Wiktionary:Administration/Right to vanish

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Utkast

Detta policydokument är ännu inte färdigutvecklat; diskutera vidare på Wiktionary:Bybrunnen#Right_to_vanish

Det finns ibland en önskan hos wikianvändare att inte bara lämna projektet utan även minimera de spår man lämnar efter sig. Det anses ibland som vanlig hövlighet att låta användare göra detta så långt som det är praktiskt möjligt. Det är inte möjligt att helt få ett användarnamn att försvinna ur wikin, men i den mån en användare som inte på länge varit aktiv på wikin önskar, så kan man minska ett användarnamns synlighet.

Detta kan göras på två olika sätt:

Blanka användarsidan och eventuellt användardiskussionssidan.
Kräver inga speciella behörigheter och kan knappast ses som särskilt problematiskt.
Radera användarsidan och eventuellt användardiskussionssidan.
Kräver ingrepp från administratör. Att radera användarsidan torde knappast vara problematiskt, men i den mån diskussionssidan önskas raderad så rekommenderas skarpt att alla eventuella diskussioner som kan tänkas ha ett mervärde i framtiden flyttas till annan plats först. Möjligen bör hela eller delar av diskussionssidan flyttas som en sida till ett neutralt namn innan själva användardiskussionssidan raderas. Om diskussioner på sidan fortfarande är relativt nya så kommer sidan inte raderas.


Därtill finns två andra åtgärder som tekniskt sett är möjliga men som man däremot inte ska räkna med att få igenom - de accepteras under normala omständigheter inte av sv.wiktionarys användare:

Byta namn på användaren.
(som ett led i processen att lämna projektet)
Byta signaturer i diskussionsinlägg.