Appendix:Alfabet/Koreanska

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Se även lista över appendix.

Konsonant (자음)[redigera]

Mono-
konsonant
Namn McCune--
Reischauer
기역 (kiyŏk) k (g, gn)
니은 (niŭn) n (l)
디귿 (tigŭt) t (d, n)
리을 (riŭl) l (r, n)
미음 (miŭm) m
비읍 (piŭp) p (b)
시옷 (siot) s (t)
이응 (iŭng) ng / -
지읒 (chiŭt) ch (j, t, n)
치읓 (chiŭt) ch' (t, n)
키읔 (k'iŭk) k' (k, ng)
티읕 (t'iŭt) t' (t, n)
피읖 (p'iŭp) p' (p, m)
히읗 (hiŭt) h
Dubbel-
konsonant
Namn McCune-Reischauer
쌍기역 (ssang-giyŏk) kk (k, ng)
쌍디귿 (ssang-digŭt) tt
쌍비읍 (ssang-biŭp) pp
쌍시옷 (ssang-siot) ss (t, n)
쌍지읒 (ssang-jiŭt) tch

Vokal (모음)[redigera]

Mono-
vokal
Namn McCune-
Reischauer
ㅏ (아) a a
ㅑ (야) ya ya
ㅓ (어) ŏ ŏ
ㅕ (여)
ㅗ (오) o o
ㅛ (요) yo yo
ㅜ (우) u u
ㅠ (유) yu yu
ㅡ (으) ŭ ŭ
ㅣ (이) i i
Dubbel-
vokal
Namn McCune-
Reischauer
ㅐ (애) ae ae
ㅒ (얘) yae yae
ㅔ (에) e e
ㅖ (예) ye ye
ㅘ (와) wa wa
ㅙ (왜) wae wae
ㅚ (외) oe oe
ㅝ (워)
ㅞ (웨) we we
ㅟ (위) wi wi
ㅢ (의) ŭi ŭi