Malldiskussion:tagg

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Jag tycker den här mallen borde undvikas eller helst helt tas bort. Dess syfte är enbart att göra lite enklare förkortninagar, men samtidigt blir det svårare att hålla reda på vilka kategorier en artikel sorteras under eftersom kategorierna blir utspridda; vissa gömmer sig i mallar och andra står kvar längst nere i artikeln. Det finns ett egenvärde i att inte använda mallar för att korta ner grundläggande wikistruktur, som t.ex. kategorier.

Det verkar dessutom finas en tendens att försöka kategorisera nästan alla uppslagsord vilket verkligen inte är en bra idé. Att sätta paranteser framför definitioner som är reserverade för ord som är väldigt specifika i sitt användningsområde är ju praktiskt, men att t.e.x lågtryck används av meteoerologer betyder inte att termen bör definieras som meteorologi eftersom det är oerhört vanligt i vardagsbruk av och bland lekmän. Ord stratocumulus, däremot, är der mer rimligt att klassa det som en rätt exklusiv meteorologisk term precis som att frikativa eller adposition är att betrakta som (lingvistik).

Peter Isotalo 31 juli 2006 kl.17.31 (UTC)

Håller inte med alls. --Andreas Rejbrand 31 juli 2006 kl.18.47 (UTC)
För det första ska inga kategorier endast läggas till med [[Kategori:...]]-syntaxen, förutom språkindexet. Alla ämneskategorier ska läggas till med {{kat}}. Om du träffar på en sida där en kategori sätts manuellt, modernisera den gärna. För det andra: även om ett ord används allmänt så hör det till ett ämne! Ordet lågtryck är ett meteorologiskt ord även om det används av andra än professorer inom meteorologi! --Andreas Rejbrand 31 juli 2006 kl.20.03 (UTC)
Poängen med (kommentar) är inte att dela in så många ord man kan i kategorier utan att man ska markera när dom är väldigt fackspecifika eller liknande. Alla ord måste inte ligga i en kategori och "lågtryck" är ett exempel på ett ord som absolut inte är särskilt fackspecifikt. Kolla själv på användningen i andra ordböcker. Det är inte praxis att kommentera ord som tillhörande ett fackområde om det inte finns en klart behov av det, Èannars blir det helt godtyckligt vilka ord man kommenterar som (specifika). Våra egna kategorier är en annan femma, eftersom dom är praktiska, hierarkiska sorteringskategorier.
Att enbart språkindex tillförs som en vanlig kategori stämmer inte. Kolla på ordklasserna. Och, faktiskt, det är väldigt, väldigt onödigt av någon användare att gå runt och lägga in just den här mallen särskilt om man konverterar existerande användning av vanliga, fullt synliga kategorier. Hur man än gör så blir det splittrat och besparingen i tid och antal tecken är tämligen blygsam.
Peter Isotalo 1 augusti 2006 kl.08.34 (UTC)
Angående ordklasserna: normalt behöver dessa inte heller anges mes [[Kategori:<ordklass> på <språk>]], eftersom böjningsmallen lägger till kategorin. --Andreas Rejbrand 1 augusti 2006 kl.10.18 (UTC)
F.ö. tillför parenteskategorin i början av raden något: det narrowiserar fackområdet, så att definitionen lättare kan förstås. --Andreas Rejbrand 1 augusti 2006 kl.10.30 (UTC)
Meningen med mallen är inte främst att bespara tecken eller tid: det underlättar infogande av kategorier, vilket underlättar kategorisering. Dessutom främjar mallen ordning bland och bot-hantering av kategorier. Den nya mallen ersätter f.ö. endast tidigare, mer primitiva, mallar med ungefär samma syfte. --Andreas Rejbrand 1 augusti 2006 kl.10.32 (UTC)
Ja, paranteskategorin är som du säger, bra för att specifiera definitionen av ett ord. Däremot ska det inte användas på alla ord utan för begrepp som är just högst specifika inom vissa områden. Om det däremot är mycket välkänt och flitigt använt utanför dom kretsarna är det inte särskilt nyttigt att klämma in det i ett snävt fack.
Det är knappast svårare att infoga kategorier än att skriva ut den här mallen, särskilt för nybörjare. Det finns ett egenvärde i att undvika onödig wikikod och det smäller högre än självdefinierad enhetlighet som skapats av och för den här mallen. Ett argument som stödjer sig självt, liksom. Enhetligheten enligt wikipraxis är ju att använda så mycket vanliga kategorier som möjligt, inte att smussla undan dom flesta i relativt snårig mallkod.
Peter Isotalo 1 augusti 2006 kl.11.14 (UTC)
Faktum är att det är enklare att använda {{kat}} än vanlig kategori-syntax. Jfr
{{kat|fysik}}
mot
(''fysik'')[[Kategori:Fysik på svenska]]
Vad tror du nybörjare föredrar? Dessutom är narrowiseringen nyttig även om ordet är allmänt använt - det gör definitionen lättare att förstå. Du bör inte motarbeta oss andra längre genom att ta bort {{kat}}-mallar. --Andreas Rejbrand 1 augusti 2006 kl.12.03 (UTC)
Visst kan det vara bra med en mall för att standardisera utseendet på ämnesspecificeringen av definitionerna. Men jag tycker att det är något som bör skiljas åt från Wikitionarys kategorisering. I ditt exempel är det inte så svårt att lista ut hur det fungerar. Men mallen är mer avancerad än så och det är inte alltid mallen används på det sättet. Till exempel {{kat|Göteborgsslang|språk=nej}} och {{kat|fysik|språk=engelska}} är inte alls lika tydligt som [[Kategori:Göteborgsslang]] och [[Kategori:Fysik på engelska]]. /82.212.68.183 1 augusti 2006 kl.13.50 (UTC)
Nej, det är det inte. Men å andra sidan är det inget mer än det, och dessa funktioner används tämligen sällan. Att lära sig detta är dock inte nämnvärt mycket svårare än att lära sig använda argument såsom "pretfog", "fog", "rot", "pluralrot" etc. i böjningsmallarna, eller att lära sig wikikoda. Fördelen är att det blir mycket enklare att underhålla och kategorisera artiklar. F.ö. fanns språkargumentet redan på tiden då {{ämne}}, {{slang}} etc. användes. --Andreas Rejbrand 1 augusti 2006 kl.13.54 (UTC)
{{kat}} är ingenting nytt eller kontroversiellt. Det har används för ett antal fördefinierade ämnen och språkbruk som matematik, fysik, kemi, ålderdomligt, slang och vardagligt. Detta utökades för ämnena genom {{ämne}} för att kunna hantera samtliga ämnen istället för att begränsas bara till matematik, fysik och kemi. Detta har setts som positivt och en utökning av detta har skett genom skapandet av en generell mall {{kat}} som hanterar ämneskategorier precis som innan, och dessutom inte begränsar språkbrukskategorierna till ålderdomligt, slang och vardagligt. Både ämneskategorier och språkbrukskategorier hanteras nu med en och samma mall, och på ett och samma sätt, vilket måste ses som en tydlig förbättring och är samtidigt en tydlig förenkling. En enda generell mall hanterar nu det som 100-talet mallar skulle hantera om varje ämne och språkbruk hade sin egen mall.
Jag håller inte med om att mallar alltid gör saker mer komplicerat eller svårt. Det beror ju på hur mallen är utformad och hur frekvent den används. {{kat}} används mer än någon mall och är det någon mall som hör till grunderna så är det denna. Den är även utformad på ett mycket intuitivt sätt så det finns inget att klaga på när det gäller mallens utformning. En fördel att kunna placera mallen precis innan en definition gör det dessutom tydligare vilken av definitionerna som hör till en given kategori. En annan fördel är att det går betydligt snabbare att föra in ett ord i kategorin med hjälp av denna mallen, och eftersom den används så flitigt så är argumentet att helst inte använda mallar inte applicerbart här.
Återkommande hänvisas till att existerande ordböcker skriver mer kortfattat och mindre utförligt. Wiktionary har inte platsbrist och ju mer information (så länge den är korrekt) desto bättre. Olika personer söker olika information och målet med Wiktionary måste vara att kunna tillgodose så många som möjligt. Därför är indelning i ämneskategorier ingenting som Wiktionary bör vara restriktiva med, tvärtom. Däremot så ska en definition av ett ord inte begränsas av en ämneskategori om definitionen är allmän och om den är ämnesöverskridande. Men om ett ord endast används inom ett visst ämnesområde så behöver det givetvis inte vara en specifik fackterm som bara används inom vissa kretsar för att begränsa definitionen att endast tillhöra ett visst ämnesområde. (se diskussionen under lågtryck).
I de fall där det inte passar att skriva ut kategorin inom parentes framför definitionen, hade det varit bra om {{kat}} kunde hantera även dessa fall, förslagsvis genom att placera ämnet inom parentes i mallen och att resultatet då skulle bli att det inte skrivs ut, men att det ändå placeras i den aktuella kategorin. Jag tror att Andreas håller på att undersöka om detta är möjligt. Tills vidare, i dessa fall, använder man det vanliga sättet och skriver ut ämnet inom klammerparenteser längst ner i varje språkavsnitt.
Att byta ut fullt synliga kategorier till kat-mallen är mycket bra, dels för att kat-mallen är så flitigt använd så det torde inte vara mindre läsbart för någon som redigerar artikeln. Tvärtom visar det vägen för hur en artikel bäst och enklast skrivs så att fler använder den nya metoden än den gamla. Det underlättar dessutom generellt även bot-hantering, precis som Andreas säger.
Språk=nej är ett specialargument som inte hade varit varken enklare eller svårare utan mall. Anledningen till specialfallet är att det låter konstigt att ha en kategori som heter t ex Skånska på svenska, eftersom ju skånska är en svensk dialekt och rimligtvis inte finns på något annat språk. Skulle nån ändå placera ett skånskt dialektalt ord i Skånska på svenska så upptäcks detta mycket enkelt och åtgärdas av vem som helst som känner till specialargumentet i kat-mallen. Avancerad användning av mallen är en möjlighet som är mycket bra, och ingenting som man behöver kunna på rak arm, och är man osäker så finns ju alltid möjligheten att skriva ut hela raden manuellt. Om någon redan skrivit in argumentet torde det vara enkelt att räkna ut vad argumentet språk=nej betyder när man ser resultatet på sidan, annars finns det ju tydligt beskrivet på kat-mallens informationssida. //Dodde 2 augusti 2006 kl.20.08 (UTC)
En oregistrerad användare påpekar att mallanvändningen inte är så enkel som det påstås och då får han svaret att han bara tycker fel. Det är precis den attityden jag försöker belysa som problematisk. Att använda mallar på det här sättet kan vara att sätta tröskeln för att börja redigera högre än vad som är önskvärt för många.
Peter Isotalo 6 augusti 2006 kl. 11.28 (UTC)
Ingen har påstått att någon tycker fel, men att påstå att den mer avancerade användningen av en mall innebär att användningen i allmänhet är komplicerad, är de facto inte korrekt. I 99% av fallen så används den enkla användningen och i 1% där speciallösningar är nödvändiga stödjer mallen även detta. En mall blir inte enklare i det enkla fallet för att man tar bort en speciallösning för avancerade fall. En titt på 1 minut av förklaringen av mallen räcker för att förstå även den "avancerade användningen". Som jämförelse är mallen i förhållande till böjningsmallarna mycket enkel, det måste väl till och med du hålla med om, Isotalo. Och eftersom mallen används så flitigt, tar man sig tid en minut till att lära sig mallen så har man igen det många gånger om. --Dodde 6 augusti 2006 kl. 13.24 (UTC)

Användning[redigera]

Även om konsensus är att den här mallen ska tillämpas istället för att bara skriva in vanlig wikikod, så måste det bli viss ändring i tillämpningen. Att i ord som mandarin sätta in mallen precis i början av ordet blir ett oerhört konstigt ordboksupplägg. Att alla ord som på något sätt kan delas in i en kategori ska förses med en sån kommentar är väldigt missvisande. Poängen med kommentarer i form av paranteser före en definition är ju att påpeka om ordens användningsområde, inte att föremålet som beskrivs i sig kan delas in i en viss grupp av företeelser. Det ska påpekas om ordet skiljer sig på något specifikt sätt från vanlig stilneutralitet. T.ex. att ett ord är (historiskt), (vardagligt) eller (enbart i plural).

Det finns alltså ingenting att tjäna i att sätta in en kommentar om ordets tillhörighetskategori precis framför definitionen när detta är (eller åtminstone ska) vara uppenbart av själva definitionen.

Peter Isotalo 17 augusti 2006 kl. 14.35 (UTC)

Håller med dig om det, och din ändring i mandarin stödjer jag. Jag har nu förtydligat detta i anvisningarna till mallen (även om skrivningen nog kan göras ännu tydligare). Stilguiden anser jag redan har en skrivning som stödjer ditt resonemang ovan:
"Om en definition av ordet är begränsat till ett visst språkbruk (exempelvis: slang, vardagligt, ålderdomligt) eller om en definition av ordet är begränsat till ett visst ämne (exempelvis: matematik, anatomi, mat) så används en viss mall {{kat}} för detta ändamål. Denna mall är mycket flitigt använd och beskrivs i detalj på mallens informationssida {{kat}}."
--Dodde 17 augusti 2006 kl. 17.34
inlägg kopierat från användardiskussion:Peter Isotalo
Jag skulle vilja förklara min syn på katmallens funktion.
  • språkbruk/stilnivå: Denna funktion har nog aldrig varit problematisk, jag uppfattar att vi delar uppfattning om när denna ska användas, d.v.s. när ordet exempelvis används i en viss jargong eller i en viss dialekt/sociolekt.
  • ämnesområden/användningsområden: Här skiljer sig vår uppfattning. Jag anser att ett ord som tillhör ett ämnesområde gör sig en tjänst av att inkluderas i katmallen. Om ordet för definitionen är en ämnesspecifik term så betyder det inte att ordet inte även kan användas i vardagligt språkbruk utanför själva ämnets vetenskap e.dyl. Användningsområdet inskränks alltså inte av att ämnet markeras inom parentes framför definitionen, utan fungerar snarare som en förtydligande av definitionen. Jag hoppas att det är ett missförstånd som ligger till grund för dina många ändringar av artiklar där du ansett att användningsområdet för uppslagsorden har inskränkts, och att vi kan komma överens om att i framtiden acceptera att användningsområdet inte begränsas av katmallen, utan bara definierar ämnesområdet till vilken ordet tillhör avseende den aktuella definitionen. (ex. fart och syra stödjer jag inte borttagande av katmallen i, och tyvärr resulterade ändringarna även i tveksamma definitioner)
  • grupptillhörighet: Här tror jag att vi har samma uppfattning. Uppslagsordet tillhör måhända en grupp, men tillhörigheten till gruppen hör snarare hemma i själva definitionen än som en begränsning av definitionens omfattning. (ex. musikinstrument och grundämnen). Dodde 23 augusti 2006 kl. 03.06 (UTC)
Jag tycker det är problematiskt om ämnes-/användningsområdesmallen blir mindre seriös och nånting man kan strö ut lite efter eget tycke eftersom den ser exakt likadan ut som stilnivåkommentarerna. Även om vi skriver in att vi menar olika saker i t.ex. stilguiden eller andra policydokument så kan man aldrig räkna med att mer än en bråkdel av läsarna någonsin kommer se det. Det är ju sällan ens en majoritet av redaktörerna läser såna instruktioner. Om jag ska ta ett konkret exempel så tycker jag det är väldigt rimligt att använda t.ex. (fysik) (eller liknande) för isotop men helt olämpligt och rent missvisande för både fart och hastighet eftersom dom är så otroligt vanliga i helt vardagligt språkbruk. För att poängtera att jag inte bara vill hacka på naturvetenskapare så skulle jag själv som språknörd aldrig klassa grundläggande språkbegrepp som ord, mening eller ens stavelse som (lingvistik) eftersom dom är alldeles för vanliga utanför just den disciplinen. Möjligtvis en viss definition av dessa ord, men aldrig annars och absolut inte grunddefinitionen
Och jag måste starkt yrka för att fler regelbundna redaktörer faktiskt konsulterar lämpliga källor innan man motredigerar, och med det menar jag givetvis andra ordböcker. Min ändring av fart igår kväll var mestadels baserat på NEOs defintioner och ändå blev jag snabbt motredigerad med motiveringen att definitionerna var "tveksamma". Jag efterlyser betydligt flitigare efterforskning och allmängiltighet från användare som har ett specialintresse och skriver ord som har med det intresset att göra. När det gäller väldigt vanligt använda termer så är det andra ordböcker som alltid har sista ordet i fråga om grunddefinitioner även om man givetvis kan visa lite variation och orginalitet i språkbruk.
Peter Isotalo 23 augusti 2006 kl. 09.37 (UTC)
Att begränsa Wiktionary till att bara vara en generell ordbok vore mycket olyckligt enligt min mening, om jag uppfattar dig rätt här. Att NEO exempelvis inte har en strikt korrekt definition av ett ord kan inte användas som argument för att göra en lika bristfällig definition i Wiktionary. Allmänt sett kan man säga att ett ord utanför den strikt vetenskapliga definitionen breddas lite grann, ibland så pass mycket att den kräver en egen definition. Men att ta bort en strikt vetenskaplig och korrekt definition till förmån för en mer allmän och diffus just för att definitionen inte är mer preciserad i mer allmänna ordböcker är inte acceptabelt. Wiktionary lider som bekant inte av utrymmesbrist så det finns ingen anledning att begränsa Wiktionary till att enbart innehålla allmänt diffusa definitioner. Dodde 23 augusti 2006 kl. 16.12 (UTC)
Är öppen att omvärdera min åsikt vad gäller ämnesområde/användningsområde. Kanske du kan ge förslag på motivering, Isotalo, när taggen ska användas och när den inte ska det, så att det blir så klart och tydligt som möjligt så att redigeringskrig går att undvika i fortsättningen? Om ett ord används både inom ett användningsområde och allmänt, med samma betydelse, kan taggen innehålla (vetenskap,allmänt) och om definitionerna skiljer sig så kan båda definitionerna skrivas ut och taggen användas på den striktare vetenskapliga och utan tagg på den andra... Måste man välja mellan en strikt korrekt definition och en mer diffus tycker jag att man ska använda den strikt korrekta. Blir den definitionen alltför styv så kan man göra ett tillägg med en diffusare men mer lättförståelig förklaring kanske (istället för att alltid ha två olika definitioner på varje ord). Man kan också lägga till sådan här information under ====Ordets användning==== där man kan förklara när var och hur användningen av ordet sker. Dodde 24 augusti 2006 kl. 12.56 (UTC)
Eftersom det här är en ordbok så är uppdraget att skildra hur språket används, inte vad akademiker tycker är den korrekta definition av ett ord. Det må vara beklämmande för fackfolk att deras favorittermer inte används som dom vill, men så har dom faktiskt inte heller monopol på ord så länge som dom används av folk i gemen. Särskilt inte termer som definierades och användes långt innan deras discipliner ens var påtänkta. Om det sen finns (väl belagda) mer specifika definitioner av ord så kan man göra en extra definition, men då måste det fortfarande handla om just språkbruk, inte förklaringar av koncepten i sig. Sånt gör man i en wikipedi.
Och (allmänt) är inte en godtagbar stilnivå eftersom en definition utan kommentar måste antas vara just allmän. Det låter mer som en strategi för att tydligt skilja på "korrekt" och "inkorrekt" språkbruk och detta är en form av språkvård som inte är vårt uppdrag utan bör överlåtas till riktiga språkvårdare som Svenska språknämnden.
Peter Isotalo 24 augusti 2006 kl. 13.25 (UTC)
Antar att du vill missuppfatta Dodde 24 augusti 2006 kl. 14.12 (UTC)
Men Peter, likväl som att fackfolk inte har monopol på vissa termer, så är de heller inte förbjudna att använda dem, och deras användning och bruk av dem är lika korrekt som det generella bruket.
Det är min bestämda uppfattning att wiktionary rymmer både allmänna och specialiserade definitioner av begrepp; att den allmänna definitionen skall placeras före specialiserade användningar i ren listordning, att ämnestaggar som (fysik) då skall föregå den specialiserade för att visa att det är en jargonartad användning av ordet (avsaknad av tagg implicerar sålunda generellt språkbruk).
Jag anser också att ord som har en allmän betydelse (dvs där den allmänna defintionen överensstämmer med den specialiserade) men som likväl rör en bestämd ämnessfär (t ex ord och stavelse i relation till ämnet lingivistik) inte skall taggas med lingvistik, men däremot gärna kategoriseras som Kategori:Lingvistik. --sanna 24 augusti 2006 kl. 15.17 (UTC)
Jag stöder allt i Sannas sammanfattning, inklusive inkluderandet av kategorier. Jag är bara tveksam till väldigt specifika definitioner som för mig ter sig som encyklopediska och som jag inte kan hitta i dom källor jag brukar konsultera, d.v.s. andra ordböcker. Om man inte kan belägga en definition som separat i en ordbok, hur ska man då begränsa antalet definitioner?
Peter Isotalo 24 augusti 2006 kl. 16.01 (UTC)
Om taggen saknas så förlorar man perspektivet att det också används i en speciell jargong / vetenskap. Jag rekommenderar användandet av speciallösningen "allmänt" för dessa fall, så framgår det att det både används allmänt och inom jargongen/vetenskapen. Dodde 24 augusti 2006 kl. 17.54 (UTC)

Inkompabilitet[redigera]

Upptäckte precis ett problem med kat-mallen. Antag att man har ett ord som dels måste anges med en geografisk bestämning (säg att det är amerikansk engelska), och dels en bruksmarkör som exvis ålderdomligt. Ska man då skriva in |språk=nej eller ej? Hur man än gör blir någon av kategorierna fel.... \Mike 10 oktober 2006 kl. 12.31 (UTC)

Kan du precisera (gärna exemplifiera) felet, så kan jag förmodligen tämligen omedelbart skapa en väg förbi det. --Andreas Rejbrand 10 oktober 2006 kl. 12.37 (UTC)
Om jag, som ett exempel, skriver {{kat|skånska|ålderdomligt}} så får man kategorierna Kategori:Skånska på svenska och Kategori:Ålderdomligt på svenska; skriver jag istället {{kat|skånska|ålderdomligt|språk=nej}} så får man kategorierna Kategori:Skånska och Kategori:Ålderdomligt; de kategorierna som bör fås är Kategori:Skånska och Kategori:Ålderdomligt på svenska \Mike 10 oktober 2006 kl. 12.42 (UTC)
OK, jag ska försöka ordna detta till ikväll. --Andreas Rejbrand 10 oktober 2006 kl. 12.44 (UTC)
Har redan stött på detta, men löste det som i sommarfugl. Ska dialekt verkligen anges i samma parentes som stilnivåangivelser och ämnestaggarna? Jag tycker nog att det är bättre om dessa skiljs åt, som i sommarfugl. ~ Dodde 10 oktober 2006 kl. 15.54 (UTC)
Hmm, tja, om man kan acceptera två parenteser efter varandra. Men jag tycker ärligt att det ser ganska, för att inte säga väldigt, illa ut :( Nåja, jag kommer kanske hålla mig ifrån sådana artiklar tillsvidare. Ingen skada skedd, alltså. \Mike 10 oktober 2006 kl. 16.00 (UTC)
Hur tycker du att det borde se ut? sommarfugl är mig veterligt den enda artikel ännu som har behov av denna dubbelmarkering, så föreslå gärna annat utseende. ~ Dodde 10 oktober 2006 kl. 16.04 (UTC)
Rent syntaxmässigt, om man nu vill ha allt inom samma parentes, så kan man låta språk=argumentet endast ha effekt på det första argumentet, men inte på de andra (om sådana förekommer) ~ Dodde 10 oktober 2006 kl. 16.07 (UTC)
Tja, idealet tycker jag är om den skulle kunna se likadan ut som andra mallar där dubbla ämnesområden, till exempel, anges. Såsom {{kat|kemi|fysik}} som ju ger utseendet (kemi, fysik).
Men förekommer inte det att ett ord skulle behöva beskrivas med två geografimarkeringar och två ämnes- eller bruksmarkörer? Hursomhaver, det ser ut som att Andreas har löst problemet :) (Tack för hjälpen!) \Mike 10 oktober 2006 kl. 16.12 (UTC)
Exakt! Se Användare:Andreas Rejbrand/Test och sommarfugl! --Andreas Rejbrand 10 oktober 2006 kl. 16.17 (UTC)
Anser det mycket ointuitivt och krånglit med språk1 språk2 språk3 osv... det ska räcka med ett enda språk-argument för samtliga markörer som ingår i mallen. Finns språk=nej så gäller det endast den första, språk=<nåtannat> gäller för resterande markörer. ~ Dodde 10 oktober 2006 kl. 16.20 (UTC)
Det räcker med ett språk="språk"; samtliga taggar kommer då att använda detta språk, förutom de som anges specifikt med språkN="språk". --Andreas Rejbrand 10 oktober 2006 kl. 16.22 (UTC)
Okej språk= -argumentet finns kvar som förut, och språk1= språk2= osv skriver över språk= -angivelsen. Hade inte klart för mig syntaxen. Det viktiga är ju att majoriteten av artiklar ska vara så enkla som möjligt, och den enkelheten är ju behållen, så jag är nöjd som det är. :) ~ Dodde 10 oktober 2006 kl. 16.25 (UTC)

Bugg?[redigera]

Verkar vara en bugg i mallen: anger man nu {{tagg|matematik|språk=}} så får man inte längre Kategori:Matematik utan Kategori:/Matematik. Eller har syntaxen ändrats så att man inte ska använda den konstruktionen? \Mike 30 januari 2010 kl. 17.34 (CET)

När någon fixar det, var vänlig att lägga till fler parametrar. Det behövs t.ex. minst 6 st i en artikel just nu. --JoolzWiki 30 januari 2010 kl. 18.10 (CET)
Mike, vet inte, men det var nog länge sedan det ändrades i så fall. Alla kategorier som ges av tagg-mallen är tvådimensionella, där svenska är standardvärdet för språkparametern. Du får ange språk=tvärspråkligt om det är ett tvärspråkligt matematiskt ord. Är det ett tecken så kategoriserar du med {{tecken|matematiska tecken}} istället och använder {{tagg|text=matematik}} i definitionen istället.
JoolzWiki: vilket uppslag har du problem med? Som framgår av Wiktionary:Mallar/tagg finns redan stöd för 10 parametrar. ~ Dodde 8 februari 2010 kl. 20.51 (CET)
Ursäkta. Blandade ihop med {{tecken}}. JoolzWiki 8 februari 2010 kl. 20.59 (CET)

fritextutrymme[redigera]

Vad är syftet med fritextutrymmet och hur är det tänkt att användas? ~ Dodde 27 februari 2007 kl. 15.10 (CET)

Skall offentliggöra om några minter på BB... Du får vänta tills dess :) Själv är jag mycket nöjd med vad jag åstadkommit de senaste minuterna! --Andreas Rejbrand 27 februari 2007 kl. 15.14 (CET)