Malldiskussion:ö

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En nackdel med den som den nu ser ut är att man inte kan ange något ankare. Det är inte så intressant för interwiki-länken, eftersom "rätt" avsnitt ändå ska stå längst upp på sidan, men väl för länkningarna inne i sv:wikt. \Mike 25 mars 2007 kl. 18.47 (CEST)

Eftersom mallen används så frekvent bör den hållas enkel, men den måste givetvis innehålla en möjlighet att låta iw-länken vara annorlunda än interna länken. Jag ska också ändra plats på språkkoden och länken för att öka läsbarheten. Det är också i den ordning mallen används på andra wikts. Det pågår en diskussion just nu på enwikt om utformningen som jag är aktiv i (http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Votes#Translations_-_linking_to_nonexisting_FL_pages_or_not som håller på en bit in i april) och lite intressant för svwikt blir det eftersom Doddebot förmodligen kommer att användas för underhållet på både svenska och engelska Wiktionary. Så det bästa är ju om så mycket som möjligt är lika. Hur som helst, om engelska Wiktionary bestämmer sig för att länka även till språkversioner som inte finns, och till artiklar som inte finns på dem wiktionary-versionen som iw-länken länkar till, bland annat något som Connel för närvarande föreslår, så kommer jag lägga in en reservation. Jag tycker inte att det alls är en bra lösning. Det försvårar betydligt arbetet med att lägga till översättningar. Delta gärna i den diskussionen också och dela med er om vad ni tycker. ~ Dodde 25 mars 2007 kl. 20.46 (CEST)
Innan jag ger mig in i diskussionen på en:wikt: vad är det för problem med att lägga in översättningar manuellt, i Connels schemata, du syftar på? Lite löst tänker jag mig att om vi tar efter de lite mer komplicerade mallstrukturer som ofta finns på en:wikt, exempelvis med att låta mallen översätta språkkoder till språknamn, så skulle man till och med kunna lägga in villkor i mallen, som ger en iw-länk omm vi specifikt på lämplig plats anger att "denna språkkod svarar mot en wiktionary som existerar" - hur det nu ska göras tekniskt, varvid man inte behöver bekymra sig om huruvida målwiktionaryn existerar när man lägger in översättningen. Eller vore det omöjligt, tror ni? \Mike 25 mars 2007 kl. 21.11 (CEST)
Problemet är att man som användare måste uppdatera sig i ytterligare en mall, och skriva ut hela malltexten för en så enkel åtgärd som att lägga till en översättning. Enligt min åsikt ska det hållas enkelt och en person som lägger till en översättning ska, också fortsättningsvis, kunna lägga till bara "engelska: shoe" t.ex. Detta går betydligt snabbare än att skriva exempelvis "engelska: {{ö|en|shoe|länk=röd}}". Connel oroar sig för att översättningslistan blir svåröverblickbar och svårhanterlig med en blandning av dessa, och att det i längden skrämmer bort användare från att göra redigeringar. Därför bör samtliga översättningar innehålla mallen anser han. Jag, å andra sidan, skulle dra mig betydligt mer från att skapa översättningar om jag hade behövt skriva hela mallsyntaxen för varje översättning, och dessutom behöva ha koll på alla språkkoder när jag vet att språket inte ens har en egen Wiktionary att länka till. För att bibehålla enhetligheten i översättningslistorna föreslog jag därför möjligheten att [[]] skulle bibehållas för samtliga översättningar, och att mallen endast används för att skapa själva länken till sidan på den andra språkversionen av Wiktionary: shoe behålls och (en) skapas av mallen. Det gör det lättare att skilja på IW-länkar och interna länkar utan att behöva blanda in kunnande av mallsyntax. Sedan har vi att sidan ofta blir betydligt mer tungladdad och påfrestande för servrarna om mallen läggs in på den stora mängd översättningar som saknar målsida, och även mallinnehållet som sådant för att hantera olika färger blir betydligt större med fler alternativ och komplexare syntax - Ett perspektiv som kanske lite glöms bort av Connel som förordar att mallen används även där den inte behövs. Sedan är det givetvis tekniskt möjligt att åstadkomma det du efterfrågar. Man kan ha två olika sätt att skriva: 1) länk= (ingen länk), länk=röd (röd länk), länk=blå (blå länk), eller 2) undvika ange länk= (ingen länk), länk=röd (röd länk), länk= (blå länk). 2) Ser jag som enklare och ifall det enas om att använda mallen för samtliga så är det möjligen den syntaxen man får använda sig av. För det fall man bestämmer sig för att alltid länka så kan man ha länk=röd för röd länk och undvika att skriva ut för blå länk eller tvärt om beroende om man vill ha röd eller blå länk som standard när man inte vet om målartikeln existerar eller inte. För engelska Wiktionary, om Option 2 väljs, så anser jag att rödlänkar kan fylla en minimal funktion för språkversioner av Wiktionary som existerar, men knappast för språk som inte har en egen version av Wiktionary. Om man vill försvåra för användaren att lägga till en mall, men efter det underlätta för användaren att inte behöva kolla om målartikeln finns, så bör standard vara att man inte ska behöva lägga till länk= argumentet utan att boten fixar det efter en automatisk koll. ~ Dodde 25 mars 2007 kl. 22.11 (CEST)
Har lagt till det tredje argumentet nu. ~ Dodde 26 mars 2007 kl. 00.00 (CEST)
Efter *många* om och men så har jag fixat ett par saker nu: 1) om argument två och tre är lika så behövs inte argument tre läggas in. 2) Länkning sker nu med ankare. Testar testar:
 1. {{ö|en|test}} ger: test
 2. {{ö|en|test|go}} ger: test
 3. {{ö|en|apple|pear|apple (reading)}} ger apple
\Mike 18 maj 2007 kl. 17.56 (CEST)
Ska man förresten lägga in ett argument till för genus? Dvs så man kan skriva {{ö|de|Wort|genus=n}} istället för {{ö|de|Wort}} {{n}}? \Mike 9 juni 2007 kl. 07.20 (CEST)


normalmall och specialmall ö och ö+[redigera]

Det börjar bli mycket kod och denna kod är inte ens så intuitiv som jag skulle vilja att den var.. vi får fundera på om vi vill ha en basic-mall {{ö}} för normalfallet och en {{ö+}} för specialfallet. Jag lutar nig ganska starkt åt det hållet. ~ Dodde 26 mars 2007 kl. 00.45 (CEST)

Ska jag vara ärlig så förstår jag inte vad nuvarande mallkod ska vara bra för. Jag har inte heller orkat hänga med i diskussionen på en-wikt, så kanske förstår jag inte vad allt är till för, men i vilka fall skulle argument 2, 3 och 4 inte vara samma? Är inte det poängen - att länka till artikeln med samma stavning på andra språkversioner - och inte vill man någonsin att det ska visas någon annan text, än själva uppslagsordet?
Ang. problematiken med röda/blåa länkar - kan man inte göra som fr-wikt (se här och här), där en mall används om motsvarande artikel på andra språket finns - och en annan. Alltså skulle man använda {{ö}} om artikeln finns, och {{ö-}} om den inte gör det. Det är enklare/snabbare/snyggare. Syntaxen är bara {{ö|en|hello}} eller {{ö-|en|hello}}. Sedan kanske vi inte vill införa så jobbig CSS, men det kan man ju lösa senare. //Skal 26 mars 2007 kl. 09.18 (CEST)
Som jag ser det så är enda anledningen till att använda annan kod för interna länkar än iwlänkar möjligheten att använda sig av ankare, som jag skrev ovan. Men det går att ordna om man ser till att mallar som {{en}} finns kvar - jag slängde ihop ett förslag* på en kod som tar hand om dessa ankare så att endast språkkod och ord ska behöva anges. Sedan är det förstås en annan fråga om man - för att markera ordets existens på den andra wiktionaryn, vill använda sig av två olika mallar per Skalman, eller en mall med ett extra argument som Dodde föreslog först. Själv tror jag det blir minst serverbelastning om man använder två olika mallar... \Mike 26 mars 2007 kl. 10.29 (CEST)
* {{Hinken och spaden}}; skulle dra nytta av någon funktion som helt undertrycker länken till den andra wiktionaryn, om "sådan wiktionary inte existerar = vi har ingen språkkodsmall för den ISO-koden".
Jo, nuvarande version fungerar, även om ankare till iw-länken känns onödig. Och det är värt att behålla {{en}} mfl för detta syfte.
Ska vi verkligen ha översättningar till språk som saknar egen Wiktionary-upplaga? (eller missförstod jag kommentaren) //Skal 26 mars 2007 kl. 10.55 (CEST)
Ja, jag tycker vi ska ha översättningar till alla språk med ISO-kod, oavsett om de har ett "community" som har dragit igång en egen wiktionary än eller ej - enligt Special:SiteMatrix så finns åtskilliga wp-upplagor som inte har någon wiktionary än.
Ankaret i iw-länken hoppas jag inte ska behövas, nej... \Mike 26 mars 2007 kl. 11.10 (CEST)
Problemet kan enklast lösas genom att man inte visar röda IW-länkar, och alltså enbart blåa omm artikeln finns på motsvarande wikt. Jag tror inte att det går att lösa automatiskt, och att vi i så fall måste skriva i göra en mall eller skriva i varje Wiktionaryupplaga som finns/inte finns. //Skal 26 mars 2007 kl. 22.37 (CEST)
Frågan handlar lite mer om hur vi vill att redigeringstexten ska se ut, än hur allt tekniskt ska lösas. Kan vi tänka oss översättningsrader blandade med [[]] och {{}}, eller ska mallen användas även då vi inte vill att det ska länkas till främmande wikts?
1. Länka till främmande wikts där artikel finns, länka till främande wikts där artikel saknas, länka till främmande wikts som inte ens har en sajt.
2. Länka till främmande wikts där artikel finns, länka till främande wikts där artikel saknas, länka inte till främmande wikts som inte ens har en sajt.
3. Länka endast till främmande wikts där artikel finns
Alternativ 1 hoppas jag att vi kan förkasta utan närmare eftertanke. För alternativ två kan vi använda oss av en och samma mall, eller två olika: {ö} för blå länk och {ö-} för röd länk, eller {ö} för både röd och blå länk.
Oavsett alternativ 1,2 eller 3, bör vi använda oss av språknamnsmallarna typ {{en}} och automatiskt införa ankare (#Språk) via språknamnsmallen i samtliga ord som använder sig av översättningsmallen.
A. Använd mallen för samtliga översättningar. Undertryck IW-länken om den inte används.
B. Använd mallen endast för de översättningar som använder sig av IW-länken.
Om alternativ 3 och alternativ A väljs så används rimligen {ö} för blå länk och {ö-} för översättningar som inte länkas, alternativt {ö} med någon sorts argument om länken önskas: {ö|länk|språkkod|ord} och för undertryckt länk {ö|språkkod|ord}
Om alternativ 3 och alternativ B väljs så skrotar vi helt enkelt {ö-}.
Om alternativ 2 och alternativ A väljs så används rimligen {ö} för blå länk och {ö-} för röd länk}. Sedan behöver vi ytterligare en mall för att undertrycka länken {ö--}?. Eller så använder vi samma mall för alla med följande syntax: {ö|blå|språkkod|ord}, {ö|röd|språkkod|ord} och {ö|språkkod|ord} för undertryckt länk. (Denna version motsvaras av nuvarande version av en:Template:t2 som jag skapade med lite hjälp tidigare) (tillägget av användningen av ankare saknas i denna version, men det läggs enkelt till). ~ Dodde 27 mars 2007 kl. 00.11 (CEST)
Vill vi inte blanda [[]] med {{}} så kan man låta {{}} ta hand om IW-länken endast och låta [[]] stå kvar som den gör, det gör det lite enklare att lägga till ord (eftersom man ser att det är ok med [[]] eftersom dessa finns kvar. Å andra sidan, vet man bara om det, så kan man fortsätta att använda sig av [[]] så kommer boten ändra det sen ändå när den kollar befintliga sidor på andra wikts. Denna version är det ingen annan wikt som använder sig av och jag är också tveksam till att förespråka den.
Engelska wikt har ett problem som svenska wikt saknar, nämligen att {{en}}-mallarna inte ser likadana ut, vissa har språknamnet inom klamrar, andra har det inte, och ytterligare har extra kod inlagt i mallarna. För svenska wikt lägger man enkelt till #{{en}}{{!}}{{{2}}} eller liknande på ett eller ett par ställen (beroende på vilken mall) i mallen så är problemet löst.
Utöver detta för normalfallet behövs {ö!} eller liknande för avancerade funktioner som kan komma att behövas, där huvudartikeln på svenska finns i singular och engelska i plural t.ex., eller då man länkar till två språkversioner för samma översättning, som bokmål och nynorska, eller då man länkar till exempelvis kinesiska Wiktionary som har ett lite annorlunda upplägg som kräver en annan formatering av IW-länken. Det kan även hända att man vill att texten i den interna länken ska vara annorlunda än namnet på den artikel som den länkar till. ~ Dodde 27 mars 2007 kl. 00.11 (CEST)
Jag tycker nog att det blir enklast att köra med en enda typ av länk - {{ö}}-varianten. Förslaget om att undertrycka iw-länken om man låter bli att ange färg tycker jag låter bra - och då ska det inte heller behövas någon funktion som plockar bort iw-länken beroende på om språkkodsmallen existerar. Phew, jag tror det var ett misstag att låta varje wiktionary använda varsin databas - så mycket enklare det hade varit om alla existens-frågor hade skett automatiskt :) \Mike 27 mars 2007 kl. 12.44 (CEST)
Alternativ 2A - med en mall för röd/blå/undertryckt alltså, om jag förstod ovan rätt. Tror jag gillar den bäst också. ~ Dodde 27 mars 2007 kl. 14.43 (CEST)
Jag skulle nog föredra 3A - alltid använda mall, men också ha två mallar. Eftersom mallen kommer användas så ofantligt många gånger är det viktigt att den är riktigt enkel, så om vi ändå kör på 2A så borde vi ha tre mallar (+ ev en för "avancerade" funktioner) istf allt i en, med olika argument. //Skal 27 mars 2007 kl. 16.53 (CEST)

Uppdatering[redigera]

Jag vet att Mike ansåg att vi borde ha en mall för alla, men det kändes lite krystat att behöva skriva "color=blue" respektive "color=red" i samtliga översättningar i artiklarna. Jag går nu på en linje med två mallar, {{ö}} för blåa IW-länkar och {{ö-}} för röda IW-länkar. Lämnas det första argumentet tomt, så undertrycks IW-länken. Om språket inte har en egen wiktionary men bör länkas till en annan wiktionary, anges den andra wiktionarys språkkod, men vill man att ankaret ska få rätt språknamn så använder man argumentet språk=
Syntax blir alltså:
{{ö||en|dog}} för en blå interwikilänk till engelska Wiktionary
{{ö-|nn|gutt}} för en röd interwikilänk till nynorska Wiktionary
{{ö||dog}} eller {{ö-||dog}} för en vanlig internlänk utan interwikilänk, mostavarande [[dog]]
Om man vill ange ett annat namn på språket som anges på ankaren än den Wiktionary översättningen länkar till, används parametern "språk=".

För närvarande saknas lösning för arabiska och kinesiska (har inte satt mig in i hur det fungerar med dessa ännu) m.fl. Det saknas stöd i mallen för att föra in plural/singular och genus i mallsyntaxen. Och det saknas möjligheter att ge en alternativ IW-länk respektive en alternativ intern länk. (Det är ju tre texter som oftast är de samma. 1) den som visas i artikeln, 2) den interna länken 3) interwiki-länken, och det kan finnas tillfälle då man vill att dessa tre ska vara annorlunda) Men vi kanske kan koncentrera oss på det befintliga utseendet först, om detta med två mallar [[{{{2}}}|{{{2}}}]] och Mall:ö- med detta utseende kan vara något som stödjs?

(Borde mallarna heta t och -t istället, för att förenkla för användare som saknar svenskt tangentbord att lägga till översättningar?) ~ Dodde 22 juni 2007 kl. 03.44 (CEST)
Mallen borde vara rätt så klar nu. Det behövs förmodligen lite tid att hitta exempel för när de namngivna parametrarna behöver/ska användas och när de inte behöver/ska det för att så att rekommendationer för användningen av dessa ska kunna beskrivas mer utförligt. Förhoppningen är att den bot som kommer användas för justering av artiklar på enwikt (och bygga på en i framtiden befintlig bot som kommer att sköta vanlig interwikilänkning) ska kunna användas även på svwikt, så vi får invänta hur det går med arbetet på den fronten. ~ Dodde 2 oktober 2007 kl. 03.18 (CEST)

Test[redigera]

Tja, hur tycker ni att denna användning fungerar? Eller blir det krångel för bottarna? (borde det väl inte behöva bli?) Är det fel på andra sätt? –dMoberg 16 april 2008 kl. 17.08 (CEST)

Nej, det är inget problem. Botten tittar inte på det motsvarande 3= och framåt, så så länge man inte anger det som {{ö|4=, blaha|en|asdf}} så är det lugnt (om man ändå gör det skulle jag få ett felmeddelande och botten struntar i den sidan). Jag la till samma funktionalitet på {{ö-}} också. //Skal 16 april 2008 kl. 18.37 (CEST)
Kan ni förklara vad ni pratar om. Förstår inte för allt i världen vad man vinner på att krångla till det med en syntax som {{ö|ja|備える||({{ö|ja|そなえる||, sonaeru}})}} i förhållande till enklare och mer intuitiva {{ö|ja|備える}} ({{ö|ja|そなえる}}, sonaeru). Är det något jag missar? ~ Dodde 17 april 2008 kl. 13.52 (CEST)
Nja, jag tyckte att inbäddningen var mer intuitiv, då 4:e parametern är till för extra-information? Men det spelar ingen roll för mig, antagligen bara krångligare att fatta ^^ Men jag förstår då inte vad parameter 4 ska göra... –dMoberg 17 april 2008 kl. 14.07 (CEST)
Beskrivningen säger bara att fjärde parametern är till för att ange om det är singular eller plural, och tredje parametern om det är utrum, neuturm, femininum eller maskulinum. Att bädda in annat istället för denna information i parameter 3 och 4 är att skapa förvirring, emm. ~ Dodde 17 april 2008 kl. 16.20 (CEST)

Skrift?[redigera]

Vad tusan gör denna? om man skrvier

{{ö|en|engelsk översättning|skrift=en}}

så blir det kul ([[engelska|Mall:+en]]). –dMoberg 16 april 2008 kl. 17.08 (CEST)

Det som sker är ett mallanrop, t.ex. av {{ARchar}}, så {{ö-|ar|أكسجين|skrift=ARchar}} resulterar alltså i Mall:ö- (istället för Mall:ö-). //Skal 16 april 2008 kl. 18.45 (CEST)
Jag förstår inte skillnaden. :S –dMoberg 16 april 2008 kl. 21.00 (CEST)
Vissa skrifter (script) är så små i normalläget att de behöver förstoras något. Arabiska är bara en av flera skrifter som behöver förstoras, men i nuläget existerar inte mallar för samtliga. ~ Dodde 17 april 2008 kl. 05.26 (CEST)
Okej, jag ser ingen storleksskillnad. –dMoberg 17 april 2008 kl. 14.09 (CEST)
Mysko... ~ Dodde 17 april 2008 kl. 16.17 (CEST)
Skillnaden är minimal för mig (jag ser ingen skillnad om jag inte vet att det är det). //Skal 17 april 2008 kl. 16.23 (CEST)
(red.konfl.) Det gör visserligen inte jag heller just nu, men dels så har jag också ett css som inte alltid gör precis vad jag vill, så det skulle lika gärna vara en bugg där, dels så kör jag FF3-betan som också har vissa egendomligheter. :/ *kollar* jodå, det är märkbar skillnad i IE, åtminstone som utloggad :) \Mike 17 april 2008 kl. 16.41 (CEST)
P.S. FF3.0beta5 ger källkoden <span class="AR" style="font-family: inherit; font-size: inherit;">, IE7 ger <span class="AR" style="font-family:Arial Unicode MS, Code2000; font-family:inherit; font-size:125%; font-size:inherit">. 1) Någon som kan kolla FF2.0-versionerna? 2) Om det är likadant där, hur lagas detta? \Mike 17 april 2008 kl. 16.41 (CEST)
Hur får jag ut källkoden? –dMoberg 17 april 2008 kl. 16.50 (CEST)
Mike, du har inte riktigt rätt. Firefox funktion "visa källkoden för markering" visar egentligen inte källkoden, utan den genererade källkoden (källkoden är alltid densamma för alla webbläsare). Problemet låg i mallen och jag har fixat det så att det borde funka bättre. //Skal 17 april 2008 kl. 17.46 (CEST)
Det där låg över min horisont, men visst, jag borde ha skrivit "källkod" inom citattecken. (Och mallen kopierade jag en gång verbatim från en:, så där tar jag inget ansvar ;) \Mike 17 april 2008 kl. 17.50 (CEST)
Äh - man kan ju inte annat än tro att det är källkoden eftersom det ju är det det står. Och vad gäller mallen verkar det som om den utnyttjade nån IE-bugg, men jag kan inte för mitt liv förstå varför... //Skal 17 april 2008 kl. 21.36 (CEST)

Nu syns det storleksskillnad =) –dMoberg 17 april 2008 kl. 18.22 (CEST)

anropa +-mallar[redigera]

Varför får denna ändring inte önskad effekt? [1] ~ Dodde 25 april 2008 kl. 05.23 (CEST) (Edit:fixat nu)

Oimplementerade parametrar?[redigera]

Översättningsskriptet genererar parametrarna tr och sc när man skriver in en transkription. Är det tanken att dessa ska visas på något sätt? –dMoberg 16 maj 2011 kl. 10.12 (CEST)

Transkriptioner[redigera]

När man skriver in transkriptioner via den nya halvautomatiska funktionen så syns de i rutan i mallen ö, men anropet (tr eller vad det nu är) finns inte angivet i mallen, så transkriptionen syns inte i uppslaget. Går det att ändra? Tanzania 18 maj 2011 kl. 19.35 (CEST)

Jag lade in en lite hastig transkriptionsparameter, och den fungerar för mig. Dock bör den inte användas före konsensus är nådd. Vid behov kan den ändras eller helt enkelt tas bort. – Smiddle 18 maj 2011 kl. 19.47 (CEST)
Vet inte hur det ser ut (men det kan ju ändras om det skulle behövas), men jag är tilltalad av en transccriptionsparameter (ja, tr=). ~ Dodde 20 maj 2011 kl. 00.09 (CEST)
Jag lade in en transkriptionsparameter trans=, och ändrade lite i scriptet. Efter att ha startat om min webbläsare och rensat cachen fungerade det för mig. Jag ser att du, Tanzania, lade in parametern tr= i mallen. Fungerade det inte med trans= för dig? Fungerar tr= för dig nu? Jag tyckte att det var lämpligt att infoga "trans" i stället för "tr" eftersom det e.m.m. är tydligare. – Smiddle 20 maj 2011 kl. 15.50 (CEST)
Visst fungerar trans för mig, men i den nya halvautmoatiska funktionen får vissa språk "tr" istället för "trans". Tanzania 20 maj 2011 kl. 17.21 (CEST)

Dualis[redigera]

Somliga språk har även särskilda former för tvåtal. Det handlar visserligen om ett försvinnande litet antal språk, men det borde väl inte skada att ha möjligheten att välja numeruset 'dualis'. Bounce1337 29 januari 2012 kl. 20.37 (CET)

Se även Mall:d. Bounce1337 29 januari 2012 kl. 22.52 (CET)
Absolut inte, det tycker jag är högst relevant. Även om det inte är jättevanligt i indoeuropeiska språk längre är det fortfarande ingen okänd grej om man ser på en stor skala, och vi vill ju vara globala. :) --Lundgren8 (d · b) 29 januari 2012 kl. 22.54 (CET)
Lade till parametern d. Bounce1337 30 januari 2012 kl. 17.11 (CET)
Bra, bra! ~ Dodde 30 januari 2012 kl. 18.13 (CET)

Språkkod för språk utan Wiktionary-upplaga[redigera]

När jag skulle köra {{ö}}-skriptet fick jag på Sverige en rad: *liviska: Mall:ö-.

Eftersom Wiktionary-upplagan för liviska inte existerar går den röda länken till en icke-existerande sida på sv-wikt, trots att det egentligen skulle vara mer korrekt att ta bort länken helt ({{ö-||Rūotšmō}} = Mall:ö-). Det verkar däremot också dumt, eftersom vi då måste uppdatera sidan om en Wiktionary-upplaga skapas... Så vad tycker ni att vi ska göra? Nån speciallösning? Bara köra på och låta de röda länkarna gå till sv-wikt så länge? //Skal 30 januari 2012 kl. 03.06 (CET)

Jag tycker, "bara köra på", så länge vi inte har en bott som sköter underhållet. Om en bott sköter underhållet är det givetvis mer korrekt att strunta i språkkoden och därmed även undertrycka den felaktiga länken. Tycker inte att det är nåt problem att man får gå och och uppdatera en sida med Wiktionary-upplagor, eller att det eftersom det behöver göras manuellt lär bli fördröjningar. ~ Dodde 30 januari 2012 kl. 08.37 (CET)
Vi kan köra på. Det går att se en lista över Wiktionary-upplagor t.ex. på m:Wiktionary/Table (jag hämtar därifrån) eller Special:Lista över Wikimedias wikier.
Just nu avvaktar jag med att köra boten eftersom åtminstone någon av dumparna verkar vara felaktig. //Skal 30 januari 2012 kl. 12.36 (CET)

Länka till en viss betydelse på annat språk?[redigera]

Går det att länka till en enskild betydelse på annat språk?

I svenska artikeln "tusan" försökte jag länka till engelska interjektionen, både på svenska sidan rats och på engelska sidan rats, eftersom det även finns en substantivbetydelse. Efter att ha läst på om {{ö}}-mallen och provat mig fram lite så kom jag fram till att det borde se ut såhär:

{{ö|en|rats#Interjektion|text=rats|iw=rats#Interjection}}
uttytt som:
{{översättningsmallen — för engleska — ska länka till "rats#Interjektion" på svenska Wiktionary — men texten som visas ska bara vara "rats" — och på engelska Wiktionary ska länken gå till "rats#Interjection"}}

Det funkar för den lilla interwikilänken men inte för den svenska länken – den blir rats#Interjektion.23Engelska i stället för rats#Interjektion vilket gör att ankaret bortses ifrån helt. Går det att på något sätt länka till rätt betydelse både på svenska Wiktionary och på målspråkswiktionaryn?

Elias Mossholm (diskussion) 31 oktober 2013 kl. 09.14 (CET)

Nej, i nuläget går det inte. Är det ett tillräckligt stort problem för att vi ska lösa det? //Skal 31 oktober 2013 kl. 09.41 (CET)
Vore häftigt om det gick, men jag oroar mig för länkröta, i varje fall om vi länkar till större uppslag med flera etymologier och flera identiska ordklassrubriker från samma språk. Om någon vet hur man skulle kunna kringgå problemet som skulle uppstå om målspråkets redaktörer gör en omflyttning inom sidan (eller infogning av nya etymologier) så man hamnar på #Noun när man skulle hamnat på #Noun_2 eller vice versa. \Mike 31 oktober 2013 kl. 22.08 (CET)
Vi brukar väl bara använda #Språk-ankare, inte för att länka inom språkets ordklasskategorier. På svenskspråkiga Wiktionary kan det ibland betyda att länken pekar på fel språkavsnitt (vilket vi förstås hade kunnat åtgärda på nåt sätt), men på andra språkupplagor av Wiktionary lär det vara ännu mer komplicerat att få det rätt. Andra rubriknamn, annan rubrikstruktur. Kanske kan vara värt att kika på för svwikt, men tveksam till att något annat än språk-ankare (helst automatiska, som i {ö}-mallen) bör användas till länkar utanför Wiktionary. ~ Dodde (diskussion) 3 november 2013 kl. 20.12 (CET)

Gröna länkar funkar ej längre[redigera]

Den här mallen har ändrats utan att Common.js anpassats till dessa ändringar, vilket har resulterat i att numerus och genus inte längre tas med i gröna länkar. Jag misstänker att detta beror på att inblandade använder gadget-inställningar som är kompatibla med ändringarna, men dessa är inte aktiverade för de flesta användare (och omöjliga att aktivera för gäster). 84.55.98.173 3 juni 2017 kl. 14.46 (CEST)

Jag håller fortfarande på att testa av detta. Jag planerar att ta bort Common.js-skriptet och aktivera gadgeten för alla senare idag. //Skal 3 juni 2017 kl. 15.21 (CEST)
Det är bra, men praxis är att se till att tester inte interfererar med existerande funktioner. I det här fallet hade det räckt att behålla de gamla attributen tills Common.js uppdateras. 84.55.98.173 3 juni 2017 kl. 17.10 (CEST)
Fixat nu. Jag håller med dig om att jag borde avvaktat lite. Jag trodde att jag skulle bli klar med dom gröna länkarna snabbare - och om möjligt så är det ju enklare att inte göra allt i två steg. //Skal 3 juni 2017 kl. 22.26 (CEST)

@Skalman: De ryska översättningarna på vithaj blir fel med de gröna länkarna. Varför?Jonteemil (diskussion) 27 juni 2017 kl. 22.21 (CEST)

@Jonteemil: Fel på vilket sätt? Jag tycker att det ser normalt ut. Hur blir det, och vad skulle du ha förväntat dig? (Och vilken webbläsare använder du?) //Skal 27 juni 2017 kl. 22.29 (CEST)
Nu förstår jag: 1) Den gröna länken borde peka dit länken pekade från början, inte till länktexten, och 2) på Windows blir det konstigt i rubriken med diakriterna. Jag fixar länkmålet inom några dagar. //Skal 28 juni 2017 kl. 00.36 (CEST)
@Skalman: Går det också att fixa så att transkriptionen kommer med när man skapar en sida? I så fall är detta utseende bra: акварельная краска med 1. fetstilta 2. transkripiton inom parentes och 3. genusmall.Jonteemil (diskussion) 28 juni 2017 kl. 00.48 (CEST)
@Jonteemil: Jag har fixat så att man kommer till rätt sida. Jag har inte lagt till kod för translitterationen (återkommer när jag gjort klart det, eller när bestämt mig för att inte göra det). //Skal 28 juni 2017 kl. 22.25 (CEST)
@Skalman: Bra! Ta din tid.Jonteemil (diskussion) 9 juli 2017 kl. 02.27 (CEST)
Så att förslaget hamnar på ett mer naturligt ställe. @LA2 skrev på Användardiskussion:Lex Veritatis‎ att man kanske kunde lösa detta så att accenter o.d. skalas bort automatiskt, istället för att som idag skilja på dem så att accentvarianten anges med textparametern. När accentvarianten anges med textparametern så skapas i dagsläget även korrekta böjningsuppslag (translitterationen saknas vad jag förstår fortfarande). Kanske något för en framtida version understödd av modul? ~ Dodde (diskussion) 13 juli 2017 kl. 20.56 (CEST)
Engelska artikeln en:town anger som översättning Russian: {{t+|ru|го́род|m}} men detta anrop av mall:t+ resulterar i en länk till en:город utan accent. Motsvarande bör alltså vara möjligt i vår mall:ö och ö+. Man behöver bara särbehandla det separata accenttecknet   ́ och inte accenterade bokstäver som é i idé. --LA2 (diskussion) 14 juli 2017 kl. 00.21 (CEST)
Engelskans motsvarande mall är understödd av moduler i flera led. Ryska och flera andra språk har speciella "entry_name"-inställningar likt sorteringsinställningarna som används för sortering i kategorier, se en:Module:languages/data2. Så här ser inställningarna för ryska ut:
m["ru"] = {
	canonicalName = "Russian",
	scripts = {"Cyrl", "Brai"},
	family = "zle",
	translit_module = "ru-translit",
	sort_key = {
		from = {"ё"},
		to  = {"е" .. mw.ustring.char(0x10FFFF)}},
	entry_name = {
		from = {"Ѐ", "ѐ", "Ѝ", "ѝ", GRAVE, ACUTE},
		to  = {"Е", "е", "И", "и"}},
	standardChars = "ЁІА-яёі0-9—" .. PUNCTUATION,
}
Så det känns rimligt att detta hålls i åtanke när våra ö-mallar får stöd av moduler. Även hantering av skrifter bör tas ett ordentligt tag om. Allt detta innebär en hel del arbete så det vill till att någon är intresserad av att ta på sig att göra de efterforskningar som förmodligen krävs. Det är vad jag kan se, när jag studerar de olika involverade modulernas koder, inte bara att "kopiera" rakt av, utan man behöver nog ha rätt bra koll på vad det är man gör. ~ Dodde (diskussion) 14 juli 2017 kl. 00.42 (CEST)
Jag tror du tänker för komplicerat. Allt som skulle behövas är anropet {{#replace:{{{1}}} |́ | }} enligt sidan mw:Extension:StringFunctions. Jag vet dock inte varför detta inte fungerar / inte är aktiverat här. Det står att funktionen är obsolet, men jag förstår inte vad man ska skriva i stället. Det fungerar ju med {{urlencode:åäö}}: %C3%A5%C3%A4%C3%B6 men inte med {{#replace:åäö|ä|e}} --LA2 (diskussion) 14 juli 2017 kl. 01.16 (CEST)
Jag tror att wikimedia har valt att inte aktivera det för att för att man ansett att det potentiellt funnits risk för överbelastning av servrarna e.d. Vi har dock fått ett annat verktyg i och med modulerna.
Jag tänker "komplicerat" för att jag vill försöka förhindra att vi ska hamna i situationer med en stor mängd fulhack och speciallösningar som blir oöverblickbara och ohanterliga med tiden. Det är bättre att gå varligt fram. Visst vore det bra om vi löste detta för 20 språk på en gång, än att bara skapa en speciallösning för ryska. Sen en för vitryska. Sen en för ukrainska. Osv.
OM vi nu väljer att tillfälligt använda en speciallösning så år det viktigt att den är väl dokumenterad så att när det väl blir aktuellt med en bredare lösning med stöd av moduler och språkinställningar så ska det vara lätt att verifiera att inga fel smyger sig in vid övergången (förutsatt att övergången ens är möjlig ytan en stor manuell insats). Vad vi än gör. Tänka först och handla sedan, alltså.
Med det sagt finns modulen {{#invoke:string}} som innehåller en replace-funktion ("sub") som man kan kika lite på. ~ Dodde (diskussion) 14 juli 2017 kl. 09.07 (CEST)

Om någon utöver Skalman kan fixa transkriptionstillägget vid länka-b-ish-saken med översättningar vore det jättebra nu då Lex Veritatis skapar en massa översättningar. Det skulle spara hen mycket tid och oss för övrigt om man nu skulle orka lägga till dem i efterhand.Jonteemil (diskussion) 18 juli 2017 kl. 23.35 (CEST)

Jag vågar mig inte på det. ~ Dodde (diskussion) 18 juli 2017 kl. 23.42 (CEST)

Norsk[redigera]

Då norska är ETT språk bör det inte hanteras som två i {{ö}}. Att det gör det på vanliga sidor är okej tycker jag. Jag föreslår att vi skriver såhär:

Några invändningar?Jonteemil (diskussion) 11 augusti 2017 kl. 22.48 (CEST)

Jag tycker gott att ordet "norska" bör förekomma intill "bokmål", men det bör då gälla även för rubrikerna för uppslag, där det idag bara står ==Bokmål== och "norska" inte nämns alls. Om båda ska ligga under N som i Norska i översättningslistan, bör även uppslagen stå tillsammans på en sida (mellan mongoliska och polska). Kanske måste det då heta ==Norska (bokmål)== och ==Norska (nynorsk)==. Det är väl ett lite större beslut än en malldiskussion. --LA2 (diskussion) 11 augusti 2017 kl. 22.57 (CEST)
Hur ser du på no.wikt.:s struktur med endast en språkrubrik? Jag kör nästan hellre den faktiskt för att markera att norska endast är ett språk.Jonteemil (diskussion) 11 augusti 2017 kl. 23.04 (CEST)
Tydligt emot. Norska är inte alls ett språk. Förslaget innebär flera avsteg från den normala strukturen och det får långtgående konsekvenser. Jag är inte emot en diskussion, men detta förslaget är allt annat än genomtänkt. Och som jag brukar kommentera för varje förslag på en stor förändring. Det finns mängder av pågående projekt som redan startats upp. Fokusera på att slutföra dessa först. ~ Dodde (diskussion) 12 augusti 2017 kl. 00.58 (CEST)
@Dodde: Norska är visst ett språk, fast med två språksvarianter/målformer. Den normala strukturen behöver ju inte vara den rätta.Jonteemil (diskussion) 12 augusti 2017 kl. 04.19 (CEST)
Det handlar inte om rätt och fel utan att ha en struktur som är så enkel och praktisk som möjligt och som kräver så få specialundantag som möjligt. Ett exempel på en sådan grundläggande struktur är att språknamnet i språkrubriken (==Språk==) alltid bör motsvara språknamnet i översättningslistan. Därför är det inte lämpligt att använda exempelvis ==Norska (nynorska)== om inte språknamnet i översättningslistan också är "Norska (nynorska):". Språket/språkvarianten är dock inte "Norska (nynorska)" utan helt enkelt "Nynorska". Med "==Nynorska==" och "Nynorska:" så hamnar språkvarianterna (bokmål, nynorska och eventuellt riksmål) inte bredvid varandra i översättningslistan. Man KAN ha dessa samlade under samma språkrubrik "==Norska==" och på "annat sätt", t.ex. genom taggning, ange vilken av språkvarianterna som avses. Då skulle strukturen likställas med hur vi exempelvis skiljer på brittisk och amerikansk engelska. Översättningslistan resulterar då i den lista som du @Jonteemil presenterar i ditt första inlägg. Det är ett möjligt upplägg och åtminstone för huvuduppslag liknar det upplägget som norskspråkiga wiktionary har, men med detta följer en del problem. Ett problem är att en person som lägger till ett norskt uppslag måste kunna både nynorska och bokmål (och kanske riksmål). Detta är kanske ett naturligt krav att ställa på en norsk person som lägger till ett uppslag på norskspråkiga Wiktionary, men är det lika naturligt på svenskspråkiga Wiktionary? När vi beslutade, för många år sedan, att skilja på nynorska och bokmål och strukturellt behandla dem som separata språk (och därmed följa ISO 639-1/639-3 vad gäller uppdelningen av språk) så märkte vi att många tidigare inte hade lagt tillräcklig vikt vid skillnaden mellan språken, vilket ledde till att en majoritet av de tidigare befintliga bidragen hade blivit tvetydiga eller åtminstone inte tydliga vad gäller vilken av språkvarianterna avsågs alternativt om stavningarna helt sammanföll mellan språkvarianterna. Vi kunde dock konstatera att med "no" avsågs vanligtvis bokmål (eller bokmål OCH nynorska) och för att få länkningen av norska uppslag och översättningar att peka på norskspråkiga Wiktionary (som använder språkkoden "no"), så behöll vi, egentligen felaktigt, språkkoden "no" att beteckna bokmål, istället för den egentligt korrekta språkkoden "nb". Dock kom vi att korrekta använda "nn" för nynorska. Enligt ISO 639-2 är norska en språkgrupp ("macrolanguage" kallar de det för) och inte ett individuellt språk, så enligt ISO 639, som är den standardisering vi regel följer här på svenskspråkiga Wiktionary så är ditt påstående om att norska är ett språk felaktigt. Om du lutar dig mot någon annan outtalad källa så kanske det är korrekt, dock fortfarande irrelevant. Oavsett vilket så KAN vi göra avsteg från ISO 639 om det finns särskilda skäl, men det bör isåfall ske medvetet och ha en bra motivering. Att i strid med ISO 639 påstå att norska är ett språk är inte en bra motivering. I något mer fall än norska, i samiska, har vi delat upp en språkgrupp i flera individuella språk. Förslag verkar finnas att dela upp flera språkgrupper på liknande sätt, bland annat kinesiska (att döma av kommentar i språklistan). Det finns flera dussin språkkoder som används här på Wiktionary som egentligen avser språkgrupper och därför kanske borde delas upp i individuella språk, men eftersom ingen av dessa förändringar är triviala, varken kunskapsmässigt eller i fråga om tidsåtgång, så är dessa förändringar till stor del beroende av ett stort intresse, gedigen språkkunskap och ihärdigt arbete av någon deltagare, så är det tveksamt hur många av dessa förändringar vi de facto kommer att se. Också om och när den eventuella förändringen är på plats kan möjligen ytterligare problem återstå i dissonansen med andra språkupplagor av Wiktionary som möjligvis har valt andra uppdelningar. Jag är dock för att vi tittar på möjligheten att ändra "no" till "nb" som språkkod för bokmål. Som sagt fanns det ett par motiveringar till beslutet att använda no, men den tekniska försvinner förmodligen i och med att vi har möjlighet att använda moduler (men det ligger trots detta en liten bit in i framtiden). ~ Dodde (diskussion) 12 augusti 2017 kl. 12.46 (CEST)

Jeg skulle ikke sagt at det er galt eller riktig å gjøre det på den ene eller andre måten – men heller at det er ulike konvensjoner, ulike måter å fremstille samme informasjon på. Løsningen på no-wikt fungerer greit nå (med fire kategorier – bokmål, nynorsk, riksmål og unormert, herunder dialektord), men det ligger en del arbeid bak, så det å innføre felles overskrift er ihvertfall ikke en triviell ting å gjennomføre. Ellers ikke helt enig i at «Nynorsk» er mer korrekt enn, si «Norsk (nynorsk)», og «Norsk (nynorsk)» og «Norsk (bokmål» ville satt de mer sammen og koblet språket til norsk (er det vanlig i Sverige å vite forskjellen på nynorsk og bokmål?) – men veldig enig i at nb er mer korrekt enn no for bokmål (faktisk skriver jeg det ofte inn som språkkode – og får den feilmeldingen .. men det henger automatisk igjen fra tilsvarende arbeid på en-wikt). :) Mewasul (diskussion) 15 augusti 2017 kl. 13.55 (CEST)

Ytterligare en möjlighet är att behålla strukturen som den är idag och även koden "no", men att döpa om rubriken från "Bokmål" till "Norska". Vi skulle då ha Norska och Nynorska sida vid sida, precis som vi har Svenska och Älvdalska sida vid sida. Givetvis kommer då, som ett brev på posten, invändningen att detta degraderar nynorska till någon sorts dialekt. Det är ju sant, men det försämrar inte nödvändigtvis förslaget. Däremot kan man undvika att driva förslaget, bara för att slippa en lång och tråkig diskussion. Klok av erfarenheten, vet man att "välja sina strider". --LA2 (diskussion) 15 augusti 2017 kl. 14.51 (CEST)

Icke-lexikala översättningar[redigera]

Det är värdefullt att kunna ange icke-lexikala översättningar, eftersom det ibland saknas något motsvarande lexikalt uttryck eller där det icke-lexikala är mkt vanligare. Jag kommer på ett par sätt att lösa det på:

 1. Tolka en översättning som innehåller [[]] som icke-lexikal (ange t.ex. {{ö|en|[[at]] [[no]] [[cost]]}})
 2. Skapa {{ö-ejlex}}
 3. Lägg till en parameter ejlex= i {{ö}}

Jag lutar mot lösning 1. Vad tycker ni, @Dodde, @Jonteemil och övriga? //Skal 28 januari 2018 kl. 22.54 (CET)

@Skalman, menar du "...som icke-lexikal"? Jag känner att vi inte ens kommit fram till en konkret ståndpunkt rörande om icke-lexikala uppslag ska få finnas med i ordboken, om de motsvarar svenska lexikala sådana. Om de ska få finnas, så undrar jag om icke-lexikalitet är ett övervägande som bör göras ens, när en översättning läggs till. Diskussion:at no cost visar som ett exempel i raden, att det inte är helt enkelt.
Jag vet inte om man kan dra den slutsatsen som i förslag ett. Tänk t ex reflexiva översättningar som {{ö|no|[[barbere|barbere seg]]}}, t.ex.? ~ Dodde (diskussion) 29 januari 2018 kl. 06.42 (CET)
@Dodde, @Jonteemil, ja, jag menade "som icke-lexikal" (korrigerat). Det kändes angeläget att försöka lösa problemet i och med den diskussionen. Jag tolkade det som att konsensus redan finns, men det kanske måste diskuteras mer? Är ni intresserade av att försöka lösa det i närtid? (Om inte, kan vi skjuta på det till framtiden.) //Skal 29 januari 2018 kl. 21.20 (CET)
@Skalman Jag har tänkt på detta många gånger utan att komma fram till någon bra slutsats med tydlig gränsdragning. Jag hoppas att någon annan kan lyckas med detta, kanske i framtiden. :) ~ Dodde (diskussion) 1 februari 2018 kl. 03.19 (CET)
Jag tycker ingen länkning alls ska finnas vid lexikala översättningar. Det vill säga bara ren svart text.Jonteemil (diskussion) Ps. använd gärna {{@}} vid svar 1 februari 2018 kl. 11.11 (CET)
@Jonteemil Ingen länk vid icke-lexikala översättningar menar du, antar jag. ~ Dodde (diskussion) 2 februari 2018 kl. 01.14 (CET)

@Dodde: Ja, måste ha blivit fel där...Jonteemil (diskussion) Ps. använd gärna {{@}} vid svar 2 februari 2018 kl. 02.06 (CET)

@Jonteemil, @Dodde, jag tycker att det ska vara länkar, men accepterar utan länkar också. Utan länkar kan man inte gå på alternativ 1, utan får välja 2 eller 3.
Det är förvisso svårt med gränsdragningar, men jag skulle kunna tänka mig en regel som "inga icke-lexikala uppslag på något språk". //Skal 2 februari 2018 kl. 23.33 (CET)
@Skalman, @Jonteemil, svårigheten med "inga icke-lexikala uppslag på något språk" är dels att det är svårt att avgöra vad som är lexikalt och inte. Det finns ingen tydlig gräns utan den gränsen lär hur man än vrider och vänder på det vara mer eller mindre flytande. Dels är denna gränsdragning ännu svårare på språk vi inte behärskar, vilket i sin tur leder till att "gröna länkar" inte borde användas (eller kanske t.o.m. inaktiveras) för alla språk som varje enskild person inte behärskar. Det leder också lätt till långa tidskrävande diskussioner, vilket jag ser som positivt om vi kan slippa i möjligaste mån. ~ Dodde (diskussion) 3 februari 2018 kl. 01.03 (CET)
@Dodde, @Jonteemil, jag bryr mig inte så mkt om vilken lösning vi går på, men det skulle vara skönt att ha några riktlinjer. Såsom det ser ut på Wiktionary:Mallar/ö är inkonsekvent och konstigt ("talk (en) behind somebody's back (en)"). //Skal 3 februari 2018 kl. 14.03 (CET)
@Dodde: Bara för man behärskar ett språk behöver man ju inte nödväntigtvis veta om något är lexikalt eller inte.Jonteemil (diskussion) Ps. använd gärna {{@}} vid svar 3 februari 2018 kl. 14.28 (CET)
@Jonteemil Det har jag inte påstått. Däremot blir bedömningen svårare om man inte ens behärskar språket. @Skalman Frågan om lexikalitet och inkludering är relevant för vilken lösning för {{ö}} som är lämplig. Tyvärr har jag inget bra att komma med vad gäller det. Jag kan bara konstatera att brist på lexikalitet som kriterium för exkludering för med sig en hel del problem. Att inkludera samtliga översättningar som egna huvuduppslag känns spontant också som det skulle kunna medföra en hel del problem. Jag har inget bra förslag på formulering som skulle kunna skapa någon sorts medelväg där de värsta nackdelarna från båda förslagen skurits bort. ~ Dodde (diskussion) 3 februari 2018 kl. 17.52 (CET)
@Dodde, @Jonteemil: En cop-out, men ändå möjlig lösning skulle kunna vara att inte explicit säga om icke-lexikala sidor är okej, men ändå tillåta variant 1. Huvudsyftet med det skulle vara att i översättningslistorna alltid kunna ha formen *språk: {{ö|...}}, {{ö|...}}, {{ö|...}}. //Skal 3 februari 2018 kl. 19.04 (CET)
@Dodde, @Jonteemil: Här är ytterligare ett problem som går att lösa med variant 1. //Skal 9 februari 2018 kl. 23.43 (CET)
@Skalman Jag är inte 100 på vad formen *språk: {{ö|...}}, {{ö|...}}, {{ö|...}} innebär, vad ditt påståendet insinuerar för länkningen av översättningarna. En viktig princip är att länkning bara ska ske till sidor som ska finnas. Om sidan inte ska finnas, ska länkning inte heller ske. Detta bör gälla även översättningar. Frågan bör bara uppkomma om länkning av översättningen ska ske (och möjligtvis isåfall hur, t.ex. för reflexiver) eller ej. Eftersom det är svårt att bedöma i många fall vore en enkel men funktionell regel vara att föredra. Jag har dock inget bra förslag på hur en sådan regel skulle lyda, eller var en praktisk gräns skulle dras. Jag tycker att det är svårt att tolka vad "förslag 1" innebär utan att ha rett ut de här underliggande frågeställningarna, så jag har därför svårt att varken stödja eller inte stödja förslag ett i nuläget. ~ Dodde (diskussion) 10 februari 2018 kl. 00.04 (CET)

Skalmans förslag[redigera]

("Variant 1" ovan, men tydligare förklarat.)

 • Övergripande mål: Översättningslistorna har alltid formen *språk: {{ö|...}}, {{ö|...}}, {{ö|...}}
 • Samma som förut:
  • Tillåtna mallar: ö, ö+, ö-inte
  • Noter måste stå inom not=, transkriptioner inom tr=
  • "Normala" översättningar står liksom idag utan extra länksyntax
  • Endast sidor som ska existera länkas till
 • Varje ö-anrop separeras med ett kommatecken. Följande från Wiktionary:Mallar/ö är alltså inte okej:
  • {{ö+|en|talk behind someone's back|text=talk}} {{ö+|en|behind someone's back}}
 • Nytt:
  1. För att länka till icke-lexikala översättningar kan man istället länka varje ord:
   {{ö|xx|[[inte]] [[lexikal]]t}}
  2. För att länka till varianter där upprepning skulle vara osmidigt:
   {{ö+|es|[[tener en consideración]]/[[tener en cuenta|cuenta]]|iw=tener en consideración}}
  3. Om länkning anges manuellt på detta sätt, så grönlänkas det inte

@Dodde, @Jonteemil: Är nåt otydligt? Verkar det som en bra väg framåt? //Skal 10 februari 2018 kl. 11.13 (CET)

@Skalman Jag är tveksam till att flera översättningar kan ges inom ramen för ett och samma {{ö}}-anrop (som i tener en cuenta-exemplet). Det gör exvis att det blir mycket svårt för en bot att avgöra vad som är en översättning och inte. Jag håller med om att flera {{ö}}-anrop för en och samma översättning (som i talk behind someone's back) är mindre lyckat. Det låter som ett positivt förslag att {{ö}}--anropen alltid ska vara kommaseparerade. ~ Dodde (diskussion) 10 februari 2018 kl. 16.00 (CET)
@Dodde Jag är inte helt med på vad som blir svårt att avgöra. Allt inom parameter 2= är en översättning, men inte nödvändigtvis uppslag som kan skapas automatiskt (grönlänkning faller då bort, enl. tillägg ovan).
"positivt förslag att {{ö}}--anropen alltid ska vara kommaseparerade" - för att nå dit behöver vi en lösning där vissa ord inte grönlänkas. Detta är mitt förslag. //Skal 10 februari 2018 kl. 18.33 (CET)
@Skalman Jag menar att "Tener en consideración/cuenta" är och bör hanteras som två översättningar, med två {{ö}}-anrop. ~ Dodde (diskussion) 10 februari 2018 kl. 19.19 (CET)
Sure. Det är en detalj. Hur känns förslaget som helhet? //Skal 10 februari 2018 kl. 22.47 (CET)
@Skalman Förslaget består av ett antal detaljer:
Övergripande mål: Jag står bakom det övergripande målet.
Samma som förut, punkt 1: Tre mallar, där den tredje möjligen är tveksam, men det kanske inte är relevant för just detta förslaget. Så, tills en diskussion förs om det står jag bakom det.
Samma som förut, punkt 2: Ja, de två nämnda parametrarna fortsätter rimligtvis att gälla, liksom ytterligare tre namngivna parametrar och ett antal numrerade parametrar. Jag står bakom det.
Samma som förut, punkt 3: Tolkar jag som du menar utan t ex klamrar, ja, det står jag bakom.
Samma som förut, punkt 4: Ja, det står jag bakom. Det följer en viktig princip som även gäller i andra sammanhang och i andra mallar.
Varje ö-anrop separeras med ett kommatecken. Visar ett exempel som inte är ok: Ja, detta är ju samma som det övergripande målet. Det står jag som sagt bakom.
Nytt, punkt 1: Ja, det låter rimligt. Det kommer då att fungera på samma sätt som hur klamrar fungerar när grammatikmallar används. Det stödjer jag.
Nytt, punkt 2: Detta stödjer jag inte. Ett och samma {{ö}}-anrop ska inte användas för multipla översättningar. Principen bör vara En översättning - ett mallanrop.
Nytt, punkt 3: Jag är tveksam till formuleringen, då den är onödigt strikt. OM det är så att scriptet kan stödja grönlänkning på ett säkert sätt, så är det positivt. Om inte, ska det naturligtvis inte göras det. Vi har tidigare diskuterat speciella översättningar som t.ex. används med grönlänkning, men ger en uppmaning till användaren att kontrollera det automatskapade uppslaget extra noggrant. Det är något otydligt vad förslaget här innebär för ex.vis franska översättningen till "raka sig": "se raser", som bör länka till raser, och samtidigt specialhanteras av gröna länkar-scriptet. {{ö|fr|se [[raser]]}}? {{ö|fr|[[raser|se raser]]}}? Är båda ok? Eller ska det se ut på något annat sätt? Är det OK att viss del av översättningen inte är en del av länken (händer inget när man klickar på den), eller ska hela översättningen länkas, även om länken bara består av en del av översättningen? Det bör även förtydligas vad som gäller för t.ex. japanska och latin (att klamrar inte ska användas, men däremot en annorlunda grundform), liksom ex.vis ryska som använder betoningsmarkeringar (jag minns inte riktigt - har {{ö}} fått stöd för detta ännu?).
Förslaget som helhet behöver korrigeras lite innan det införs, med andra ord. ~ Dodde (diskussion) 11 februari 2018 kl. 00.55 (CET)
@Dodde:
Nytt, punkt 2: Det är inte viktigt för mig, så det har jag strukit.
Nytt, punkt 3
 • Guide per språk (japanska, latin, ryska): Ja, det vore bra med en beskrivning av hur betoningsmarkeringar och enskilda språk hanteras, men jag ser inte hur det borde påverka det här förslaget. Och ja, {ö} har stöd för betoningsmarkeringar.
 • Gröna länkar: Man kan tänka sig ytterligare en variant, som idag ger den där varningen: {{ö|fr|raser|text=se raser}}. När jag skrev att grönlänkning inte sker, så tänkte jag på icke-lexikala exempel, som "lagom": {{ö|en|[[just]] [[right]]}}. Vad tror du om något i stil med: "Om översättningen bara innehåller en manuellt angiven länk med [[]], så skapas en grön länk som ger en varning. Om översättningen innehåller flera länkar, så skapas inga gröna länkar."
//Skal 11 februari 2018 kl. 10.16 (CET)
Detta blev en lång och utsvävande diskussion. För att förenkla och sammanfatta det hela så är detta min uppfattning om vad vi vill ändra i nuläget (och som jag även ställer mig bakom):
 1. Endast {{ö}}, {{ö+}} och {{ö-inte}} får användas på översättningsraderna. Dessa {{ö}}-anrop måste alltid göras i en kommaseparerad lista. Som tillägg får {{?}} användas för att ifrågasätta en eller flera översättningar.
 2. Endast en översättning per {{ö}}-anrop är tillåten. Komprimerade kombinationer av översättningar eller andra kreativa lösningar blir otillåtna.
 3. Parametern 2=, som används för översättningen, börjar användas på samma sätt som i grammatikmallarna. Länkklamrar läggs alltså till om de inte anges explicit, men kan läggas till explicit för att ange att hela översättningen inte ska länkas i sin helhet.
 4. Användning av länkklamrar i översättningen indikerar att något är avvikande i översättningen. Det kan t.ex. vara att det är tveksamt om översättningen bör ha ett eget uppslag. Explicita länkklamrar bör resultera i att grönalänkar-scriptet vidtar försiktighetsåtgärder, t.ex. varna när en användare klickar på den gröna länken eller helt ta bort grönlänkningen för den aktuella översättningen.
~ Dodde (diskussion) 12 februari 2018 kl. 00.35 (CET)
Också jag stödjer detta (enligt vår off-wiki-diskussion). @Jonteemil, har du några synpunkter? //Skal 12 februari 2018 kl. 00.48 (CET)

Halv=[redigera]

Jag tycker det ser så konstigt ut med en halv översättningsmall (som åtkoms med parametern halv=) och vill gärna ta bort möjligheten av halvera mallen. Vad tycker ni? Vad finns det för pros/cons?Jonteemil (diskussion) Ps. använd gärna {{@}} vid svar 13 april 2019 kl. 22.49 (CEST)