Appendix:Bring/783. Överflyttning

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

överlämnande, överlämnare, överlämning, avlämning, överföring, övergång, överräckning, överskickning, översändning, remiss, remissa, remittent, sändning, skickning, leverans, försändelse, försändning, transport, införsel, utförsel, export, import, samfärdsel, trafik, växling, utväxling;

avyttring, föryttring, föryttringsvillkor, försäljning, salubrev, säljbarhet, köp, köpslut, köpeavtal, köpebrev, köpekontrakt, handel, tillvägning, byte, bytesavtal, bytesbrev, byteshandel, överlåtelse, överlåtare, expropriation, expropriering, införsel, inrymning, utrymning, hemfall, hemfallrätt, av- och tillträdessyn, avträdare, avträdelse, avträdelseakt, avträdelseurkund, avträdessyn, cession, urarvagörelse, urarvakonkurs, kapitulation, kapitulering, utarrendering, uthyrning, upplåtelse;

förskrivning, koncession, konsignation, deposition, depositum, inlagsfä, invisning, anvisning, anvisningsbelopp, check, checkbok, checklag, tratta, trassat, trassent, endossemang, endossent;

ersättning, substituering, substitut, substitution, ställföreträdare, suppleant, vikarie, vikariat, succession, efterträdare.

verb

överantvarda, överföra, överflytta, övergå, överlåta, överlämna, överräcka, överskicka, översända, leverera, tradera, skicka, sända, tillställa, tillhandahålla, antvarda, framlämna, remittera, tillväga, försälja, försända, föryttra, exportera, importera, transportera, inrymma, utrymma, utarrendera, utbyta, uthyra, utlämna, utväxla, avyttra, avhända, avlämna, avträda, göra sig av med, expropriera, kapitulera;

förskriva, anvisa, trassera, endossera, konsignera, anförtro, deponera, ersätta, omsätta, remplacera, substituera, supplera, vikariera, efterträda, tillfalla, hemfalla.

adjektiv, adverb

överlåtlig, överflyttbar, avhändbar, avhändlig, avytterlig, förytterlig, säljbar, realisabel, urarva.