Modul:link

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till: navigering, sök

Dokumentation för denna modul finns på /dok (redigera), /test


Syfte[redigera]

Kan användas av moduler eller mallar för att länka en textsträng om det är möjligt, annars lämna den olänkad, samt svara på om en textsträng över huvud taget kan länkas. Hanterar specialfall som "", "-" och "?". Används typiskt av grammmatikmoduler men används med fördel av alla typer av mallar och moduler där motsvarande funktionalitet är väntad.

Användning[redigera]

Från modul:

local lk = require("Modul:link")

local can_create_page   = lk.isValidLinkTarget("sidnamn")   -- true
local cannot_create_page  = lk.isValidLinkTarget("[[sidnamn]]") -- false
local modified_string   = lk.link("sidnamn")         -- [[sidnamn]]
local unmodified_string  = lk.link("[[sidnamn]]")       -- [[sidnamn]]
local special_case_1    = lk.link("")             -- &‌nbsp;
local special_case_2    = lk.link("-")            -- –
local special_case_3    = lk.link("?")            -- ?
local anchor        = lk.link("[[sidnamn]]", sv)     -- [[sidnamn#Swedish|sidnamn]]

  Från mall:

{{#invoke:link|isValidLinkTarget|sidnamn}}   -- true
{{#invoke:link|isValidLinkTarget|[[sidnamn]]}} -- false
{{#invoke:link|link|sidnamn}}         -- [[sidnamn]]
{{#invoke:link|link|[[sidnamn]]}}       -- [[sidnamn]]
{{#invoke:link|link|}}             -- &‌nbsp;
{{#invoke:link|link|-}}            -- –
{{#invoke:link|link|?}}            -- ?
{{#invoke:link|link|[[sidnamn]]|sv}}      -- [[sidnamn#Swedish|sidnamn]]

Tester[redigera]

All tests passed.

test01_basic:

Text Expected Actual
mut.link("ord") [[ord]] [[ord]]

test02_special_cases:

Text Expected Actual
mut.link("-")
mut.link("?")  ?  ?
mut.link("")    

test03_namespaces:

Text Expected Actual
mut.link(":Kategori:Index") [[:Kategori:Index]] [[:Kategori:Index]]
mut.link("w:Portal:Huvudsida") [[w:Portal:Huvudsida]] [[w:Portal:Huvudsida]]
mut.link(":en:Wiktionary:Main Page") [[:en:Wiktionary:Main Page]] [[:en:Wiktionary:Main Page]]

test04_links_with_special_chars:

Text Expected Actual
mut.link("abc#åäö") [[abc#åäö]] [[abc#åäö]]
mut.link("...") [[...]] [[...]]
mut.link("(") [[(]] [[(]]
mut.link("\"") [["]] [["]]

test05_phrases:

Text Expected Actual
mut.link("compound word") [[compound word]] [[compound word]]
mut.link("[[Surt, sa räven]]") [[Surt, sa räven]] [[Surt, sa räven]]
mut.link("[[Surt, sa räven om rönnbären.]]") [[Surt, sa räven om rönnbären.]] [[Surt, sa räven om rönnbären.]]
mut.link("[[veni, vidi, vici]]") [[veni, vidi, vici]] [[veni, vidi, vici]]

test06_multiword:

Text Expected Actual
mut.link("ord1, ord2") [[ord1]], [[ord2]] [[ord1]], [[ord2]]
mut.link("[[ord1]], ord2") [[ord1]], [[ord2]] [[ord1]], [[ord2]]
mut.link("[[frasord1, frasord2]], ord1, [[ord2]]") [[frasord1, frasord2]], [[ord1]], [[ord2]] [[frasord1, frasord2]], [[ord1]], [[ord2]]

test07_already_linked_should_not_double_link:

Text Expected Actual
mut.link("[[ord]]") [[ord]] [[ord]]
mut.link("[[ord|text]]") [[ord|text]] [[ord|text]]
mut.link("[[ord]]<sup>1</sup>") [[ord]]<sup>1</sup> [[ord]]<sup>1</sup>

test08_invalid_titles:

Text Expected Actual
mut.link(".") . .
mut.link("..") .. ..
mut.link(":") : :
mut.link("> abc") > abc > abc

test09_anchors:

Text Expected Actual
mut.link("[[ord]]", "en") [[ord#Engelska|ord]] [[ord#Engelska|ord]]
mut.link("ord", "en") [[ord#Engelska|ord]] [[ord#Engelska|ord]]
mut.link("[[ord1]], ord2", "en") [[ord1#Engelska|ord1]], [[ord2#Engelska|ord2]] [[ord1#Engelska|ord1]], [[ord2#Engelska|ord2]]
mut.link("[[w:ord]]", "en") [[w:ord]] [[w:ord]]
mut.link("[[Wiktionary:ord]]", "en") [[Wiktionary:ord]] [[Wiktionary:ord]]
mut.link("[[mumsa i|mumsa i sig]]", "en") [[mumsa i#Engelska|mumsa i sig]] [[mumsa i#Engelska|mumsa i sig]]
mut.link("[[Sverige]]s", "sv") [[Sverige#Svenska|Sverige]]s [[Sverige#Svenska|Sverige]]s
mut.link("[[skratte#Bokmål|skratte]]", "no") [[skratte#Bokmål|skratte]] [[skratte#Bokmål|skratte]]
mut.link("[[Surt, sa räven|Nåt helt annat]]") [[Surt, sa räven|Nåt helt annat]] [[Surt, sa räven|Nåt helt annat]]
mut.link("[[veni, vidi, vici|nåt helt annat]]") [[veni, vidi, vici|nåt helt annat]] [[veni, vidi, vici|nåt helt annat]]
mut.link("[[Surt, sa räven|Nåt helt annat]]", "en") [[Surt, sa räven#Engelska|Nåt helt annat]] [[Surt, sa räven#Engelska|Nåt helt annat]]
mut.link("[[veni, vidi, vici|nåt helt annat]]", "en") [[veni, vidi, vici#Engelska|nåt helt annat]] [[veni, vidi, vici#Engelska|nåt helt annat]]
mut.link("[[abc▶]]", "en") [[abc&#9654;#Engelska|abc&#9654;]] [[abc&#9654;#Engelska|abc&#9654;]]
mut.link("[[abc▶]]", "en") [[abc&#x25b6;#Engelska|abc&#x25b6;]] [[abc&#x25b6;#Engelska|abc&#x25b6;]]

test10_do_not_add_anchor_if_pagename_equals_word:

Text Expected Actual
mut.link("link", "en") [[link]] [[link]]
mut.link("[[link]]", "en") [[link]] [[link]]
mut.link("link, [[link]]", "en") [[link]], [[link]] [[link]], [[link]]

test11_entry_name_should_be_used:

Text Expected Actual
mut.link("abdērītānus", "la") [[abderitanus#Latin|abdērītānus]] [[abderitanus#Latin|abdērītānus]]
mut.link("[[abdērītānus]]", "la") [[abderitanus#Latin|abdērītānus]] [[abderitanus#Latin|abdērītānus]]
mut.link("[[abdērītānus#Latin|madeup]]", "la") [[abderitanus#Latin|madeup]] [[abderitanus#Latin|madeup]]


local lang = require("Modul:lang")
local export = {}

local m_pagename = mw.title.getCurrentTitle().text

function export.isValidLinkTarget(arg)
	local str

	if arg == mw.getCurrentFrame() then
		local frame = arg
		str = frame.args[1]
	else
		str = arg
	end

	local success, res = pcall(mw.title.new, str)
	
	return not not res
end

function export.link(arg1, arg2)
	local str
	local lang_code
	if arg1 == mw.getCurrentFrame() then
		local frame = arg1
		str     = frame.args[1] or ""
		lang_code  = frame.args[2] or ""
	else
		str     = arg1 or ""
		lang_code  = arg2 or ""
	end

	local language = lang.hasLanguage(lang_code) and lang.getLanguageUCFirst(lang_code) 

	while mw.ustring.find(str, "%[%[[^%[%]]*,[^%[%]]*%]%]") do
		str = mw.ustring.gsub(str, "(%[%[[^%[%]]*),([^%[%]]*%]%])", "%1ESCAPE-COMA-EPACSE%2")
	end
	
	str = mw.ustring.gsub(str, "%&%#", "ESCAPE-AMPERSAND-HASH-EPACSE");

	local strs = mw.text.split(str,"%s*,%s*")
	
	local new_str = ""
	for i,s in ipairs(strs) do
		local is_special_string = s == "" or s == "-" or s == "?"
		s = s == "-" and "–" or s
		s = s == "" and "&nbsp;" or s
	
		local should_add_brackets = not is_special_string and export.isValidLinkTarget(s)
		local should_add_anchor  = language and m_pagename ~= s and s ~= ("[[" .. m_pagename .. "]]")
		

		if should_add_brackets then
			if should_add_anchor then
				s = "[[" .. lang.getEntryName(lang_code, s) .. "#" .. language .. "|" .. s .. "]]"
			else
				s = "[[" .. s .. "]]"
			end
		else
			if should_add_anchor then
				local match1 = mw.ustring.match(s, "%[%[([^%]:%|%#]+)#[^%]:%|]+%|[^%]:%|]+%]%]")
				local match2 = mw.ustring.match(s, "%[%[([^%]:%|%#]+)%|[^%]:%|]+%]%]")
				local match3 = mw.ustring.match(s, "%[%[([^%]:%|%#]+)%]%]")
				if match1 then
					local entry_name = lang.getEntryName(lang_code, match1)
					s = mw.ustring.gsub( s, "%[%[([^%]:%|%#]+)#[^%]:%|]+(%|[^%]:%|]+)%]%]", ("[[" .. entry_name .. "#" .. language .. "%2]]"))
				elseif match2 then
					local entry_name = lang.getEntryName(lang_code, match2)
					s = mw.ustring.gsub( s, "%[%[([^%]:%|%#]+)(%|[^%]:%|]+)%]%]", ("[[" .. entry_name .. "#" .. language .. "%2]]"))
				elseif match3 then
					local entry_name = lang.getEntryName(lang_code, match3)
					s = mw.ustring.gsub( s, "%[%[([^%]:%|%#]+)%]%]", ("[[" .. entry_name .. "#" .. language .. "|%1]]"))
				end
			end
		end
		
		new_str = new_str .. s
		
		if i ~= #strs then
			new_str = new_str .. ", "
		end
	end	

	new_str = mw.ustring.gsub(new_str, "ESCAPE%-AMPERSAND%-HASH%-EPACSE", "&#");
	new_str = mw.ustring.gsub(new_str, "ESCAPE%-COMA%-EPACSE", ",")

	return new_str 
end

return export