afteraz

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Urgermanska[redigera]

Adjektiv[redigera]

*afteraz (komparativ *aftrōzô, superlativ *aftrōstaz)

 1. av (på ett vis som är väldigt mycket)
  Etymologi: Av äldre urgermanska *afteraz, av förgermanska *áp(o)teros, av urindoeuropeiska *h₂époteros. Motsvarar *aƀ ("av; från; bort") + *-þeraz (kontrastivt suffix)
  Användning: Denna form endast funnen vara ärvd i fornhögtyska och medelhögtyska, dock är många adverb och prepositioner komna av detta adjektiv (se diverse)
  Diverse: Härledda termer: *aftai, *aftanǣ, *afti, *aftrą, *aftumistaz, *aftumô
  Besläktade ord: *aƀ, *aƀisōną, *aƀisōndz, *aƀisōþaz, *aƀjōną, *aƀjōndz, *aƀjōþaz, *aƀjô, *aƀjǭ, *aƀuhaz, *aferą, *aferô, *aftai, *aftanǣ, *after, *afti, *aftrą, *aftumistaz, *aftumô, *fanǣ
  Jämför: Samma som sanskrit अपतरम् (apataram) ("längre bort; utanför"), dock annan böjning

Böjningar[redigera]

Positiv
Stark
Maskulinum Femininum Neutrum
Singular Plural Singular Plural Singular Plural
Nominativ *afteraz

/ˈɑɸ.te.rɑz/

*afterai

/ˈɑɸ.te.rɑi̯/

*afterō

/ˈɑɸ.te.rɔː/

*afterôz

/ˈɑɸ.te.rɔːːz/

*afterą

/ˈɑɸ.te.rɑ̃/,

*afteratō

/ˈɑɸ.te.rɑ.tɔː/

*afterō

/ˈɑɸ.te.rɔː/

Ackusativ *afteranǭ

/ˈɑɸ.te.rɑ.nɔ̃ː/

*afteranz

/ˈɑɸ.te.rɑnz/

*afterǭ

/ˈɑɸ.te.rɔ̃ː/

*afterōz

/ˈɑɸ.te.rɔːz/

*afterą

/ˈɑɸ.te.rɑ̃/,

*afteratō

/ˈɑɸ.te.rɑ.tɔː/

*afterō

/ˈɑɸ.te.rɔː/

Genitiv *afteras

/ˈɑɸ.te.rɑs/,

*afteris

/ˈɑɸ.te.ris/

*afteraizǫ̂

/ˈɑɸ.te.rɑi̯.zɔ̃ːː/

*afteraizōz

/ˈɑɸ.te.rɑi̯.zɔːz/

*afteraizǫ̂

/ˈɑɸ.te.rɑi̯.zɔ̃ːː/

*afteras

/ˈɑɸ.te.rɑs/,

*afteris

/ˈɑɸ.te.ris/

*afteraizǫ̂

/ˈɑɸ.te.rɑi̯.zɔ̃ːː/

Dativ *afterammai

/ˈɑɸ.te.rɑm.mɑi̯/

*afteraimaz

/ˈɑɸ.te.rɑi̯.mɑz/

*afteraizōi

/ˈɑɸ.te.rɑi̯.zɔːi̯/

*afteraimaz

/ˈɑɸ.te.rɑi̯.mɑz/

*afterammai

/ˈɑɸ.te.rɑm.mɑi̯/

*afteraimaz

/ˈɑɸ.te.rɑi̯.mɑz/

Instrumentalis *afteranō

/ˈɑɸ.te.rɑ.nɔː/

*afteraimiz

/ˈɑɸ.te.rɑi̯.miz/

*afteraizō

/ˈɑɸ.te.rɑi̯.zɔː/

*afteraimiz

/ˈɑɸ.te.rɑi̯.miz/

*afteranō

/ˈɑɸ.te.rɑ.nɔː/

*afteraimiz

/ˈɑɸ.te.rɑi̯.miz/

Svag
Maskulinum Femininum Neutrum
Singular Plural Singular Plural Singular Plural
Nominativ *afterô

/ˈɑɸ.te.rɔːː/

*afteraniz

/ˈɑɸ.te.rɑ.niz/

*afterǭ

/ˈɑɸ.te.rɔ̃ː/

*afterōniz

/ˈɑɸ.te.rɔː.niz/

*afterô

/ˈɑɸ.te.rɔːː/

*afterōnō

/ˈɑɸ.te.rɔː.nɔː/

Ackusativ *afteranų

/ˈɑɸ.te.rɑ.nũ/

*afteranunz

/ˈɑɸ.te.rɑ.nunz/

*afterōnų

/ˈɑɸ.te.rɔː.nũ/

*afterōnunz

/ˈɑɸ.te.rɔː.nunz/

*afterô

/ˈɑɸ.te.rɔːː/

*afterōnō

/ˈɑɸ.te.rɔː.nɔː/

Genitiv *afteriniz

/ˈɑɸ.te.ri.niz/

*afteranǫ̂

/ˈɑɸ.te.rɑ.nɔ̃ːː/

*afterōniz

/ˈɑɸ.te.rɔː.niz/

*afterōnǫ̂

/ˈɑɸ.te.rɔː.nɔ̃ːː/

*afteriniz

/ˈɑɸ.te.ri.niz/

*afteranǫ̂

/ˈɑɸ.te.rɑ.nɔ̃ːː/

Dativ *afterini

/ˈɑɸ.te.ri.ni/

*afterammaz

/ˈɑɸ.te.rɑm.mɑz/

*afterōni

/ˈɑɸ.te.rɔː.ni/

*afterōmaz

/ˈɑɸ.te.rɔː.mɑz/

*afterini

/ˈɑɸ.te.ri.ni/

*afterammaz

/ˈɑɸ.te.rɑm.mɑz/

Instrumentalis *afterinǣ

/ˈɑɸ.te.ri.nɛː/

*afterammiz

/ˈɑɸ.te.rɑm.miz/

*afterōnǣ

/ˈɑɸ.te.rɔː.nɛː/

*afterōmiz

/ˈɑɸ.te.rɔː.miz/

*afterinǣ

/ˈɑɸ.te.ri.nɛː/

*afterammiz

/ˈɑɸ.te.rɑm.miz/

Omvandlingar[redigera]

 • Urvästgermanska: *aftera