Wiktionary:Projekt/Struktur på uppslag

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Kemiska föreningar[redigera]

Ett stort antal icke-svenska uppslag om kemiska föreningar (som t.ex. chroomsulfaat) har skapats, men istället, som brukligt är, att länka till det svenska ordet (om sådant finns) har en självständig definition skrivits och den svenska översättningen utelämnats. Detta handlar inte om att inklusionskriterierna inte uppfylls utan att alla dessa uppslag har ett strukturfel som gör att det förmodligen innebär mer arbete att fixa till sidorna än att radera dem och återskapa dem vid ett senare tillfälle. Om någon vill ta sig an detta jobb, jättebra, annars får vi tyvärr radera dem.

Sidorna finns listade i följande kategorier. Kategori:Tyska/Sulfater, Kategori:Nederländska/Sulfater, Kategori:Italienska/Sulfater, Kategori:Katalanska/Sulfater. Fler uppslag kan förmodligen hittas om kategorierna gås igenom på Kategori:Kemi (med underkategorier till flourider, fosfider, klorider, legeringar, nitrater, oxider, sulfider, syror och salter)

 • ta reda på om någon vill ta sig an detta jobb (ingen anmäld än så länge)
 • Skapa lista över kategorier som kan innehålla uppslag liknande de om sulfater: Wiktionary:Projekt/Struktur på uppslag/Kemirelaterade kategorier‎
 • Skapa en lista över definitioner att gå igenom. Wiktionary:Projekt/Struktur på uppslag/Kemirelaterade definitioner. Drygt 1000 definitioner behöver potentiellt åtgärdas med bot (radera fullfjädrade definitionen), dock behöver svensk benämning om sådan finns läggas till manuellt för alla dessa drygt 1000 definitioner. < 50 definitioner behöver potentiellt åtgärdas manuellt för att undvika radering. Struktur kan behöva diskuteras.
 • Gå även igenom nyskapade uppslag.
 • Avgöra vad som är nästa steg.

Sidor märkta med {{struktur}} m m[redigera]

Se sidorna i Kategori:Wiktionary:Formateringsbehov. (66 sidor 2017-10-24)
Se även sidorna i Kategori:Wiktionary:Syntaxfel/avledning. (0 sidor 2017-10-24)
Kategori:Sidor som använder upprepade argument i mallanrop. (0 sidor 2017-10-24)

Direktlänkar till SAOB och SVETYM[redigera]

{{tagg|text=}}[redigera]

{{tagg|text=reflexivt}}: ska använda {{tagg|reflexivt|språk=(behövs ej för svenska)}} istället. (Gäller ej på franska p.g.a. otillräcklig kod)

{{tagg|text=transitivt}}: ska använda {{tagg|transitivt|språk=(behövs ej för svenska)}}

{{tagg|text=intransitivt}}: ska använda {{tagg|intransitivt|språk=(behövs ej för svenska)}}

{{tagg|text=överfört}}: ska använda {{tagg|överfört|språk=(behövs ej för svenska)}}

{{tagg|text=utvidgat}}: ska använda {{tagg|utvidgat|språk=(behövs ej för svenska)}}

{{tagg|text=allmänt}}: ska använda {{tagg|allmänt|språk=(behövs ej för svenska)}}

{{tagg|text=föga brukligt}}: ska använda {{tagg|föga brukligt|språk=(behövs ej för svenska)}}

Andra betydelser på idiom- och partikel-uppslag[redigera]

 • Kom på en bra struktur för att beskriva icke-idiomatiska betydelser/användningar på uppslag som beskriver partikelverb/idiom. Se t.ex. [1]
 • Använd {{användning}} för på golvet, ligga ut, hålla i sig (som bör vara på hålla i) och inte för inte. Ändra taggen "inte idiomatiskt" på julgås till "allmänt", vilket redan är vedertaget för enordsuppslag.

Se diskussion.

Tal[redigera]

Uppslag i Kategori:Romerska siffror som inte är enstaka tecken uppfyller inte inklusionskriterierna och ska raderas.

 • Radera alla ovanstående flersiffriga sidor/uppslag.
 • Varianterna med latinska bokstäver - C, c, d, D, I, i, l, L, M, m, V, v, X och x - är inte "åtgärdade". Ska de...

Felaktig användning av {{fraser}}[redigera]

Dessa drygt 220 [2] och möjligen fler har en felaktig användning av {{fraser}} (som är som {{sammansättningar}} men för flerordsuppslag).

 • fixa formateringen så att det passar för ändamålet med {{fraser}} och/eller flytta fraserna till {{konstr}} istället där detta är lämpligt.

Tyska förbundsländer[redigera]

Bland annat raderades Bayern i samband med att ett mycket stort antal toponymuppslag hade skapats i strid mot inklusionskriterierna. Bayern och andra tyska förbundsländer bör gås igenom för en ny bedömning av om de uppfyller inklusionskriterierna och de bör i såfall återskapas.

 • gå igenom alla raderade sidor för tyska förbundsländer och eventuellt återskapa vissa eller samtliga.

Homofoner och uttalsanvisningar på böjningsuppslag[redigera]

Idag saknas en helhetslösning för hur homofoner och uttalsanvisningar ska hanteras för böjningsformer.

Man ska inte behöva klicka sig vidare från huvuduppslaget till böjningsuppslaget för att få "mer information". All information ska vara samlad på huvuduppslaget.
1. Böjningsuppslag ska hållas enkla och redigerbara med bot. Taggar med {{tagg}} ska undvikas liksom annan "extra information" utöver vad som ges av {{böjning}}.
2. Ordlistemallar (inkl {{homofoner}}) ska undvikas.
3. Uttalsmallen ska undvikas.
Exempel: εὕρηκα (lägg gärna till fler)
1 Gäller och den här informationen kan normalt plockas bort utan vidare. Om informationen är väsentlig kan den i vissa fall flyttas till huvuduppslaget.
2 Homofoner har inget rekommenderat ställe att vara på, eller sätt att hanteras. Så låt vara tills vidare. Kanske den kan ha en plats i en utökad uttalsmall (se nedan).
3 Uttalsmallen är för närvarande tillåten, men en bättre lösning behövs på sikt. Grammatikmallen har diskuterats att den ska kunna få extra funktionalitet för ljud och uttalsanvisningar. Men det behövs också en lösning för när grammatikmall saknas. Kanske en lösning helt oberoende av grammatikmallen är lämpligare ändå.
 • utforma helhetslösning
 • genomföra helhetslösning

Latinska verb[redigera]

Latinska verb i översättningslistorna ska stå i jag-form. Det finns vissa som inte gör det.

Icke-standard översättningsavsnitt[redigera]

Översättningsavsnitt ska alltid inledas med {{ö-topp}}.

Icke-standard källavsnitt[redigera]

Källavsnitt ska alltid se ut såhär:

==Källor==
<references/>

Felplacerad {tagg}[redigera]

{{tagg}} ska endast förekomma på definitionsraden. (Detta påstående är oklart om det är korrekt /D).

Översättningar: transkriptioner utanför mallen[redigera]