Wiktionary:Bybrunnen/Arkiv16

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nya H4-rubriker och utfasandet av Idiom som H3-rubrik[redigera]

Vi har för närvarande rubrikerna "Grammatik" och "Användning" och det har ofta konstaterats i diverse uppslagsdiskussioner att de varit otillräckliga då det ibland funnits annat man velat skriva in, men inte kunnat då lämplig rubrik saknats. Jag föreslår därför införandet av rubriknamnet "Kuriosa" som egentligen kan vara lite allt möjligt, samt rubriken "Stavning" som möjliggör beskrivning av ordets stavning i löpande text (den rubriken skulle exempelvis passa bättre på uppslaget sjyst, då texten där faktiskt inte alls handlar om ordets användning i sig).
Det har även föreslagits att rubriken "Idiom" ska fasas ut, då ordgrupper oftast kan betraktas som tillhörande en ordklass och därför bör ha en vanlig ordklassrubrik, men att definitionen ändå ska märkas ut som idiom även fortsättningsvis, men genom att använda den sedvanliga {{tagg}}-mallen (tidigare kallad {kat}). Jag stödjer det förslaget (som alltså framförts på Diskussion:vakta_sin_tunga). ~ Dodde 5 januari 2010 kl. 06.30 (CET)

Jag tycker att det låter rimligt. //Skal 5 januari 2010 kl. 09.21 (CET)
Angående idiom-rubriken så vill jag förtydliga att jag anser att den i möjligaste mån bör undvikas, dock ej förbjudas. \Mike 5 januari 2010 kl. 10.04 (CET)
Det bör också vara helt klart från början att det inte ska kunna bli frågan om att exempelvis klassificera "vakta sin tunga" som ett verb, medan däremot till exempel verbfras bör vara ok. Men det följer nog av nuvarande stilguide och praxis - vi klassar väl inte ens partikelverb eller reflexivförbindelser som "verb"? Ever wonder 5 januari 2010 kl. 11.11 (CET)
Hrrrm... jag är rädd att det är det vi gör, som på klara eller se ut. Det är alltså fel? \Mike 5 januari 2010 kl. 13.44 (CET)
Nej, det är inte fel (i alla fall inte för se ut) men jag menar att börjar man tala om t.ex. "vakta sin tunga" som ett verb så har man tänjt på ordklassbegreppet i alla fall mer än vad som är vanligt, och jag tror att fler än jag kommer att reagera på det. Vad jag menade var att om vi nu hade kallat dessa för verbfraser så hade ju i alla fall inget annat kunnat komma i fråga för "vakta sin tunga". Ever wonder 5 januari 2010 kl. 13.51 (CET)
Men du menar att det alltså vore bättre med "verbfras" för "vakta sin tunga"? \Mike 5 januari 2010 kl. 14.58 (CET)
Ja. Ever wonder 5 januari 2010 kl. 15.23 (CET)
Vi hade med "fras" i rubrikernamn tidigare, men tog bort dem, och gick över till att åtminstone ur rubriksynpunkt använda vanliga ordklassrubriker för såväl ord som fraser. Vad jag minns är benämningen "fras" inte heller okontroversiell. Det är mer fråga om ordgrupper som syntaktiskt sett kan analyseras som de tillhör en ordklass. Även om "vakta sin tunga" inte är ett verb, så är det en verb-konstruktion och ska därför ha rubriken "verb", precis som ordgruppen/substantivkonstruktionen "absolut majoritet" har rubriken "substantiv". En förenkling jag tycker är rimlig att ha när det gäller rubrikval. ~ Dodde 6 januari 2010 kl. 12.02 (CET)
Jo, även "fras", åtminstone "verbfras", har sina problem. Inom språkvetenskapen finns flera olika definitioner för ordet och det kan uppstå förvirring kring hur det egentligen används i Wiktionary; samtidigt kan det vara svårt att hitta en etablerad definition som inkluderar allt vi vill inkludera (och kanske också att skriva en sådan definition själva), och ordet kommer att vara okänt för många som då, även om det är delvis genomskinligt, kommer att bli osäkra på vad Wiktionary menar med att klassa ett uttryck som det. I slutänden är jag inte säker på att jag kan rekommendera det för användning som ordklassrubrik; jag har själv varit tveksam till det förut och när jag skrev mina tidigare inlägg hade jag glömt bort att det inte längre fanns kvar på sv-wikt (vilket jag nog alltså egentligen visste). Men jag måste ändå reservera mig mot att använda de "vanliga" ordklassrubrikerna för andra flerordsuttryck än de (partikelverb, flerordsprepositioner m.m.) som det är etablerat att beskriva på detta sätt. Det blir iögonfallande, och kan verka säga något som vi inte avser om i vilken grad och på vilket sätt uttrycken är lexikaliserade, och hur de fungerar syntaktiskt (jag tror till exempel att det är svårare att tänka sig ett extra direkt objekt lagt till "vakta sin tunga" än att ge exempel på en tänkbar, marginellt acceptabel transitiv användning av vilket som helst "vanligt" svenskt intransitivt verb). I stället kan jag tänka mig att "idiom" får finnas kvar (eller att vi inför någon motsvarande rubrik som "fast uttryck" om vi hittar några problem med själva beteckningen); eller att man väljer någon form av beteckningar som skiljer flerordsuttrycken från sådant som relativt oproblematiskt kan kategoriseras som "ord" och ges en av de vanliga ordklassbeteckningarna, men som ändå anger vilken typ av ord uttrycket har som huvudord eller kan vara utbytbart mot. Jag är inte säker på att "fras" måste vara helt otänkbart, men det borde nog gå att hitta något som är mindre kopplat till specifika betydelser som vi inte avser. För att ha gett ett konkret förslag: (lexikaliserat) x-uttryck. Ever wonder 6 januari 2010 kl. 14.44 (CET)
Problemet är att olika språk väl hanterar det här med uppdelning och benämning på olika sätt, och vi haft som princip att ett uppslag med en viss ordklassrubrik ska ha översättningar som leder till uppslag med samma ordklassrubrik. Vanligt är det med engelskan som använder mer särskrivning i så kallade "open compounds". Det skulle eventuellt kännas mer korrekt att göra som du säger, att dela in rubriker i verb, partikelverb (se upp m fl), verbuttryck (vakta sin tunga m fl), substantiv, substantivuttryck (absolut majoritet m fl)... men frågan jag ställer mig lite är vad detta får för konsekvenser när det gäller andra språk (i synnerhet språk där det inte finns nån egentlig kunskap här om vilken finare indelning som är bruklig för just de språken). Eller för de asiatiska språken.
Jag vill inte på något sätt verka negativ till en ändring, men det känns som att det finns en stor vinst i att hålla rubriksättningen så enkel och allmän som möjligt. Rent praktiskt har nuvarande ordklassrubriker ställt till väldigt lite problem ur uppslagsskapandesynpunkt. Om det, som det konstaterats, kan uppstå missförstånd, borde väl en länk till en sida Appendix:Grammatik/Verb (Även om just denna sida inte skapats, är det några få som har skapats: Appendix:Grammatik) ges från verbrubriken (kan väl fixas med javascript?), där det förstås dels framgår vad ett verb är, men i ett första stycke att det framgår hur "Verb" som rubrik bör tolkas på Wiktionary - alltså som verb, partikelverb eller verbuttryck, och förhoppningsvis med lite mer information om dessa uttryck också eftersom det inte hör till det självklara för så många av oss. ~ Dodde 8 januari 2010 kl. 02.40 (CET)
Som sagts ovan betyder "verbfras" något helt annat, så det känns inte så bra. Bara "fras" är bättre i så fall, det är inte så specifikt, och vi har redan en underrubrik som heter fraser. Sen har "kuriosa" iaf för mig konnotationen "onödigt vetande" - är inte "övrigt" bättre? /Fenix 9 januari 2010 kl. 17.58 (CET)
Håller nog med dig där Fenix. Har lagt till rubrikerna Stavning och Övrigt i stilguiden nu [1]. Jag har placerat Övrigt sist av de rubriker som avser information skriven i löpande text, ovan de rubriker som ger information i punktform - för att hålla ihop samma typ av information. Att placera övrigt-rubriken sist av alla rubriker vore inte så lyckat, anser jag. ~ Dodde 19 januari 2010 kl. 05.23 (CET)

Vi behöver nog komma fram till ett tydligare, åtminstone tillfälligt, konsensus för hanteringen av flerordsuppslag. Se till exempel Diskussion:das heißt och följa med ([2], [3]). Har förresten stilguiden ändrats i detta avseende sedan diskussionen? Ever wonder 20 februari 2010 kl. 16.35 (CET)

Skript för att skapa nya uppslag[redigera]

Hej allihop!

Jag har suttit och skrivit ett nytt JavaScript som är tänkt att förenkla skapandet av nya uppslag för våra nybörjare. Detta eftersom vår struktur inte är helt uppenbar. Ni kan pröva skriptet genom att gå till Mina inställningar -> Finesser (sist) -> Nytt uppslag-guide. Kryssa i den, och gå sedan till ett uppslag som inte finns för att testa.

Vad tycker ni? Om design, textinnehåll, funktionalitet mm. Tanken är att detta ska användas av oinloggade användare också, när idén mognat lite (då kommer det finnas en annan "finess" för att avaktivera den, tänker jag mig).

(edit*3) Skriptet är numera testat i alla moderna webbläsare: Firefox 3.5-3.6, Chrome 4, Opera 10.10, Konqueror 4.3 och IE7-8 (IE testat av Andreas). //Skal 17 januari 2010 kl. 11.50 (CET)

Hm, hur är det tänkt att fungera? Måste jag starta om webbläsaren först? Det hände ingenting när jag testade. Diupwijk 17 januari 2010 kl. 12.03 (CET)
Du ska inte behöva starta om den, tror jag. Om det fungerar kommer du se det - en prickig grön ram kommer synas högst upp på sidan. Om du sparade inställningarna kan jag inte förstå varför det inte skulle fungera. Vilken webbläsare använder du? //Skal 17 januari 2010 kl. 12.09 (CET)
Man behöver inte trycka på "Spara" för att se poängen med skriptet, om det funkar. //Skal 17 januari 2010 kl. 12.12 (CET)
Jag använder IE 7 (edit: det är kanske däri problemet ligger?). Jag testar lite och rapporterar tillbaka senare. Diupwijk 17 januari 2010 kl. 12.19 (CET)
En skärmdump över hur det ska se ut. Mycket möjligt att det inte funkar i IE än. De brukar ha en massa konstigheter för sig. Jag kanske testar lite olika IE-versioner så småningom, om jag kommer i kontakt med en Windows-dator. //Skal 17 januari 2010 kl. 12.23 (CET)
Det ser inte ut sådär för mig. Jag har testat lite olika grejer, men ingen förändring. Diupwijk 17 januari 2010 kl. 12.38 (CET)
Jag ändrade en sak som kanske ska göra så att det funkar i IE. För att se om det funkar, tryck ctrl+f5 en gång först. //Skal 17 januari 2010 kl. 13.40 (CET)
Jag har uppdaterat ytterligare, och nu ska det funka felfritt i IE7 och IE8 också. //Skal 17 januari 2010 kl. 14.30 (CET)
Jepp, nu ser det ut som på din skärmdump. :-) Diupwijk 17 januari 2010 kl. 14.34 (CET)
Snyggt, lättanvänt och praktiskt. --JoolzWiki 17 januari 2010 kl. 17.51 (CET)
Nu har jag också testat och skapat besteden. Härligt! Ever wonder 26 januari 2010 kl. 10.01 (CET)
Stödjer ni att använda det här skriptet som standard för alla användare, också oinloggade? Det kommer finnas en "finess" för att stänga av skriptet i så fall. Är det några förändringar ni vill se innan det används av alla? //Skal 17 januari 2010 kl. 23.24 (CET)
Som du vet stöder jag scriptet fullhjärtat, även för oinloggade - tycker som JoolzWiki, snyggt, lättanvänt och praktiskt ~ Dodde 17 januari 2010 kl. 23.52 (CET)
Ser mycket bra ut. (Firefox 3.5 i Win XP, upplösning 1440x900 [widescreen]) Bra jobbat! Speciellt användbart för nya användare så jag tycker det ska bli standard för oinloggade, men att man ska kunna switcha till den mer avancerade modellen om man vill. (Tror det är den "finessen" Skal pratar om.) /Jiiimbooh | snacka me' maj 18 januari 2010 kl. 07.15 (CET)
Menar du att man ska kunna byta till den nuvarande "prototypartikeln"? Min tanke var att lägga ner det helt och hållet, men det kan man förstås göra. //Skal 18 januari 2010 kl. 08.41 (CET)
Man kan kanske avveckla prototypartikeln på sikt, men den går snabbare om man vill infoga rubriker som "etymologi" och "användning". Fast de flesta nya användare skapar bara en artikel med en definition och då är den nya funktionen smidigare och lättare att förstå. /Jiiimbooh | snacka me' maj 22 januari 2010 kl. 13.29 (CET)

Då är nästan allt fixat! Det enda som är kvar är att verifiera att det fungerar i IE6 och Safari 4. Är vi redo att köra skriptet för allmänheten? //Skal 22 januari 2010 kl. 04.06 (CET)

Absolut! ~ Dodde 22 januari 2010 kl. 04.46 (CET)
Ja, det tycker jag. :) /Jiiimbooh | snacka me' maj 22 januari 2010 kl. 13.29 (CET)
Då har jag aktiverat det! Jag har lagt till en finess så att man kan avaktivera nytt uppslag-skriptet, och även lagt till en finess så att man fortfarande kan använda prototypartikeln. //Skal 22 januari 2010 kl. 16.54 (CET)
Instämmer med ovanstående. Hellre ha det här nya skriptet än att göra på det gamla sättet.
Det har dock börjat bete sig underligt idag. Tidigare idag gick webbläsaren till wikts förstasida när jag tryckte på förhandsgranska, men nu skickas jag till förstasidan redan när jag trycker på "generera kod". :( Diupwijk 22 januari 2010 kl. 19.01 (CET)
Mkt underligt. Blir det så varje gång? Pröva att tömma cachen (ctrl+f5 i IE). Jag ska kolla lite i IE så småningom igen, så hoppas jag att det löser sig. //Skal 23 januari 2010 kl. 16.50 (CET)
Problemet är fixat, och det ska funka utan problem i IE6-8. //Skal 23 januari 2010 kl. 22.19 (CET)
Jepp, nu funkar det igen. Konstigt att det alltid är IE som skall ställa till problem... Diupwijk 24 januari 2010 kl. 20.34 (CET)
Egentligen är det inte så konstigt om man ser till IEs historia. Det i kombination med att jag utvecklar i Firefox (som generellt följer webbstandarder bättre) gör att IE får problem ibland. Men det är iaf inte som förr - då kunde jag sitta över halva utvecklingstiden för att försöka få det att funka i IE - IE5, IE5.5 och IE6 var alla mkt problematiska. Nu finns bara IE6 kvar, och vi är många som drömmer om den dagen IE6 försvinner. ;-) Nyare IE-versioner är främst problematiska då de försöker vara delvis kompatibla med de gamla. //Skal 24 januari 2010 kl. 21.56 (CET)

Det fungerar inte längre för mig och jag vet inte med mig att jag har ändrat på något. Är det någon annan som upplever samma problem? Diupwijk 1 april 2010 kl. 16.16 (CEST)

Fungerar fint för mig :-) Lundgren8 1 april 2010 kl. 16.37 (CEST)
Jaha, det var ju just typiskt. Då blir det till att försöka luska ut vad man gjort för något då. =/ Diupwijk 1 april 2010 kl. 16.40 (CEST)
Jag har inte använt detta javascript, men mitt egna skript slutade precis fungera idag också :S –dMoberg 1 april 2010 kl. 17.41 (CEST)
Något som vet varför det lagt av? –dMoberg 2 april 2010 kl. 20.41 (CEST)
Nu har det lagt av för mig också. Jag kom åt någon tangentbordskombination som gjorde att jag ”backade” i webbläsaren och nu fungerar det inte för mig heller. Lundgren8 5 april 2010 kl. 16.42 (CEST)
För mig dyker den inte alls upp längre. Varken i Firefox, IE eller Chrome. JoolzWiki 7 april 2010 kl. 22.01 (CEST)
Problemet var denna ändring. Jag har nu korrigerat problemet och lagt till en varning som säger att man inte bör uppdatera sidan manuellt. //Skal 7 april 2010 kl. 22.53 (CEST)
Tack för hjälpen Skalman. Jag får det dock fortfarande inte att fungera, har startat om webbläsaren och har det inte förbockat i inställningar men det vill sig inte. :/ Lundgren8 7 april 2010 kl. 23.07 (CEST)
Det kan bero på ett par anledningar: Du måste tömma cachen, annars kanske den gamla versionen är kvar i din webbläsare (ctrl-f5 eller ctrl-shift-r). Om det inte hjälper, se till att du har följande ej ikryssat: Mina inställningar->Redigering->Testfunktioner->Aktivera navigerbar innehållsförteckning (jag ska fixa så att det funkar nån gång då jag har tid). //Skal 7 april 2010 kl. 23.34 (CEST)

Mitt skript började fungera igen också, varför vet jag inte, men tack :) –dMoberg 8 april 2010 kl. 12.27 (CEST)

Säger detsamma. (glatt ansikte) – Smiddle 8 april 2010 kl. 14.09 (CEST)

Knapp för att skapa ny artikel[redigera]

Ursäkta jättedum fråga. Men jag kan inte hitta knappen för att "skapa en ny artikel". Var i hela friden är den? föregående osignerade kommentar är från Beldrun (diskussion • bidrag)

Jag har svarat på användardiskussionen. //Skal 2 februari 2010 kl. 09.11 (CET)

Omröstning av ny logotyp[redigera]

Som ni säkert redan vet har vi globalt röstat fram en ny logo, närmare bestämt den här:

Wiktionary-logo wpstyle-en with transparency.png

Nu skall varje Wiktionary (såsom sv.wiktionary.org) rösta om logon (accepterar/accepterar inte). Om minst 60 % av alla Wiktionaries går med på den nya logon, så skall (är det tänkt) alla dessa byta till den nya. Annars händer inget. Så här skall alltså vi svenskar rösta. --Andreas Rejbrand 3 februari 2010 kl. 15.31 (CET)

Accepterar nya logon[redigera]

 • --Andreas Rejbrand 3 februari 2010 kl. 15.31 (CET)
 • Jag tycker att det är oacceptabelt att Wiktionaryerna inte har en enda logo, och förhoppningsvis kan alla acceptera denna logo, eller åtminstone en betydande majoritet (jag hoppas 80% av projekten). Däremot tycker jag att det är lite tråkigt att ingen professionell person har anlitats att göra logon - den funkar inte bra som logo. //Skal 3 februari 2010 kl. 17.54 (CET)
 • Jag tycker den fungerar bra mycket mindre dåligt än leksaksbrickorna... \Mike 3 februari 2010 kl. 18.46 (CET)*
 • Även om jag gillar den andra lite bättre så är den här tillräckligt bra för att jag ska acceptera den. "85" 3 februari 2010 kl. 21.22 (CET)
 • Dodde 4 februari 2010 kl. 02.27 (CET)
 • Ever wonder 4 februari 2010 kl. 09.46 (CET)
 • JoolzWiki 4 februari 2010 kl. 21.54 (CET)
 • /Jiiimbooh | snacka me' maj 5 februari 2010 kl. 06.45 (CET)
 • Me gusta. – Smiddle 2 april 2010 kl. 22.07 (CEST)
 • Sertion 9 april 2010 kl. 11.10 (CEST)
 • Hunt 9 april 2010 kl. 11.53 (CEST)

Accepterar inte nya logon[redigera]

 • Diupwijk 3 februari 2010 kl. 15.43 (CET)
 • Bounce1337 28 mars 2010 kl. 00.59 (CET) Jag föredrar den gamla. Endast det bästa är tillräckligt bra.
 • Lundgren8 2 april 2010 kl. 23.44 (CEST) Jag gillar inte utseendet på den nya. Den känns alldeles för plottrig och färglös. Dessutom matchar den nuvarande det beiga tema vi har på svenska wiktionary.

Kommentarer[redigera]

Just, det måste också nämnas att det just nu arbetas på att förbättra vissa aspekter av logon, som t.ex. själva texten i boken, som ursprungligen var tagen från en upphovsrättsskyddad källa. Därför kan det vara klokt att vänta med sin röst tills man sett slutresultatet. Men detta slutresultat får ju absolut inte skilja sig särskilt mycket från den logo som det globalt röstades om! Därför vågar t.ex. jag rösta redan nu. --Andreas Rejbrand 3 februari 2010 kl. 15.33 (CET)

Är detta den medföljande faviconen? (Hittades här.) --JoolzWiki 3 februari 2010 kl. 19.01 (CET)
Jag hoppas (och tror) att den slutgiltiga versionen av ikonen kommer att se något bättre ut. --Andreas Rejbrand 3 februari 2010 kl. 19.03 (CET)

Personligen kan jag ju säga att jag tycker den nya logon är otroligt elegant. --Andreas Rejbrand 3 februari 2010 kl. 19.04 (CET)

Kommer texten i logon att översättas till de olika wiktionaryernas(?) språk? "85" 4 februari 2010 kl. 19.59 (CET)
Japp, det kommer den. Troligen rätt snart efter att en slutlig version av logon bestämts/gjorts. //Skal 4 februari 2010 kl. 22.12 (CET)

"Lägg till i önskelista"-länk[redigera]

Jag minns att jag för ett tag sen upptäckte att det fanns en länk för att lägga till ett ord i en önskelista när man hade gått till ett "rödlänksord" vilket jag tyckte var ganska käckt, men nu hittar jag inte detta. Jag funderade på om det försvunnit när det nya artikelskaparskriptet infördes som standard, men jag provade att avaktivera det och hittade det ändå inte. Har jag drömt det här? Och oavsett det, är inte detta något vi vill ha? Ever wonder 6 februari 2010 kl. 22.26 (CET)

Typ något sådant här? Diupwijk 6 februari 2010 kl. 22.37 (CET)
Ja, något sådant, även om jag inte är helt säker på att det är den texten jag kommer ihåg. När visas det där? Ever wonder 6 februari 2010 kl. 22.42 (CET)
Jag vet faktiskt inte. Förhoppningsvis kan någon annan besvara den frågan. Diupwijk 7 februari 2010 kl. 00.11 (CET)
@Duipwijk: Jag tror att det gäller det som finns på MediaWiki:Newarticletext - visas när man skapar ett nytt uppslag. Noexactmatch visas vid vissa sökningar.
Jag har gjort det så att samma information visas oavsett om man har skriptet aktiverat eller inte i så stor utsträckning som är rimligt.
Jag tog bort länken i samband med uppslagsskaparskriptet eftersom jag tänkte att det är enklare med så lite text som möjligt. Det var kanske dumt att inte diskutera det innan, men tänkte att man kan anpassa om någon klagar (bra att du gör det!). Nu har jag iaf lagt tillbaka länken, så nu visas det när man skapar nya uppslag. Ser det bra ut? //Skal 7 februari 2010 kl. 00.37 (CET)

Göra om WT-namnrymden till ett alias för "Wiktionary"[redigera]

Just nu har vi WT som en egen namnrymd, som enbart är till för omdirigeringar till andra sidor i Wiktionary-namnrymden. Istället föreslår jag att vi gör om den till att bli ett alias för Wiktionary. Det innebär att man kommer kunna skriva [WT:Bybrunnen] för att komma hit, men också att det riktiga namnet på WT:BB blir [Wiktionary:BB]. För oss användare innebär det att man alltid kan skriva "WT:" ist.f. "Wiktionary:".

Den enda nackdelen som jag ser det är att vi får några extra omdirigeringar i Wiktionary-namnrymden, men det gör inget om man har bra struktur på sidorna i övrigt. Låter det okej - kan jag skriva en request till bugzilla? //Skal 7 februari 2010 kl. 00.54 (CET)

Wikipedia har samma system sedan en tid tillbaka. Se w:WP:Genvägar#WP-namnrymden. //Skal 7 februari 2010 kl. 02.54 (CET)
Jag tycker att det vore positivt. ~ Dodde 7 februari 2010 kl. 03.11 (CET)
Jag litar på att du gör det rätta här; du kan lista mig som positiv om det är av betydelse för bugzilla-kontakterna. Ever wonder 7 februari 2010 kl. 16.43 (CET)
Det skulle underlätta navigering. Jag har inget emot det. Diupwijk 7 februari 2010 kl. 17.34 (CET)
Begäran skapad. //Skal 9 februari 2010 kl. 10.58 (CET)
De har fixat det nu. T.ex. WT:Bybrunnen eller WT-diskussion:Bybrunnen. //Skal 24 mars 2010 kl. 07.07 (CET)

Önskelista[redigera]

Hej, Undrar om här finns någon önskelista? För SvWp:s räkning vore jag varmt tacksam för definitioner av orden (i nämnd prio-ordning):

 1. specifik
 2. koncis
 3. försåtlig
 4. fluff
 5. klyscha
 6. floskel
 7. mallig

Tack på förhand! /Urbourbo 8 februari 2010 kl. 16.11 (CET)

Wiktionary:Projekt/Önskelistor. Jag lägger till. Ever wonder 8 februari 2010 kl. 22.54 (CET)
Alla av dessa ord är nu mer eller mindre definierade. Bounce1337 9 maj 2010 kl. 16.54 (CEST)

Angående wikilänkar[redigera]

Hur gör man om man vill ha en wikilänk av halva ordet och inte vill att den andra halvan ska inkluderas i länken? Ta till exempel skjaldbaka, där skrev jag [[skjöldur|skjald]]baka och ville ha en länk till ordet skjöldur men den drog in ”baka” i ”skjald”. Man kan visserligen också länka till ”baka” men jag vet inte vad det betyder och vill inte riskera att jag länkar det fel. Ta till exempel ”skjald” vars grundform heter ”skjöldur”, det kan vara något liknande med ”baka”. Tack på förhand. :) Lundgren8 22 februari 2010 kl. 00.44 (CET)

Jag tar ett exempel på svenska eftersom jag inte kan isländska:
[[sköld]][[padda]] - sköldpadda - andra halvan länkar till ett eget ord
[[sköld]]<nowiki/>padda - sköldpadda - andra halvan länkas inte alls. Wikikoden blir lite otydlig tycker nog de flesta, och jag vet inte riktigt om vi brukar tillåta att man bara länkar ena halvan på fetstilsraden. Jag har inget emot det, men vet inte vad folk tycker riktigt.
//Skal 22 februari 2010 kl. 01.21 (CET)
Tack för hjälpen, nu var det bara så att jag inte visste vad andra halvan av ordet betydde, annars skulle jag naturligtvis länkat till det också. Men sedan kan det väl också vara så att sista delen av ett ord inte är ett ord och inte kan länkas till? Har inget exempel men skulle man då, rent hypotetiskt, inte ha några länkar inom ordet alls? Lundgren8 22 februari 2010 kl. 01.33 (CET)
Ser inget problem med att länka ena halvan. Men jag undrar lite hur "skjald" kan bli skjöldur - är skjöldur grundformen och skjald en böjningsform? ~ Dodde 22 februari 2010 kl. 01.41 (CET)
Nominativformen är ”skjöldur” och genitivformen är ”skjaldar”, dock plockar man ofta bort -ar när man binder ihop. Lundgren8 22 februari 2010 kl. 01.59 (CET)

Avkomlingar[redigera]

Bör vi ha med avkomlingar som en underrubrik? På exempelvis hundr skulle man kunna göra så här:

====Avkomlingar====
*Danska: hund
*Färöiska: hundur
*Isländska: hundur
*Norska:
 *Bokmål: hund
 *Nynorska: hund
*Fornsvenska: hunder
 *Svenska: hund

eller liknande, någonting i stil med [4] alltså. Eller passar det under etymologi? Vad tycker ni? – Smiddle 22 februari 2010 kl. 13.36 (CET)

Jag är lite tveksam både vad gäller funktion och rubriknamnet i sig (finns ordet i den betydelsen i svenskan över huvud taget). Ämnet har tangerats lite bl.a. på Diskussion:viking och Nya H4-rubriker och utfasandet av Idiom som H3-rubrik. ~ Dodde 22 februari 2010 kl. 15.07 (CET)
Om man har etymologi "åt det ena hållet" kan man väl lika gärna ha "åt det andra"? – Smiddle 22 februari 2010 kl. 19.22 (CET)
Jag tycker att en sådan sektion i någon form skulle vara bra - kan vara till väldigt stor nytta för läsaren i till exempel latinuppslag. Frågan är var den ska ligga och vad den ska heta. Att ha orden blandat i se även-rubriken tror jag inte vore så bra, för man vill nog kunna skilja ut dem från andra ord där. Skulle tro att man säger ättlingar snarare än avkomlingar på svenska. /Fenix 23 juni 2010 kl. 13.12 (CEST)
Rubriken "Övrigt" som är ett textbaserat avsnitt (såsom grammatik, etymologi, användning och stavning) har införts där denna information kan tas med, så tekniskt finns inget problem att förse uppslag med informationen redan nu. På ett halvår har mig veterligt ändå ingen gett något uppslag sådan information, så frågan är hur stort behovet är för en egen rubrik. Men - Huvudproblemet är ändå just namnet. Jag hittar inte en enda träff på Google på "ättlingar" i den betydelsen, ej heller "avkomlingar". Om det verkligen finns ett ord för "omvänd etymologi" så hade det varit mindre knepigt, eller till och med om det hade känts naturligt att använda "omvänd etymologi" som rubriknamn, men det gör det ju knappast med ett par sidor på Wiktionary som enda träffar på Google :). Det kan väl knappast vara första gången "omvänd etymologi" diskuterats i svensk språkhistoria, men tyvärr har jag ingen kunskap i vilken termologi som kan tänkas användas av kunniga inom området. ~ Dodde 23 juni 2010 kl. 15.38 (CEST)
Nu har jag testat att lägga till en tabell i caballus. Terminologin får man väl återkomma till med ett definitivt svar, jag körde på ättlingar så länge. En fråga är också hur många led man ska räkna med, alltså t.ex. om engelska ord som är inlånade via fornfranska ska stå med som ättlingar under det latinska ordet. /Fenix 28 juni 2010 kl. 10.25 (CEST)
Jag anser att fornfranska bör stå där det står franska nu, och att de franska och engelska orden (om de kommer från fornfranska, givetvis) bör ses som ättligar därtill. – Smiddle 28 juni 2010 kl. 10.48 (CEST)

100 000 uppslag[redigera]

Nu har vi 100 000 uppslag - eller iaf det antalet stavningar! Bra jobbat allihop. Det 100 000:e blev klagen - "klaga" på tyska, skrivet av Hunt.

Lite mer statistik om antalet uppslag för närvarande: Siffran 100 000 tar förstås bara upp en aspekt av det hela. Om man räknar med alla uppslag på alla språk, men böjningsformer exkluderade så har vi ju 47 927 stycken, och om man räknar varje språk på en sida varsin gång så hade vi i början på veckan ungefär 106 789 uppslag, samtidigt som vi hade ungefär 121 033 definitioner - om jag räknat rätt. Dessutom hade vi ungefär 11 918 exempelmeningar. //Skal 5 mars 2010 kl. 00.36 (CET)

Härligt :) ~ Dodde 5 mars 2010 kl. 05.25 (CET)
Fint. Det går framåt! Diupwijk 5 mars 2010 kl. 08.01 (CET)
Yay! :-) JoolzWiki 5 mars 2010 kl. 16.58 (CET)
Det är najs. Det är det som ger power. – Smiddle 5 mars 2010 kl. 22.53 (CET)
Fint jobbat, härligt att se. :) Lundgren8 5 mars 2010 kl. 23.32 (CET)
Bra! :) --Ooswesthoesbes 6 mars 2010 kl. 09.09 (CET)
Strålande!Ever wonder 6 mars 2010 kl. 17.10 (CET)
Ni har jobbat bra. :) Detta har jag haft som mål sen 50 000:e uppslaget skapades. "85" 7 mars 2010 kl. 09.53 (CET)
I natt nådde vi även en annan milstolpe: 50 000 huvuduppslag! Ytterliggare något att fira m.a.o. Om jag räknat rätt så var det kalio som blev det 50.000:e ordet. Mason 11 april 2010 kl. 11.07 (CEST)
Härligt! Bara 50 000 kvar till avancering. ;) Bra jobbat alla. :) Lundgren8 11 april 2010 kl. 11.42 (CEST)
Så fint! //Skal 11 april 2010 kl. 13.12 (CEST)

Diskussion:Money doesn't grow on trees.[redigera]

Borde ordspråk, inte minst för att underlätta interwikilänkning, skrivas med liten bokstav och utan punkt? Ever wonder 14 mars 2010 kl. 12.40 (CET)

Håller med eftersom de inte är stela uttryck. De behöver inte stå själva som meningar, och det går att skjuta in ord, exempelvis. – Smiddle 14 mars 2010 kl. 13.13 (CET)
Jag vet varken till eller från, men efterlyser lite klarare riktlinjer om allt detta... Just nu är det lite hipp som happ, ibland si och ibland så. Vi har diskuterat att ta bort idiomrubriken till förmån för motsvarande ordklassrubrik (och sedan istället tagga med idiom (eller kanske idiomatiskt)? Men just i "Money doesn't grow on trees." så motsvarar det ingen ordklass (som verb hade det blivit "(att) pengar inte växer på träd" och som substantiv "pengar som inte växer på träd" eller liknande), och den enda rubriken som blir kvar då är "===Fras===" (då i kontexten "hel mening"). Alltså även om man kan kasta om ord, så i just detta utförande, så är det skrivet som en hel mening. Blir det inte konstigt att inte använda versal initial och punkt då? (Detta gäller förmodligen många uppslag som använder den rubriken, däribland jag älskar dig). Jag kanske tänker fel eller okonventionellt. Jag vill bara att det diskuteras ordentligt så vi slipper ändra fram och tillbaka och ha ideliga diskussioner om enskilda uppslag. ~ Dodde 25 mars 2010 kl. 15.20 (CET)

Wikimania Scholarships[redigera]

The call for applications for Wikimania Scholarships to attend Wikimania 2010 in Gdansk, Poland (July 9-11) is now open. The Wikimedia Foundation offers Scholarships to pay for selected individuals' round trip travel, accommodations, and registration at the conference. To apply, visit the Wikimania 2010 scholarships information page, click the secure link available there, and fill out the form to apply. For additional information, please visit the Scholarships information and FAQ pages:

Yours very truly, Cary Bass
Volunteer Coordinator
Wikimedia Foundation

Rekomenderade uppslagsord på Wiktionary!?[redigera]

Vore det en bra idé om det fanns en motsvarighet till Wikipedias stjärnsystem (utmärkta, bra och rekommenderade artiklar) på Wiktionary för att utmärka de välskrivna, korrekta och fullständiga uppslagsorden? Bounce1337 27 mars 2010 kl. 23.22 (CET)

Ska det då bedömas på artikelns längd och på antal rubriker? Ett ord kan ju inte hjälpa att det inte har en lång etymologi/många besläktade ord/många översättningar. JoolzWiki 28 mars 2010 kl. 17.24 (CEST)
Det känns inte som om uppslagsord är läsvärda på samma sätt encyklopediartiklar, så jag vet inte vad syftet med den uppdelningen skulle vara (eller vad som skulle utgöra kriterierna för de olika stjärngraderna). Dock anser jag att kvalitetsförbättring är viktigt, och ur den aspekten är det viktigare att markera undermåliga uppslag än utmärkta uppslag. Och det har vi både kvalitetsmallar och listor för. Vi får inte glömma att (svenskspråkiga) Wiktionary inte har särskilt många aktiva bidragsgivare, och de som är aktiva förbättrar ordboken på det sätt de personligen föredrar. ~ Dodde 28 mars 2010 kl. 20.05 (CEST)
Fördelen med kvalitetsmärkningar som har konkreta kriterier är att bidragsgivarna skulle sträva efter att uppnå dessa kriterier, därmed skulle artiklarnas genomsnittliga kvalitet öka. Utmärkelser stimulerar oftast utveckling i allmänhet. Dessutom skulle läsarna vara säkra på att stjärnbemärkta artiklars innehåll är helt korrekt, eftersom artikeln har blivit korrekturläst av flera användare. Trovärdighet är något Wiktionary inte kan få för mycket av.
Ett alternativ skulle kunna vara att skapa en motsvarighet till Wikipedias veckans tävling på Wiktionary, men det ena utesluter inte det andra. Bounce1337 29 mars 2010 kl. 19.23 (CEST)
Nu är väl svenska Wikipedia kanske 100 gånger större (eller nåt) i aktiva (och mindre aktiva) användare räknat. På svenska Wiktionary är det drygt en handfull (10-15 personer kanske) som är aktiva. Merparten av dessa är kanske inte främst fokuserade på att skapa svenska uppslag. Och även om det är trevligt med projekt, så får man räkna med att projektet står och faller med den som drar igång det, och att projektet hålls levande så länge den som drog igång det arbetar med det. "Bidragsgivarna" du avser är kanske 5 personer, som det kanske är smidigare att kommunicera med direkt, om du eftersträvar bättre uppslag skapade av dem. I annat fall kan du alltid dra igång ett kvalitetsförbättringsprojekt (kika gärna på befintliga på Wiktionary:Projekt), som du själv är intresserad av och kan börja arbeta med. Förhoppningsvis får du med dig någon mer :). Eller joina ett befintligt, om du hittar bland dem som passar ditt sätt att bidra. ~ Dodde 29 mars 2010 kl. 22.27 (CEST)

Ord som har förekommit på ett högskoleprov[redigera]

Jag är relativt ny på Wiktionary, ursäkta om detta redan har varit diskuterat. Jag har inte hittat någon kategori som relaterar till ord som har förekommit på ett högskoleprov, vilket jag tycker borde finnas på svenskspråkiga Wiktionary. Vore det en bra idé att skapa underkategorier för varje års högskoleprovs ord? Bounce1337 28 mars 2010 kl. 14.29 (CEST)

Möjligen i form av ett appendix, men tycker inte det är relevant att kategorisera uppslag efter det. ~ Dodde 28 mars 2010 kl. 14.55 (CEST)
Håller med Dodde. :) JoolzWiki 28 mars 2010 kl. 17.25 (CEST)
Ursäkta att jag frågar, men är appendix avsedda för slutanvändare eller för wiktionarianer? Bounce1337 29 mars 2010 kl. 19.25 (CEST)
I princip för slutanvändare. Ever wonder 29 mars 2010 kl. 20.34 (CEST)

Speciella ord som /endast/ förekommer i korsord[redigera]

Det finns många ord som i princip endast förekommer i korsord. Bör vi i regel undvika sådana ord? Dessa ord skulle kunna specialbehandlas med taggen (korsord) (kategori ännu ej skapad). Några andra åsikter? Bounce1337 29 mars 2010 kl. 19.36 (CEST)

Tycker inte det finns anledning till nån särskild korsordstagg/korsordskategori, men ser gärna någon rad skriven under ====Användning==== i relevanta fall. ~ Dodde 29 mars 2010 kl. 21.53 (CEST)

Blockeringspolicy?[redigera]

Har vi någon blockeringspolicy? – Smiddle 30 mars 2010 kl. 09.32 (CEST)

Nej, ingen uttalad. ~ Dodde 30 mars 2010 kl. 15.32 (CEST)

Dialekter[redigera]

Hur är policyn rörande lokalt dialektala uttryck? Får man skriva in verb som nascha och idiom som osch devon här, (jönköpingska) eller rekommenderas det inte? Tanzania 10 april 2010 kl. 21.21 (CEST)

Jodå, de välkomnas allt. Problemet med dialektala ord är väl dock att de kan vara svåra att belägga; många gånger förekommer de ju inte alls i skift. Diupwijk 10 april 2010 kl. 21.34 (CEST)
Ok, men ska försöka få med lite jönköpingska då :) Med källor.. Tanzania 10 april 2010 kl. 21.36 (CEST)

Ord utan böjningsmallar[redigera]

Finns det ett sätt att lista tex alla svenska ord som saknar böjningsmallar? Mason 11 april 2010 kl. 13.01 (CEST)

Nope, tyvärr inte. I framtiden kanske Skalbot kan tillhandahålla en sån lista. Lägger det på todolistan (men räkna inte med att det händer den närmsta tiden). //Skal 11 april 2010 kl. 13.08 (CEST)
Tack för svar Mason 11 april 2010 kl. 15.08 (CEST)
Man kan lista dem med externa program så som AutoWikiBrowser och en databasdump. Jag har gjort några små tester och jag hittar strax över 54 000 sidor som innehåller "==Svenska==" men saknar "{{sv-". Sertion 11 april 2010 kl. 19.27 (CEST)

Förbättra Wiktionary-artikeln på Wikipedia[redigera]

Wiktionary-artikeln på Wikipedia befinner sig för närvarande i katastrofalt skick. Källor behövs, informationen är ouppdaterad, övrig information saknas. En bra eller utmärkt artikel om Wiktionary på Wikipedia kommer att gynna Wiktionarys utveckling i längden. Ska vi satsa på att uppnå "bra status" innan sommaren? Bounce1337 14 april 2010 kl. 19.55 (CEST)

Jag vet hur mycket arbete som behövs för att ensam skriva en bra eller utmärkt atikel, men om vi alla samarbetar så kanske vi klarar av det på två månader. Vi kan åtminstone försöka. :) "85" 14 april 2010 kl. 20.26 (CEST)
Personligen har jag (ännu) inte lyckats med att ensam skriva en bra eller utmärkt artikel på Wikipedia. Jag har skapat en inledning med källa för varje påstående på Wiktionary-artikeln, vilket troligtvis kan anses som en bra början. Sedan måste tyvärr hela den resterande artikeln skrivas om, då den befinner sig i sådant skick. Bounce1337 15 april 2010 kl. 19.43 (CEST)
Jag kommer att vara aktiv en del på Wikipedia under tiden som kommer. Jag ska titta på Wiktionary-artikeln - ett projekt så lovvärt som något väl! (fast intressekonflikt kanske...) Ever wonder 15 april 2010 kl. 21.22 (CEST)
Jag har skrivit ett antal utvalda artiklar, fast jag kan å andra sidan inte så mycket om Wiktionary.. Men hojta till om ni vill ha någon hjälp :) Tanzania 15 april 2010 kl. 22.29 (CEST)

Domännamnet Wiktionary.se[redigera]

Bristen av domännamnet Wiktionary.se kan vara vilseledande för nya besökare. Risken är att vissa besökare som är ovana med Internet-användande kan helt enkelt inte hitta sidan (vilket jag personligen ha fått erfara). Detta handlar dock oftast om mycket äldre personer. Dessutom blir problemet mindre betydelsefullt med tiden, eftersom Wiktionarys popularitet ökar och detsamma gör projektets omnämnande i /mass/media. Givetvis tillhör denna folkgrupp en minoritet, men denna bör inte utelämnas bara för det.

Är det någon som vet till vem eller till vilken organisation domännamnet tillhör? Fastän chansen för en eventuell förhandlingsbar kompromiss är försumbar, skadar det aldrig att göra ett försök.

Internationellt sett skiljer det sig mycket mellan de olika "wiktionarydomännamnen". Wiktionary.us drivs exempelvis av Google, medan Wiktionary.com tillhör Wikimedia Foundation.

Denna sida liknar ett av Googles många reklampalats, men jag kan inte garantera att just denna sida drivs av Google. Dock känner jag till att merparten av sådana sidor är uppköpta av Google, som Wiktionary.us. Skulle detta vara fallet, skulle det innebära positiva nyheter för projektet, eftersom Google är en "kapitaldonator" till Wikipedia Foundation (givetvis har företaget även egenintresse av detta).

Trots företagets alla omoraliska handlingar och /sekretess/policyer finns det hopp, eftersom Google bryr sig om sitt rykte (vilket är mycket viktigt för ett företag i tjänstebranschen). Med tanke på att Google är "standardsökmotorn" på Wikipedia, en sida med över tre miljoner unika besökare per månad, tror jag att företaget skulle lyssna på dess gemenskaps mindre önskemål. Som tidigare sagt, är det dock inte säkert att just detta reklampalats drivs av Google.

Oavsett vem som driver den här sidan skadar det inte att undersöka fallet. Förhoppningsvis finns det något vi kan göra, fastän den chansen är mycket svag.

Anledningen till att jag nämner detta är för att jag har personligen upplevt att en äldre person har haft svårigheter med att hitta Wiktionarys sida, som jag rekommenderade till denne. Givetvis är detta ett undantag i mängden, men ingen bör missa den möjligheten på grund av "kulturskillnader" i tiden. Bounce1337 14 april 2010 kl. 20.32 (CEST)

Du har lite fel. Wiktionary.us är uppköpt av GoDaddy, för att ha reklam där. Wiktionary.se är köpt av Managed Network Systems (MNSi), också för att ha reklam där. Google har inget med saken att göra.
Jag vet inte vad man kan göra med annat än .se-domänen, men det är lätt att argumentera för att ingen förutom vi ska ha rätt till wiktionary.se. IIS, som sköter .se-domänen, brukar ge upp domänen till den som bör få den, och jag tror inte att någon annan kan argumentera för att få den här domänen (MNSi vill troligen att vi betalar en betydande summa pengar för att de ska ge upp den).
Det är Wikimedia Sverige som bör göra något åt det här, och jag tror att det är bra om Wikimedia Sverige (eller möjligtvis Wikimedia Foundation - minns inte hur de gör med domäner) äger den domänen, för att peka om hit. Det kostar ett par hundra per år, men det bör de väl ha råd med. //Skal 14 april 2010 kl. 21.15 (CEST)
GoDaddy styrs i stor del av Google alltsedan företagen presenterade sin mycket nära koalition (år 2006). GoDaddy använder sig bland annat av Googles tjänsteplattform. Utan den kommer naturligtvis inte någon inkomst att genereras för företaget. Google är som en mellanhand för slutanvändaren och domänskötaren. Just detta domännamns överlevnad är alltså direkt beroende av Google, och därför även dess beslut. Jag kanske var lite otydlig. Jag är dock ingen expert på området, ursäkta om jag förvirrade någon, eller rent av spred felaktiva påståenden. Bounce1337 14 april 2010 kl. 22.39 (CEST)
Jag visste inte att de var relaterade. GoDaddy kändes inte som nåt jätteseriöst företag, även om de är stora. //Skal 14 april 2010 kl. 23.34 (CEST)
"Reklampalats" är en relativ stor marknad för många aktörer, dels för att den är reklamfinansierad, och dels för att den stödjs av de mäktiga sökföretagen (eftersom besökaren kommer troligtvis försöka hitta det som eftersöktes på annat sätt, och därmed ökar sökmotorernas betydelse). Det finns nog ingen anledning för konspirationsteorier; det kan dock vara bra att veta om det inledda samarbetet mellan Google och GoDaddy
Av samma anledning misstänkte jag att även Wiktionary.se var på något sätt relaterat till Google, vilket skulle innebära att vi skulle ha ett visst - fastän begränsat - inflytande; men tyvärr var detta inte fallet. Bounce1337 15 april 2010 kl. 17.01 (CEST)
Whois:
domain:      wiktionary.se
holder:      helo0317-00001
admin-c:     helo0317-00001
tech-c:      helo0317-00001
billing-c:    -
created:     2009-10-23
modified:     2009-10-23
expires:     2010-10-23
nserver:     ns2.fastpark.net
nserver:     ns1.fastpark.net
dnssec:      unsigned delegation
status:      ok
registrar:    Premium Registra
--Andreas Rejbrand 15 april 2010 kl. 00.05 (CEST)

Wikipedias ordboksartiklar[redigera]

Det pågår just nu en diskussion "Ordboksartiklar - radera inte innan de flyttas till Wiktionary!", igångdragen av Bounce1337, på sv-wp:s Bybrunn. Detta har ju diskuterats både här och på WP förut och jag vet att alla inte egentligen tror att vi kan ha särskilt mycket nytta av dessa artiklar, men jag tycker att vi allra minst borde rädda hit allt som inte är uppenbart fullständigt oanvändbart innan det raderas. Varje sådan här artikel ger ju oss åtminstone informationen att ett visst ord förmodligen finns och bör beskrivas och förmodligen har eller har haft en viss ungefärlig betydelse, och även om allt det där kan behöva dubbelkollas och även om fetstilsraden är det enda vi formuleringsmässigt kan lyfta direkt ur artikeln (om ens det) så är det information som det är olyckligt om vi förlorar. Har vi för närvarande någon struktur för att göra en inte alltför arbetsintensiv räddningsaktion inriktad på artiklarna i w:Kategori:Sidor_som_bör_flyttas_till_Wiktionary? Jag skulle vilja göra något av följande: 1) Lyfta in sidorna i huvudnamnrymden rätt av och ösa på med mallar. 2) Lyfta in dem som "utkastsidor" någonstans utanför huvudnamnrymden. 3) Lägga dem i en särskild önskelista med kort definition och etymologi som noteringar men övrigt bortskuret. Ever wonder 20 april 2010 kl. 17.06 (CEST)

Det vore bra om artiklarna på Wikipedia kan märkas med snabbraderingsmall efter att de antingen flyttats hit, eller kasserats som odugliga för Wiktionary. Annars är det ju ingen som vet om åtgärden genomförts eller inte. /Grillo 20 april 2010 kl. 18.07 (CEST)
Vi har redan Wiktionary:Projekt/Wikipediaflyttar här och mallen w:Mall:Wiktionaryflytt på Wikipedia, som markeras med argumentet "flyttad" ({{Wiktionaryflytt|flyttad}}) när åtgärden är utförd. Av de (såvitt jag kan se) ca 580 artiklar som importerades hit 2007 så har ungefär 100 av dessa artiklar som det skapats uppslag på Wiktionary för skapats - hälften med hjälp av informationen från Wikipedia och hälften självständigt. Omkring 100 ord fanns det definition för redan. En tredjedel av det ursprungliga antalet, 200 artiklar, rensades bort på grund av att kvaliteten var bristfällig och de sista 200 raderades nyligen för att ingen på nästan tre år åtagit sig att använda materialet för att skapa nya uppslag för dessa. För egen del känns det som om allt det engagemang som krävs för att få detta att flyta inte uppväger nyttan. Men för den som vill, finns alltså strukturen för flyttar från Wikipedia till Wiktionary redan. ~ Dodde 20 april 2010 kl. 20.34 (CEST)
Tack, jag behövde en påminnelse om hur strukturen egentligen såg ut. Nu undrar jag bara vad poängen med raderingar från "Wikipediaflyttar" är. I princip borde ju sidan kunna fungera som en resurs à la önskelistor och frekvensordlista, och dessutom läsarservice - givet att en läsare hittar information om ett ord bryr hen sig kanske inte om ifall det ligger i huvudnamnrymden och har Wiktionaryformatering eller inte. Fast jag ska väl erkänna att jag kan föreställa mig ett eller två problem. Kravet på att flytta historik och diskussion innebär ju ett extra krångelmoment i skapandet av en artikel från listan jämfört med om man använder en annan källa eller bara egna kunskaper, och på Wikipedia kan man förstås bli irriterad om vi insisterar på att "ordboksartiklarna" sparas men aldrig ordnar med någon flytt. Egentligen vore det bästa om artiklarna på Wikipedia kunde markeras som "flyttade" när de kommit in i Projekt Wikipediaflyttar, men då förlorar man ju historiken... (Sedan krävs det förstås hur som helst att någon åtminstone lägger dem i listan.) Mina förslag 1 och 2 ovan löser detta med historik och diskussionssida bättre än nuvarande struktur (som i princip är mitt förslag 3), men de har nog andra problem. Ever wonder 20 april 2010 kl. 21.01 (CEST)

Aktivera importfunktionen[redigera]

Med tanke på vad som sägs i den här sffr-diskussionen på Wikipedia och diskussionen precis ovan föreslår jag att importfunktionen slås på för att underlätta överflyttandet av Wikipediaartiklar. Förslaget förutsätter ju att någon är intresserad av att använda sig av funktionen, men kanske skulle man kunna göra som så att alla administratörer per default får importrättigheter (jag vet inte riktigt hur flaggan fungerar)? Diupwijk 22 april 2010 kl. 15.15 (CEST)

Såvida ingen stängt av den så är den fortfarande på på special:import. Nackdelen med att importera är att historiken *inte* blir helt korrekt: om w:Användare:Foo och wikt:Användare:Foo är olika personer, och en artikel av w:Användare:Foo importeras så kommer wikt:Användare:Foo tillskrivas de redigeringarna. \Mike 22 april 2010 kl. 15.39 (CEST)
Det kommer väl inte bli så mycket problem för mer nyligen skrivna artiklar, dock, eftersom kontona numer är globaliserade? Eller har jag fel? – Smiddle 22 april 2010 kl. 16.30 (CEST)
Jag bara antog att den inte var aktiverad eftersom ingen verkar använda den. Varför slogs funktionen på i förstone? Eller har den bara hängt med sedan "urminnes tider"? Diupwijk 23 april 2010 kl. 06.31 (CEST)
Jag bad om det här :) Intresset har dock varit svalt, eller också har övriga inte varit medvetna om det? Sedan har det för egen del också varit så att jag dels inte varit riktigt lika aktiv på senare tid, dels har jag för mig (nej jag minns inte var, och bryr mig inte om att leta) att felattribueringen ifrågasattes tills jag tyckte att det kanske fanns mer relevanta saker att prioritera. SUL är inget problem för dem som skapade sina konton tillräckligt nyligen, men många "gamla rävar" som kanske inte har konton på mer än ett ställe torde nog ha underlåtit att ordna med SUL-konton, liksom bidragsgivare som inte varit aktiva sedan innan SUL startade. \Mike 23 april 2010 kl. 18.07 (CEST)

omdirigeringar från stavningar utan särskiljningstecken[redigera]

Visst bör väl omdirigeringar från ex.vis ciele ligga kvar? –dMoberg 28 april 2010 kl. 20.02 (CEST)

Det ser jag inga problem med. – Smiddle 28 april 2010 kl. 20.03 (CEST)
Bra, tog bort radera-mallen. –dMoberg 28 april 2010 kl. 20.07 (CEST)
Dock använder vi helst {{inget uppslag}} i sådana här situationer. Dessutom är det bara min åsikt; det är inte så bara för att jag tycker det. – Smiddle 28 april 2010 kl. 21.10 (CEST)
Just ja, så hette mallen. –dMoberg 28 april 2010 kl. 21.50 (CEST)
Tror de flesta delar den åsikten, och det är dessutom hur vi brukar göra. Kanske borde tecknat ner det i Stilguiden, eftersom frågan dyker upp då och då. Har lagt till ett sådant nu. ~ Dodde 30 april 2010 kl. 09.12 (CEST)

Fornsvenska vokaler[redigera]

Är det någon som har koll på hur vi gör med fornsvenska diakritiska tecken. I många fornsvenska texter läser man ord som har många makroner (¯) över vokalerna. Dessa utelämnas ofta men i Svensk etymologisk ordbok av Elof Hellquist har de alltid makroner över vokalerna. Därför skapade jag rōliker efter det och ändrade etymologin på kåt tills vidare. Själv vet jag inte riktigt vad de står för och vad som är korrekt. Man skrev ju också lite som man ville men här verkar det både finnas med och utan. Här är det också med. Lundgren8 4 maj 2010 kl. 00.11 (CEST)

Jag vet inte, men ryska och latin skapar vi uppslag för utan, tror jag, även om fetstilsraden anges med. Har själv dålig kunskap om det där. ~ Dodde 5 maj 2010 kl. 14.52 (CEST)
Just det, det där med latin känner jag igen nu, kanske bäst att göra likadant, har en känsla av att det kan stå för ungefär samma saker som latinet, men vet inte säkert. Lundgren8 5 maj 2010 kl. 16.35 (CEST)
Jag är mycket säker på att de bara är markörer, och att uppslaget därför bör vara roliker. – Smiddle 5 maj 2010 kl. 19.35 (CEST)
Jo jag är ganska säker på detsamma, frågade dessutom min mor som höll med till fullo. Troligen bara betoning. Lundgren8 5 maj 2010 kl. 20.32 (CEST)
Inte betoning väl, snarare vokallängd? Betoning var väl alltid på första stavelsen, och bibetoning var väl alltid på sista stavelsen (i de flerstaviga ord som även var flerstaviga i fornnordiskan)? – Smiddle 5 maj 2010 kl. 22.32 (CEST)
Ah, jo precis, misstag från min sida. :) Lundgren8 6 maj 2010 kl. 15.29 (CEST)

Tvärspråklig mall[redigera]

Borde det inte gå att göra en tvärspråklig mall för ord? I dagsläget måste man skapa en ny mall varje gång man skriver in ord från ett språk som inte har en mall, och de mallarna är sannerligen inte lätta att göra. Borde det inte gå att göra en mall med helt fria parametrar, där man kunde fylla i information från andra språkversioner?

Typ:

{{ordmall |ordklass=subst |språk = ape |sing-o = aaaae |sing-b = aaaaea |plural-o = aaaaa |plural-b = aaaaaa |nominativ = ageaae |vokativ = aaegae |dimunitiv = aegee}}

Ja som ni nog förstår finns det inget ord som ser ut sådär, det var bara som exempel.. Tanzania 14 maj 2010 kl. 12.32 (CEST)

Jag tror ändå att det blir mycket mindre komplicerat att bara göra mallar. – Smiddle 14 maj 2010 kl. 13.09 (CEST)
Då borde i vilket fall kanske tydliga instruktioner om hur dessa mallar tillverkas skapas? Tanzania 14 maj 2010 kl. 13.19 (CEST)
Menar du strukturen på mallarna, eller själva syntaxen? – Smiddle 14 maj 2010 kl. 14.32 (CEST)
Hur man gör dem.. Tanzania 14 maj 2010 kl. 20.50 (CEST)
Syntaxen, det vill säga? – Smiddle 14 maj 2010 kl. 20.58 (CEST)
Förmodligen ja.. Tanzania 15 maj 2010 kl. 00.12 (CEST)
Finns här som Skalman tidigare skapat: Wiktionary:Stilguide/Grammatik/Skapa en mall. Det är knepigt nog att skapa genomtänkta och bra språkspecifika mallar med tanke på den varierande grammatiken, så att ha en gemensam mall för alla språk är enligt min åsikt inget alternativ. ~ Dodde 15 maj 2010 kl. 01.14 (CEST)