Appendix:Bring/136. Vanlighet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

alldaglighet, allmännelighet, bruklighet, sedvana, övlighet, gångbarhet, slentrian, frekvens, vardag, vardaglighet, söcken, söckendag, vardagslag, vardagsspråk;

idkelighet, upprepning, omtagning, omtuggning, återkomst, förekomst, förnyelse, enträgenhet, uthållighet, ihållighet.

verb

frekventera, upprepa, omtaga, omtugga, omsäga, idissla, förnya, fortfara, hålla i, hålla ut.

adjektiv, adverb

vanlig, allmän, gängse, övlig, bruklig, daglig, sedvanlig, alldaglig, vardaglig, vardagsklädd, vardagstrevlig, beständig, ständig, stående, kontinuerlig, kontinuell, konstant, slentrianmässig, schablonmässig, banal, tradig, utnött, utsliten, litet var, talrik, gångbar;

oavlåtlig, oavbruten, oupphörlig, idel, idelig, idkelig, oftanämnd, oändlig, ihållig, uthållig;

esomoftast, som tidast, som oftast, vanligen, sedvanligen, vanligtvis, efter vanligheten, gemenligen, stundligen, oavlåtligen, merendels, mest, mestadels, sent och tida, bittida och sent, året om, år ut och år in, dag ut och dag in, dagligen, dagligdags, vardagsvis, i helg och söcken, i ur och skur, natt och dag, utan uppehåll, utan uppehör, dagen i ända, ständigt och jämt, jämt och ständigt, jämt och samt;

överallt, allestädes, litet varstans, litet något varstans, varstans, något varstädes, vid varje steg, varhelst man går, varthelst man kommer, här och var, hoptals;

ideligen, gång på gång, tag på tag, åter och åter, om och omigen, i följd, i snabb följd, i oavbruten följd, ånyo, dakapo, från och till, fram och åter, fram och tillbaka, tid efter annan, ofta nog, icke sällan, mången gång, titt ofta, titt och ofta, litet emellan, sådant händer i våra länder.