Mall:ru-subst

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna dokumentation har inkluderats från Wiktionary:Stilguide/Grammatik/Ryska.


Ryska (se Wikipedia, språkkod ru) är ett östslaviskt språk som skrivs med kyrilliska alfabetet. Ryska språket är det 9:e största inom svenska Wiktionary (9650 uppslag år 2024) och de flesta uppslagsord har utförlig information om betydelser, grammatisk böjning och textexempel. Ryska språket skrivs utan accenttecken, men i ordböcker används akut accent för att markera betoningen, t.ex. markerar Москва́ att betoningen ligger på slutvokalen. Nuvarande rättstavning infördes 1918 av bolsjevikerna. Stavningen dessförinnan kallas numera förrevolutionär (дореволюционная орфография = до) och kännetecknas av bokstäverna ѣ, і, ѳ och en ymnighet av det "hårda tecknet" ъ (твёрдый знак). Engelska Wiktionary tar ibland upp förrevolutionär stavning, men mycket sällan svenska Wiktionary.

Substantiv, adjektiv och en del pronomen böjs i tre genus (m, n, f), numerus (plural) och sex kasus. Substantiven indelas i levande och icke-levande, vilket styr böjningen i ackusativ, som liknar genitiv för levande men liknar nominativ för icke-levande substantiv. Verben förekommer parvis i två aspekter (impf och pf). För rörelseverb finns också konkreta/bestämda och abstrakta/obestämda varianter (t.ex. идти och ходить). I ganska stor utsträckning fungerar böjningsmallarna med uttrycklig uppräkning av alla förekommande former, t.ex. 2 numerus × 6 kasus = 12 rutor = 12 parametrar för substantiv (t.ex. собака). För adjektiven anges dock en stam och fem vokaler som är nödvändiga för att forma alla 24 kombinationer av genus/numerus och kasus.

Några egendomligheter i svenska Wiktionary:

 • Vi följer engelska Wiktionary vad gäller ordningen för genus: m, n, f (inte m, f, n).
 • Ryskans sjätte kasus kallas lokativ (inte prepositionskasus).
 • Vi markerar vanligen inte vilka substantiv som är levande (personer, djur) eller icke-levande.
 • Vi gör vanligen ingen skillnad mellan particip och adjektiv.
 • Många ryska ord, som i engelska Wiktionary beskrivs som "particles", kallas här för adverb.

Substantiv[redigera]

Tillgängliga mallar
 • {{ru-subst}} oregelbundna substantiv eller substantiv som inte kan använda annan mall
 • {{ru-subst-oräkn}} (saknas) - använd ru-subst med "-" för pluralformerna
 • {{ru-subst-namn}} (saknas) - använd ru-subst
 • {{ru-subst-m}} substantiv i maskulinum
 • {{ru-subst-m-oböjl}} oböjliga substantiv i maskulinum
 • {{ru-subst-n-oböjl}} oböjliga substantiv i neutrum
 • {{ru-subst-f-oböjl}} oböjliga substantiv i femininum
 • {{ru-subst-mf-oböjl}} oböjliga substantiv i såväl maskulinum som femininum
{{ru-subst}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
Nominativ <sidnamnet> {2}
Genitiv {3} {4}
Dativ {5} {6}
Ackusativ {7}/{3}⁠(om animat=)/<sidnamnet> {8}/{4}⁠(om animat=)/{2}
Instrumentalis {9} {10}
Lokativ {11} {12}
{{ru-subst-m-oböjl}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet> (m) Singular Plural
Nominativ <sidnamnet> {2}/<sidnamnet>
Genitiv {3}/<sidnamnet> {4}/<sidnamnet>
Dativ {5}/<sidnamnet> {6}/<sidnamnet>
Ackusativ {7}/{3}⁠(om animat=)/<sidnamnet> {8}/{4}⁠(om animat=)/{2}
Instrumentalis {9}/<sidnamnet> {10}/<sidnamnet>
Lokativ {11}/<sidnamnet> {12}/<sidnamnet>
{{ru-subst-n-oböjl}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet> (n) Singular Plural
Nominativ <sidnamnet> <sidnamnet>
Genitiv <sidnamnet> <sidnamnet>
Dativ <sidnamnet> <sidnamnet>
Ackusativ <sidnamnet> <sidnamnet>
Instrumentalis <sidnamnet> <sidnamnet>
Lokativ <sidnamnet> <sidnamnet>
{{ru-subst-f-oböjl}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet> (f) Singular Plural
Nominativ <sidnamnet> <sidnamnet>
Genitiv <sidnamnet> <sidnamnet>
Dativ <sidnamnet> <sidnamnet>
Ackusativ <sidnamnet> <sidnamnet>
Instrumentalis <sidnamnet> <sidnamnet>
Lokativ <sidnamnet> <sidnamnet>
{{ru-subst-mf-oböjl}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet> (mf) Singular Plural
Nominativ <sidnamnet> <sidnamnet>
Genitiv <sidnamnet> <sidnamnet>
Dativ <sidnamnet> <sidnamnet>
Ackusativ <sidnamnet> <sidnamnet>
Instrumentalis <sidnamnet> <sidnamnet>
Lokativ <sidnamnet> <sidnamnet>

Parametrar[redigera]

information
Mallarna innehåller en hel del magi och fungerar olika sinsemellan. Viss dokumentation stämmer för vissa mallar men kanske inte för andra. Parameterscheman stämmer delvis. Vissa förändringar har gjorts utan att dokumentationen uppdaterades. Granska resultatet noggrant vid användning av mallarna och var extra uppmärksam på att betoningarna kommer med och kommer rätt för alla böjningsformer.
 • Allmänna parametrar
 • grundform= Parametern används i samtliga mallar. Uppslagsordet med betoningsmarkeringar utsatta. Detta stämmer inte för alla mallar
 • klass= Gör det möjligt att återanvända mallen för andra ordklasser, som pronomen (pron, t.ex. я, мы).
 • rot= Parametern används i de mallar vars böjningsformer bygger på en rot. Ange gärna roten med betoningsmarkeringar utsatta.
  Vad är ordets rot? Ordets rot, även kallad ordets "stam", är den del av ordet som blir kvar om man tar bort de ändelser som visar ordets genus, kasus och numerus. För ryska maskulina substantiv sammanfaller roten för det mesta med grundformen, men för de ord som har en flyktig vokal i grundformen så är roten densamma som de böjda formerna men utan kasus/numerus-ändelsen, t.ex. är roten "кипетк" för "кипеток" (jmf t.ex. genetivformen "кипетка"), "молодц" för "молодец" (jmf t.ex. genetivformen "молодца"), "зайц" för "заяц" (jmf t.ex. genetivformen "зайца") och "пальц" för "палец" (jmf t.ex. genetivformen "пальца").
 • animat= Parametern används i alla mallar. Anges utan värde. Anges för att visa att substantivet är besjälat. För maskulina substantiv och för substantiverade adjektiv (alla genus) tar då ackusativformerna automatiskt samma form som genetivformerna, både i singular och i plural, medan ackusativformen för neutrala och feminina substantiv tar samma form som genetiv endast i plural.

se kommentar i koden

rot=
Ordets rot. Anges:
 • …då kasusändelserna inte ska fogas till grundordets hela form.
T.ex. för substantiv där sista vokalen faller bort i böjda former (jmf. "этот кипеток", "этого кипетка"), annars är detta sällsynt för maskulina substantiv.
 • …för att ange ordets betoningen i böjningstabellen.
Betoningen anges med en akut accent (  ́ ) över den vokal som är betonad. Om ordet är ändelsebetonat anges det med parametern ändelsebetoning= (se nedan), då anges betoningen i grundformen med hjälp av parametern 1= (se nedan) och inte på roten. Anges betoningen på roten så kommer ordet få två betoningar. Var observant på om även 7= behöver anges, som ibland har samma form som 1=.
pluralrot=
Ordets rot i pluralformerna. Anges:
 • …om roten skiljer sig i pluralformerna från roten i singularformerna.
T.ex. "ребёнок"–"дети"
 • …om betoningen förskjuts i pluralformerna men fortfarande ligger i ordets rot anges roten med betoningen på rätt ställe här. Om betoningen ligger på ändelserna (t.ex. "паспорта́м") anges det i stället med parametern ändelsebetoningpl= (se nedan).
slutkonsonant=
Anges då substantivet slutar på г, ж, к, х, ц, ч, ш eller щ för att ändelserna ska bli rättstavade.
{{ru-subst-m|rot=ро́лик|slutkonsonant=к}}, se t.ex. ролик
ändelsebetoning= (anges utan värde.)
Anges när substantivet är ändelsebetonat (i både singular och plural).
{{ru-subst-m|ändelsebetoning=}}, se t.ex. стол
ändelsebetoningpl= (anges utan värde)
Anges när substantivet endast är ändelsebetonat i plural.
lokativ= (anges utan värde)
Anges för de substantiv som får ändelsen -у́ (eller -и́ för feminina substantiv, respektive -а́х för pluralord) efter prepositionerna на och в när de anger befintlighet eller, mer sällan, tiden för en händelse (jmf "она интересована в шкафе" – "hon är interesserad av skåpet" och "она интересована в шкафу" – "hon är interesserad (och befinner sig) i skåpet").
{{ru-subst-m|rot=аэропорт|lokativ=}}, se t.ex. аэропорт.
Den här parametern gör också att det visas en liten informationsruta längst ned i böjningstabellen som förklarar när -у-formen används.

Användning[redigera]

Tecknet för betoning,   ́ (Alt + 0769, "combining acute accent"), är ett kombinerat tecken som sätts ut efter den betonade vokalen. Denna notation används i böjningstabeller, uttalsanvisningar och liknande. Uppslaget i sig och sidnamnet saknar dock denna notation.

Om du vill sätta ut betoning på orden (gör gärna det) så måste klamrar användas ([[länk|text]]) för att betoningstecknen inte ska inkluderas i själva böjningsformslänken ([[кукла|ку́кла]]).

 • {{ru-subst}}: Oregelbundna substantiv eller där annan mall inte passar.
  • дом: {{ru-subst| дом | [[дома|дома́]] | [[дома|до́ма]], [[дому|до́му]] | [[домов|домо́в]] | [[дому|до́му]] | [[домам|дома́м]] | дом | [[дома|дома́]] | [[домом|до́мом]] | [[домами|дома́ми]] | [[доме|до́ме]], [[дому|дому́]] | [[домах|дома́х]]}}
 • {{ru-subst-m}}: De flesta substantiv i maskulinum.
 • {{ru-subst-m-oböjl}}: Oböjliga substantiv i maskulinum.
  • ?: {{ru-subst-m-oböjl}}
  • евро: {{ru-subst-m-oböjl|grundform=е́вро}} grundform bör ses över
  • какаду: {{ru-subst-m-oböjl|grundform=какаду́}} grundform bör ses över
  • ?: fler exempel (avvikande)?
 • {{ru-subst-n-oböjl}}: Oböjliga substantiv i neutrum.
  • ?: {{ru-subst-n-oböjl}}
  • пальто: {{ru-subst-n-oböjl|grundform=пальто́}} grundform bör ses över
  • ?: fler exempel (avvikande)?
 • {{ru-subst-f-oböjl}}: Oböjliga substantiv i femininum.
  • ?: {{ru-subst-f-oböjl}}
  • ниндзя: {{ru-subst-f-oböjl|grundform=ни́ндзя}} grundform bör ses över
  • ?: fler exempel (avvikande)?
 • {{ru-subst-mf-oböjl}}: Oböjliga substantiv i såväl maskulinum som femininum.
  • ?: {{ru-subst-mf-oböjl}}
  • аймара: {{ru-subst-mf-oböjl|grundform=аймара́}} grundform bör ses över
  • ?: fler exempel (avvikande)?


Adjektiv[redigera]

Tillgängliga mallar
 • {{ru-adj}} - regelbundna adjektiv
 • {{ru-adj-tabell}} - oregelbundna adjektiv, partiklar, pronomen, räkneord. Alla 24 positioner (eller 28 vid kortformer) räknas upp som namnlösa parametrar. klass= anger hur ordet ska kategoriseras, t.ex. klass=räkn, klass=pron (default =adj). Denna mall har inte plats för komparativformer.


Parametrar[redigera]

Parameter Värde
1= Ordets rot.
2= Vokal (före -й) i maskulinum nominativ.
3= Vokal (före -е) i neutrum nominativ, samt i genitiv och dativ.
4= Vokal (före -я) i femininum nominativ.
5= Vokal (före -ю) i femininum ackusativ.
6= Vokal (före -е) i plural nominativ.
7= Kortform i maskulinum.
8= Kortform i neutrum.
9= Kortform i femininum.
10= Kortform i plural.
11= Komparativ attributivt.
12= Komparativ predikativt.
13= Superlativ.
ся= Ange ся=ся för particip av reflexiva verb, t.ex. вьющийся.
klass= För ord av andra klasser, som böjs som adjektiv, anges pron eller räkn.

Användning[redigera]

-ый
 • новый - {{ru-adj|но́в|ы|о|а|у|ы|нов|но́во|нова́|но́вы/новы́|бо́лее но́вый|нове́е|са́мый но́вый}}
-ный
 • правильный - {{ru-adj|пра́вильн|ы|о|а|у|ы|пра́вилен|пра́вильно|пра́вильна|пра́вильны|бо́лее пра́вильный|пра́вильнее|пра́вильнейший}}
-ий
 • русский - {{ru-adj|ру́сск|и|о|а|у|и|?|?|?|?|бо́лее ру́сский|– (?)|са́мый ру́сский}}
-о́й
 • большой - {{ru-adj|больш|о́|о́|а́|у́|и́|([[великий|вели́к]])|(велико́)|(велика́)|(велики́)|бо́льший|бо́льше|са́мый большо́й, наибо́льший}}
oregelbundna adjektivet абелев -
{{ru-adj-tabell|а́белев|а́белево|а́белева|а́белевы
|а́белева|а́белева|а́белевой|а́белевых
|а́белеву|а́белеву|а́белевой|а́белевым
|а́белев, а́белева|а́белево|а́белеву|а́белевы, а́белевых
|а́белевым|а́белевым|а́белевой, а́белевою|а́белевыми
|а́белевом|а́белевом|а́белевой|а́белевых}}
pronomenet чей -
{{ru-adj-tabell|klass=pron|чей|чьё|чья|чьи
|чьего́|чьего́|чьей|чьих
|чьему́|чьему́|чьей|чьим
|чей, чьего́|чьё|чью|чьи, чьих
|чьим|чьим|чьей, чье́ю|чьи́ми
|чьём|чьём|чьей|чьих
|not=Ackusativformerna "чьего" och "чьих" används vid besjälade substantiv.}}
räkneordet один -
{{ru-adj-tabell|klass=räkn|оди́н|одно́|одна́|одни́
|одного́|одного́|одно́й|одни́х
|одному́|одному́|одно́й|одни́м
|оди́н, одного́|одно́|одну́|одни́, одни́х
|одни́м|одни́м|одно́й, одно́ю|одни́ми
|одно́м|одно́м|одно́й|одни́х
|not=Ackusativformerna "одного" och "одних" används vid besjälade substantiv.}}

Verb[redigera]

Tillgängliga mallar

Parametrar[redigera]

Mallarna som heter impfpf är för verb som samtidigt har imperfektiv och perfektiv aspekt. De har samma parametrar och positioner som motsvarande impf-mall, men de synliga rubrikerna i vänsterkolumnen är lite annorlunda (det står presens/futurum i stället för presens).

De första tre mallarna är generella och alla böjningsformer räknas upp som namnlösa parametrar:

Parameter Värde
1= Presens (futurum) jag-form
2= Presens (futurum) du-form
3= Presens (futurum) han/hon/den-form
4= Presens (futurum) vi-form
5= Presens (futurum) ni-form
6= Presens (futurum) de-form
7= Preteritum maskulinum.
8= Preteritum neutrum.
9= Preteritum femininum.
10= Preteritum plural.
11= Imperativ singular.
12= Imperativ plural.
13= (ej pf) Presens particip aktiv.
14= (ej pf) Presens particip passiv.
15= (ej pf) Presens gerundium.
16= (13= pf) Preteritum particip aktiv.
17= (14= pf) Preteritum particip passiv.
18= (15= pf) Preteritum gerundium.

För konjugation 1a finns två förenklade mallar, som tar ett fåtal parametrar:

Parameter Värde
rot= Stammen (infinitiv utan -ть), t.ex. чита́
intr= (utan värde) intransitivt verb, där varken presens eller preteritum particip passiv är tillämpliga
ppp= (med värde, som kan vara -) preteritum particip passiv, som annars blir <stam>нный, men som kan behöva anges när betoningen skiljer sig från stammen (t.ex. ppp=чи́танный) eller som ppp=- (när ppp-formen inte är tillämplig)
refl= (utan värde) reflexivt verb, som får ändelsen -ся; reflexiva verb är automatiskt intransitiva

För konjugation 2a finns tre förenklade mallar, som tar ett fåtal parametrar, nämligen som 1a men med tillägget:

Parameter Värde
rot1= Stammens variant (presens utan -ю), t.ex. вакцини́ру

Användning[redigera]

читать
 • {{ru-verb-impf|чита́ю|чита́ешь|чита́ет|чита́ем|чита́ете|чита́ют
  |чита́л|чита́ло|чита́ла|чита́ли
  |чита́й|чита́йте
  |чита́ющий|чита́емый|чита́я
  |чита́вший|чи́танный|чита́в, чита́вши}}
 • {{ru-verb-impf-1a|rot=чита́|ppp=чи́танный}}
прочитать
 • {{ru-verb-pf-1a|rot=прочита́|ppp=прочи́танный}}
гулять
 • {{ru-verb-impf-1a|rot=гуля́|intr=}}
представляться
 • {{ru-verb-impf-1a|rot=представля́|refl=}}
вдуматься
 • {{ru-verb-pf-1a|rot=вду́ма|refl=}}
вакцинировать
 • {{ru-verb-impfpf-2a|rot=вакцини́рова|rot1=вакцини́ру}}

Pronomen[redigera]

Tillgängliga mallar
 • {{ru-pron-pers}} (används på alla uppslag med ryska personliga pronomen och dess böjningar)
{{ru-pron-pers}} (se lista)

Parametrar[redigera]

 • Inga

Användning[redigera]

Placeras utan parametrar på alla uppslag av de pronomen som redovisas i tabellen.