Appendix:Bring/16. Åtskillnad

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

skillnad, gradskillnad, olikhet, skiljaktighet, differens, differentia specifica, divergens, kontrast, motsats, annat slag, andra don, andra bullar, annan femma, annat virke, olikformighet, avstånd, nivåskillnad;

åtskiljande, dialektik, skarpsinne, urskillning, urskillningsförmåga, urskiljande, hårklyveri, hårklyvare, omdömesförmåga, distinktion, skiljemärke, kännetecken, karaktärsmärke, utmärkelse;

ändring, förändring, mutation, mutationsteori, avvikelse, omdaning, modifikation, avart, varietet, variant, artförändring, vokalförändring, växling, omväxling, ombyte, övergång, fin övergång, omärklig övergång, skarp övergång, tvär övergång, variation, nyans, skiftning, schattering, skuggning, färgbrytning, färgskiftning, mildring, jämkning, avmattning, inskränkning, vändning;

oregelbundenhet, ojämnhet, skrovlighet, mångtydighet, mångfald, mångfaldighet, mångsidighet, tycke och smak;

oförenlighet, meningsskiljaktighet, misshällighet, missämja, split, strid.

verb

avvika, differera, divergera, sticka av, kontrastera, motsätta, icke passa, skilja sig från, skilja, åtskilja, särskilja, urskilja;

känneteckna, karakterisera, utmärka, betona, framhäva, understryka, ändra, omändra, omdana, förvandla, variera, ömsa, omskifta, växla, omväxla;

söndra, tvista.

adjektiv, adverb

avvikande, olik, olika, annan, helt annan, annat, olikartad, olikformig, oliktänkande, skiljaktig, skildkönad, heterogen, urskiljbar, märkbar;

egendomlig, utmärkande, utpräglad, distingerad, oförliknelig, exempellös, makalös, utan like, utan motstycke;

brokig, skiftande, bildrik, målerisk, pittoresk;

omväxlande, ombytlig, allahanda, varjehanda, mångahanda, mångfaldig, mångfrestande, månggestaltad, mångsidig;

oregelbunden, invecklad, labyrintisk, oländig, knagglig, opassande;

annorledes, annorlunda, långtifrån, annars, eljest, annanstädes, här och där;

det är en annan sak, det förändrar saken, den som icke är med mig är emot mig.