Wiktionary:Sandlådan

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Böjningar av hund  Singular Plural
utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ hund hunden hundar hundarna
Genitiv hunds hundens hundars hundarnas
Böjningar av stuga  Singular Plural
utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ stuga stugan stugor stugorna
Genitiv stugas stugans stugors stugornasBöjningar av hund  Singular Plural
utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ hund hunden hundar hundarna
Genitiv hunds hundens hundars hundarnas

Not:

buggar suger
Böjningar av stuga  Singular Plural
utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ stuga stugan stugor stugorna
Genitiv stugas stugans stugors stugornas

Som förled i sammansättningar används stugy-.
Not:

buggar suger
number of
octet:s : 736


index 0
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 1
beg code $7B=#123
length 1
 { 
index 2
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 3
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 4
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 5
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 6
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 7
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 8
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 9
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 10
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 11
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 12
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 13
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 14
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 15
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 16
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 17
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 18
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 19
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 20
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 21
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 22
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 23
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 24
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 25
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 26
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 27
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 28
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 29
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 30
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 31
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 32
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 33
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 34
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 35
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 36
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 37
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 38
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 39
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 40
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 41
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 42
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 43
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 44
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 45
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 46
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 47
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 48
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 49
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 50
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 51
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 52
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 53
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 54
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 55
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 56
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 57
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 58
beg code $30=#48
length 1
 0 
index 59
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 60
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 61
beg code $77=#119
length 1
 w 
index 62
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 63
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 64
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 65
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 66
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 67
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 68
beg code $31=#49
length 1
 1 
index 69
beg code $30=#48
length 1
 0 
index 70
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 71
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 72
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 73
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 74
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 75
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 76
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 77
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 78
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 79
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 80
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 81
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 82
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 83
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 84
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 85
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 86
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 87
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 88
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 89
beg code $42=#66
length 1
 B 
index 90
beg code $C3=#195
length 2
extra $B6
codepoint U+$F6
dec #246
 ö 
index 92
beg code $6A=#106
length 1
 j 
index 93
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 94
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 95
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 96
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 97
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 98
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 99
beg code $26=#38
length 1
 & 
index 100
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 101
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 102
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 103
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 104
beg code $3B=#59
length 1
 ; 
index 105
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 106
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 107
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 108
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 109
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 110
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 111
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 112
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 113
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 114
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 115
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 116
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 117
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 118
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 119
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 120
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 121
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 122
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 123
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 124
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 125
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 126
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 127
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 128
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 129
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 130
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 131
beg code $26=#38
length 1
 & 
index 132
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 133
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 134
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 135
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 136
beg code $3B=#59
length 1
 ; 
index 137
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 138
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 139
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 140
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 141
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 142
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 143
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 144
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 145
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 146
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 147
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 148
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 149
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 150
beg code $32=#50
length 1
 2 
index 151
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 152
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 153
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 154
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 155
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 156
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 157
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 158
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 159
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 160
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 161
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 162
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 163
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 164
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 165
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 166
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 167
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 168
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 169
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 170
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 171
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 172
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 173
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 174
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 175
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 176
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 177
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 178
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 179
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 180
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 181
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 182
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 183
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 184
beg code $32=#50
length 1
 2 
index 185
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 186
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 187
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 188
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 189
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 190
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 191
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 192
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 193
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 194
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 195
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 196
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 197
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 198
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 199
beg code $50=#80
length 1
 P 
index 200
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 201
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 202
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 203
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 204
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 205
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 206
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 207
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 208
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 209
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 210
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 211
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 212
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 213
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 214
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 215
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 216
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 217
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 218
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 219
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 220
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 221
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 222
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 223
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 224
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 225
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 226
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 227
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 228
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 229
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 230
beg code $4F=#79
length 1
 O 
index 231
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 232
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 233
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 234
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 235
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 237
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 238
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 239
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 240
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 241
beg code $42=#66
length 1
 B 
index 242
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 243
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 244
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 245
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 247
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 248
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 249
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 250
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 251
beg code $4F=#79
length 1
 O 
index 252
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 253
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 254
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 255
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 256
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 258
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 259
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 260
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 261
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 262
beg code $42=#66
length 1
 B 
index 263
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 264
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 265
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 266
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 268
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 269
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 270
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 271
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 272
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 273
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 274
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 275
beg code $4E=#78
length 1
 N 
index 276
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 277
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 278
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 279
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 280
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 281
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 282
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 283
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 284
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 285
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 286
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 287
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 288
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 289
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 290
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 291
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 292
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 293
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 294
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 295
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 296
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 297
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 298
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 299
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 300
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 301
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 302
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 303
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 304
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 305
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 306
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 307
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 308
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 309
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 310
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 311
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 312
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 313
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 314
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 315
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 316
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 317
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 318
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 319
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 320
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 321
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 322
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 323
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 324
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 325
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 326
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 327
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 328
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 329
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 330
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 331
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 332
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 333
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 334
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 335
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 336
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 337
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 338
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 339
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 340
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 341
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 342
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 343
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 344
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 345
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 346
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 347
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 348
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 349
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 350
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 351
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 352
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 353
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 354
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 355
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 356
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 357
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 358
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 359
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 360
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 361
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 362
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 363
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 364
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 365
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 366
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 367
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 368
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 369
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 370
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 371
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 372
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 373
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 374
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 375
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 376
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 377
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 378
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 379
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 380
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 381
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 382
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 383
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 384
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 385
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 386
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 387
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 388
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 389
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 390
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 391
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 392
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 393
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 394
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 395
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 396
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 397
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 398
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 399
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 400
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 401
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 402
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 403
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 404
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 405
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 406
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 407
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 408
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 409
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 410
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 411
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 412
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 413
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 414
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 415
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 416
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 417
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 418
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 419
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 420
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 421
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 422
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 423
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 424
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 425
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 426
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 427
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 428
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 429
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 430
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 431
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 432
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 433
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 434
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 435
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 436
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 437
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 438
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 439
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 440
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 441
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 442
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 443
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 444
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 445
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 446
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 447
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 448
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 449
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 450
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 451
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 452
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 453
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 454
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 455
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 456
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 457
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 458
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 459
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 460
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 461
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 462
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 463
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 464
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 465
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 466
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 467
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 468
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 469
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 470
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 471
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 472
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 473
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 474
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 475
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 476
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 477
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 478
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 479
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 480
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 481
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 482
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 483
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 484
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 485
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 486
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 487
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 488
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 489
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 490
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 491
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 492
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 493
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 494
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 495
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 496
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 497
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 498
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 499
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 500
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 501
beg code $47=#71
length 1
 G 
index 502
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 503
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 504
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 505
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 506
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 507
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 508
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 509
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 510
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 511
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 512
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 513
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 514
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 515
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 516
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 517
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 518
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 519
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 520
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 521
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 522
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 523
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 524
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 525
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 526
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 527
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 528
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 529
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 530
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 531
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 532
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 533
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 534
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 535
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 536
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 537
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 538
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 539
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 540
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 541
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 542
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 543
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 544
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 545
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 546
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 547
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 548
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 549
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 550
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 551
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 552
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 553
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 554
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 555
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 556
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 557
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 558
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 559
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 560
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 561
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 562
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 563
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 564
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 565
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 566
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 567
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 568
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 569
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 570
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 571
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 572
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 573
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 574
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 575
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 576
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 577
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 578
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 579
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 580
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 581
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 582
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 583
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 584
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 585
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 586
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 587
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 588
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 589
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 590
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 591
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 592
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 593
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 594
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 595
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 596
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 597
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 598
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 599
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 600
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 601
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 602
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 603
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 604
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 605
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 606
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 607
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 608
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 609
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 610
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 611
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 612
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 613
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 614
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 615
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 616
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 617
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 618
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 619
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 620
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 621
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 622
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 623
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 624
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 625
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 626
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 627
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 628
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 629
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 630
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 631
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 632
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 633
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 634
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 635
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 636
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 637
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 638
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 639
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 640
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 641
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 642
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 643
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 644
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 645
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 646
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 647
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 648
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 649
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 650
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 651
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 652
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 653
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 654
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 655
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 656
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 657
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 658
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 659
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 660
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 661
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 662
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 663
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 664
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 665
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 666
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 667
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 668
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 669
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 670
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 671
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 672
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 673
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 674
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 675
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 676
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 677
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 678
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 679
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 680
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 681
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 682
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 683
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 684
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 685
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 686
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 687
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 688
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 689
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 690
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 691
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 692
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 693
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 694
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 695
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 696
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 697
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 698
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 699
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 700
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 701
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 702
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 703
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 704
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 705
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 706
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 707
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 708
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 709
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 710
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 711
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 712
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 713
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 714
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 715
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 716
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 717
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 718
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 719
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 720
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 721
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 722
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 723
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 724
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 725
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 726
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 727
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 728
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 729
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 730
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 731
beg code $7D=#125
length 1
 } 
index 732
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 733
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 734
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 735
beg code $0A=#10
length 1
LF


{| class="grammar template-sv-subst-n-ar  " cellspacing="0" width="10"   !class="main"|B{$C3}{$B6}jningar&nbsp;av ''[[hund#Svenska|hund]]&nbsp;'' !colspan="2" class="min"|Singular !colspan="2" class="min"|Plural |- !class="main"|utrum !Obest{$C3}{$A4}md !Best{$C3}{$A4}md !Obest{$C3}{$A4}md !Best{$C3}{$A4}md |- !Nominativ |<span class="infl">[[hund#Svenska|hund]]</span> |<span class="infl">[[hunden#Svenska|hunden]]</span> |<span class="infl">[[hundar#Svenska|hundar]]</span> |<span class="infl">[[hundarna#Svenska|hundarna]]</span> |- !Genitiv |<span class="infl">[[hunds#Svenska|hunds]]</span> |<span class="infl">[[hundens#Svenska|hundens]]</span> |<span class="infl">[[hundars#Svenska|hundars]]</span> |<span class="infl">[[hundarnas#Svenska|hundarnas]]</span> |}

number of UTF8
char:s : 731


^^^ utan bugg ovanför ^^^


number of
octet:s : 846


index 0
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 1
beg code $7B=#123
length 1
 { 
index 2
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 3
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 4
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 5
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 6
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 7
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 8
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 9
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 10
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 11
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 12
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 13
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 14
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 15
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 16
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 17
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 18
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 19
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 20
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 21
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 22
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 23
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 24
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 25
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 26
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 27
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 28
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 29
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 30
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 31
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 32
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 33
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 34
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 35
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 36
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 37
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 38
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 39
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 40
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 41
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 42
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 43
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 44
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 45
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 46
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 47
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 48
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 49
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 50
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 51
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 52
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 53
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 54
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 55
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 56
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 57
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 58
beg code $30=#48
length 1
 0 
index 59
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 60
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 61
beg code $77=#119
length 1
 w 
index 62
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 63
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 64
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 65
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 66
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 67
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 68
beg code $31=#49
length 1
 1 
index 69
beg code $30=#48
length 1
 0 
index 70
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 71
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 72
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 73
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 74
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 75
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 76
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 77
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 78
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 79
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 80
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 81
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 82
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 83
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 84
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 85
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 86
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 87
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 88
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 89
beg code $42=#66
length 1
 B 
index 90
beg code $C3=#195
length 2
extra $B6
codepoint U+$F6
dec #246
 ö 
index 92
beg code $6A=#106
length 1
 j 
index 93
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 94
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 95
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 96
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 97
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 98
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 99
beg code $26=#38
length 1
 & 
index 100
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 101
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 102
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 103
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 104
beg code $3B=#59
length 1
 ; 
index 105
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 106
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 107
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 108
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 109
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 110
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 111
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 112
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 113
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 114
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 115
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 116
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 117
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 118
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 119
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 120
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 121
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 122
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 123
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 124
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 125
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 126
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 127
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 128
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 129
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 130
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 131
beg code $26=#38
length 1
 & 
index 132
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 133
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 134
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 135
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 136
beg code $3B=#59
length 1
 ; 
index 137
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 138
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 139
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 140
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 141
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 142
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 143
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 144
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 145
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 146
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 147
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 148
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 149
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 150
beg code $32=#50
length 1
 2 
index 151
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 152
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 153
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 154
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 155
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 156
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 157
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 158
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 159
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 160
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 161
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 162
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 163
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 164
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 165
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 166
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 167
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 168
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 169
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 170
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 171
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 172
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 173
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 174
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 175
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 176
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 177
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 178
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 179
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 180
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 181
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 182
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 183
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 184
beg code $32=#50
length 1
 2 
index 185
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 186
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 187
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 188
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 189
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 190
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 191
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 192
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 193
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 194
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 195
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 196
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 197
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 198
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 199
beg code $50=#80
length 1
 P 
index 200
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 201
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 202
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 203
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 204
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 205
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 206
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 207
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 208
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 209
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 210
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 211
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 212
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 213
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 214
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 215
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 216
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 217
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 218
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 219
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 220
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 221
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 222
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 223
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 224
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 225
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 226
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 227
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 228
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 229
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 230
beg code $4F=#79
length 1
 O 
index 231
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 232
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 233
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 234
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 235
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 237
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 238
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 239
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 240
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 241
beg code $42=#66
length 1
 B 
index 242
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 243
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 244
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 245
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 247
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 248
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 249
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 250
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 251
beg code $4F=#79
length 1
 O 
index 252
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 253
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 254
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 255
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 256
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 258
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 259
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 260
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 261
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 262
beg code $42=#66
length 1
 B 
index 263
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 264
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 265
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 266
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 268
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 269
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 270
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 271
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 272
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 273
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 274
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 275
beg code $4E=#78
length 1
 N 
index 276
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 277
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 278
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 279
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 280
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 281
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 282
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 283
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 284
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 285
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 286
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 287
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 288
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 289
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 290
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 291
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 292
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 293
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 294
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 295
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 296
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 297
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 298
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 299
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 300
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 301
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 302
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 303
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 304
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 305
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 306
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 307
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 308
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 309
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 310
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 311
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 312
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 313
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 314
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 315
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 316
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 317
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 318
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 319
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 320
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 321
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 322
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 323
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 324
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 325
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 326
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 327
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 328
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 329
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 330
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 331
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 332
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 333
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 334
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 335
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 336
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 337
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 338
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 339
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 340
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 341
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 342
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 343
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 344
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 345
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 346
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 347
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 348
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 349
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 350
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 351
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 352
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 353
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 354
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 355
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 356
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 357
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 358
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 359
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 360
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 361
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 362
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 363
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 364
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 365
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 366
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 367
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 368
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 369
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 370
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 371
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 372
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 373
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 374
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 375
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 376
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 377
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 378
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 379
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 380
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 381
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 382
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 383
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 384
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 385
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 386
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 387
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 388
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 389
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 390
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 391
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 392
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 393
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 394
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 395
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 396
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 397
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 398
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 399
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 400
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 401
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 402
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 403
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 404
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 405
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 406
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 407
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 408
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 409
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 410
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 411
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 412
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 413
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 414
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 415
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 416
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 417
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 418
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 419
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 420
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 421
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 422
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 423
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 424
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 425
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 426
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 427
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 428
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 429
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 430
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 431
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 432
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 433
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 434
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 435
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 436
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 437
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 438
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 439
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 440
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 441
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 442
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 443
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 444
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 445
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 446
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 447
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 448
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 449
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 450
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 451
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 452
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 453
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 454
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 455
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 456
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 457
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 458
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 459
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 460
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 461
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 462
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 463
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 464
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 465
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 466
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 467
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 468
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 469
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 470
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 471
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 472
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 473
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 474
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 475
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 476
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 477
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 478
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 479
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 480
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 481
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 482
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 483
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 484
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 485
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 486
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 487
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 488
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 489
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 490
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 491
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 492
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 493
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 494
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 495
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 496
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 497
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 498
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 499
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 500
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 501
beg code $47=#71
length 1
 G 
index 502
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 503
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 504
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 505
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 506
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 507
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 508
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 509
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 510
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 511
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 512
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 513
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 514
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 515
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 516
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 517
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 518
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 519
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 520
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 521
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 522
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 523
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 524
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 525
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 526
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 527
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 528
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 529
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 530
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 531
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 532
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 533
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 534
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 535
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 536
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 537
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 538
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 539
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 540
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 541
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 542
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 543
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 544
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 545
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 546
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 547
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 548
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 549
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 550
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 551
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 552
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 553
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 554
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 555
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 556
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 557
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 558
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 559
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 560
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 561
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 562
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 563
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 564
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 565
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 566
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 567
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 568
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 569
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 570
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 571
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 572
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 573
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 574
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 575
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 576
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 577
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 578
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 579
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 580
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 581
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 582
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 583
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 584
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 585
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 586
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 587
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 588
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 589
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 590
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 591
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 592
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 593
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 594
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 595
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 596
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 597
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 598
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 599
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 600
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 601
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 602
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 603
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 604
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 605
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 606
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 607
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 608
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 609
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 610
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 611
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 612
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 613
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 614
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 615
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 616
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 617
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 618
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 619
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 620
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 621
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 622
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 623
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 624
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 625
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 626
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 627
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 628
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 629
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 630
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 631
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 632
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 633
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 634
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 635
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 636
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 637
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 638
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 639
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 640
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 641
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 642
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 643
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 644
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 645
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 646
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 647
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 648
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 649
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 650
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 651
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 652
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 653
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 654
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 655
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 656
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 657
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 658
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 659
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 660
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 661
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 662
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 663
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 664
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 665
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 666
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 667
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 668
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 669
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 670
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 671
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 672
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 673
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 674
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 675
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 676
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 677
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 678
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 679
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 680
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 681
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 682
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 683
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 684
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 685
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 686
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 687
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 688
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 689
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 690
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 691
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 692
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 693
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 694
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 695
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 696
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 697
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 698
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 699
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 700
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 701
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 702
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 703
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 704
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 705
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 706
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 707
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 708
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 709
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 710
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 711
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 712
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 713
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 714
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 715
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 716
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 717
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 718
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 719
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 720
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 721
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 722
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 723
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 724
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 725
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 726
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 727
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 728
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 729
beg code $26=#38
length 1
 & 
index 730
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 731
beg code $33=#51
length 1
 3 
index 732
beg code $32=#50
length 1
 2 
index 733
beg code $3B=#59
length 1
 ; 
index 734
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 735
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 736
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 737
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 738
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 739
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 740
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 741
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 742
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 743
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 744
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 745
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 746
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 747
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 748
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 749
beg code $35=#53
length 1
 5 
index 750
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 751
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 752
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 753
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 754
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 755
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 756
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 757
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 758
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 759
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 760
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 761
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 762
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 763
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 764
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 765
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 766
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 767
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 768
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 769
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 770
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 771
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 772
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 773
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 774
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 775
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 776
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 777
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 778
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 779
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 780
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 781
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 782
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 783
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 784
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 785
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 786
beg code $4E=#78
length 1
 N 
index 787
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 788
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 789
beg code $3A=#58
length 1
 : 
index 790
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 791
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 792
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 793
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 794
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 795
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 796
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 797
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 798
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 799
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 800
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 801
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 802
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 803
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 804
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 805
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 806
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 807
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 808
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 809
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 810
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 811
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 812
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 813
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 814
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 815
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 816
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 817
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 818
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 819
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 820
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 821
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 822
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 823
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 824
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 825
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 826
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 827
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 828
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 829
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 830
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 831
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 832
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 833
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 834
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 835
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 836
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 837
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 838
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 839
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 840
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 841
beg code $7D=#125
length 1
 } 
index 842
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 843
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 844
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 845
beg code $0A=#10
length 1
LF


{| class="grammar template-sv-subst-n-ar  " cellspacing="0" width="10"   !class="main"|B{$C3}{$B6}jningar&nbsp;av ''[[hund#Svenska|hund]]&nbsp;'' !colspan="2" class="min"|Singular !colspan="2" class="min"|Plural |- !class="main"|utrum !Obest{$C3}{$A4}md !Best{$C3}{$A4}md !Obest{$C3}{$A4}md !Best{$C3}{$A4}md |- !Nominativ |<span class="infl">[[hund#Svenska|hund]]</span> |<span class="infl">[[hunden#Svenska|hunden]]</span> |<span class="infl">[[hundar#Svenska|hundar]]</span> |<span class="infl">[[hundarna#Svenska|hundarna]]</span> |- !Genitiv |<span class="infl">[[hunds#Svenska|hunds]]</span> |<span class="infl">[[hundens#Svenska|hundens]]</span> |<span class="infl">[[hundars#Svenska|hundars]]</span> |<span class="infl">[[hundarnas#Svenska|hundarnas]]</span> &#32; |- | colspan="5" class="note"|<div><table><tr> <th>Not:</th> <td> buggar suger </td> </tr></table></div> |}

number of UTF8
char:s : 841


^^^ med "not=" och med bugg ovanför ^^^


{| class="grammar template-sv-subst-n-ar  " cellspacing="0" width="10"   !class="main"|B{$C3}{$B6}jningar&nbsp;av ''[[hund#Svenska|hund]]&nbsp;'' !colspan="2" class="min"|Singular !colspan="2" class="min"|Plural |- !class="main"|utrum !Obest{$C3}{$A4}md !Best{$C3}{$A4}md !Obest{$C3}{$A4}md !Best{$C3}{$A4}md |- !Nominativ |<span class="infl">[[hund#Svenska|hund]]</span> |<span class="infl">[[hunden#Svenska|hunden]]</span> |<span class="infl">[[hundar#Svenska|hundar]]</span> |<span class="infl">[[hundarna#Svenska|hundarna]]</span> |- !Genitiv |<span class="infl">[[hunds#Svenska|hunds]]</span> |<span class="infl">[[hundens#Svenska|hundens]]</span> |<span class="infl">[[hundars#Svenska|hundars]]</span> |<span class="infl">[[hundarnas#Svenska|hundarnas]]</span> |}

^^^ utan bugg ovanför ^^^


{| class="grammar template-sv-subst-n-ar  " cellspacing="0" width="10"   !class="main"|B{$C3}{$B6}jningar&nbsp;av ''[[hund#Svenska|hund]]&nbsp;'' !colspan="2" class="min"|Singular !colspan="2" class="min"|Plural |- !class="main"|utrum !Obest{$C3}{$A4}md !Best{$C3}{$A4}md !Obest{$C3}{$A4}md !Best{$C3}{$A4}md |- !Nominativ |<span class="infl">[[hund#Svenska|hund]]</span> |<span class="infl">[[hunden#Svenska|hunden]]</span> |<span class="infl">[[hundar#Svenska|hundar]]</span> |<span class="infl">[[hundarna#Svenska|hundarna]]</span> |- !Genitiv |<span class="infl">[[hunds#Svenska|hunds]]</span> |<span class="infl">[[hundens#Svenska|hundens]]</span> |<span class="infl">[[hundars#Svenska|hundars]]</span> |<span class="infl">[[hundarnas#Svenska|hundarnas]]</span> &#32; |- | colspan="5" class="note"|<div><table><tr> <th>Not:</th> <td> buggar suger </td> </tr></table></div> |}

^^^ med "not=" och med bugg ovanför ^^^


Alla mallar är "buggade". Det är "not=" eller "förled=" som utlöser den katastrofala efekten.

Diverse buggar syns:

  • överflödiga blanksteg och LF på flera ställen
  • obsolet syntax "cellspacing="
  • förskräcklig wikitabellsyntax (blandad med HTML, se {{grammatik-slut}}) som ingen förstår och som gör en röra av allt, främst LF-tecken
  • överflödigt innehåll LF + "&#32;" + LF titta på index 728 (bara ifall "not=" eller dylikt används)

Jag kommer ej att fixa det här. Det enda rimliga för mig är att:

  • gör det om till en modul
  • släng wikitabellsyntaxen till förmån för enbart ordinarie HTML

Taylor 49 (diskussion) 21 mars 2021 kl. 20.25 (CET)[svara]