Appendix:Bring/786. Fördelning

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

delning, avdelning, indelning, sönderdelning, uppdelning, utdelning, delbarhet, division, divisor, dividend, dividendkupong, dividendutdelning, portion, portionering, utportionering, ranson, ransonering, dagtraktamente, repartition, anpart, anpartsberäkning, del, andel, part, partage, parträkning, ration, rationsstat, skifte, arvskifte, boskifte, ägoskifte, utskift, utskiftning, skiftesinstrument, skiftesman, skiftesstadga, hemmansklyvning, avsöndring, tomtning, tomtningsplan, avskiljning, avskiljbarhet, frånskiljning, separator, skumning, avskumning, utrensning, styckning, klyvning, sönderklyvning, boskillnad;

stycke, post, kvantum, dos, dosis, parcell, bit, fragment, detalj, enskildhet, lott, aktie, kupong, talong;

proportion, proportional, procent, procenthalt, procentsiffra, vinstutdelning, ränta, räntefot, räntekupong, amortering, amorteringslån, avbetalning, avbetalningsaffär, avbetalningslån, avbetalningsvillkor, kvot, kvotsiffra, insats, kontingent, anslag, anslagssumma, mått, måttstock, mål, vikt;

utminutering, minuthandel, distribuent, distribution, distributör, avvägning, tillvägning, småplock, småsak, plock, plockgods, plockmat, plockverk, specificering, specifikation, specialisering, specialist, specialitet, analys, utredning, boutredning, utredningsman, boutredningsman;

klassificering, klassifikation, klassindelning, förgrening, utgrening, indelningsgrund, grupp, gruppering, begränsning, gräns, gränsskillnad, rågång.

verb

dela, avdela, fördela, indela, sönderdela, tilldela, uppdela, utdela, skifta, utskifta, portionera, utportionera, repartisera, ransonera, dividera, distribuera, utminutera, parcellera, stycka, klyva, sönderklyva, tomta till mark, tillmäta, uppmäta, avväga, tillväga, avsöndra, utsöndra, skilja, avskilja, frånskilja, särskilja, grena sig, förgrena sig, utgrena sig, förgrenas, specialisera, specificera, detaljera, utreda, analysera, utrensa, skumma, avskumma, utlotta, amortera, avbetala, begränsa, proportionera, klassificera, gruppera.

adjektiv, adverb

indelt, kluven, delbar, divisiv, distributiv, frånskiljelig, skiljbar, avskiljbar, frånskiljbar, fragmentarisk, sporadisk, rapsodisk, aforistisk, utgrenad, proportionell, proportionerlig, procentuell, respektiva, vardera, var sin, var för sig;

divisionsvis, gruppvis, portionsvis, procentvis, proportionsvis, styckevis, stycketals, per stycke, till mans, proportionaliter, per mille, pro mille, pro rata, pro parte, respektive, här och var.