Mall:fr-verb-er

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna dokumentation har inkluderats från Wiktionary:Stilguide/Grammatik/Franska.


Information
Substantivmallarna är uppdaterade med utökad funktionalitet, men inte ännu verb- (förutom {{fr-verb-er}}) och adjektivmallarna

Substantiv[redigera]

Tillgängliga mallar
 • {{fr-subst-m}} (för alla substantiv i maskulinum)
 • {{fr-subst-f}} (för alla substantiv i femininum)
 • {{fr-subst-mf}} (för alla substantiv som kan vara både i maskulinum och femininum, men inte böjs efter genus)
 • {{fr-subst-var}} Under diskussion (för alla substantiv som kan vara både i maskulinum och femininum som böjs efter genus)
 • {{fr-subst-m-0}} (för alla substantiv i maskulinum med samma stavning i plural som i singular)
 • {{fr-subst-f-0}} (för alla substantiv i femininum med samma stavning i plural som i singular)
 • Namnmallar saknas. Finns behov av sådana?
{{fr-subst-m}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Maskulinum <sidnamnet> {2}/<sidnamnet>+s
{{fr-subst-f}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Femininum <sidnamnet> {2}/<sidnamnet>+s
{{fr-subst-mf}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Maskulinum eller femininum <sidnamnet> {2}/<sidnamnet>+s
{{fr-subst-var}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Maskulinum <sidnamnet> {2}/<sidnamnet>+s
Femininum {3}/<sidnamnet>+e {4}<sidnamnet>+es/{3}+s
{{fr-subst-m-0}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Maskulinum <sidnamnet> <sidnamnet>
{{fr-subst-f-0}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Femininum <sidnamnet> <sidnamnet>

Parametrar[redigera]

Användning[redigera]

 • För oräknebara substantiv, använd {{subst|fr}} under ordklassrubriken och {{oräkn}} på fetstilsraden.
 • {{fr-subst-m}} Alla substantiv i maskulinum.
 • {{fr-subst-f}} Alla substantiv i femininum.
  • glace: {{fr-subst-f}}
  • eau: {{fr-subst-f|2=eaux}}
 • {{fr-subst-mf}} Substantiv som kan vara både i maskulinum och femininum, men inte böjs efter genus.
 • {{fr-subst-var}} Substantiv som kan vara både i maskulinum och femininum, som böjs efter genus.
 • {{fr-subst-m-0}} Maskulina substantiv vars singular är identiskt med pluralen
 • {{fr-subst-f-0}} Feminina substantiv vars singular är identiskt med pluralen
  • noix: {{fr-subst-f-0}}

Verb[redigera]

Franska verb böjs i en uppsjö olika former. Enligt "Bescherelle complete guide to conjugating 12000 French verbs" finns det ca 82 olika böjningsmönster. Arbete pågår med att ta fram böjningsmallar till samtliga grupper.

Verbmallar[redigera]

Parametrar[redigera]

 • Allmänna parametrar (gäller ännu endast {{fr-verb-er}})
 • rot=: Parametern är obligatorisk för (nästan) alla verbmallar. Argumentet som ska ges parametern är uppslagsordet minus suffixet i mallnamnet.

Användning[redigera]

 • {{fr-verb-er}}: Verb i första konjugationen ("er-verb").
  • parler: {{fr-verb-er|rot=parl}}
  • jeter: {{fr-verb-er|rot=jet|rot2=jett}}
  • lever: {{fr-verb-er|rot=lev|rot2=lèv}}
  • céder: {{fr-verb-er|rot=céd|rot2=cèd|trestavigrot=}}
 • {{fr-verb-cer}}: Verb i första konjugationen som slutar på -cer.
  • glacer: {{fr-verb-cer|rot=gla}}
 • {{fr-verb-ger}}: Verb i första konjugationen som slutar på -ger.
  • nager: {{fr-verb-ger|rot=na}}
 • {{fr-verb-ir}}: Verb i andra konjugatonen ("ir-verb").
  • finir: {{fr-verb-ir|rot=fin}}
 • {{fr-verb-haïr}}: Verb som böjs som haïr, ett specialfall av andra konjugationen.
 • {{fr-verb-boire}}: Verb i tredje konjugationen som böjs som boire.
 • {{fr-verb-dire}}: Verb i tredje konjugationen som böjs som dire.
 • {{fr-verb-faire}}: Verb i tredje konjugationen som böjs som faire.
 • {{fr-verb-mettre}}: Verb i tredje konjugationen som böjs som mettre.
 • {{fr-verb-cueillir}}: Verb i tredje konjugationen som böjs på ett liknande sätt som cueillir.
 • {{fr-verb-dormir}}: Verb i tredje konjugationen som böjs på ett liknande sätt som dormir.
  • dormir: {{fr-verb-dormir|rot=dorm|rot2=dor}}
  • sortir: {{fr-verb-dormir|rot=sort|rot2=sor}}
  • servir: {{fr-verb-dormir|rot=serv|rot2=ser}}
 • {{fr-verb-dre}}: Verb i tredje konjugationen på -dre (utom moudre, coudre, prendre och verb på -indre och -soudre).
  • perdre: {{fr-verb-dre|rot=per}}
 • {{fr-verb-enir}}: Verb i tredje konjugationen på -enir.
  • tenir: {{fr-verb-enir|rot=t}}
 • {{fr-verb-courir}}: Verb i tredje konjugationen som böjs som courir.
 • {{fr-verb-prendre}}: Verb i tredje konjugationen som böjs som prendre.
 • {{fr-verb-aître}}, {{fr-verb-aitre}} : Verb i tredje konjugationen som böjs som connaitre/connaître.
 • {{fr-verb-oître}} : Verb i tredje konjugationen som böjs som croître.
 • {{fr-verb-indre}} : Verb i tredje konjugationen som böjs som peindre.
 • {{fr-verb-oindre}} : Verb i tredje konjugationen som böjs som joindre.
  • joindre : {{fr-verb-oindre|rot=j}}
 • exempel för övriga franska verbmallar saknas, men fungerar på samma sätt.

Adjektiv[redigera]

Adjektivmallar[redigera]

{{fr-adj}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Maskulinum <sidnamnet> {3}/<sidnamnet>+s
Femininum {2}/<sidnamnet>+e {4}/{2}+s/<sidnamnet>+es
Kompareras med plus resp. le/la/les plus.
{{fr-adj-sx}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Maskulinum <sidnamnet> {rot}+se/<sidnamnet>+e
Femininum <sidnamnet> {rot}+ses/<sidnamnet>+es
Kompareras med plus resp. le/la/les plus.
{{fr-adj-okomp}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Maskulinum <sidnamnet> {3}/<sidnamnet>+s
Femininum {2}/<sidnamnet>+e {4}/{2}+s/<sidnamnet>+es
{{fr-adj-oregkomp}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Positiv Komparativ Superlativ
Singular Maskulinum <sidnamnet> {5}/plus +<sidnamnet> les +{5}/les plus +<sidnamnet>
Femininum {2}/<sidnamnet>+e {6}/plus +{2}/plus +<sidnamnet>+e les {6}/les plus +{2}/les plus +<sidnamnet>+e
Plural Maskulinum {3}/<sidnamnet>+s {7}/plus +{3}/plus +<sidnamnet>+s les {7}/les plus +{3}/les plus +<sidnamnet>+s
Femininum {4}/{2}+s/<sidnamnet>+es {8}/plus +{4}/plus +{2}+s/plus +<sidnamnet>+es les {8}/les plus +{4}/les plus +{2}+s/les plus +<sidnamnet>+es
{{fr-adj-e}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Maskulinum <sidnamnet> <sidnamnet>+s
Femininum <sidnamnet> <sidnamnet>+s
Kompareras med plus resp. le/la/les plus.
{{fr-adj-e-okomp}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Maskulinum <sidnamnet> <sidnamnet>+s
Femininum <sidnamnet> <sidnamnet>+s
{{fr-adj-0}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Maskulinum <sidnamnet> <sidnamnet>
Femininum <sidnamnet> <sidnamnet>
Kompareras med plus resp. le/la/les plus.
{{fr-adj-0-okomp}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Maskulinum <sidnamnet> <sidnamnet>
Femininum <sidnamnet> <sidnamnet>
Kompareras inte.
 • fr-adj (regelbundna, som har regelbunden komparation)
 • fr-adj-okomp (för adjektiv som inte kompareras)
  • mort: {{fr-adj-okomp}}
  • mutuel: {{fr-adj-okomp|fog=l}}
 • fr-adj-sx (för adjektiv som slutar på -s eller -x)
 • fr-adj-oregkomp (oregelbunden komparation)
  • mauvais: {{fr-adj-oregkomp|5=pire|6=pire|7=pires|8=pires}}
  • bon: {{fr-adj-oregkomp|3=bonne|5=meilleur|6=meilleure|7=meilleurs|8=meilleures}}
 • fr-adj-e (för adjektiv som inte förändras i femininum)
 • fr-adj-e-okomp (för adjektiv som inte förändras i femininum, och inte kompareras)
 • fr-adj-0 (för adjektiv som inte kongruensböjs)
 • fr-adj-0-okomp (för adjektiv som varken kongruensböjs eller kompareras)
  • marron: {{fr-adj-0-okomp}}

Parametrar[redigera]

 • Allmänna parametrar
 • rot=: Roten för adjektiv som slutar på -x.
 • fog=: Den bokstav som sätts in före e:et (om så görs) i femininumformen.


Adverb[redigera]

Adverbmallar[redigera]

 • fr-adv (för adverb med särskilda komparativformer)

Artiklar[redigera]

Tillgängliga mallar
 • {{fr-artikel}} (inkluderar alla artiklar på franska)
{{fr-artikel}} (se lista)
Tabell över artiklar Singular Plural
Maskulin Feminin
Obestämda un une des
Bestämda le, l'1 la, l'1 les
Partitiva du, de l'1 de la, de l'1 des
Not:
 1. Används när nästa ord börjar med vokalljud

Parametrar[redigera]

 • Inga

Användning[redigera]

Placeras utan parametrar på alla uppslag av de artiklar som redovisas i tabellen.

Pronomen[redigera]

Tillgängliga mallar
 • {{fr-pron-pers}} (används på alla uppslag med franska personliga pronomen)
 • {{fr-pron}} (för adjektiviska pronomen)
{{fr-pron-pers}} (se lista)
{{fr-pron}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Maskulinum <sidnamnet> {3}/<sidnamnet>+s
Femininum {2}/<sidnamnet>+e {4}/{2}+s/<sidnamnet>+es

Parametrar[redigera]


Affix[redigera]

Tillgängliga mallar
 • {{fr-affix}} (för suffix som kan böjas efter genus och numerus)
{{fr-affix}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Maskulinum <sidnamnet> {3}/<sidnamnet>+s
Femininum {2}/<sidnamnet>+e {4}/{2}+s/<sidnamnet>+es

Parametrar[redigera]


Räkneord[redigera]

{{fr-räkn-ordn}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Maskulinum <sidnamnet> <sidnamnet>+s
Femininum {2}/<sidnamnet>+e {2}+s/<sidnamnet>+es
{{fr-räkn-ordn-e}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Maskulinum <sidnamnet> <sidnamnet>+s
Femininum <sidnamnet> <sidnamnet>+s

Parametrar[redigera]