Wiktionary:Licens

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
OBSERVERA
Licensen har bytts från GFDL till CC-BY-SA 3.0, så denna sida är f.n. inaktuell. Se vidare på m:Licensing update och en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Copyrights och en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Copyrights.


VIKTIGT! OBSERVERA!
  • Wiktionary tillhandahåller inte rättslig rådgivning.
  • GFDL är det enda giltiga juridiska dokumentet – informationen på denna sida är endast en tolkning av GFDL, en beskrivning av de rättigheter och skyldigheter som gäller för Wiktionarys användare och bidragsgivare.
  • Om du vill använda dig av material från Wiktionary, läs först avsnittet Att använda en artikel från Wiktionary nedan och sedan GFDL.
  • All text är tillgänglig under GFDL – det omfattar alltså inte nödvändigtvis bilder, ljudfiler och annan icke-textbaserad information.

Målet med Wiktionary är att skapa en ordbok som har fri tillgänglighet. GNU Free Documentation License (GFDL eller GNU FDL), den licens som Wiktionary använder, garanterar att innehållet på Wiktionary förblir fritt att kopiera, redigera och distribuera så länge de nya versionerna följer de restriktioner i licensen som garanterar andra samma rättigheter och tillkännager eller omnämner författarna av Wiktionaryartikeln som källa (en länk till artikeln räcker). Notera att ett dokument bara omfattas av GFDL om det är vidhäftat med ett copyright- och licensmeddelande.

All text på Wiktionary omfattas av GFDL. Detta gäller alltså inte nödvändigtvis bilder och ljudfiler! För att se deras licenser klickar du på bilden eller länken till filen.

Den officiella versionen av licensen (version 1.2) finns på www.gnu.org/copyleft/fdl.html (Wiktionary tillhandahåller även en kopia av licensen) och en svensk översättning finns på www.rejas.se/gnu/fdl-sv.html.

Tilläggsavsnitt[redigera]

Licensen skiljer uttryckligen mellan "dokumentet" och "tilläggsavsnitt" (Secondary Sections). Dessa senare får inte utgöra en del av dokumentet i sig, men får läggas till som titelsidor eller appendix. Tilläggsavsnitten får innehålla information om författarens eller utgivarens förhållande till ämnet, men inte utgöra en del av ämnet i sig. Emedan dokumentet i sig är redigerbart i sin helhet, och i alla väsentliga avseenden omfattas av en licens som motsvarar (men i båda riktningarna är distinkt från) GNU General Public License, omfattas tilläggsavsnitten av olika restriktioner som huvudsakligen är utformade för att garantera att tidigare författare krediteras erfoderligt.

Närmare bestämt måste författarna till tidigare versioner omnämnas och vissa "bestående avsnitt" (invariant sections) angivna av orginalets författare som avhandlar dennes förhållande till ämnet, får inte ändras. Om materialet ändras måste verkets titel ändras (om inte de föregående författarna uttryckligen medgivit att titeln kvarstår). Licensen innehåller också avsnitt som handlar om hur textmaterial på en boks fram- och baksidor ska hanteras, likväl som "historik", "krediteringar" (Acknowledgements), "dedikationer" (Dedications) och "tilläggskommentarer" (Endorsements).

Att använda en artikel från Wiktionary: Rättigheter och skyldigheter[redigera]

Du har rätt att publicera material från Wiktionary i en bok, i en artikel, på en hemsida eller i någon annan publikation så länge du följer GFDL. Detta innebär följande:

  • Om du modifierar artiklar måste också de nya versionerna omfattas av GFDL,
  • du måste attribuera (omnämna) artikelns upphovsmän,
  • du måste tillhandahålla en "transparent kopia" av artikeln, det vill säga artikeltexten i wikiformat.

Om du använder artiklar i sin helhet, så att det framgår att de är separata från ditt eget material, behöver inte ditt eget material omfattas av GFDL. Om du kopierar en artikel utan att modifiera den uppfyller du enklast de två sista kraven genom att tillhandahålla en direkt länk till artikeln här på Wiktionary. Om du publicerar artiklar med egna tillägg eller modifierar texten innan du publicerar den, måste du dessutom tillhandahålla en transparent kopia av artikeln.

Exempel på attribution[redigera]

En attribution, i enlighet med GFDL, för Wiktionaryartikeln hund kan se ut som detta exempel:

Denna artikel omfattas av <a href="http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html">GNU Free Documentation License</a>. Den använder sig av material från <a href="http://sv.wiktionary.org/wiki/hund">Wiktionaryartikeln "hund"</a>.

Alternativt kan man publicera sin kopia av artikeln man tillsammans med en kopia av GFDL (som förklarats i texten) och en lista på åtminstone de fem viktigaste artikelförfattarna (eller alla om de är färre än fem) på försättsbladet (eller först i dokumentet).

Bidragsgivares rättigheter och skyldigheter[redigera]

De bidrag du lämnar till Wiktionary publiceras under GFDL utan reservationer vad gäller "bestående avsnitt" eller omgslagstext. För att du ska ha rätt att lämna ditt bidrag måste du

  • inneha rättigheterna till verket, till exempel genom att du producerat det själv,
  • ha hämtat materialet från en källa som medger att det publiceras under GFDL, till exempel material som publicerats som public domain-material eller material som redan omfattas av GFDL.

I det första fallet behåller du rättigheterna till ditt verk och kan till exempel publicera det i ett annat sammanhang där andra copyrightavtal gäller. Du kan dock inte dra tillbaka materialet du publicerat på Wiktionary: allt material som en gång omfattats av GFDL omfattas av detta avtal för alltid. I det andra fallet måste du, om du hämtat materialet från en extern källa där GFDL gäller, infoga en länk tillbaka till den ursprungliga källan. Om detta material dessutom innehåller "bestående avsnitt" (Invariant Sections) måste du inkludera dessa avsnitt omodifierade i ditt bidrag. Det är naturligtvis att föredra att du ersätter detta material med ett eget material utan sådana "bestående avsnitt".

Användning av upphovsrättsskyddat material[redigera]

Om du använder material som andra äger upphovsrätten till är det att föredra att de har givit tillstånd att licensera dem under GFDL eller public domain. Eftersom det är Wiktionarys målsättning att fritt tillhandahålla allt material i ordboken är material som omfattas av GFDL eller som inte ligger under upphovsrätt (dvs. public domain) att föredra.

Använd aldrig material som gör intrång på andras upphovsrätt. Detta gäller i synnerhet inscanningar från tidningar, tidskrifter och böcker, samt direkta avskrifter av andras texter, där det är uppenbart att du inte skrivit materialet själv. Detta kan utsätta Wiktionary för skadeståndsanspråk, och därför brukar dylik text tas bort ganska omgående. Om det är möjligt bör du skriva materialet själv istället.

Upphovsrätten avser de verk som andra har skapat, men inte informationen de innehåller eller avsikterna med verket. Det är alltså fullt legalt att till exempel läsa en artikel om ett ämne, omformulera informationen med egna ord och publicera det på Wiktionary. Är du tveksam, använd denna sidas diskussionssida.

Länkning till upphovsrättsskyddat material[redigera]

Att länka till upphovsrättsskyddat material innebär normalt inga problem så länge detta material inte heller publicerats i konflikt med någon annans upphovsrätt. Du bör, inom rimliga gränser, försäkra dig om att detta inte är fallet innan du länkar till andra sidor på internet. Den rättsliga statusen för dylik länkning är dock föremål för prövning i olika rättsliga instanser världen över: Bidrag som andra kan redigera är alltid att föredra på Wiktionary.

Om du upptäcker ett upphovsrättsskyddat bidrag[redigera]

Om du träffar på material som innebär en upphovsrättslig konflikt, kan du lägga mallen {{plagiat}} högst upp i artikeln, gärna med en kommentar om och en länk till originalkällan.

Ibland kan bidragsgivaren vara densamme som upphovsmannen och då har de naturligtvis rätt att publicera materialet under GFDL. I andra fall kanske du upptäcker att material på Wiktionary återfinns någon annanstans på nätet. I båda dessa fall kan en kommentar här på Wiktionary bespara andra wiktionarianer besväret att kontrollera den upphovsrättsliga situationen i fallet.

Om innehållet i en artikel verkligen är ett upphovsrättsbrott måste det tas bort och en förklaring bör läggas in på artikelns diskussionssida. Om ett tillstånd för publicering erhålls senare kan materialet alltid läggas tillbaka i artikeln.

Om någon bidragsgivare upprepade gånger lägger in upphovsrättsskyddat material på Wiktionary, kan den användaren utestängas från projektet.

Se även[redigera]

Några projekt som omfattas av GFDL: