Mall:en-adv

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna dokumentation har inkluderats från Wiktionary:Stilguide/Grammatik/Engelska.


Information
Samtliga av substantiv-, verb- och adjektivmallarna är uppdaterade med utökad funktionalitet.

Adjektiv[redigera]

Tillgängliga mallar
 • {{en-adj}} (för alla komparabla adjektiv)
 • {{en-adj-y}} (för de flesta komparabla adjektiv som slutar på <konsonant> + y)
{{en-adj}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet> 
Positiv {1}/
<sidnamnet>
Komparativ {2}/
<sidnamnet>+{fog}+r/
<sidnamnet>+e+r
Superlativ {3}/
<sidnamnet>+{fog}+st/
<sidnamnet>+e+st
 
Adverbavledning (<sidnamnet>ly)?

Parametrar[redigera]

 • Allmänna parametrar
 • fog= Används om uppslaget ger dubbelkonsonant i komparativ och superlativ, eller om ordet slutar på obetonat -e.
 • rot= Frivillig parameter i {{en-adj-y}}. Automatiskt anges rot som uppslagsordet minus "y".

Användning[redigera]

 • För perifrastiska adjektiv, använd {{adj|en}} under ordklassrubriken och {{peri|more|most}} på fetstilsraden.
 • För okomparabla adjektiv, använd {{adj|en}} under ordklassrubriken och {{okomp}} på fetstilsraden.
 • {{en-adj}}: Helt regelbundna adjektiv. -er i komparativ och -est i superlativ.
 • {{en-adj|2=<komparativ>|3=<superlativ>}} Parametrarna 2= och 3= anges när +er och +est inte stämmer.
  • good: {{en-adj|2=better|3=best}}
  • far: {{en-adj|2=[[further]], [[farther]]|3=[[furthest]], [[farthest]]}}
 • {{en-adj|fog=}} Används för adjektiv som slutar på obetonat -e, och därför endast behöver ändelserna -r, och -st.
 • {{en-adj|fog=<extra konsonant>e}} För vissa ord med enkel konsonant i positiv och dubbel i komparativ och superlativ.
  • wet: {{en-adj|fog=te}}
  • glad: {{en-adj|fog=de}}
 • {{en-adj-y|rot=<rot>}}: Används för de allra flesta komparabla adjektiv som slutar på -y. -ier i komparativ och -iest i superlativ.
  • dry: {{en-adj-y|rot=dr}}
  • tricky: {{en-adj-y|rot=trick}}

Adverb[redigera]

Tillgängliga mallar
 • {{en-adv}} (för alla komparabla adverb)
{{en-adv}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet> 
Positiv {1}/
<sidnamnet>
Komparativ {2}/
<sidnamnet>+{fog}+r/
<rot><sidnamnet>+e+r/
<rot>+e+r
Superlativ {3}/
<sidnamnet>+{fog}+st/
<sidnamnet>+e+st/
<rot>+e+st
 
Adverbavledning (<sidnamnet>ly)?

Parametrar[redigera]

 • Allmänna parametrar
 • rot= Används om ordet slutar på obetonat -y.
 • fog= Används om uppslaget ger dubbelkonsonant i komparativ och superlativ, eller om ordet slutar på obetonat -e.

Användning[redigera]

 • För perifrastiska adverb, använd {{adv|en}} under ordklassrubriken och {{peri|more|most}} på fetstilsraden.
 • För okomparabla adverb, använd {{adv|en}} under ordklassrubriken och {{okomp}} på fetstilsraden.
 • {{en-adv}}: Helt regelbundna adjektiv. -er i komparativ och -est i superlativ.
 • {{en-adv|2=<komparativ>|3=<superlativ>}} Parametrarna 2= och 3= anges när +er och +est inte stämmer.
  • well: {{en-adv|2=better|3=best}}
  • far: {{en-adv|2=[[farther]], [[further]]|3=[[farthest]], [[furthest]]}}
 • {{en-adv|rot=<rot>}} Används för adjektiv som slutar på obetonat -y som byts ut mot i vid komparation
  • early: {{en-adv|rot=earli}}
 • {{en-adv|fog=}} Används för adjektiv som slutar på obetonat -e, och därför endast behöver ändelserna -r, och -st.
  • late: {{en-adj|fog=}}
 • {{en-adv|fog=<extra konsonant>e}} För vissa ord med enkel konsonant i positiv och dubbel i komparativ och superlativ. Finns sådana?

Substantiv[redigera]

Tillgängliga mallar
 • {{en-subst}} (för alla substantiv som inte slutar på -s eller y föregånget av konsonant)
 • {{en-subst-oreg}} (för alla substantiv som slutar på y eller o som föregås av konsonant + ord som slutar på f-ljud)
 • {{en-subst-s}} (för substantiv som slutar på -s; ger 2 alternativa singular-genitiv-former)
 • {{en-subst-oräkn}} (samma som {{en-subst}} men för oräknebara substantiv)
 • {{en-subst-s-oräkn}} (samma som {{en-subst-s}} men för oräknebara substantiv)
 • {{en-subst-namn}} (för namn som inte slutar på -s)
 • {{en-subst-s-namn}} (för namn som slutar på -s)
{{en-subst}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Nominativ {1}/
<sidnamnet>
{2}/
<sidnamnet>+s
Genitiv {3}/
<sidnamnet>+'s
{4}/
{2}+'/
<sidnamnet>+s'
{{en-subst-oreg}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Nominativ {1}/
<sidnamnet>
{Mall:2es
Genitiv {3}/
<sidnamnet>'s
{Mall:4es'}}}

Not:

om det slutar på y

{{en-subst-oreg}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Nominativ {1}/
<sidnamnet>
{Mall:2es
Genitiv {3}/
<sidnamnet>'s
{Mall:4es'}}}

Not:

om det slutar på o

{{en-subst-oreg}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Nominativ {1}/
<sidnamnet>
{Mall:2es
Genitiv {3}/
<sidnamnet>'s
{Mall:4es'}}}

Not:

om det slutar på f-ljud

{{en-subst-s}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Nominativ {1}/
<sidnamnet>
{2}/
<sidnamnet>+es
Genitiv {3}/
<sidnamnet>+'s
<sidnamnet>+'
{4}/
{2}+'/
<sidnamnet>+es'
{{en-subst-oräkn}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Oräknebart
Nominativ {1}/
<sidnamnet>
Genitiv {2}/
<sidnamnet>+'s
{{en-subst-s-oräkn}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Oräknebart
Nominativ {1}/
<sidnamnet>
Genitiv {2}/
<sidnamnet>+'s
{{en-subst-namn}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular
Nominativ {1}/
<sidnamnet>
Genitiv {2}/
<sidnamnet>+'s
{{en-subst-s-namn}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular
Nominativ {1}/
<sidnamnet>
Genitiv {2}/
<sidnamnet>+'s

Parametrar[redigera]

 • Allmänna parametrar
 • fog=s, används om plural inte slutar på s så att ett s fogas in efter parentesen

Användning[redigera]

 • {{en-subst}}: Helt regelbundna substantiv. -s i plural nominativ, -'s i singular genitiv, och -s' i plural genitiv.
  • dog: {{en-subst}}
  • book: {{en-subst}}
 • {{en-subst|2=<plural>}} Pluralparametern 2= anges när -s inte stämmer.
  • tomato: {{en-subst|2=tomatoes}}
  • calf: {{en-subst|2=calves}}
  • flash: {{en-subst|2=flashes}}
 • {{en-subst|2=<plural>|4=<genitiv plural>}} Plural genitiv-parametern 4= anges när -' inte läggs till plural nominativ-formen (2=). Gäller oftast ord som inte har ett plural som slutar på s, eller om flera möjliga pluralformer är tänkbara.
  • child: {{en-subst|2=children|4=children's}}
  • veto: {{en-subst|2=[[vetos]], [[vetoes]]|4=[[vetos']], [[vetoes']]}}
 • {{en-subst-s}} Substantiv som slutar på -s och därmed har två alternativa singular genitivformer. Kan eventuellt även vara aktuellt för ord som slutar på -s-ljud eller andra sibilanter. Ger automatiskt -es i plural samt -'s och -' i genitiv singular. Stämmer exemplen?
  • glass: {{en-subst-s}}
  • gallows: {{en-subst-s|2=[[gallows]], [[gallowses]]|4=[[gallows']], [[gallowses']]}}
  • antithesis: {{en-subst-s|2=antitheses|4=[[antitheses's]], [[antitheses']]}}
  • thorax: {{en-subst-s|2=[[thoraces]], [[thoraxes]]|4=[[thoraces']], [[thoraxes']]}}
  • rhombus: {{en-subst-s|2=[[rhombi]], [[rhombuses]]|4=[[rhombi's]], [[rhombuses']]}}
  • species: {{en-subst-s|2=species}}
  • torus: {{en-subst-s|2=tori|3=[[torus's]], [[torus']]|4=tori's}}
 • {{en-subst-oräkn}} Motsvarande {{en-subst}}, men för oräknebara substantiv.
 • {{en-subst-s-oräkn}} Motsvarande {{en-subst-s}}, men för oräknebara substantiv.
 • {{en-subst-namn}} Motsvarande {{en-subst}}, men för namn.
 • {{en-subst-s-namn}} Motsvarande {{en-subst-s}}, men för namn.


Verb[redigera]

Tillgängliga mallar
 • {{en-verb}} (för de flesta regelbunda och oregelbundna verb som inte slutar på -e eller -y)
 • {{en-verb-e}} (för de flesta verb som slutar på -e)
 • {{en-verb-y}} (för de flesta verb som slutar på <konsonant> + y)

Parametrar[redigera]

 • Allmänna parametrar
 • rot= Används frivilligt i {{en-verb-e}} och {{en-verb-y}}, men saknas helt i {{en-verb}}. Automatiskt anges uppslagsordet minus -e respektive -y.
 • fog= Används om uppslaget ger dubbelkonsonant i preteritum, presensparticip och perfektparticip. Ange konsonantbokstaven. Används endast i {{en-verb}}.
 • presfog= : Används om presens för 3:e person singular ger tillägg av -es istället för bara -s. Ange "e". Används endast i {{en-verb}}.
 • 1=, 2=, 3= : Används som framgår av översiktstabellerna. Dessa mallar (förutom {{en-verb-spec}}) avviker från de flesta andra genom att inte ha cellspecifika parametrar för samtliga rutor, för att istället kunna erbjuda enklare syntax.
{{en-verb}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
1-2:a pers. 3:e pers.
Presens {pres}/
<sidnamnet>
{pres-3-pers}/
{pres}+{presfog}+s/
<sidnamnet>+{presfog}+s
{pres}/
<sidnamnet>
Preteritum {1}/
<sidnamnet>+{fog}+ed
Perfektparticip {2}/
<sidnamnet>+{fog}+ed
Presensparticip {3}/
<sidnamnet>+{fog}+ing
{{en-verb-e}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
1-2:a pers. 3:e pers.
Presens <sidnamnete <sidnamnetes <sidnamnete
Preteritum {1}/
{rot}+ed
Perfektparticip {2}/
{rot}+ed
Presensparticip {3}/
{rot}+ing
{{en-verb-y}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
1-2:a pers. 3:e pers.
Presens <sidnamnety <sidnamneties <sidnamnety
Preteritum {1}/
{rot}+ied
Perfektparticip {2}/
{rot}+ied
Presensparticip {3}/
{rot}+ying
{{en-verb-spec}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
1:a pers. 2:a pers. 3:e pers.
Presens {1} {2} {3} {4}
Preteritum {5} {6} {7} {8}
Perfektparticip {9} {10} {11} {12}
Presensparticip {13} {14} {15} {16}

Användning[redigera]

kommentar: Oftast är presensparticipformen (ing-formen) regelbunden även om preteritum- och perfektparticipformen inte är det. I så fall kan 3= utelämnas. Detta gäller för samtliga tre verb-mallar.
kommentar: När -y föregås av vokal används vanliga {{en-verb}} (exempel: alloy, portray, destroy, play).
 • {{en-verb|fog=<sista bokstaven i ordet>}} Parametern fog= används då ordet bildar dubbelkonsonant i böjningsformerna. typiskt fall där dubbla former behöver anges för brittisk resp. amerikansk engelska: ex. travel
  • spam: {{en-verb|fog=m}}
  • dig: {{en-verb|fog=g}}
  • stop: {{en-verb|fog=p}}
 • {{en-verb|presfog=e|(...)}} Används för verben go och do samt de verb som slutar på en sibilant. Sibilanter är s-ljud /s/, z-ljud /z/, sh-ljud /ʃ/ och tch-ljud. Verb som slutar på sibilant får ändelsen -es istället för -s i 3:e person singular presens.
  • do: {{en-verb|presfog=e}}
  • fish: {{en-verb|presfog=e}}
  • approach: {{en-verb|presfog=e}}
 • {{en-verb-spec}} Används för de verb som kräver att man kan redigera fler än de tre mittersta rutorna i mallen.
  • methinks: {{en-verb-spec|methinks|-|-|-|methought|-|-|-|methought|-|-|-|-|-|-|-}}


Pronomen[redigera]

Tillgängliga mallar
 • {{en-pron-pers}} (används på alla uppslag med engelska personliga pronomen)
{{en-pron-pers}} (se lista)

Parametrar[redigera]

 • Inga

Användning[redigera]

Placeras utan parametrar på alla uppslag av de pronomen som redovisas i tabellen.