Rimord:Betonad på /ɑː/

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Se även Rimord:Index.

- - -ɑː (dra)
d -ɑːd (vad)
da -ɑːˌda (bada)
dad -ɑːˌdad (badad)
dadɛ rätt så? -ɑːˌdadɛ (badade)
dadɛs -ɑːˌdadɛs (badades)
dar -ɑːˌdar (badar)
das -ɑːˌdas (badas)
dat -ɑːˌdat (badat)
dats -ɑːˌdats (badats)
dɛn -ɑːdɛn (baden)
dɛns -ɑːdɛns (badens)
dɛr -ɑːˌdɛr (fader)
dɛrn -ɑːˌdɛrn (fadern)
dɛrns -ɑːˌdɛrns (faderns)
dɛt -ɑːdɛt (badet)
dɛts -ɑːdɛts (badets)
g -ɑːg (lag)
ga -ɑːga (behaga) -ɑːˌga (saga)
-ɑːˌgɛ (mage)
gɛn -ɑːgɛn (dagen) -ɑːˌgɛn (magen)
gɛns -ɑːgɛns (dagens) -ɑːˌgɛns (magens)
k -ɑːk (bak)
ka -ɑːˌka (baka)
kadɛ -ɑːˌkadɛ (bakade)
kadɛs -ɑːˌkadɛs (bakades)
kar -ɑːˌkar (bakar)
kas -ɑːˌkas (bakas)
kat -ɑːˌkat (bakat)
kats -ɑːˌkats (bakats)
-ɑːˌkɛ (make)
l -ɑːl (val)
la -ɑːˌla (hala)
lad -ɑːˌlad (halad)
lade -ɑːˌlade (halade)
ladɛ -ɑːˌladɛs (halades)
lat -ɑːˌlat (halat)
lar -ɑːˌlar (halar)
las -ɑːˌlas (halas)
lat -ɑːˌlat (halat)
lats -ɑːˌlats (halats)
lɛn -ɑːlɛn (salen) -ɑːˌlɛn (galen)
lt -ɑːlt (kalt)
m -ɑːm (lam)
ma -ɑːˌma (lama)
n -ɑːn (svan)
na -ɑːˌna (ana)
nad -ɑːˌnad (anad)
nadɛ -ɑːˌnadɛ (anade)
nadɛs -ɑːˌnadɛs (anades)
nar -ɑːˌnar (anar)
nas -ɑːˌnas (anas)
nat -ɑːˌnat (anat)
nats -ɑːˌnats (anats)
nt -ɑːnt (vant)
ɳ -ɑːɳ (barn)
ɳa -ɑːˌɳa (varna)
ɳad -ɑːˌɳad (varnad)
ɳadɛ -ɑːˌɳadɛ (varnade)
ɳadɛs -ɑːˌɳadɛs (varnades)
ɳar -ɑːˌɳar (varnar)
ɳas -ɑːˌɳas (varnas)
ɳat -ɑːˌɳat (varnat)
ɳats -ɑːˌɳats (varnats)
ɳɛn -ɑːɳɛn (barnen)
ɳɛns -ɑːɳɛns (barnens)
ɳɛt -ɑːɳɛt (barnet)
ɳɛts -ɑːɳɛts (barnets)
p -ɑːp (kap)
pa -ɑːˌpa (gapa)
padɛ -ɑːˌpadɛ (gapade)
padɛs -ɑːˌpadɛs (gapades)
par -ɑːˌpar (gapar)
pas -ɑːˌpas (gapas)
pat -ɑːˌpat (gapat)
pats -ɑːˌpats (gapats)
pɛn -ɑːpɛn (kapen)
pɛns -ɑːpɛns (kapets)
pɛt -ɑːpɛt (kapet)
pɛts -ɑːpɛts (kapets)
r -ɑːr (var)
ra -ɑːˌra (vara)
radɛ -ɑːˌradɛ (varade)
radɛs -ɑːˌradɛs (varades)
rar -ɑːˌrar (varar)
ras -ɑːˌras (varas)
rat -ɑːˌrat (varat)
rats -ɑːˌrats (varats)
rɛn -ɑːrɛn (karen)
rɛns -ɑːrɛns (karens)
rɛt -ɑːrɛt (karet)
rɛts -ɑːrɛts (karets)
s -ɑːs (gas)
sa -ɑːˌsa (kasa)
sad -ɑːˌsad (kasad)
sadɛ -ɑːˌsadɛ (kasade)
sadɛs -ɑːˌsadɛs (kasades)
sar -ɑːˌsar (asar)
sas -ɑːˌsas (kasas)
sat -ɑːˌsat (kasat)
sats -ɑːˌsats (kasats)
t -ɑːt (mat)
ta -ɑːˌta (mata)
tad -ɑːˌtad (matad)
tadɛ -ɑːˌtadɛ (matade)
tadɛs -ɑːˌtadɛs (matades)
tan -ɑːˌtan (gatan)
tans -ɑːˌtans (gatans)
-ɑːˌtɛ (late)
tɛn -ɑːtɛn (staten)
tɛns -ɑːtɛns (statens)
tɛt -ɑːtɛt (hatet)
tɛts -ɑːtɛts (hatets)
tor -ɑːˌtuːr (gator)
torna -ɑːˌtuːrna (gatorna)
tors -ɑːˌtuːrs (gators)
tornas -ɑːˌtuːrnas (gatornas)
ts -ɑːˌtats (matats)
ʈ -ɑːʈ (bart)
v -ɑːv (hav)
va -ɑːˌva (slava)
vadɛ -ɑːˌvadɛ (slavade)
vadɛs -ɑːˌvadɛs (slavades)
var -ɑːˌvar (slavar)
vas -ɑːˌvas (slavas)
vat -ɑːˌvat (slavat)
vats -ɑːˌvats (slavats)
vɛn -ɑːvɛn (haven)
vɛns -ɑːvɛns (havens)
vɛr -ɑːvɛr (skaver)
vɛt -ɑːvɛt (havet)
vɛts -ɑːvɛts (havets)
vrɛn -ɑːvrɛn (havren)
vrɛns -ɑːvrɛns (havrens)
vd -ɑːvd (skavd)
vde -ɑːvˌdɛ (skavde)
vt -ɑːvt (skavt)

Frågor:

  • är ɳ/ʈ rätt ljud i "barn"/"bart", eller ska det stå "rɳ"/"rʈ"?
  • är ɛ rätt ljud i ändelser som -adɛ (som i badade) och -ɛn (som i baden)?
  • står nu alla ˌ-betoningsmarkörer på rätt ställen?