Appendix:Bring/929. Missaktning

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

missaktning[redigera]

substantiv

ringaktning, sidvördnad, vanvördnad, vördnad, förakt, försmående, skymf, missfirmelse, smädare, smädelse, smädelust, smädeord, smädeskrift, smädeskrivare, smädevisa, smädlighet, belackare, bespottare, bespottelse, spott och spe, spe, spefågel, speglosa, spenamn, speord, hån, hångrin, hånleende, hånlöje, hånskratt, begabbare, begabbelse, begabberi, beleende, drift, gäckeri, sarkasm, persiflage, persiflering, satir, satirisering, ironi, ironisering, gliring, spydighet, spyfluga, snärt, glåpord, stickord, pik, oförskämdhet, oförsynthet, skamlighet, skamlöshet, förolämpning, kränkning, insult, insultation, insultering, ohövlighet, oartighet, spotskhet, hänsynslöshet, ogrannlagenhet, närgångenhet, påflugenhet, taktlöshet, ouppmärksamhet;

förklening, förkränkelse, nedsättning, prickning, stukning, tillstukning, förebråelse, snäsa, nedskällning, klander, klandrare, förbigående, förbiseende, axelryckning, skandalisering, profanation, skändare, skändlighet, hädare, hädelse, hädiskhet, vanhelgd, pereatrop, kattmusik, utvissling, slag i ansiktet, munfisk, örfil;

vanheder, vanrykte, vanära, föraktlighet, skam, ovärdighet, förnedring, förnedringstillstånd, förödmjukelse, undanpetning, smälek, driftkucku.

verb

förakta, missakta, ringakta, försmå, nedsätta, åsidosätta, misskänna, underskatta, förbigå, förbise, förklena, förnedra, försumma, förödmjuka, undanpeta, se ned på, se över axeln, vända ryggen, ogilla, rynka på näsan åt, häckla, pricka, lasta, klandra, klanka på, axla sig åt, nedskälla, utskälla, stuka, tillstuka, snäsa, avsnäsa, kränka, förkränka, förolämpa, insultera, okväda, missfirma, peka finger åt, smäda, begabba, belacka, bespotta, persiflera, satirisera, ironisera, ridikylisera, håna, hånle, hånskratta, kallgrina, utskratta, förlöjliga, bele, driva med, mokera sig, driva gäck, gäckas, pika, snärta;

vanhedra, vanhelga, vanvörda, vanära, skända, profanera, oskära, ohelga, häda, skymfa, skandalisera, utvissla.

adjektiv, adverb

vanvördig, föraktfull, oförskämd, oförsynt, skamlös, skamlig, hänsynslös, spotsk, stursk, ohövlig, missfirmlig, skymflig, förklenlig, pepprig, snäsig, spydig, hånfull, hånlig, smädefull, smädlig, spefull, sarkastisk, sardonisk, satirisk, ironisk, mokant, skändlig, skandalös, förödmjukande, vanhederlig, hädisk, ovärdig;

föraktlig, ärelös, vanryktad, förbigången, obeaktad, obegråten, obemärkt, skymfligen, smädligen.