Appendix:Bring/679. Missriktning

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

missriktning[redigera]

substantiv

missaktning, missbildning, missbruk, missbud, missdåd, missfall, missfirmelse, missförhållande, missförstånd, missgifte, missgivning, missgrepp, missgärning, misshandel, misshugg, misshushållning, misshushållare, missljud, missläsning, missräkning, misskrivning, missägning, misstag, missteckning, misstolkning, misstydning, missuppfattning, missvisning, missvård, vanart, vangömmo, vanhelgd, vanfrejd, vanhävd, vanpris, vanprydnad, vanrykt, vanskötsel, vanställning, vanvård, vanvårdnad, vanvärde, vanvördnad;

förvanskning, förvridning, förvrängning, vanställning, karikering, orimlighet, oförnuft, extravagans, fanatiker, fanatism, ytterlighet, överdrift, överansträngning, överskattning, underskattning, förkränkelse, kränkning, hädelse, profanation, skymf, skändare, skändlighet, sabotage, sabotering, fusk, fuskare, fuskeri, fuskverk, underslev, försnillning, undansnillning, förskingring, falhet, mutbarhet, mutkolv, ogagn, skadlighet, ändamålsvidrighet, utsugning, slöseri, ödslare, bortödning, bortödsling, oegentlighet, sabbatsbrott, sabbatsbrytare;

förnedring, besudling, prostitution, orenlighet.

verb

missakta, missbjuda, missbruka, missfirma, missförstå, misshandla, misshushålla, misskläda, misskänna, missleda, misspryda, missräkna sig, misstaga sig, misstyda, missuppfatta, missvisa, missvårda, vanartas, vanhävda, vanpryda, vansköta, vanställa, vanvårda, förvanska, förvrida, förvränga, karikera, överskatta, underskatta, kasta pärlor för svin, tilltyga, överanstränga;

skymfa, förfördela, vanfrejda, vanhedra, vanhelga, vanvörda, kränka, förkränka, skända, häda, profanera, prostituera, orena, oskära, sudla, besudla, smutskasta, nedsmutsa;

fuska, sabotera, lura, svika, purra, vilseleda, försnilla, förskingra, utsuga, slösa, bortslösa, förslösa, ödsla, bortödsla.

adjektiv, adverb

missriktad, överdriven, orimlig, oförnuftig, oegentlig, gagnlös, ändamålsvidrig, vårdslös, slösaktig, vanartig, vanhederlig, vanvördig, falsk, skändlig, skändligen.