Wiktionary:Stilguide/Grammatik/Svenska/Adjektiv

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vanliga svenska adjektiv har tre komparationsformer, positiv, komparativ och superlativ. De kan också vara okomparabla. De delas in i attributiva och predikativa former, bestämdhet, numerus liksom i grammatiskt och semantiskt genus.

Tillgängliga mallar
Regelbundna adjektiv, som de definieras i de här mallarna, uppfyller två kriterier: De har +t i neutrum, +a i plural. Adjektiv på -(vokal)d som blir -(vokal)tt i neutrum (glad-glatt, röd-rött) räknas här som regelbundet).
Exempel: rolig, söt, våt, rät, lam, sen, stel, perifer, glad, röd
Alternativa adjektiv, böjs men inte på det regelbundna sättet. Hur räknas ut automatiskt.
Exempel: smart, absolut, lat, explicit, känslosam, sorgsen, acceptabel, munter, välkommen, försvunnen, gammal, rädd, road, ond, hård, nöjd, tunn, sann, fri, rå, slö (andra deklinationen med extra parametrar: hög, grov, liten, bra)
Oböjliga (i positiv), böjs inte alls i positiv. Är nästan uteslutande presensparticip.
Exempel: alla ord som slutar på -enda och -ende (presensparticip): leende, springande, hoppande, ett fåtal korta ord: bra, äkta, illa, och ett fåtal övriga ord: gammaldags, ordinarie

Parameterscheman[redigera]

Böjningar av ~  Positiv Komparativ Superlativ
Attributivt
Obestämd
singular
Utrum {1} {9}  
Neutrum {2}
Bestämd
singular
Maskulinum {3} {13}
Alla {4}
Plural {5}
  Predikativt
Singular Utrum {6} {11} {14}
Neutrum {7}
Plural {8}
Kompareras alternativt med mer och mest.
Adverbavledning ({adv})?
Not:kan beskriva personer


Böjningar av ~  Positiv Komparativ Superlativ
Attributivt
Obestämd
singular
Utrum {1} {9}  
Neutrum {2}
Bestämd
singular
Maskulinum
Alla {4} {9} {13}
Plural {5}
  Predikativt
Singular Utrum {6} {11} {14}
Neutrum {7}
Plural {8}
Kompareras alternativt med mer och mest.
Adverbavledning ({adv})?
Not:kan ej beskriva personer


Böjningar av ~  Positiv Komparativ Superlativ
Attributivt
Obestämd
singular
Utrum {1} {9}  
Neutrum {2}
Bestämd
singular
Maskulinum {3} {12}
Alla {4} {13}
Plural {5}
  Predikativt
Singular Utrum {6} {11} {14}
Neutrum {7}
Plural {8}
Kompareras alternativt med mer och mest.
Adverbavledning ({adv})?
Not:andra deklinationen: hög, högre, högst


Böjningar av ~  Positiv
Attributivt
Obestämd
singular
Utrum {1}
Neutrum {2}
Bestämd
singular
Maskulinum {3}
Alla {4}
Plural {5}
  Predikativt
Singular Utrum {6}
Neutrum {7}
Plural {8}
Kompareras inte.
Adverbavledning ({adv})?
Not:okomparabel, kan beskriva personer


Böjningar av ~  Positiv
Attributivt
Obestämd
singular
Utrum {1}
Neutrum {2}
Bestämd
singular
Maskulinum
Alla {4}
Plural {5}
  Predikativt
Singular Utrum {6}
Neutrum {7}
Plural {8}
Kompareras inte.
Adverbavledning ({adv})?
Not:okomparabel, kan ej beskriva personer


Böjningar av ~  Positiv Komparativ Superlativ
Attributivt
Obestämd
singular
Utrum ~ {komp}  
Neutrum ~t
Bestämd
singular
Maskulinum ~e {sup}e
Alla ~a {sup}a
Plural ~a
  Predikativt
Singular Utrum ~ {komp} {sup}
Neutrum ~t
Plural ~a
Kompareras alternativt med mer och mest.
Adverbavledning {adv}
Not:andra deklinationen: hög, högre, högst


Parametrar[redigera]

 • Allmänna parametrar
 • neutrum= adjektiv på vokal+t kan ha en svårbestämd neutrumform (ska ett extra -t läggas till eller inte), som bör kollas upp mot källor. Trots samma bokstav och betoning kan resultatet vara olika: regelbundet (flat-flatt) / alternativt (ultimat-ultimat). Parametern används för att bekräfta att det faktiskt är rätt mall som används och att den korrekta formen visas. default: (utrum+t)? vid användning av {{sv-adj}}, (utrum)? vid användning av {{sv-adj-alt}}.
 • pos=- undertryck alla positiva former
 • attr=- undertryck alla attributiva former
 • pred=- undertryck alla predikativa former
 • pers= kan beskriva en person (dvs. visa maskulinumformerna som vanligt, utan parenteser och frågetecken) - default för maskulinumformerna: (maskulinumformen)?
 • pers=- kan ej beskriva en person (dvs. undertryck maskulinumformerna)
 • komp=- undertryck alla komparativa former
 • sup=- undertryck alla superlativa former
 • komp=ord används tillsammans med sup= för att ange (den icke-maskulina) komparativformen för adjektiv som böjs enligt andra deklinationen. (ex. "bra, bättre, bäst", "-, övre, överst", "liten, mindre, minst").
 • sup=ord används tillsammans med komp= för att ange (den predikativa) superlativformen: (ex. "bra, bättre, bäst", "-, övre, överst", "liten, mindre, minst".)
 • adv= adjektivet har en adverbavledning (dvs. visa adverbavledningen som vanligt, utan parenteser och frågetecken) - default för adverbavledningen: (adverbavledningen)?
 • adv=- adjektivet har inte en adverbavledning
 • adv=adverbavledning skriv ut adverbavledningen om den förutskrivna inte är korrekt.

Användning[redigera]

1. Hur kompareras adjektivet?
 • välj någon av sv-adj-mallarna om adjektivet åtminstone ibland (5%+) kompareras med suffix (exempel: rolig, roligare, roligast).
 • välj någon av sv-adj-peri-mallarna om adjektivet nästan nästan uteslutande (95%+) kompareras perifrastiskt (exempel: otidsenlig, mer otidsenlig, mest otidsenlig).
 • välj någon av sv-adj-okomp-mallarna om adjektivet rimligtvis inte kompareras (exempel: delbar - antingen är något delbart eller så är det odelbart).
 • Ett och samma ord kan vara både komparabelt och icke komparabelt beroende på vilken betydelse som avses, välj den mest inkluderande eller använd två olika mallar för att förtydliga skillnader.
2. Vilket är böjningsmönstret?
 • välj sv-adj-0, sv-adj-0-peri, eller sv-adj-0-okomp om adjektivet inte böjs i positiv, dvs. vanligtvis är ett presensparticip: -ende, -ande som i leende och hoppande.
 • välj sv-adj, sv-adj-peri, eller sv-adj-okomp om adjektivet är "regelbundet", dvs det får +t i neutrum och +a i plural: rolig, roligt, roliga. Adjektiv på -ad som blir -att i neutrum (glad-glatt) räknas här som regelbundet).
 • välj sv-adj-alt, sv-adj-alt-peri, eller sv-adj-alt-okomp i alla övriga fall.
3. (ej obligatoriskt, men önskvärt) Är adjektivet personligt? Kan det beskriva en person?
 • lägg till parametern pers= (utan argument = TRUE) om adjektivet kan beskriva en person. Maskulinumformerna visas nu utan parentes och frågetecken.
 • lägg till parametern pers=- (med argumentet "-" = FALSE) om adjektivet inte kan beskriva en person. Maskulinumformerna är nu utmarkerade med ett "–".
4. (ej obligatoriskt) Har adjektivet en adverbavledning? Kan vara lite knepigt. Hoppa över detta om du är osäker.
 • lägg till parametern adv= (utan argument = TRUE) om adjektivet har en adverbavledning. Adverbavledningen visas nu utan parentes och frågetecken.
 • lägg till parametern adv=- (med argumentet "-" = FALSE) om adjektivet inte har en adverbavledning. Adverbavledningen är nu utmarkerad med ett "–".
5. Förhandsgranska/Spara och kontrollera att allt ser rätt ut.


Exempel[redigera]

Böjningar av rolig  Positiv Komparativ Superlativ
Attributivt
Obestämd
singular
Utrum rolig roligare  
Neutrum roligt
Bestämd
singular
Maskulinum rolige roligaste
Alla roliga
Plural roliga
  Predikativt
Singular Utrum rolig roligare roligast
Neutrum roligt
Plural roliga
Kompareras alternativt med mer och mest.
Adverbavledning (roligt)?
Not:exempel: rolig


Böjningar av defekt  Positiv Komparativ Superlativ
Attributivt
Obestämd
singular
Utrum defekt defektare  
Neutrum defekt
Bestämd
singular
Maskulinum
Alla defekta defektare defektaste
Plural defekta
  Predikativt
Singular Utrum defekt defektare defektast
Neutrum defekt
Plural defekta
Kompareras alternativt med mer och mest.
Adverbavledning (defekt)?
Not:exempel: defekt


Böjningar av hoppande  Positiv
Attributivt
Obestämd
singular
Utrum hoppande
Neutrum hoppande
Bestämd
singular
Maskulinum hoppande
Alla hoppande
Plural hoppande
  Predikativt
Singular Utrum hoppande
Neutrum hoppande
Plural hoppande
Kompareras inte.
Adverbavledning (hoppande)?
Not:exempel: hoppande