Kategoridiskussion:Svenska

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Jag hittar inte mer information när jag följer länken. Varför ska den här kategorin tas bort? Den bord fungera utmärkt som en toppkategori för alla svenska ord. Underkategorier som kan placeras direkt i kategorin är KAtegori:Språkindex för svenska, Kategori:Svenska ord efter ordklass, Kategori:Ämnen på svenska och Kategori:Språkbruk på svenska. Om jag inte har missat någon så borde de kategorierna täcka allt svenskt på Wiktionary. /82.212.68.183 3 augusti 2006 kl. 20.13 (UTC)

Hej 82.212.68.183. Anledningen är en modernisering av kategoristrukturen på Wiktionary att bli intuitiv och enhetlig. Den är fortfarande något, men var mycket snårig innan och det var svårt att bilda sig en uppfattning om var i kategoristrukturen man var. Språkkategorier som Svenska skulle intuitivt, precis som du säger, fungera som en toppkategori för alla svenska ord. Problemet är att så inte var fallet. Istället fungerade Svenska och andra språkkategorier som en slags diverse-kategori för sådant som inte passade under varken språkindex, ordklasser eller ämnen. Vi kom fram till att ett bättre och mer beskrivande ord för de kategorier som samlats här under var Språkbruk, istället för Språk, eftersom språk var förvirrande. Numera finns ju fyra typer av kategorier som innehåller ord: Ordklasser, Ämnen, Språkindex och Språkbruk (Och Språk som håller på att flyttas över till Språkbruk). Man skulle givetvis kunna lägga till en 5:e kategori Språk som istället för hur det används nu, kunna innehålla just dessa 4 kategorier för respektive språk och ingenting mer. I praktiken blir ju detta då vad du föreslår, en toppkategori för alla ord på det aktuella språket. Dvs att under Språk/Svenska kunna ha kategorierna Ordklasser på svenska, Ämnen på svenska, Språkindex på svenska och Språkbruk på svenska och ingenting mer. Men befinner man sig i roten så vet man oftast om det är en ordklasskategori, en ämneskategori, en språkbrukskategori, eller ett språkindex man är ute efter, oavsett vilket språks motsvarande kategori man är ute efter. Om man tillför Språk som kategori i roten så måste man ändå välja både språk och vilken typ av kategori man är ute efter innan man kommer vidare, och med tanke på att det på detta sättet ändå blir ett extra steg i hierarkin om man väljer att gå den vägen så har jag inte sett någon vinst med detta (2 steg: Ämnen/Ämnen på svenska, 3 steg: Språk/Svenska/Ämnen på svenska). Resonemanget är alltså att om man utesluter Språk i roten så tar man bort en möjlighet (alternativt risken för ett misstag) att välja en längre väg framför en kortare. Men givetvis om du syftar på länken Svenska från huvudsidan så kan jag hålla med dig om att en fristående svensk rot med dessa 4 kategorier (eventuellt plus Wiktionary-kategorin) är väl motiverad (Kategorin Svenska behöver isåfall inte läggas i kategorin Språk eller i någon annan kategori). Frågan är om det finns motiveringar för att ha Språk-kategorin kvar med bakgrund av ovanstående resonemang? Länken Alla språk från huvudsidan kan väl mycket väl länkas till Rot där ju alla språk finns representerade istället för till Språk? (tar bort raderas och låter Svenska vara en fristående rot med nämnda 5 kategorier och ser fram emot åsikter om resten) Dodde 4 augusti 2006 kl. 02.34 (UTC)
Skapar istället en ny kategori med namnet "Rot på svenska" analogt med namngivning för andra kategorier, och kontaktar administratör att peka om länkarna på huvudsidan. Dodde 4 augusti 2006 kl. 02.40 (UTC)
Jag har inte sett diskussionerna om kategorisering efter språk, jag tittade lite snabbt på bybrunnen men såg inget där (du kanske vet var jag ska leta). Min tanke var att det är troligaree att någon tänker "finns det några intressanta norska ord" än "finns det några spännande verb". Alltså att man börjar med att välja språk och sedan ordklass eller ämne. Att det skulle bli ett extra nivå ser jag inte som något problem (Kategori:Språkindex efter ordinitial är också en sådan extranivå).
Namnet på kategorin behöver inte nödvändigtvis bara vara språkets namn. Men jag tycker det skulle vara är enkel och tydlig namngivning. Att sådana kategorier tidigare använts på ett annat sätt betyder ju inte att användningen inte kan ändras. Om något annat namn ska användas så tycker jag 'på' är fel preposition i "Rot på svenska". Namnet på Kategori:Språk kanske skulle krocka med ämneskategorin för språk. Men jag har sett att för ordklasser är ämneskategorin Kategori:Namn på ordklasser.
Wiktionary-kategorin tycker jag är en helt fristående kategori som bara ska kategoriseras i Kategori:Rot. Wiktionarysidor som behandlar något enskilt språk kan däremot dubbelkategoriseras i Wiktionarykategorin och i språkets kategori (eller i underkategorier till dem). /82.212.68.183 5 augusti 2006 kl. 13.40 (UTC)
Egentligen inget kontroversiellt att skapa en rot för respektive språk, jag såg bara inte vitsen med det. Men om du saknar dessa så kan det hända att fler gör det, och det stör ju inte direkt heller, så jag lägger till "Rot på <språk>" allteftersom jag genomför flytten av underkategorierna till "Språk" till "Språkbruk". Kategorin som kommer innehålla respektive språks rot får väl heta "Rot på språk", eller "Rot efter språk" och placeras som en av kategorierna i "Rot".
Det finns funderingar om en förenkling att låta samtliga kategorier ha formen "x på språk", oavsett om det kategorin ligger under språkbruk, ordklasser, ämnen eller språkindex. Vinsten skulle vara att allt blir enhetligt och okomplicerat - "på används alltid". Jag vet att det råder delade meningar om detta, men jag har inte kunnat skapa någon analys själv om vad för "korrekthets"-hinder föreligger för en sådan reform. Vad talar emot att döpa om "Svenska substantiv" till "Substantiv på svenska", och "Språkindex för svenska" till "Språkindex på svenska"? Just "Rot på svenska" ser jag inget problem med, vilken preposition skulle användas istället menar du?
Du har rätt att anledningen till att Kategori:Namn på ordklasser har den avvikande namngivningen på grund av namnkrock, men har inte funderat jättemycket på vilka bättre lösningar som finns i just det här fallet.
Vad gäller Kategori:Språk så vill jag undvika kategorinamn som är tvetydiga eller otydliga, vilket jag anser att namnet på kategorin i detta fallet är, och varför jag arbetar med ändringen.
Vad gäller Wiktionary-kategorin tycker jag att det åtminstone kan få finnas med i "Rot på svenska" just för att det länkas till den kategorin från huvudsidan och att man inte ska missa Wiktionary-kategorin bara för att man klickar på "Svenska" istället för på "Alla språk". Wiktionary finns förstås under "Rot" också. Har inte planerat att lägga Wiktionary under någon annan kategori dock. Wiktionary-kategorier som behandlar vissa språk kan förstås som du säger läggas i "Rot på språk"-kategorin för respektive språk också. Dodde 5 augusti 2006 kl. 14.34 (UTC)