Wiktionary:Stilguide/Uttal/Katalanska

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna artikel beskriver hur uttalet av katalanska visas på Wiktionary, enligt IPA tillsammans med regionala varianter.

Dialektal indelning[redigera]

karta med hårddragna linjer för de katalanska dialekterna, där vi ser en streckad linje dela upp de västliga och östliga blocken.

Det katalanska uttalet brukar inordnas i följande dialekter:

 • Östlig (orientalisk), som kännetecknas av en neutralisering av vokalerna a, e och o när de är obetonade, sammansmältande till ə respektive u.
  • Central, den normgivande varianten talad av en majoritet i Katalonien.
  • Baleariska, med några neutrala vokaler i betonade stavelser.
 • Västlig (occidental), en dialekt där vokalljuden [ɛ] och [ɔ] aldrig neutraliseras i obetonade stavelser till e och o, förutom en ökad användning av det stängda e-ljudet.
  • Nordvästlig (nordoccidental)
  • Valencianska, där r i slutet av ord inte är stumt (till skillnad från övriga dialekter).

De uttal som presenteras här representerar ett standardiserat, bildat uttal. Mer folkliga uttal behandlas inte, som till exempel iodització på central katalanska eller den för Lleida exklusiva egenheten att finalt a uttalas /ɛ/. För särskilda uppslag kan även mer informellt uttal presenteras när det är för ordet lämpligt.

Gällande baleariskt uttal så finns där två varianter. Den första varianten är den mest utbredda på mallorkinska. Varianten sträcker sig delvis ut till de andra öarna, medan några uttal av varianten dominerar men inte helt täcker Mallorca. Den andra uttalsvarianten representerar ett allmänt uttal på de övriga Balearerna, men kan till viss del förekomma även på Mallorca. De mallorkinska allofonerna visas endast i kontrast till den andra uttalsvarianten: [c] för /k/, [ɟ] för /ɡ/, [ʝ] för /ɣ/.

När ett uppslag visar två uttal för baleariska, är det första den variant som är allmän på Mallorca. Det andra uttalet bör vara representativ för de övriga Balearerna, eller mindre områden av Mallorca.

För de uppslag som visar två uttal för valencianska, är det första ett mer formellt uttal och det andra ett alternativt uttal.

Det finns också andra underdialekter, som bara representeras i särskilda fall, t.ex. för nordkatalanska och den sardinska katalanskan talad i Alghero. Katalanskan som talas i områdena runt Barcelona, Valencia och Palma har, som allt så ofta för storstadsområden, sina egna särdrag, och de representerar inte nödvändigtvis respektive regions dialekt i övrigt.

Alfabet[redigera]

Lista över det katalanska alfabetet och motsvarande fonologiska transkriptioner, eller förenklade transkriptioner, enligt IPA-standarden.

Bokstav IPA SAMPA Exempel Kommentar
a /a/ a mar öppen vokal
/ə/ @ casa neutralvokal i östlig katalanska
e /e/ e festa sluten vokal
/ɛ/ E mel öppen vokal
/ə/ @ mare
/a/ a enciam obetonad då initial på östlig katalanska i vardagligt, informellt språk, särskilt när den följs av en nasal eller sibilant
i /i/ i pit
/j/ |[j] [i̯] j iode, noia halvvokal
o /ɔ/ O cor öppen vokal
/o/ o coma sluten vokal
/u/ u penso obetonad på östlig katalanska, utom mallorkinska
u /u/ u dur
/w/ [w] [u̯] w caure, qüestió halvvokal
guerra stumt i digraferna gu och qu framför e eller i
Bokstav IPA SAMPA Exempel Kommentar
b /b/ b tomba, barra föregånget av paus, nasal eller klusil.
/β/ [β̞] B roba Med undantag av där betacism inte förekommer.
/bb/ bb poble gemineras då följden bl infaller mellan två vokaler på östlig katalanska
/p/ p cub stumt vid ordslut eller före tonlös konsonant
rumb stum konsonant före m i slutet av ett ord
c /k/ k camp
/s/ s cendra
/s/ s veça Bokstaven C med cedilj benämns på katalanska ce trencada då den används i det katalanska språket
/ɡ/ g anècdota blir tonad framför tonande konsonant
d /d/ [d̪] d sonda, dama föregongen av paus, eller nasal nasal, lateral, eller klusil konsonant.
/ð/ [ð̞] D boda
/t/ [t̪] t sud tonlöst vid ordslut eller framför stum konsonant
profund stum när den följer ett n eller l vid ordslut
f /f/ f fusta
/v/ v af tonande framför tonande konsonant
g /ɡ/ g engany, gana, guerra Föregången av paus, en nasal eller klusil konsonant.
/ɣ/ [ɣ̞] G biga, foguera
/ɡɡ/ gg regla gemineras när placerad i följden gl mellan vokaler, på östlig katalanska
/k/ k pròdig förlorar sin ton vid ordslut eller framför tonlös konsonant
/ʒ/ Z gel blir på valencianska istället affrikatan /d͡ʒ/; även på nordöstlig katalanska förekommer här istället affrikatan /d͡ʒ/, men då endast vid en intitial placering i ordet, samt efter en nasal, lateral eller klusil.
/t͡ʃ/ tS boig
h /h/ h ehem vanligtvis stumt
j /ʒ/ Z jove blir på valencianska istället affrikatan /d͡ʒ/; även på nordöstlig katalanska förekommer här istället affrikatan /d͡ʒ/, men då endast vid en intitial placering i ordet, samt efter en nasal, lateral eller klusil.
k /k/ k kurd
l /ɫ/ l_e (5) bola Velariserad lateral alveolar aproximant. Velart L främst i östlig katalanska i slutet av stavelser på västlig katalanska.
/l/ l lira På valencianska och algherisk katalanska, samt mellan främre vokalerna e och i.
/ʎ/ L llamp Även palatalisering /ɫʒ/, /ʎʒ/ på central katalanska, med några undantag.[1]
/ɫɫ/ col·legi
m /m/ m mà
[ɱ] F èmfasi Efter labiodentalerna [f], [v].
n /n/ n nas
[ŋ] N ganga, blancor Efter velarerna [ɡ], [k].
[ɱ] F confirmar Efter labiodentalerna [f], [v].
/m/ m canvi Efter bilabialerna [p], [b].
/ɲ/ J banya
p /p/ p pas
/b/ b capgirar Blir tonande framför tonande konsonant.
camp Stumt när det följer ett m vid ordslut, eller framför annan konsonant.
q /k/ k quin
r /r/ rr (r) ram, barra Alveolar tremulant.
/ɾ/ r (4) mare
flor Stumt vid ordslut, med vissa undantag; aldrig på valencianska där finala r-ljud alltid uttalas.
s /s/ s sac, bossa tonlöst s
/z/ z casa tonande s
t /t/ [t̪] t temps
/d/ [d̪] d atzavara Tonande framför tonande konsonant
/d͡ʒ/ dZ viatjar, fetge Tonande postalveolar affrikata
/t͡ʃ/ tS fitxa Tonlös postalveolar affrikata
/d͡z/ dz dotze Tonande alveolar affrikata
cent Stumt föregånge av 'l' eller 'n' i slutet av ett ord, utom på baleariska och valencianska.
v /b/ b vaca Betacism, föregånget av paus, av en nasal eller klusil.
/β/ [β̞] B cava
/v/ v vaca Generellt en labiodental på valencianska, baleariska, algheriska och delar av tarragonska.
w /b/ b wàter
/w/ w western Oassimilerade lånord
x /ʃ/ S xiular, faixa För arvord; för västliga dialekter som affrikatan /t͡ʃ/ i början av ord, eller efter nasal, lateral eller klusil.
/ks/ ks excursió i främmande ord
/ɡz/ gz examen ex + vokal
/ʒ/ Z caixmir
z /z/ z zona

Vokaler[redigera]

Främre Centrala Bakre
Sluten
i
u
e
o
ə
ε
ɔ
æ
ɐ
a
ɑ
Halvsluten
Mellansluten
Mellanöppen
Halvöppen
Öppen

Anmärkningar:

 • æ på valencianska och mallorkinska där [ε] uttalas mer öppet.
 • ɐ på katalanskan som talas i Barcelona där [ə] uttalas mer öppet.
 • a har en central position istället för främre. Där nödvändigt kan detta specificeras med diakriter [ä].
 • ɑ i vissa nordvästliga dialekter istället för finalt [a] vid ordslut.

Konsonanter[redigera]

Bilabial Labiodental Dental Alveolar Prepalatal Palatal Velar Labiovelar
Oclusiva p  b t  d c  ɟ k  ɡ
Nasal   m   ɱ   n   ɲ   ŋ
Vibrant   r
Bategant   ɾ
Fricativa f  v s  z ʃ  ʒ
Affrikata t͡s  d͡z t͡ʃ  d͡ʒ
Lateral   l   ʎ
Aproximant   β   ð   ɫ   j   ɣ   w

Anmärkningar:

 • Till vänster den tonlösa konsonanten och till höger den tonande.
 • [c] och [ɟ] endast förekommer endast i delar av mallorkinskan.

Övriga tecken[redigera]

Tecknen [ ˈ ] och [ ˌ ] visar ordets primära och sekundära betoning, och sätt ut framför den fonetiska stavelsen. Särskilt i sammansatta eller prefixerade ord neutraliserar inte den sekundära betoningen vokalerna (t.ex. /əˌβanpɾuˈʒektə/). Det kan också ofta hittas i referensverk på katalanska med slutna och öppna accenter, respektive, över vokalen (t.ex. /əβànpɾuʒéktə/), men för att behålla enhetlighet använder Wiktionary bara det första systemet.

En tie bar [ ͡ ] indikerar att det rör sig om en affrikata och inte en sekvens av två konsonanter (t.ex. fitxa /ˈfi.t͡ʃə/).

Diakritiska tecknet [~] indikerar velariserad karaktär för bokstaven L [ɫ]. Det är vanligt att man hoppar över denna angivelse och försummar ljudet till att representeras av [l]. Det är dock rekommenderat att här liksom på katalanska Wiktionary använda det för att markera uttalsskillnaden mellan katalanskan och grannspråkens l-ljud."

Fonetiska stavelser separeras med fördel av en punk [.]. Diakritiken [ ̩] markerar en konsonants stavelselika karaktär consonant (t. ex. compra /ˈkom.pɾə/ och compr /ˈkom.pɾ̩/).

Källor[redigera]

Granskningsverktyg[redigera]

Dokumentation[redigera]

Källor[redigera]