Wiktionary:Stilguide/Grammatik/Svenska/Verb

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Information
Samtliga verbmallar är uppdaterade med utökad funktionalitet.

Verb[redigera]

Tillgängliga mallar
 • {{sv-verb-ar}} (för verb som slutar på -ar i presens och som har passivformer)
 • {{sv-verb-ar-ejpass}} (för verb som slutar på -ar i presens och som saknar passivformer)
 • {{sv-verb-er}} (för verb som slutar på -er i presens och som har passivformer
 • {{sv-verb-er-ejpass}} (för verb som slutar på -er i presens och som saknar passivformer)
 • {{sv-verb-r}} (för övriga verb som slutar på -r i presens och som har passivformer)
 • {{sv-verb-r-ejpass}} (för övriga verb som slutar på -r i presens och som saknar passivformer)
 • {{sv-verb-as}} (för deponensverb som slutar på -as och som saknar passivumformer)
 • Om något ord inte passar in i någon av dessa beskrivningar kan valfri mall användas.
{{sv-verb-ar}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Aktiv Passiv
Infinitiv {inf}/<sidnamnet> {inf-pass}/{inf}+s/<sidnamnet>+s
Presens {pres}/<sidnamnet>+r {pres-pass}/<sidnamnet>+s
Preteritum {pret}/<sidnamnet>+de {pret-pass}/{pret}+s/<sidnamnet>+des
Supinum {sup}/<sidnamnet>+t {sup-pass}/{sup}+s/<sidnamnet>+ts
Imperativ {imp}/<sidnamnet>
Particip
Presens <special>
Perfekt (<special>)
Not:
Perfektparticip existerar med tillhörande partikel.
{{sv-verb-ar-ejpass}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Aktiv
Infinitiv {inf}/<sidnamnet>
Presens {pres}/<sidnamnet>+r
Preteritum {pret}/<sidnamnet>+de
Supinum {sup}/<sidnamnet>+t
Imperativ {imp}/<sidnamnet>
Particip
Presens <special>
Perfekt <special>
{{sv-verb-er}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Aktiv Passiv
Infinitiv {inf}/{rot}+a/{rot}+{dk}+a {inf-pass}/{inf}+s/{rot}+as/{rot}+{dk}+as
Presens {pres}/{rot}+er/{rot}+{dk}+er {pres-pass}/{rot}+s
Preteritum {pret}/{rot}+{fog}+e/{rot}+de {pret-pass}/{pret}+s/{rot}+{fog}+es/{rot}+des
Supinum {sup}/{rot}+{fog}/{rot}+t {sup-pass}/{sup}+s/{rot}+{fog}+s/{rot}+ts
Imperativ {imp}/{rot}
Particip
Presens <special>
Perfekt <special>
{{sv-verb-er-ejpass}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Aktiv
Infinitiv {inf}/{rot}+a/{rot}+{dk}+a
Presens {pres}/{rot}+er/{rot}+{dk}+er
Preteritum {pret}/{rot}+{fog}+e/{rot}/de
Supinum {sup}/{rot}+{fog}/{rot}+t
Imperativ {imp}/{rot}
Particip
Presens <special>
Perfekt <special>
{{sv-verb-r}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Aktiv Passiv
Infinitiv {inf}/<sidnamnet> {inf-pass}/{inf}+s/<sidnamnet>+s
Presens {pres}/<sidnamnet>+r {pres-pass}/<sidnamnet>+s
Preteritum {pret}/<sidnamnet>+dde {pret-pass}/{pret}+s/<sidnamnet>+ddes
Supinum {sup}/<sidnamnet>+tt {sup-pass}/{sup}+s/<sidnamnet>+tts
Imperativ {imp}/<sidnamnet>
Particip
Presens <special>
Perfekt (<special>)

Not:
Perfektparticip existerar med tillhörande partikel.
{{sv-verb-as}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Aktiv
Infinitiv {inf}/{rot}+as
Presens {pres}/{rot}+as
Preteritum {pret}/{rot}+ades
Supinum {sup}/{rot}+ats
Imperativ {imp}/{grundform}/{rot}+as
Particip
Presens <special>
Perfekt <special>

Parametrar[redigera]

 • Allmänna parametrar. Numrerade parametrar används inte.
 • rot=: Obligatorisk parameter i -er- och -as-mallarna. Rot anges som presens minus "er" respektive "as". Parametern används inte i -ar-mallarna. Se tabellschemat.
 • fog=: Parametern används bara i -er-mallarna. Används oftast som fog=t för ord vars rot slutar på p (släppa, skärpa), k (släcka) eller s (väsa) och som slutar på -te i preteritum. Om roten slutar på -t och slutar på -te i preteritum används oftast fog=, utan t (välta, smälta).
 • dk=: Parametern används bara i -er-mallarna. Parameternamnet står för dubbelkonsonant och används på många uppslag med dubbel-m där ett av m:en försvinner i preteritum, supinum och i imperativ (skrämma, rymma m.fl. men även erkänna). rot= anges utan dubbel-m med tillägg av dk=m (respektive dk=n).
 • inf=, pres=, pret=, sup=, imp=: Vissa eller samtliga av dessa parametrar behöver anges om böjningsformerna inte är helt regelbundna. Se tabellschemat.
 • inf-pass=, pres-pass=, pret-pass=, sup-pass=: Vissa av dessa parametrar behöver anges om böjningsformerna inte är helt regelbundna. Se tabellschemat. Parametrarna saknas i -ar-pass, -er-pass och -as-mallarna.
 • prespart=: Specialparameter för angivande av presensparticip. Regelbundna presensparticip fylls i automatiskt. Om parametern ges ett argument utan klamrar, visas två alternativa former automatiskt, varav den ena med ett extra "-s". Om parametern ges ett argument med klamrar, visas endast såsom framgår av argumentet.
 • perfpart=: Nästan obligatorisk specialparameter för angivande av perfektparticip (i mallarna som inkluderar passiv-kolumn). Om parametern inte anges, visas den regelbundna formen inom parentes följt av ett frågetecken. Detta markerar att man ännu inte tagit ställning till existensen av perfektparticipet. Om parametern anges tom, visas den regelbundna formen. I övrigt fungerar parametern som andra parametrar. I mallarna utan passiv-kolumn visas icke-existens som standard.
 • perfpart-medpartikel=: Specialparameter som kan användas istället för perfpart=-parametern. Den fungerar på samma sätt, men visar den regelbundna formen eller formen som givits av argumentet inom parentes, och lägger dessutom till en ruta med informationstexten "Perfektparticip existerar med tillhörande partikel." i not-rutan.

Användning[redigera]