Wiktionary:Användare/Administratörer

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Administratörer

En administratör på Wiktionary är en vanlig användare som har fått lite fler befogenheter än övriga användare, för att lättare kunna stävja vandalism och missbruk. En administratör har inte större beslutanderätt än övriga medlemmar av wikigemenskapen, däremot något utökad möjlighet att verkställa wikigemenskapens beslut.

Administratörer kan radera och återställa raderade sidor, radera bilder permanent, skrivskydda sidor och ta bort skyddet, redigera skrivskyddade sidor, samt blockera och ta bort blockering av IP-adresser.

En administratör utses genom att någon nominerar en användare på sidan Begäran om administratörskap, där sedan wikigemenskapen röstar om huruvida den har förtroende för användaren som administratör eller ej. Företrädesvis är detta ej användaren i fråga själv, men även självnomineringar är acceptabla. Observera att denna omröstning enbart rör användarens roll som administratör, inte dennes roll som artikelförfattare. Ett administratörskap är inte en livstidsposition. En administratör som förlorar wikigemenskapens tillit kan fråntas sina extra befogenheter. En administratör som ej heller utnyttjar de extra befogenheter som följer med administratörskapet torde tämligen snabbt förlora wikigemenskapens tilltro till nyttan av användaren ifråga är lämplig som administratör.

Administratörskapet i sig medför inte någon särskild besluts- eller vetorätt i tvistefrågor; administratörerna är vanliga användare som baserat på wikigemenskapens tillit fått något utökade befogenheter. Däremot blir administratörerna ofta betraktade som föredömen för hur alla användare på wiktionary bör uppföra sig, och därför är det extra viktigt att en administratör tar sig tid att sätta sig in i och är lyhörd för förändringar i den konsensus som råder bland wikigemenskapen, och gör sitt bästa för att redigera i denna anda.


Vill du kontakta en administratör, lämna ett meddelande på dennes diskussionssida.

Administratörer på svenskspråkiga Wiktionary[redigera]

Se även[redigera]