Wiktionary:Sidor som bör raderas

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Arkiv1

Om radering av uppslag[redigera]

För att anmäla ett uppslag för radering lägger du till mallen {{raderas|din motivering för radering}} på sidan. Detta innebär att uppslaget blir anmält för snabbradering. En administratör förväntas göra en bedömning av om uppslaget kan raderas.

En administratör kan utan föregående diskussion ta bort uppslaget om...

 • ...dokumentet Vilka ord ska tas med saknar stöd för att typen av uppslag ska finnas med i Wiktionary.
 • ...uppslaget helt saknar definition, och åtminstone en enklare betydelseindikering är problematisk att lägga till.
 • ...uppslagets definition och struktur bedöms kräva mer arbete att rätta till än vad som krävs för att nyskapa uppslaget.

Tanken med denna sida är att förbättra och göra dokumentet Vilka ord ska tas med tydligare så att tidskrävande diskussioner och omröstningar om enskilda uppslagsord blir mindre nödvändiga i framtiden.

Om ett uppslag behöver diskuteras ur ett principperspektiv kan uppslaget tas upp för diskussion på denna sida. Vilka ord ska tas med kan sedan eventuellt ändras i enlighet med de argument som framkommit och de åsikter som ventilerats i principdiskussionerna.

Motivera gärna väl vad med det anmälda uppslaget som är tveksamt i förhållande till Vilka ord ska tas med-dokumentet, eller vad i dokumentet du föreslår en förändring i, så att diskussionen hålls konkret och hanterbar.

Sidor som har markerats med {{raderas}} listas i Kategori:Wiktionary:Raderas?. En logg över alla sidor som raderats finns på Special:Log/delete.

Alla uppslag som inte håller tillräckligt hög kvalitet behöver inte anmälas för snabbradering utan kanske istället behöva åtgärdas på ett eller annat sätt. En översikt av de mallar som används för markering av sidor på Wiktionary finns på Kvalitetsmallar.

Exempelmall för diskussion och omröstning[redigera]

Öppna redigerinsfönstret och kopiera exempelmallen.


Diskussioner[redigera]

getingar, myror mm[redigera]

Raderas uppslaget?

Uppslaget saknar belägg

För
Emot
Diskussion

Se Användardiskussion:Nyström#getingar, myror mm

Jag har raderat sidan. Skalman (diskussion) 2 januari 2019 kl. 11.56 (CET)Svara[svara]

på grund av att, tack vare att[redigera]

Radera uppslaget?[redigera]

 • Motivering till artikelns raderande: Anser att detta är inget mindre än ett dåligt försök att göra om två fullt fungerande prepositioner till konjunktioner utan betydelseskillnad (endast ordklasskillnad). Med det sagt så är det vill inte per se felaktigt att använda uttrycken men jag finner inte att det finns anledninh att inkludera konstellationerna på sv.wikt. då att inte tillför någon betydelseskillnad. Uttrycken betyder ordagrant: ”på grund av”/”tack vare” och ”att”. Anser därför att de inte bör tas med.
Radera
 1. Jonteemil (diskussion) Ps. använd gärna {{@}} vid svar 30 januari 2019 kl. 14.56 (CET), endast de två ovan nämnda konstellationernaSvara[svara]
Behåll
 1. Taylor 49 (diskussion) 1 februari 2019 kl. 13.06 (CET) på grund av att är en synonym till eftersom, tack vare att är en antonym till trots att ... vill ni också radera trots att? Det blir svårt att dra en gräns ... därför att, för att, genom att. Förresten: hur lexikalt är det här: skära av ? Då blir det väl betydligt mer än 2 raderade sidor. Taylor 49 (diskussion) 1 februari 2019 kl. 13.06 (CET)Svara[svara]
 2. Dodde (diskussion) 31 januari 2019 kl. 23.55 (CET), instämmer med det Jonteemil skrivit i motivering och diskussion. Icke lexikalt. Borde ha kunnat snabbraderas med samma motivering. Jag ändrar mig. Jag känner mig osäker på analysen av dessa kollokationer och det kanske kan vara ett skäl att ha med dem. Om det kan bringa klarhet att ha med dem ser jag inte att det skadar. Gäller väl samtliga exempel som angetts, så länge det inte är fråga om rena felskrivningar, så klart. 3 februari 2019 kl. 02.25 (CET)Svara[svara]
 3. Tommy Kronkvist (diskussion), 28 februari 2019 kl. 19.48 (CET). Som Taylor 49 och Dodde.Svara[svara]

Diskussion[redigera]

Som konjunktioner är dessa uttryck mer än bara en kombination av uttryckens delar, som kanske tydliggörs lite genom denna utläggning [1] som kom upp i en googlesökning. ~ Dodde (diskussion) 29 januari 2019 kl. 03.54 (CET)Svara[svara]

”Därför att” och ”för att” vill jag inte ha raderade, varför de saknar {{raderas}}. Vad gäller ”pga att” och ”tack vare att” dock, så känner jag bara att det är prepositioner som man på något sätt försökt göra till konjunktioner genom att lägga till att (för övrigt och föga förväntat avskyr jag båda konstruktionerna). ”Att” tillför ingen ny betydelse eller ”nyans” till prepositionerna. ”Pga att” kan väl översättas med ett ord på ett annat språk, men det endast för att de är synonyma med de kortare ”eftersom”, ”då, ”för att” o.s.v. Detta skiljer dem från ex. genom att som jag tycker har mycket mer fog för en egen artikel då ”att” ändrar innebörden från, vad som på engelska kan översättas med ”through”, till blott ordet ”by”. Genom att åka kommer man någon vart - By traveling you get somewhere.Jonteemil (diskussion) Ps. använd gärna {{@}} vid svar 30 januari 2019 kl. 14.51 (CET)Svara[svara]
@Taylor 49: skära av är ett partikelverb och de finns med i inklusionskriterierna så det är inget att orda om.Jonteemil (diskussion) Ps. använd gärna {{@}} vid svar 1 februari 2019 kl. 14.36 (CET)Svara[svara]
@Taylor 49: Håller dock med om att ”trots att” är av samma slag som ”pga att” och ”tack vare att” så om de raderas bör även ”trots att” raderas.Jonteemil (diskussion) Ps. använd gärna {{@}} vid svar 1 februari 2019 kl. 15.09 (CET)Svara[svara]
Detsamma gäller plus att och dock att.Jonteemil (diskussion) Ps. använd gärna {{@}} vid svar 1 februari 2019 kl. 17.05 (CET)Svara[svara]
Precis. Vilken tur att (ej lexikalt: tur att) det inte är ärkeboven Taylor 49 som har skapat plus att och dock att. Jag inser att (ej lexikalt: inser att) vissa sammansatta subjunktioner såsom på grund av att, tack vare att, trots att, plus att och dock att är tvivelaktiga i fråga om lexikalt eller ej lexikalt, ändå vill jag behålla dem. Observera att (ej lexikalt: observera att) detta mycket liknar andra tvivelaktiga uppslag:
Som sagt, behåll, pga:
 • "in dubio pro reo"
och
 • gränsdragningssvårigheter ifall vi börjar att (ej lexikalt: börjar att) rensa ut icke-lexikala sammansatta subjunktioner, icke-lexikala flerordiga prepositioner och icke-lexikala partikelverb.
Det är nu definitivt inte så att (ej lexikalt här) wiktionary blir ren genom att (lexikalt) sidor på grund av att och tack vare att raderas. Taylor 49 (diskussion) 4 februari 2019 kl. 13.33 (CET)Svara[svara]
@Taylor 49, @Jonteemil, @Tommy Kronkvist Raderasmall borttagen från sidorna som varit föremål för diskussionen. ~ Dodde (diskussion) 31 mars 2019 kl. 03.04 (CEST)Svara[svara]

kebabingenjör, kebabtekniker[redigera]

Radera uppslaget?[redigera]

 • Motivering till artikelns raderande: Hittar endast en förekomst (plus omnämnanden/referenser till denna enda förekomst, oftast som citat), så jag skulle nog säga att termerna inte är i tillräckligt bruk för att ta med. Har någon hittat relevanta belägg för termerna?
Radera
 1. \Mike 16 mars 2019 kl. 20.43 (CET)Svara[svara]
 2. Tommy Kronkvist (diskussion), 18 mars 2019 kl. 10.44 (CET).Svara[svara]
 3. Taylor 49 (diskussion) 18 mars 2019 kl. 13.36 (CET)Svara[svara]

Raderade idag efter 6 dagars omröstning och 4 månader sedan den tidigaste nomineringen. Taylor 49 (diskussion) 22 mars 2019 kl. 12.52 (CET)Svara[svara]

@Taylor 49: Nu är kebabingenjören tillbaka. En variant är ju att radera uppslaget (igen...) och sedan lägga till ett skrivskydd för uppslagets platshållare (och förstås även för "kebabtekniker"). Då kan de ju inte skapas på nytt i rent okynne. –Tommy Kronkvist (diskussion), 6 september 2019 kl. 19.37 (CEST).Svara[svara]
@Tommy Kronkvist, @Taylor 49: Jag raderade uppslaget nu, och gav det skrivskydd från oinloggade användare. Tills dess att ordet är en etableread term så har det inte på Wiktionary att göra, och troligtvis blir inte fallet så inom den tidsfrist jag satte för skrivskyddet :-)Svenji 11 september 2019 kl. 13.48 (CEST)Svara[svara]
Ausgezeichnet! Följaktligen kanske vi kan slippa lite onödigt arbete en stund framöver, och istället fokusera på det som bör inkluderas i ordboken. :-)Tommy Kronkvist (diskussion), 11 september 2019 kl. 15.37 (CEST).Svara[svara]

Kategori:Svenska/Naturvård, Kategori:Svenska/Miljö[redigera]

Behåll[redigera]

 1. Det är relevant att ha kvar Naturvård som en kategori eftersom det utgör ett avgränsat ämnesområde. Som med många av WT:s uppslagsord finns det så klart uppslag som platsar i fler än en kategori. --Nyström (diskussion) 19 oktober 2019 kl. 16.36 (CEST)Svara[svara]

Neutral[redigera]

 1. Jag kan leva med alla 3 kategorierna (Kategori:Svenska/Naturvård, Kategori:Svenska/Miljö, Kategori:Svenska/Ekologi) ifall de ingår i en genomtänkt kategoristruktur och det finns tydliga regler kring vilka ord ska placeras i vilken av dem. Taylor 49 (diskussion) 20 oktober 2019 kl. 02.12 (CEST) Taylor 49 (diskussion) 22 oktober 2019 kl. 16.34 (CEST)Svara[svara]

Diskussion[redigera]

Har vi någon sida med tydliga regler kring vilka ord som skall placeras i WT:s olika kategorier? --Nyström (diskussion) 20 oktober 2019 kl. 15.56 (CEST)Svara[svara]pålasta[redigera]

Radera uppslaget?[redigera]

Radera
 1. Dodde (diskussion) 8 januari 2021 kl. 02.48 (CET) Uppslaget känns ovidkommande och kvaliteten på uppslaget uppväger inte det. Inklusionskriterierna ger dålig vägledning i vad som gäller denna typ av äldre ord som verkar ha använts i begränsad omfattning och som nu inte längre används.Svara[svara]
 2. Taylor 49 (diskussion) 8 januari 2021 kl. 03.27 (CET) (inte snabbradera utan först efter diskussion)Svara[svara]
Behåll
 1. Gabbe (diskussion) 8 januari 2021 kl. 06.55 (CET)Svara[svara]
 2. Adjoka (diskussion) 26 oktober 2022 kl. 22.03 (CEST) med samma motivering som Gabbe. Ska man eller ska man inte följa etablerade riktlinjer (eller bör de förändras)?Svara[svara]

Diskussion[redigera]

Att ett ord är ovanligt anser jag inte vara tillräcklig anledning för att radera uppslaget. För mig är en av de största användningsområdena för en ordbok just att det ger mig möjligheten att slå upp ord som är ovanliga. För att förstå innebörden av de "vanliga" orden behöver jag inte ordbokens hjälp. Att ett ord är ovanligt är i mina ögon tvärtom ett starkare skäl att ha ett uppslag om det. Naturligtvis måste någon slags gräns dras. Om jag skulle uppfinna ordet "frunkelmapetrik" och bara använder det en gång på denna debattsida, så är det förstås otillräckligt för att vi ska göra ett uppslag på Wiktionary om ordet. Givet att ett ord uppfyller de etablerade inklusionskriterierna ("Wiktionary:Stilguide/Vilka ord ska tas med") så tycker jag däremot inte ordets ovanlighet är skäl att radera uppslaget. Att andra ordböcker (som SAOL) gallrar ord för att de är ovanliga är fullt rimligt givet att de ordlistorna är bundna av en slags platsbegränsning. Wiktionary har inte samma slags begränsningsproblematik. Det finns liksom inget "tak" på hur många ord vi kan ha för att få plats med alla i en och samma fysiska volym. Gabbe (diskussion) 8 januari 2021 kl. 06.55 (CET)Svara[svara]

Problemet var att betydelsen som först angavs när sidan skapades inte kunde verifieras - inte att betydelsen var ovanlig eller gammal. Definitionen har sedan sidan skapades ändrats från en betydelse som inte kunnat verifieras (störa) och uppfyllde därför inte inklusionskriterierna, till en betydelse som det finns verifiering för (betunga) [2]. Så sidan kan nu med korrigerad definition vara kvar. ~ Dodde (diskussion) 8 november 2022 kl. 20.42 (CET)Svara[svara]

kyparpollett[redigera]

diskussionen flyttad från Diskussion:kyparpollett efter att sidan har raderats

Radera uppslaget?[redigera]

Radera
Behåll

Diskussion[redigera]

Verifiering är efterfrågad. Ordet verkar finnas. Det finns en del auktioner som säljer dessa mynt. Det finns några bloggsidor som förklarar hur dessa användes, men tre förekomster i tryckt medium kan jag inte finna. Kan man åberopa uppenbarligen spridd användning? @Skalman vill du fortfarande radera? ~ Dodde (diskussion) 8 januari 2021 kl. 03.13 (CET)Svara[svara]

@Dodde, jag är fortfarande tveksam pga att det är så få användningar på nätet. Jag hittar bara en enda bloggpost som inte förklarar hur dom användes. Men jag har ingen jättestark åsikt. Kan ta bort verifieringsmallen om du tycker att det verkar trovärdigt. Skalman (diskussion) 9 januari 2021 kl. 16.30 (CET)Svara[svara]
Nämns också här: http://www.worldofcoins.eu/forum/index.php?topic=37363.0. Men, ja, jag raderar sidan. Hoppas belägg kan hittas i framtiden. ~ Dodde (diskussion) 5 november 2022 kl. 19.04 (CET)Svara[svara]