Appendix:Bring/602. Villighet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

villighet[redigera]

substantiv

vilja, beredvillighet, frivillighet, tjänstvillighet, villfarighet, redobogenhet, beredskap, bifall, samtycke, tillmötesgående, välvilja, tjänstaktighet, benägenhet, håg, lust, böjelse, önskan, intresse, tendens, iver, ivran, ivrare, ivrighet, spontaneitet, företagsamhet, raskhet, tillgänglighet, smidighet, läraktighet, fallenhet, anlag, lämplighet, skicklighet, duglighet, färdighet;

förkärlek, gunst, gunstbevis, gunstbevisning, gynnare, ynnest, ynnestbevis, godlynthet, godmodighet, föresats, avsikt, infall, påhitt, anbud, anbudsgivare, volontär, humör, lynne, anda, sinnelag, hjärtelag, sinnesriktning, sinnesstämning.

verb

villfara, tillmötesgå, tillmöteskomma, samtycka, bifalla, erbjuda, erbjuda sig, icke låta bedja sig, låna öra till, tendera, luta åt, finna skäl, icke draga i betänkande, vilja, ämna, ämna sig, fundera på, åsyfta, föresätta sig, gripa sig an, idas, taga sig för, raska sig, raska på, ivra, önska, efterfika, illfänas.

adjektiv, adverb

villig, beredvillig, frivillig, godvillig, självvillig, tjänstvillig, välvillig, redobogen, tillmötesgående, tjänstaktig, förekommande, spontan, otvungen, opåmint, ouppfordrad, onödd, obedd, oombedd, opåkallad, självkravd, benägen, gunstbenägen, godhetsfull, ynnestfull, gynnsamt stämd, hågad för, böjd för, fallen för, upplagd för, modd, betänkt på, besluten, beslutsam, färdig, redo, rask, flink, skyndsam, nitisk, ivrig, begärlig efter, läraktig, lämplig, uppmärksam, lätthanterlig, godlynt, godmodig, tillgänglig, hövlig, sympatisk, gemytlig;

gärna, hellre, helst, med nöje, utan tvekan, utan betänkande, ja för all del, av allt hjärta, med uppräckta händer, med öppna armar, till mötes på halva vägen, så gott är det.