Wiktionary:Mallar

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Se även Wiktionary:Projekt/Mallar och Lista över användningsbeskrivningar.

Mallars syfte

[redigera]

Det här en referenslista över speciella wikisidor som kan infogas i andra sidor, kallade för mallar. Fördelarna är att man på så sätt dels kan återanvända samma material flera gånger utan att behöva skriva om allt gång på gång, dels att redigeringstexten på uppslagssidorna hålls översiktlig och enkel.

Antalet mallar bör dock hållas nere och bara användas då det finns ett speciellt behov för just den mallen. För många mallar gör det komplicerat som användare att hålla mallnamn och hur de används i minnet. Mallarna sparas i mallnamnrymden och alla mallar har således namn som börjar på "Mall:".

Mallnamnen är skiftlägeskänsliga, och för att slippa hålla koll på vilka mallar som har versal, och vilka som har gemen initalbokstav så låter vi alla mallnamn ha gemen initialbokstav. Mallnamnet bör vara så enkelt och tydligt som möjligt för den uppgift som mallen har. Diskutera gärna på Bybrunnen, eller på diskussionssidan till den här sidan om befintliga mallar eller om behov att skapa nya mallar för olika ändamål.

Observera att målet är att alla mallar som finns ska finnas beskrivna på denna sida, eller om något annat ställe passar bättre åtminstone länka från denna sida. Det gör mallarna synliga och tillgängliga för andra att använda.

Användande

[redigera]
 • {{mallnamn}} är det grundläggande formatet och det anropar (inkluderar) en sida från mallnamnrymden varje gång sidan uppdateras för att sedan visas, medan [[Mall:mallnamn]] länkar till denna sida istället.
 • {{namnrymd:sidnamn}} används för att inkludera en sida från en viss namnrymd.
 • {{:uppslagsord}} används i stället för att inkludera en sida från huvudnamnrymden (den utan prefix, som alla uppslag placeras i). Denna funktion används mycket sällan.
 • {{msgnw:mallnamn}} används för att infoga den kompletta koden som används i [[Mall:mallnamn]] i ren text. Denna funktion används mycket sällan.
 • {{subst:mallnamn}} används för att infoga den funktionsdugliga koden i redigeringstexten när sidan sparas. Denna används främst när man inte vill kunna ändra texten i efterhand exempelvis på diskussionssidor för nya användare. I övrigt ska detta sätt att inkludera kod direkt användas mycket sparsamt, då några ändringar i efterhand blir otympliga att genomföra. När man signerar ett diskussionsinlägg med ~~~~ så fungerar det som en substning av en mall. ~~~~ byts ut och ersätts med din signatur och tidsangivelse. Nästa gång dokumentet redigeras syns inte ~~~~ längre.

Allmänna mallar på sidor med uppslag

[redigera]
Se även: Wiktionary:Mallar/för listor och brödtext
Mall Hur och varför Exempel
{{konstr}}

{{synonymer}}
{{antonymer}}
{{homofoner}}
{{hyperonymer}}
{{hyponymer}}
{{kohyponymer}}
{{holonymer}}
{{meronymer}}
{{komeronymer}}
{{troponymer}}
{{jämför}}
{{seäven}}

(Diskussion)

Används på följande sätt:
'''<uppslagsord>'''
#<definition>
#:''<Exempelmening med '''uppslagsord'''>.''
#:{{konstr|<uppslagsord> någon eller något}}
#:{{synonymer|<synonym1>, <synonym2> ''(kommentar)'', <synonym3>}}

Mall "homofoner" kräver namngiven parameter "språk=" med full språknamn ("engelska"), förkortningar ("en") funkar i nuläget inte.

<uppslagsord>
 1. <definition>
  <Exempelmening med uppslagsord>.
  Vanliga konstruktioner: <uppslagsord> någon eller något
  Synonymer: <synonym1>, <synonym2> (kommentar), <synonym3>
{{besläktade ord}}

{{sammansättningar}}
{{varianter}}
{{diverse}}
{{avgränsare}}

(Diskussion)

Används på följande sätt:

{{sammansättningar}} och {{varianter}} används som mallen {{synonymer}} med flera, och används i stället för H4-rubriker med samma namn. De kan placeras antingen under definitionen efter eventuella andra mallar eller under en särskild {{avgränsare}} för att visa att orden som anges i mallarna inte är knutna till någon speciell definition. Avgränsarmallen och mallar placerade efter avgränsarmallen inleds med ":" i stället för "#:" som är fallet för de definitionsberoende mallarna. Om listorna med sammansättningar och varianter blir för långa kan H4-rubrikerna användas i stället.

Se Special:Länkar hit/Mall:besläktade ord för exempel på uppslag.
{{topp}}, {{topp-göm}}, {{mitt}}, {{mitt3}}, {{mitt4}}, {{botten}}


(Diskussion)

Används för att dela upp listor i kolumner. Se instruktioner för användning.
 • ord 1
 • ord 2
 • ord 3
 • ord 4
{{wikipedia}}

{{wikipedia|Annan länk än uppslagsordet}}

{{wikipedia|Annan länk|Fristående text}}
(Diskussion)
Denna mall placeras längst upp på varje sida med ett svenskt uppslag som har en sida på systerprojektet Wikipedia som berör uppslagsordet. Utan argument till mallen så länkas till sidan med samma namn på Wikipedia. Med ett argument så länkas det till sidan på Wikipedia med det namn som anges i argumentet till mallen. Med två argument länkar det till den sida på Wikipedia som anges som första argument men visar det som anges som andra argument i klartext.
Wikipedia har en artikel om:
Mallar
Wikipedia har en artikel om:
Fristående text
{{wikiquote}}
(Diskussion)
Används som {{wikipedia}}, men har bara en parameter för artikelnamnet på Wikiquote.
Wikiquote har citat av eller om:
Mallar
{{wikispecies}}
(Diskussion)
Används som {{wikipedia}}.
Wikispecies har en artikel om:
Mallar
{{wikt-upplaga|<språkkod>}}
(Diskussion)
Denna mall placeras längst upp i varje artikel som berör ett språk som en upplaga av Wiktionary existerar på.
Wiktionary
Wiktionary
{{se även|å|ä|A|á|ã|a.|a-}}
(Diskussion)
Uppslagsorden på Wiktionary är skiftlägeskänsliga. Denna mall placeras längst upp i varje artikel som har andra ord som stavas lika om man bortser från prickar, ringar, punkter, streck och liknande, eller andra ord som har annorlunda skiftläge. Det gör ingenting om artikeln som det länkas till inte ännu existerar. Mallen kan även användas för att länka till ord som möjligtvis har blivit felstavade vid en sökning. Se instruktioner för användning.

Se även å, ä, A, á, ã, a. och a-.

{{inget uppslag|å|ä|A|á|ã|a.|a-}}
(Diskussion)
Denna mall fungerar på samma sätt som {{se även}}, men placeras på sidor i artikelnamnrymden som inte är någon artikel ännu. Då placeras sidan i kategorin Kategori:Inget uppslag och kommer inte upp i listan över artiklar som saknar kategorisering. Mallen används bland annat för vanligt förekommande fel- och särskrivningar, som i exempelvis artikeln akter över. Se instruktioner för användning.

Sidan saknar uppslag. Menade du å, ä, A, á, ã, a. eller a-?

{{saknad-betydelse|<språkkod>|ordklass|<Motivering>}}
(Diskussion)
Placeras längst uppe i artiklar som saknar en betydelse i någon ordklass på något språk. Alla tre parametrar är obligatoriska. En liten ikon placeras synlig i artikeln och visar en tooltip när muspekaren hålls över ikonen. Uppslagsordet hamnar också i en spårningskategori. språk: engelska, ordklass: verb, problem: <Motivering>
{{tagg|kategori 1|kategori 2|...}}
(Diskussion)
Placeras precis framför definitionen, med kategori-parametrar. Dessa ger artikeln motsvarande kategori. Det finns även möjlighet att lägga till kategorier som inte syns, och extra text. Se instruktioner för användning. (kategori 1, kategori 2)
{{ö|(<språkkod>)|<översättning>}}

{{ö+|<språkkod>|<översättning>}}
(Diskussion)

Används för översättningar. Ger automatisk länk till målwiktionary – om artikeln finns där, använd {{ö+}}, annars {{ö}}. Se instruktioner för användning. house (en)
{{uttal|<språkkod>|enkel=<enkelt uttal>|ipa=<med IPA-symboler>|ljud=<ljudlänk>|...}}


(Diskussion)

Används för uttalsangivelser. Se instruktioner för användning. uttal: <enkelt uttal><med IPA-symboler>
{{färg|<färgkod>|(<färgnamn>)}}


(Diskussion)

Används i färgartiklar, och ger ett exempel på färgen. Färgkoden anges som en CSS-färg (som hexkod med "#" framför 3 eller 6 hexsiffror, eller alternativt, men helst inte med färgnamn). Om färgnamnet som ska visas inte överensstämmer med artikelns namn kan man ange det som andra parameter.
 
röd
{{tecken|(det som ska visas)}}


(Diskussion)

Används i tecken-artiklar för att visa en förstoring av tecknet ifråga. Om man vill visa något annat än sidans namn kan parametern tecken= användas. Övriga ej namngivna parametrar används för att att ange vilken eller vilka underkategorier till Kategori:Tecken uppslaget ska tillhöra.
Mallar
{{streckordning|...}}


(Diskussion)

Används i tecken-artiklar för att förklara hur man skriver tecknet. Används mest för japanska och kinesiska tecken. Se instruktioner för användning.
Streckordning
{{kanji|...}}


(Diskussion)

Används i japanska ordartiklar med kanjin i ordet för att länka till kanjit/kanjina. Se instruktioner för användning.
Kanjin i ordet
{{f}}, {{fs}}, {{fpl}}, {{m}}, {{ms}}, {{mpl}}, {{u}}, {{us}}, {{upl}}, {{n}}, {{ns}}, {{npl}}, {{s}}, {{d}}, {{p}} Används för att ange femininum, femininum singular, femininum plural, maskulinum, maskulinum singular, maskulinum plural, utrum, utrum singular, utrum plural, neutrum, neutrum singular, neutrum plural, singular, dual eller plural. f, f sing, f pl, m, m sing, m pl, u, u sing, u pl, n, n sing, n pl, sing, dual, pl
{{+arab|<ord med arabiska bokstäver>}}, {{+thai|<ord med thailändska bokstäver>}}
{{+armn}}, {{+beng}}, {{+cans}}, {{+cyrl}}, {{+deva}}, {{+ethi}}, {{+fa-arab}}, {{+geor}}, {{+goth}}, {{+grek}}, {{+hani}}, {{+hans}}, {{+hant}}, {{+hebr}}, {{+jpan}}, {{+knda}}, {{+kore}}, {{+ku-arab}}, {{+laoo}}, {{+latn}}, {{+polytonic}}, {{+ps-arab}}, {{+sinh}}, {{+taml}}, {{+telu}}, {{+thaa}}, {{+tibt}}, {{+ug-arab}}, {{+ur-arab}}
Används runt varje ord på arabiska, thailändska eller språk av annat skript, för att specificera typsnitt och fontstorlek så att det blir så lätt läsligt som möjligt (dessa skript är i vissa fall svårlästa om de ges i en teckenstorlek som gör latinska bokstäver lagom stora). {{+arab|بوسنيا او هېرزېګووينا}}}} ger

بوسنيا او هېرزېګووينا

Ordklassmallar: {{adj}}, {{adv}}, {{affix}}, {{artikel}}, {{cirkump}}, {{efterled}}, {{fras}}, {{förled}}, {{infinitivmärke}}, {{interj}}, {{konj}}, {{ordspråk}}, {{partikel}}, {{postp}}, {{prep}}, {{pron}}, {{räkn}}, {{räknemarkör}}, {{subj}}, {{subst}}, {{talesätt}}, {{transkription}}, {{verb}}, {{verbpartikel}}, {{förkortning}}*, {{tecken}}*, {{kod}}* Varje ordklassrubrik (t.ex. ===Substantiv===) eller annan H3-nivå-rubrik (t.ex. ===Ordspråk===) har en motsvarande ordklassmall. Ordklassmallen placeras precis under ordklassrubriken (utom på uppslag för böjningsformer) om det inte redan finns en grammatikmall placerad där. Ordklassmallen placerar sidan i vissa kategorier, precis som grammatikmallarna. Grammatikmallarna genererar utöver ordklassmallarna även en grammatiktabell. * {{förkortning}}, {{tecken}} och {{kod}} har speciella funktioner och speciell syntax. Se dokumentationen på /ordklassmallar för exempel och instruktioner. ==Svenska==
===Substantiv===
{{subst}}
'''ballong'''
#...
{{etymologi}} Beskrivning av ordets ursprung. Använd gärna {{härledning}}.  
{{källa-saob|<uppslagsord>}}, med flera! För att lättare ange källor, se beskrivning och alla mallar på WT:Mallar/källmallar  
{{avledning}} Används på definitionsraden för att ange vilket ord uppslagsordet är en avledning till. perfektparticip av slå av och avslå
avledning till adjektivet simma
{{rekonstruktioner}}


(Diskussion)

Används på sidor med rekonstruerade ord. Dessa sidor kännetecknas av att sidnamnet inleds med *.
Rekonstruktioner
Dessa sidor innehåller rekonstruktioner av ord och deras rötter. Deras förekomst har inte direkt kunnat bekräftas utan antas ha funnits baserat på jämförande lingvistik.
Se Historisk lingvistik, en:Reconstructed terms, w:en:Attested language och w:en:Comparative method.
{{tidy}} Används endast av finessen Tidy och hanteras aldrig manuellt. Se mallens dokumentation.

Kvalitetsmallar

[redigera]

Följande mallar används för att påkalla uppmärksamhet till sidor med uppslag som av en eller annan anledning behöver åtgärdas. Samtliga mallar tar en parameter där en motivering anges, eller i fallet plagiat-mallen, där även källan till materialet anges. Om argument inte ges syns inte raden med motivering.

Mall Hur och varför Exempel
{{diskussion|...}}


(Diskussion)

För sidor med uppslag som har en pågående eller oavslutad diskussion den motsvarande diskussionssidan som rör något av uppslagen på sidan.
Kvalitetskontroll – diskussion
På diskussionssidan finns en pågående eller oavslutad diskussion som rör detta uppslag.
Motivering: ...
{{fakta|...}}


(Diskussion)

För sidor som innehåller uppslag som behöver faktakollas, exempelvis om en definition verkligen är korrekt. Förklara i motiveringen vad det är som ifrågasätts, och diskutera gärna även på diskussionssidan.
Kvalitetskontroll – fakta
Den här sidan innehåller ifrågasatta faktauppgifter som eventuellt diskuteras på diskussionssidan.
Motivering: ...
{{plagiat|...}}


(Diskussion)

För sidor som innehåller uppslag som misstänks vara ett plagiat av upphovsrättsskyddat material. Glöm inte att ange källan (gärna med en webbadress) i motiveringen!
Kvalitetskontroll – plagiat
Den här sidan misstänks helt eller delvis vara plagiat av en upphovsrättsskyddad källa.
Motivering och källa: ...
{{raderas|...}}


(Diskussion)

För sidor som innehåller uppslag som saknar stöd för inkludering eller som på annat sätt inte uppfyller kvalitetskraven i enlighet med vad som beskrivs på Wiktionary:Stilguide/Vilka ord ska tas med, eller i de fall det är en gråzon och en principdiskussion kan vara idé att inleda.
Kvalitetskontroll – raderas
Den här sidan har anmälts till snabbradering. Om den bör diskuteras ur ett principperspektiv förs diskussionen här.
Motivering: ...
{{saknas}}


(Diskussion)

För sidor med uppslag som saknar något väsentligt, såsom en definition. Motivera gärna om det inte är uppenbart vad som saknas.
Kvalitetskontroll – saknas
Den här sidan saknar något väsentligt, såsom en definition.
Motivering: ...
{{struktur|...}}


(Diskussion)

För sidor som saknar struktur eller avviker starkt från strukturen som finns beskriven på Wiktionary:Stilguide. Exempel kan vara avsaknad av rubriker, avvikande rubriksättningar, information på fel ställe eller att någon lista behöver sorteras i alfabetisk ordning. Motivera gärna om det inte är uppenbart vad som behöver åtgärdas med strukturen.
Kvalitetskontroll – struktur
Den här sidans struktur behöver åtgärdas (instruktioner).
Motivering: ...
{{verifiering|...}}


(Diskussion)

För sidor som innehåller uppslagord vars utbredning (i nämnd betydelse) ifrågasätts huruvida de uppfyller kraven för inkludering. Utveckla gärna på diskussionssidan och sammanfatta i motivering.
Kvalitetskontroll – verifiering
Den här sidan innehåller ett eller flera uppslagsord vars utbredning eller existens har ifrågasatts.
Motivering: ...
{{övrigt|...}}


(Diskussion)

För sidor som behöver uppmärksamhet av annan anledning. Eftersom mallen är generell är det viktigt med en motivering. Använd helst inte denna mall om någon av de övriga mallarna kan användas.
Kvalitetskontroll – övrigt
Den här sidan anses behöva uppmärksamhet av någon anledning.
Motivering: ...
{{?|...}}


(Diskussion)

Kan användas som "lightversion" i stället för övriga mallar. Se instruktioner för användning. ...
{{ö-topp-granska}}


(Diskussion)

För sidor med översättningsavsnitt som behöver ses över (ofta på grund av att ytterligare en definition lagts till). Ersätt helt enkelt ordinarie {{ö-topp}} med {{ö-topp-granska}}.

Välkomst- och klottermallar

[redigera]

Dessa mallar infogas på anonyma användares och nyligen inloggade användares diskussionssidor med hjälp av subst som beskrivs längre upp. För samtliga mallar nedan gäller att om signeringsargumentet ~~~~ helt utelämnas, kommer meddelandet att signeras automatiskt, varför två sätt att infoga dessa mallar på diskussionssidorna beskrivs i den vänstra kolumnen.

Mall Hur och varför Exempel
{{subst:klotter|~~~~}}
{{subst:klotter}}


(Diskussion)

Denna mall substas som anges i vänstra kolumnen på diskussionsidorna till oinloggade användare som har gjort oseriösa redigeringar på Wiktionary.
Klottervarning
Hej och välkommen till Wiktionary! Någon med ditt IP-nummer har gjort mindre välbetänkta saker på Wiktionary: Om du gör oseriösa ändringar i artikelsamlingen förstör du för andra besökare. Du riskerar också att få din IP-adress blockerad, så att du inte längre kan skriva något på Wiktionary. Testa gärna wikitekniken i sandlådan, men förstör inte artiklarna i ordboken.

Med vänliga hälsningar
din signatur
{{subst:logga in|~~~~}}
{{subst:logga in}}


(Diskussion)

Denna mall substas som anges i vänstra kolumnen på diskussionssidorna till nya användare som ännu inte loggat in. Hej och varmt välkommen till svenskspråkiga Wiktionary! Jag hoppas att du kommer trivas och vill stanna. Här är några sidor du kan ha nytta av:
 • Välkommen - om hur Wiktionary funkar och vad du kan göra
 • Om Wiktionary - översiktligt om Wiktionary, lite historia och dess mål
 • Stilguide: Definitionen - från stilguiden: tips på hur man skriver en bra definition
 • Skapa ett konto - du får tillgång till fler funktioner, men det går naturligtvis bra att fortsätta som anonym användare också

Kolla gärna in hur andra uppslag ser ut (som substantiven badrumsskåp, balansgång, handfallenhet, leksakståg, midsommarkrans, skinnsoffa och snöskottning, adjektiven avgrundsdjup och hopsjunken eller verbet småäta).

Jag hoppas att du kommer tycka att det är roligt att redigera på Wiktionary. Glöm inte att signera dina inlägg på diskussionssidor med fyra tilde (~~~~); detta kommer automatiskt infoga ditt användarnamn och datumet. Om du behöver hjälp eller undrar över något är det bara att fråga mig på min diskussionssida, i Bybrunnen eller på den här sidan. Som sagt, välkommen! din signatur

{{subst:klotter-inloggad|~~~~}}
{{subst:klotter-inloggad}}


(Diskussion)

Denna mall substas som anges i vänstra kolumnen på diskussionsidorna till inloggade användare som har gjort oseriösa redigeringar på Wiktionary.
Klottervarning
Hej och välkommen till Wiktionary! Ditt användarkonto har gjort mindre välbetänkta saker på Wiktionary: Om du gör oseriösa ändringar i artikelsamlingen förstör du för andra besökare. Du riskerar också att få ditt användarkonto blockerat. Testa gärna wikitekniken i sandlådan, men förstör inte artiklarna i ordboken.

Med vänliga hälsningar
din signatur
{{subst:välkommen|~~~~}}
{{subst:välkommen}}


(Diskussion)

Denna mall substas som anges i vänstra kolumnen på diskussionssidorna till nya användare som nyligen skapat ett nytt konto. Hej och varmt välkommen till svenskspråkiga Wiktionary! Jag hoppas att du kommer trivas och vill stanna. Här är några sidor du kan ha nytta av:

Kolla gärna in hur andra uppslag ser ut (som substantiven badrumsskåp, balansgång, handfallenhet, leksakståg, midsommarkrans, skinnsoffa och snöskottning, adjektiven avgrundsdjup och hopsjunken eller verbet småäta).

Jag hoppas att du kommer tycka att det är roligt att redigera på Wiktionary. Glöm inte att signera dina inlägg på diskussionssidor med fyra tilden (~~~~); detta kommer automatiskt infoga ditt användarnamn och datumet. Om du behöver hjälp eller undrar över något är det bara att fråga mig på min diskussionssida, i Bybrunnen eller på den här sidan. Som sagt, välkommen! din signatur

{{subst:tips bf|~~~~}}
{{subst:tips bf}}
(Diskussion)
Denna mall substas som anges i vänstra kolumnen på diskussionssidorna till användare som skapar böjningsuppslag så att de får information om att böjningsuppslag enklast skapas med hjälp av botar. Tänk på att du aldrig behöver skapa artiklar för böjningsformer av substantiv, verb etc, för det gör robotar åt oss. Om du skapar artikeln "hund", så skapar botten automatiskt artiklarna "hunds", "hunden", "hundens", "hundar", "hundars", "hundarna", "hundarnas". I allmänhet är det till och med mycket bättre om robotarna gör jobbet, ty då blir alla artiklar formaterade på samma sätt. Vänligen, din signatur

Mallar som oftast inte passar på sidor med uppslag

[redigera]

Här finns mallar som ofta förekommer på diskussions- eller metasidor.

Mall Hur och varför Exempel
{{hr3}} Visar en lagom tjock horisontell linje. Anväds i dokumentation för mallar och moduler.
{{mall-dok}} Visar länken till malldokumentationen.
{{mall|<mallnamn>}} {{mall|tagg}}
(Diskussion)
Förenklar och förtydligar länkar till mallar. {{tagg}}
{{modul|<modulnamn>}} {{modul|lang}}
(Diskussion)
Förenklar och förtydligar länkar till moduler. {{#invoke:lang}}
{{=)}}
(Diskussion)
Ger en smiley-bild. Kan med fördel användas på diskussionssidor. Ser trevligt ut. :-)
{{klar}}, {{ejklar}}


(Diskussion (klar))
(Diskussion (ejklar))

Ger de två bilderna som visas i högerkolumnen. Kan användas exempelvis i listor över saker som behöver göras. ,
{{osignerad|<användarnamn/IP>|(<datum>}}


(Diskussion)

Används efter osignerade diskussionsinlägg. Användarnamn eller IP-adress anges som första parameter, och alternativt kan man även ange datumstämpeln. föregående osignerade kommentar är från Skalman (diskussion • bidrag)
{{meddelande|<rubrik>|<innehåll>}}


(Diskussion)

Används bl.a. subst:ad i kvalitetsmallarna, och på sidor (och i undantagsfall artiklar) som kräver ett speciellt meddelande.
Rubrik
Lite innehåll...
{{genväg|<länkar till sidans genvägar>}}


(Diskussion)

Används för sidor som har genvägar (exempelvis Wiktionary:Bybrunnen).
{{subst:systerprojekt|text=<text>|länk=<länk>}}


(Diskussion)

Subst:as i systerprojekt-mallarna.
<text> <länk>
{{@|<Användare1>|<Användare2>}} Används på diskussionssidor för att skapa ett omnämnande och att en notifiering därmed skickas till en användare. "@Användarens namn" skrivs ut. @Dodde
{{clear}}


(Diskussion)

Mallen fixar layoutproblem. Exempelvis kan mallen flytta ner sektionsrubriker som annars skulle hamna bredvid högerställda element, såsom böjningstabeller på dokumentationssidor. {{clear}}
==Rubrik==

Mallar med speciella användningsområden

[redigera]

Här listas mallar med begränsat användningsområde och som inte används för mer än någon sida, eller dylikt.

Mall Hur och varför Exempel
{{Wiktionary:Huvudsida/Systerprojekt}}


(Diskussion)

Placeras på huvudsidan Se Wiktionary:Huvudsida/Systerprojekt (mallen tar stor plats)
{{subst:sandlådan}}, {{hinken och spaden}}


(Diskussion: sandlådan, hinken och spaden)

Mallen {{sandlådan}} används när Sandlådan ska krattas - man tömmer innehållet och ersätter med denna mall. {{hinken och spaden}} fyller samma funktion som sandlådan - den är till för att testning, men av mallsyntaxen. Se Mall:sandlådan (mallen tar stor plats) och Mall:hinken och spaden (varierande innehåll)
{{räkneord1|...}}, {{räkneord2|...}}, {{räkneord3|...}}, {{räkneord4|...}}


(Diskussion)

Mallarna används på Appendix:Räkneord. Se även instruktioner. Se Appendix:Räkneord
{{menade du existerande sida}}


(Diskussion)

Används i MediaWiki:Noarticletext. Se också användning. [1], [2]
{{steg 1}}, {{steg 2}}, {{steg 3}}, {{steg 4}}, {{steg 5}}


(Diskussion)

Används för att indikera kvaliteten på länkade sidor. Se Appendix:Index


Knappt påbörjat, Påbörjat, Halvklart, Användbart, Komplett

Mallar i kategorier

[redigera]
Mall Hur och varför Exempel
{{kategorinavigering}}, {{kategorinavigering-härledningar}}


(Diskussion)

Placeras längst upp (eventuellt under __HIDDENCAT__). Detta utförs med hjälp av bot efter inställningar på Wiktionary:Kategorier. Kategoriserar kategorin och ger länkar till relaterade kategorier.
{{kategorinavigering-användare}}


(Diskussion)

Placeras längst upp. Detta utförs automatiskt av Användare:Babel AutoCreate. Se Kategori:Wiktionary:Användare sv och Kategori:Wiktionary:Användare fr-3.
{{kategorilistenavigering}}


(Diskussion)

Placeras nedanför {{kategorinavigering}} i kategorier som innehåller fler än 200 sidor. Språkkod ges som argument. Svenska är default. Ska troligen läggas till med bot så småningom. Visar en lista med bokstäver som länkar samt en sökruta.

Grammatik- och kategoriseringsmallar

[redigera]

Se avsnittet om grammatikmallar och böjningstabeller i Stilguiden för alla mallar som är förknippade med grammatik och ordklass- och språkindexeringsavsnittet i Stilguiden för alla mallar som är förknippade med ordklass- och språkindexering. Båda dessa typer av mallar är alltid placerade precis under ordklassrubriken och precis ovanför fetstilsraden.

Babel-mallar

[redigera]
Samla alla babelmallar i en ram med hjälp av {{babel}}-mallen.
{{babel|språkkod1|spåkkod2|språkkod3|...|språkkodN}}
{{babel|sv|en-3|fr-3|no-1}}

Se även Babel-hjälp.