna en mer generell företeelse.

Ingen experimentverkstad för öppna nätverk[redigera]

Wiktionary är ett öppet, självadministrerande nätverk. Men avsikten är inte testa gränserna för sådana organisationsformer utan att denna öppenhet ska alstra en ordbok. Om man vill experimentera med Wiki-tekniken kan man starta en egen Wikisida.

Ingen samling personliga uppsatser[redigera]

Alla artiklar på Wiktionary kan redigeras av vem som helst, något som också kontinuerligt görs. Du är varmt välkommen att medverka till Wiktionarys tillväxt, men acceptera att vi alla är medförfattare till denna ordbok – andra kommer att redigera det material du bidrar med.

Inget forskarforum[redigera]

Om du har gjort en ny sensationell upptäckt bör du förslagsvis publicera dina forskningsresultat i en vetenskaplig tidskrift eller liknande, och inte på Wiktionary.

Ingen citat- eller aforismsamling[redigera]

Citat och aforismer kan vara både lärorikt och roande men bör bara inkluderas i artiklar när detta förbättrar artikeln. Läs dock gärna om Wiktionarys systerprojekt Wikiquote.

Ingen länksamling[redigera]

Wiktionarys artiklar ska i sig ge kunskap. Externa länkar används då dessa ger ytterligare kunskap eller kan hjälpa läsaren till fördjupad kunskap. Interna länkar ska binda ihop relaterade ämnen och tjäna som navigationshjälp här på Wiktionary.

Ingen samling av public domain-material[redigera]

Hela böcker, källkod, historiska dokument och andra samlingar av omodifierade originaldokument hör inte hemma på Wiktionary. Se istället Wikisource för detta.

Ingen personlig hemsida eller något backuplager[redigera]

Om du har registrerat dig som användare får du gärna berätta lite om dig själv på din användarsida. Men skriv bara artiklar från en allmän ståndpunkt och ladda bara upp material som bidrar till ordboken. Dig själv och dina projekt kan du berätta om på din egen, personliga hemsida.

Inget fotoalbum[redigera]

Många artiklar blir bättre av fotografier, men bara ett fotografi bildar inte en artikel. Illustrera väldigt gärna Wiktionaryartiklar men ladda inte upp bilder för sakens egen skull. Se till att dina bildbidrag "hittar hem" till en artikel innan du laddar upp dem. Tänk på att bilden måste ha en fri licens. Ladda företrädesvis upp bilderna på Commons, och inte här på Wiktionary.

Ingen kanal för att mynta nya ord[redigera]

Har du uppfunnit ett nytt ord så är Wiktionary inte platsen för att delge världen detta – hur behjärtansvärt eller fyndigt det än må vara. Använd det själv i stället, i rätt sammanhang. Om och när det fastnat och sprids av märkbart många fler människor än dig själv, så är det moget för att tas in i Wiktionary.