Appendix:Bring/460. Vårdslöshet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

vårdslöshet[redigera]

substantiv

ovårdighet, sköteslöshet, oordning, oordentlighet, oaktsamhet, ouppmärksamhet, förbiseende, slarv, slarvaktighet, slarver, slarvighet, hank, slarvhank, lapsus, överhoppning, överhalkning, försumlighet, försummelse, efterlåtenhet, underlåtenhet, underlåtenhetssynd, mankemang, mankering, liknöjdhet, likgiltighet, håglöshet, lojhet, lättja, maklighet, söl, sölare, sölighet, sölkorv, senfärdighet, såsighet, postposition, tröghet, slapphet, sudd, sudder, sudderi, suddighet, kladd, kladder, fusk, fuskverk, klåperi, klåpare, halvhet, halvmesyr, tjänstefel, fångspillan, fångspillning;

obetänksamhet, oförsiktighet, överilning, hastverk, obevakat ögonblick, sorglöshet, ytlighet, oklokhet, taktlöshet, flathet, slampighet, lättsinne, dårskap, dåraktighet.

verb

vårdslösa, åsidosätta, bagatellisera, ringakta, lämna därhän, låta basa, låta gå, låta udda vara jämnt, ge det fan, lägga på hyllan, blunda för, se genom fingrarna med, slå dövörat till, taga lätt, släta över, invagga i säkerhet, döma ngn ohörd, döma ngn ohördan, överila sig, brådstörta;

försumma, mankera, underlåta, undanskjuta, uteglömma, utelämna, förbigå, förbise, slinka över, brista i, överhoppa, överhalka, söla, såsa, postponera, sova bort, slå dank, gå på hank, komma ifrån saken, fuska, klåpa, sudda, slarva.

adjektiv, adverb

vårdslös, oaktsam, sköteslös, tanklös, obetänksam, ouppmärksam, oförsiktig, överilad, besinningslös, sorglös, lättsinnig, legär, löslig, ytlig, lättvindig, oöverlagd, oövervägd, oberedd, obesedd, oprövad, obeprövad, ostuderad, ohörd, oåtspord, obeaktad, överrumplad;

försumlig, förfallolös, suddig, sölig, senfärdig, såsig, huvudlös, omdömeslös, taktlös, oklok, oförståndig, förryckt, rosenrasande;

lika gott, sak samma, låt gå, gör detsamma, gör ingenting, vind för våg, hals över huvud.