Wiktionary:Sidor som bör raderas

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Arkiv1

Om radering av uppslag[redigera]

För att anmäla ett uppslag för radering lägger du till mallen {{raderas|din motivering för radering}} på sidan. Detta innebär att uppslaget blir anmält för snabbradering. En administratör förväntas göra en bedömning av om uppslaget kan raderas.

En administratör kan utan föregående diskussion ta bort uppslaget om...

  • ...dokumentet Vilka ord ska tas med saknar stöd för att typen av uppslag ska finnas med i Wiktionary.
  • ...uppslaget helt saknar definition, och åtminstone en enklare betydelseindikering är problematisk att lägga till.
  • ...uppslagets definition och struktur bedöms kräva mer arbete att rätta till än vad som krävs för att nyskapa uppslaget.

Tanken med denna sida är att förbättra och göra dokumentet Vilka ord ska tas med tydligare så att tidskrävande diskussioner och omröstningar om enskilda uppslagsord blir mindre nödvändiga i framtiden.

Om ett uppslag behöver diskuteras ur ett principperspektiv kan uppslaget tas upp för diskussion på denna sida. Vilka ord ska tas med kan sedan eventuellt ändras i enlighet med de argument som framkommit och de åsikter som ventilerats i principdiskussionerna.

Motivera gärna väl vad med det anmälda uppslaget som är tveksamt i förhållande till Vilka ord ska tas med-dokumentet, eller vad i dokumentet du föreslår en förändring i, så att diskussionen hålls konkret och hanterbar.

Sidor som har markerats med {{raderas}} listas i Kategori:Wiktionary:Raderas?. En logg över alla sidor som raderats finns på Special:Log/delete.

Alla uppslag som inte håller tillräckligt hög kvalitet behöver inte anmälas för snabbradering utan kanske istället behöva åtgärdas på ett eller annat sätt. En översikt av de mallar som används för markering av sidor på Wiktionary finns på Kvalitetsmallar.

Exempelmall för diskussion och omröstning[redigera]

Öppna redigerinsfönstret och kopiera exempelmallen.


Diskussioner[redigera]

getingar, myror mm[redigera]

Raderas uppslaget?

Uppslaget saknar belägg

För
Emot
Diskussion

Se Användardiskussion:Nyström#getingar, myror mm

Jag har raderat sidan. Skalman (diskussion) 2 januari 2019 kl. 11.56 (CET)