Wiktionary:Sidor som bör raderas

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om radering av uppslag[redigera]

För att anmäla ett uppslag för radering lägger du till mallen {{raderas|din motivering för radering}} på sidan. Detta innebär att uppslaget blir anmält för snabbradering. En administratör förväntas göra en bedömning av om uppslaget kan raderas.

En administratör kan utan föregående diskussion ta bort uppslaget om...

 • ...dokumentet Vilka ord ska tas med saknar stöd för att typen av uppslag ska finnas med i Wiktionary.
 • ...uppslaget helt saknar definition, och åtminstone en enklare betydelseindikering är problematisk att lägga till.
 • ...uppslagets definition och struktur bedöms kräva mer arbete att rätta till än vad som krävs för att nyskapa uppslaget.

Tanken med denna sida är att förbättra och göra dokumentet Vilka ord ska tas med tydligare så att tidskrävande diskussioner och omröstningar om enskilda uppslagsord blir mindre nödvändiga i framtiden.

Om ett uppslag behöver diskuteras ur ett principperspektiv kan uppslaget tas upp för diskussion på denna sida. Vilka ord ska tas med kan sedan eventuellt ändras i enlighet med de argument som framkommit och de åsikter som ventilerats i principdiskussionerna.

Motivera gärna väl vad med det anmälda uppslaget som är tveksamt i förhållande till Vilka ord ska tas med-dokumentet, eller vad i dokumentet du föreslår en förändring i, så att diskussionen hålls konkret och hanterbar.

Sidor som har markerats med {{raderas}} listas i Kategori:Wiktionary:Raderas?. En logg över alla sidor som raderats finns på Special:Log/delete.

Alla uppslag som inte håller tillräckligt hög kvalitet behöver inte anmälas för snabbradering utan kanske istället behöva åtgärdas på ett eller annat sätt. En översikt av de mallar som används för markering av sidor på Wiktionary finns på Kvalitetsmallar.

Exempelmall för diskussion och omröstning[redigera]

Öppna redigerinsfönstret och kopiera exempelmallen.


Raderingsförslag[redigera]

Tollpatschs[redigera]

Radera uppslaget?[redigera]

Radera
 1. fel deklination Spanier Spanier (diskussion) 5 juli 2023 kl. 07.22 (CEST)[svara]

Resultat[redigera]

Raderat. För banala icke-kontroversiella och icke-akuta begäran om radering använd enbart mallen {{delete}} (ta inte upp här, kontakta inte enskilda administratörer). Taylor 49 (diskussion) 5 juli 2023 kl. 11.52 (CEST)[svara]

Bofors[redigera]

Radera uppslaget?[redigera]

Radera
 1. Inte pasande för ordbok / Out of project scope. Vi ska väl inte ha uppslag för MOWAG, Oerlikon Contraves, Almaz-Antei etc, eller för Ulf Kristersson pga "rödlänkad i projekt Frekvensordlista". Taylor 49 (diskussion) 16 juli 2023 kl. 18.44 (CEST)[svara]
  Motsvarande sida har raderats hos en.wiktionary.org/wiki/Bofors. Taylor 49 (diskussion) 18 juli 2023 kl. 15.37 (CEST)[svara]
 2. Jag tycker att det bör raderas, per Wiktionary:Stilguide/Vilka ord ska tas med. "Bofors" är ett fullt lämpligt uppslag för Wikipedia, men inte för Wiktionary. Samma som med andra företag, som Microsoft, IBM, Nvidia, och liknande. De hör hemma på Wikipedia, inte Wiktionary. Gabbe (diskussion) 16 juli 2023 kl. 20.03 (CEST)[svara]
 3. Andreas Rejbrand (diskussion) 17 juli 2023 kl. 15.27 (CEST)[svara]
 4. Skalman (diskussion) 18 juli 2023 kl. 21.20 (CEST)[svara]
 5. "85" 19 juli 2023 kl. 17.15 (CEST)[svara]
 6. Svenji (diskussion) 27 juli 2023 kl. 00.02 (CEST)[svara]

Resultat[redigera]

Raderat. Taylor 49 (diskussion) 22 juli 2023 kl. 00.28 (CEST)[svara]


Kategori:Bottniska/Alla uppslag[redigera]

 • Motivering till principdiskussion:

Tidigare diskussioner:

2015 skapades kategorin ”bottniska”, vilket uppenbarligen är menat att inbegripa dialekter i både nuvarande Västerbotten, Norrbotten och möjligtvis även Österbotten. Både kategorin och uppslagen är dock problematiska av ett antal anledningar. Det var en motsvarande diskussion på engelskspråkiga Wiktionary sommaren 2022, vilket ledde till radering där, se:

Vi föreslår att svenskspråkiga Wiktionary följer samma väg och raderar kategorin ”bottniska”, eftersom den verkar ha skapats utan stöd i forskning eller källor och utformats utifrån en enskild användares åsikter om nordiska dialekter.

Grupperingen ”(väster)bottniska” verkar från början ha skapats av en handfull hobbyentusiaster på internet i ett försök att få fram någon sorts gemensam språkstatus för dialekterna i Västerbotten och Norrbotten. Faktum är dock att en sådan gruppering inte erkänns i dialektologisk litteratur, som snarare brukar framhäva att det går en tydlig språklig gräns går mellan Västerbotten och Norrbotten (se t.ex. Norrländsk uppslagsbok (1996), eller Svenska dialekter (Pamp, 1978)).

Inte heller talarna av detta påstådda språk verkar se det som ett sådant. Det finns många böcker om olika sockenmål i Västerbotten och Norrbotten som har givits ut av lokala entusiaster och föreningar. Inte en enda av dem nämner något om att deras dialekt skulle höra till en “bottnisk” språkgemenskap.

I uppslagen på Wiktionary är det däremot sällan angett vilken dialekt det faktiskt rör sig om, utan det framstår som att det rör sig om en enhetlig varietet. Intrycket stärks av att det ofta bara presenteras ett enda uttal, trots att detta skiljer sig markant mellan de olika socknarna.

Dessutom är uppslagen stavade med en hemmasnickrad ortografi utan grund i något vedertaget skriftspråk. Stavningen har också ändrats genom åren, vilket visar att den på intet sätt är etablerad. Man får snarare intrycket av att svenskspråkiga Wiktionary har utgjort en sorts sandlåda eller arbetsskiss för ortografin. T.ex. har uppslaget hähjänna flyttats till heþhérna och sedan vidare till heþ hérna, heð hérna och till sist heðhérnă.

Vi bör inte ha uppslag på dialektgrupper utan stöd från varken vetenskapen eller påstådda talare, och de bör inte heller använda sig av hemgjorda ortografier. Att städa upp varje uppslag för sig är i praktiken omöjligt eftersom allt bygger på enstaka användares egna tolkningar av flera olika dialekter. En bättre lösning vore att flytta uppslagen till en sandlåderymd och radera dem från huvudrymden, liksom man har gjort på engelskspråkiga Wiktionary.

--Lundgren8 (d · b) 30 oktober 2023 kl. 20.47 (CET)[svara]

--Armeix (diskussion) 30 oktober 2023 kl. 20.51 (CET)[svara]

--Peter Isotalo 30 oktober 2023 kl. 21.10 (CET)[svara]

Radera uppslagen?[redigera]

Radera
 1. Skalman (diskussion) 2 november 2023 kl. 22.15 (CET)[svara]
 2. Frodlekis (Talk💆‍♂️) 2 november 2023 kl. 23.48 (CET)[svara]
 3. Flytta till appendixrymden, ogiltiggöra koden "gmq-bot", radera ca 45 katter. Taylor 49 (diskussion) 7 november 2023 kl. 18.14 (CET)[svara]
 4. Sabelöga (diskussion) 8 november 2023 kl. 05.48 (CET)[svara]
 5. Taylor 49:s förslag ovan. Blockhaj (diskussion) 8 november 2023 kl. 07.54 (CET)[svara]
 6. Enligt Taylor 49:s förslag ovan. JoolzWiki (db) 9 november 2023 kl. 08.25 (CET)[svara]
 7. Radera (med vilket jag menar: släng de sidor som enbart innehåller bottniska, ta bort det bottniska innehållet från sidor som även innehåller annat, gör gmq-bot ogiltig, ta bort länkar och andra hänvisningar till bottniska i "översättningar" och dylikt). Jag motsätter mig inte en flytt till appendixrymden, men jag tycker inte det behövs. Gabbe (diskussion) 11 november 2023 kl. 16.52 (CET)[svara]
 8. Tommy Kronkvist, som är född i Österbotten, (diskussion). 19 november 2023 kl. 21.28 (CET).[svara]
Behåll
Diskussion

Hittills har tre användare – Lundgren8, Armeix och Peter Isotalo – skrivit under själva inlägget. 0 personer har röstat i frågan (0 för radera, 0 för behåll). Kan det vara så att de tre användarna hade för avsikt att lägga varsin röst? --Andreas Rejbrand (diskussion) 31 oktober 2023 kl. 00.10 (CET)[svara]

Vi är tre användare som står bakom förslaget, och med det följer naturligtvis att vi stöder en radering. Om det är praxis att den som ger förslaget även röstar i diskussionen, så kan vi flytta ner våra signaturer. --Lundgren8 (d · b) 31 oktober 2023 kl. 07.09 (CET)[svara]
Okej, det räcker med det här klargörandet. Andreas Rejbrand (diskussion) 2 november 2023 kl. 23.01 (CET)[svara]

Jag tycker att motiveringen låter rimlig. Är det någon mer än @Knyȝt som har skapat/redigerat bottniska uppslag? Jag har skrivit på hens diskussionssida. Kanske vore det bästa att lägga dom på en undersida på hens användarsida? Skalman (diskussion) 2 november 2023 kl. 22.15 (CET)[svara]

 • Det är inte med helgott samvete jag röstar, men jag det har gnagt på mitt tålamod enda sedan jag såg att detta "fornspråk" introducerades. Det bär mig emot för att det lagts ner så mycket arbete och grundar sig på hur faktiskt språk har låtit i Sverige, särskilt i äldre tid. Problematiken är inte att dokumentera gamla dialekter i sig, men precis som det redan raderade språket "skånska" (baserat i mycket på yngre forndanska) så har dessa språk aldrig erkänts som egna språk, aldrig skrivits med den använda ortografin, och varken hos svenska lingvister eller hos dialektbärare har dessa språk dokumenterats och brukats som egna skriftspråk. Både bottniskan och skånskan som eget fornspråk faller på flera punkter av vad Wiktionary dokumenterar. Jag ser gärna att personerna i fråga publicerar sina arbeten som böcker, m.m. Men Wiktionary är inte rätt medium att sprida dessa försök till standardisering av slumrande landsmål. 𐏐Frodlekis (Talk💆‍♂️) 2 november 2023 kl. 23.48 (CET)[svara]
Det handlar om nästan 5'000 uppslag. Ska de raderas? På enwikt har de flyttats till ett speciellt karantänutrymme i NS4 i väntan på att kanske hamna i NS "Apendix:" någon gång. En hel del sidor bör då raderas, men från andra såsom bit måste bara avsnittet med bottniska tas bort. Förklara gärna vad du eller ni vill eller föreslår innan ni ber folk att rösta. Taylor 49 (diskussion) 3 november 2023 kl. 23.07 (CET)[svara]
Kärnfrågan är som jag ser det att Wiktionary inte ska innehålla "bottniska" ord eftersom det saknas belägg och att det i praktiken är omöjligt att kategorisera om uppslagen även utifrån befintliga, beskrivna dialekter. Hade de som skapade uppslagen utgått från det faktiska källäget och hållit sig till dokumenterad stavning och transkribering så hade det varit en annan situation. Men nu har olika lokala dialekter, stavningar och egna tolkningar blandats och det är orimligt att begära att någon annan skulle försöka plocka isär vad som är vad. I många fall kan det lika gärna röra sig om helt påhittade ord. Om vi skulle försöka ta det utifrån ett sorts regelperspektiv så är det att "bottniska" går emot Hjälp:Vad Wiktionary inte är, t.ex. "forskarforum" och "kanal för att mynta ord".
Jag tolkar det som att de som röstar för att radera förstår att t.ex. heðhérnă kommer raderas helt och hållet medan dim bara kommer att bli av med ett avsnitt. Och att även de som nu implementerar raderingen själva kan tolka vad som behövs i enskilda fall. Tänker du att vi måste förklara exakt vad som behöver göras rent tekniskt för varje typ av uppslag och kategori som beskriver "bottniska" för att förslaget ska vara giltigt? Peter Isotalo 4 november 2023 kl. 11.20 (CET)[svara]
@Taylor 49, min röst för radering betyder "ta bort alla referenser till bottniska ur huvudnamnrymd (allt under ==Bottniska==, men även översättningar och ur etymologiavsnitt); om någon orkar, lägg denna information nån annanstans på svwikt där den är ur vägen". Jag gissar att variationer av detta är acceptabelt för Frodlekis, Peter Isotalo, Lundgren8 och Armeix också. Skalman (diskussion) 4 november 2023 kl. 16.28 (CET)[svara]
Ska koden "gmq-bot" göras ogiltig? Och frågan ifall bottniska ska utplånas (så att vanliga användare inte längre kommer åt en stor del av det tvivelaktiga innehållet), eller bara flyttas till något karantänutrymme (NS4 ? NS102 ? Användare:Knyȝt/... ?), borde också besvaras. Men i stort sett håller jag med det som skrivs ovan. Taylor 49 (diskussion) 5 november 2023 kl. 15.48 (CET)[svara]
Ja, jag tycker att det rimligen ingår att göra koden "gmq-bot" ogiltig. Skalman (diskussion) 5 november 2023 kl. 20.56 (CET)[svara]
Ja, rimligen borde även koden göras ogiltig som ändå är ad hoc från början. Skalmans tolkning ovan är i linje med det vi föreslår. Det viktiga är som sagt att uppslagen tas bort från huvudrymden. Vad som sedan sker med dem kan lämnas till gemenskapen. På engelskspråkiga Wiktionary valde gemenskapen att flytta dem till appendixrymden. --Lundgren8 (d · b) 6 november 2023 kl. 07.12 (CET)[svara]
Jag har stött på konstiga ord till och från under mina dar av historieforskning kring Finland och finlandssvenskar etc, såsom nyligen "saelisöka" på ett foto från Andö daterat 1934 (sælisöka?), vilket antas betyda säleka (fotot visar en eka med bössor). I norra Sverige finns det gott om fäbodar med inristade ord som avviker från rikssvenska, vissa så sent som sent 1800-tal från egen observation (jag tror fanimig jag sett bokstaven Ð ett antal gånger). Jag förstår att bottniska ej är en etablerad term men språknörden i mig tycker ändå att regionala varieteter bör ha en plattform. Jag kan backa upp en radering av bottniska som språk men skulle vilja se arbetet dokumenterat på något vis.--Blockhaj (diskussion) 6 november 2023 kl. 16.39 (CET)[svara]
Då är väl flytt till appendixrymd det mest lämpliga. Det gäller bara att vara tydlig med att den som vill föra tillbaks saker till huvudnamnrymden måste knyta an orden till det som sägs i publicerat material. Den här raderingen har inget att göra med huruvida "regionala varieteter bör ha en plattform" utan att man måste hålla sig till sånt som går att belägga, inte försöka lansera egen forskning. Peter Isotalo 7 november 2023 kl. 17.47 (CET)[svara]
Ingen vågar rösta "BEHÅLL". Då måste vi börja fundera hur detta ska verkställas. Hur ska detta innehåll vara strukturerat i appendixrymden? Taylor 49 (diskussion) 7 november 2023 kl. 18.14 (CET)[svara]
Nåt likt hur en-wikt har gjort blir väl bra? en:Wiktionary:Todo/Westrobothnian cleanup Skalman (diskussion) 8 november 2023 kl. 10.42 (CET)[svara]
Håller INTE med. en-wikt har inte gjort något vettigt eller alls ... de har innehållet i NS4 i form av "ToDo". Vänta gärna med åtgärder tills det är klart hur innehållet ska struktureras i appendixrymden. Jag vill inte ha ett permanent "ToDo" i NS4. Taylor 49 (diskussion) 9 november 2023 kl. 10.45 (CET)[svara]
Har du ett bättre förslag, föreslå det. Det är appendixflytt eller radering rakt av som gäller i nuläget.
Vi kan inte villkora radering av material som egentligen inte ska finnas på Wiktionary. Peter Isotalo 9 november 2023 kl. 12.26 (CET)[svara]
Radering är påkallad men inte akut. Någon har lagt ner tid på att skapa ca 5'000 uppslag, och nu måste någon investera tid att radera alla dessa. Vi har väl råd med någon vecka fördröjning för att kunna fundera hur innehållet ska struktureras i appendixrymden. Taylor 49 (diskussion) 13 november 2023 kl. 22.00 (CET)[svara]
Jag ser att @Skalman gjorde en liknande flytt av uppslag 2017 under Användare:87.63.114.210/Skånska ord. Eftersom fallen verkar vara liknande (hemsnickrad ortografi osv.) vore kanske samma metod lämplig även här. Möjligen uppdelad i flera undersidor om antalet uppslag så kräver. Vad sägs om denna lösning? --Lundgren8 (d · b) 14 november 2023 kl. 10.20 (CET)[svara]
Jag skulle gärna se en lite mer officiell förvaltningsplats. Kanske som ett appendix, typ Appendix:Arkiverat språkmaterial gemensamt med "fornspråket" skånska, eller Appendix:Arkiv/Oattesterade språk Jag tycker också det vore hjälpsamt mer än "skälpsamt" att låta det undangömda Appendixet få en länk ifrån Kategori:Svenska/Norrländska med en brasklapp för att detta inte är någon ortografi vi kan bekräfta eller officiellt språk. Lite som en avlägsnare variant av rekonstruerade språk (som det väl rör sig om för de flesta "bottniska" orden). 𐏐Frodlekis (Talk💆‍♂️) 14 november 2023 kl. 15.36 (CET)[svara]
Med det sagt, jag tycker en tillfällig flytt likt den vi som gjordes för skånskspråket är bättre än att vi drar ut på det med ytterligare debatt. 𐏐Frodlekis (Talk💆‍♂️) 14 november 2023 kl. 15.39 (CET)[svara]
Föreslår flytt Användare:87.63.114.210/Skånska ord -> Appendix:Oattesterade språk/Skånska och ny sida Appendix:Oattesterade språk/Bottniska och undersidor Appendix:Oattesterade språk/Bottniska/A ... Appendix:Oattesterade språk/Bottniska/Z med tabeller av samma typ som finns på Användare:87.63.114.210/Skånska ord. Taylor 49 (diskussion) 14 november 2023 kl. 17.11 (CET)[svara]
👆 Vad hen sa. 𐏐Frodlekis (Talk💆‍♂️) 14 november 2023 kl. 17.41 (CET)[svara]
Jag invänder å det skarpaste mot detta senaste förslag, då det innebär en orimlig legitimering av något som aldrig skulle ha lagts upp på Wiktionary från början. Den "bottniska" som har lagts upp här på Wiktionary är inte något "oattesterat språk" eller något slags rekonstruktion. Det är i första hand att likställa med ett conlang, där en enskild användare har bestämt sig för att bygga ett takspråk med en hyperkonservativ ortografi för ett antal dialekter som varken talare eller forskare anser hör ihop i en gemensam grupp. Armeix (diskussion) 14 november 2023 kl. 21.21 (CET)[svara]
Jag håller med Armeix om att både benämningen ”oattesterad” och ”språk” är olämpliga i sammanhanget. Anledningen till att jag föreslog samma lösning som för de ”skånska” orden var att lösningen redan var implementerad på Wiktionary. Man kan tänka sig samma lösning som Taylor 49 föreslog ovan med flytt till Appendix-rymden, men med någon annan benämning, som visar vad det rör sig om för uppslag. Kanske Appendix:Raderade uppslag/Bottniska/A? Strukturen kan vara den samma som den nuvarande Användare:87.63.114.210/Skånska ord. --Lundgren8 (d · b) 17 november 2023 kl. 07.18 (CET)[svara]
Det här är väl ändå "Sidor som bör raderas", inte "Sidor som bör flyttas". Det vi föreslagit och röstar om är först och främst radering och puts väck från huvudnamnrymden. Om det nu finns intresse här att göra något med materialet, dumpa det på nån tillfällig plats och bestäm sen lämpligt namn på appendix.
Ni kan lösa frågan om var ni ska placera innehållet i lugn och ro sen, och gärna med utgångspunkt i från råden som Armeix och Lundgren gett här. Var materialet hamnar är en helt separat fråga och jag tycker inte det är relevant att försöka villkora radering av innehåll som bryter mot Wiktionarys riktlinjer för att man inte tycker om vart det eventuellt hamnar. Peter Isotalo 17 november 2023 kl. 21.55 (CET)[svara]
Det handlar inte om att "villkora radering", utan om frågan hur materialet ska fås bort från uppslagsnamnrymden. Och akut är det inte. @User:Skalman: Har du en bot som kan plocka och flytta materialet på samma sätt som det hände med Skånska? Taylor 49 (diskussion) 18 november 2023 kl. 01.20 (CET)[svara]
@Taylor 49, nej jag har inget färdigt. Jag kan möjligtvis vara behjälplig, men har just nu fullt upp privat. Skalman (diskussion) 18 november 2023 kl. 22.32 (CET)[svara]
Samma för mig och mitt robotvapen. Två sidor har raderats manuellt. Det fanns 17'000 omdirigirengar till varje. Extremt tidskrävande att ta hand om sådant. Taylor 49 (diskussion) 19 november 2023 kl. 01.09 (CET)[svara]
Vad innebär det här rent konkret? Måste det vänta tills det finns nån som kan ta sig an det eller finns inte verktygen för det överhuvudtaget? Peter Isotalo 19 november 2023 kl. 12.45 (CET)[svara]
Du tolkar det nog rätt. Du låter nästan förvånad - kanske kan du koda ihop en bot som gör det hela? Annars får vi nog vänta tills Taylor, jag eller nån annan har tid. Skalman (diskussion) 19 november 2023 kl. 21.10 (CET)[svara]
Jag försöker inte låta på nåt särskilt sätt. Det var en ärligt menad fråga eftersom jag inte har koll på hur teknisk admin funkar på sv.wikt. Är problemet alltså att vi saknar verktyg för en sån här flytt? Peter Isotalo 20 november 2023 kl. 08.42 (CET)[svara]
Det stämmer. Vi har inget färdigt verktyg, men det handlar om så många uppslag att vi nog behöver skapa ett. Skalman (diskussion) 20 november 2023 kl. 16.23 (CET)[svara]
Jag har kontaktat den admin som rattade åtminstone en av bottarna för flytten av "Westrobothnian" på en.wikt. Kanske kan hen bidra med lite teknisk hjälp.
Vill vi prova att starta en diskussion om det tekniska på nåt annat ställe? Jag tänker att det ser ut som att det redan finns väldigt tydligt konsensus åtminstone för att ta bort "bottniska". Det verkar ju mest handla om att se till att det flyttas till ett vettigt namngivet appendix. Jag kan tyvärr inte skriva botkod men jag försöker gärna hjälpa till så gott det går. Peter Isotalo 21 november 2023 kl. 13.16 (CET)[svara]
Erbjudande om hjälp finns![1] Peter Isotalo 21 november 2023 kl. 15.36 (CET)[svara]
@Taylor 49 och @Skalman, har ni noterat erbjudandet om hjälp, både från mig och Surjection på en.wikt? Peter Isotalo 3 december 2023 kl. 14.02 (CET)[svara]
@Peter Isotalo, @Surjection: se Wiktionary:Användare/Robotar/Begäran_om_botstatus#SurjectionBot. Taylor 49 (diskussion) 3 december 2023 kl. 18.53 (CET)[svara]

How to perform the move/deletion[redigera]

@Surjection, @Peter Isotalo, @Taylor 49: I'm writing this in English, since I want Surjection to understand too. Surjection, thank you for offering to help us!

Moving/deleting these entries is not completely trivial, so I want to document a few things that you'll need to consider. Other people are free to add stuff to this list.

 • The content under ==Bottniska== should be deleted.
 • If there are other languages on the page, don't delete them.
  • Note: ==Källor== is not a language. It contains references - so if there are no more references on the page, that heading should also be removed.
 • If there are no other languages on the page, but there is more content (e.g., {{se även}}), the page must be manually reviewed (probably it should be deleted, but it might be kept with a {{inget uppslag}}).
 • Translations starting with *bottniska: should be deleted.
 • Assuming that the bot is not permitted to delete pages, they should be marked with {{raderas|Bottniska används inte som språk}}.
  • The same goes for all redirects to pages that should be deleted.
 • The edit summary should reference Appendix:Oattesterade språk/Bottniska.
 • Pages that contain "bottniska" in other language sections must be manually reviewed (e.g., etymologies referencing bottniska will need to be updated or removed).

Again, thank you! Skalman (diskussion) 3 december 2023 kl. 20.49 (CET)[svara]

Partiell radering[redigera]

P.g.a. att "bottniska" inte har raderats ur våra uppslag ännu, så får man Tidy-varningar när man redigerar en sida som använder bottniska, t.ex. här. Borde vi lägga tillbaka bottniska som ett språk, så länge, så att man inte får dom varningarna? Skalman (diskussion) 19 december 2023 kl. 20.18 (CET)[svara]

Vad exakt är det som är problematiskt med tidy-varningar? Peter Isotalo 20 december 2023 kl. 11.54 (CET)[svara]
Tanken är att dom endast ska dyka upp om användaren gör något fel - det är ändå ganska stora röda varningar, som man inte vill se i onödan.
När någon inför en ändring som orsakar Tidy-varning, så bör någon snarast lösa problemet. Men nu har vi flera tusen uppslag där det inte går att få bort varningen utan att plocka bort bottniska. Så frågan är om vi kanske temporärt borde lägga tillbaka bottniska, för att varningen inte ska dyka upp. Skalman (diskussion) 20 december 2023 kl. 12.36 (CET)[svara]
Info om påhittade språkkategorier är inget som ska finnas i huvudnammrymden. På vilket sätt är det ett problem om det dyker upp varningar som uppmanar till att plocka bort felaktig info? Peter Isotalo 20 december 2023 kl. 14.44 (CET)[svara]
Det är inte rimligt att användare, som t.ex. bara försöker korrigera ett orelaterat stavfel, får stora röda varningar om nåt som dom inte har nån kunskap om (bottniska).
Om nu Surjection fixar uppslagen i närtid, så är det skitsamma, men annars bör vi nog lägga tillbaka bottniska temporärt. Skalman (diskussion) 20 december 2023 kl. 23.26 (CET)[svara]
Varningen verkar ange rätt tydligt att "bottniska" är ogiltig som rubrik och det värsta som då kan hända är att någon tar bort de bottniska uppslagen. Det är att rensa bort desinformation från Wiktionary och bara en förbättring. Det är precis lika viktigt som att rätta stavfel eller dylikt.
Som användare själv är jag 100% emot förslaget att tillfälligt göra det okej att lägga in "bottniska". Vi måste prioritera att åtgärda felet, inte hålla på och trixa med att stänga av varningar som uppmärksammar allvarliga fel. Peter Isotalo 21 december 2023 kl. 15.39 (CET)[svara]
NOLL warningar just nu. Stäng av "finessen" vid behov. Ta det lungt, wiktionary är inte sönder. Taylor 49 (diskussion) 24 december 2023 kl. 17.41 (CET)[svara]

Det som återstår[redigera]

@Taylor 49, jag har raderat alla uppslag markerade för radering och också tagit bort "bottniska" ur översättningsavsnittet på 35 sidor och raderat 26 grammatikmallar. Nåt jag missat? Nån annan får gärna kika på detta. Skalman (diskussion) 31 december 2023 kl. 14.25 (CET)[svara]

Taylor 49 (diskussion) 1 januari 2024 kl. 01.58 (CET) Taylor 49 (diskussion) 6 januari 2024 kl. 23.45 (CET)[svara]
Jag trodde att Surjection skulle markera också omdirigeringarna för radering. Jag kommer utgå från Special:Trasiga omdirigeringar. Hoppas att det är okej att radera allihop, för jag planerar inte att kolla igenom den listan särskilt noga. Skalman (diskussion) 1 januari 2024 kl. 10.45 (CET)[svara]
Vilket specialvapen avfirade du nu, som hinner att förgöra upp till 4 sidor per sekund? Taylor 49 (diskussion) 1 januari 2024 kl. 12.58 (CET)[svara]
Jag har kört samma skript för samtliga raderingar. Det väntar på att servern ska svara på en raderingsförfrågan innan skriptet går vidare med nästa, så hur snabbt det går beror på serverns hastighet, min internetuppkoppling och huruvida min webbläsare prioriterar dessa anrop eller inte (dom prioriteras normalt när aktuell flik är öppen).
@User:Skalman: Är det något av din skriptsamling här? Taylor 49 (diskussion) 6 januari 2024 kl. 23.45 (CET)[svara]
@Taylor 49, nej, det här är ett skript som just nu bara finns på min dator. Det är inte trivialt att använda och medför väl vissa risker om det används felaktigt. Tror du att du eller nån annan skulle ha användning för det? Det skulle ju vara möjligt att publicera trots allt ... Skalman (diskussion) 7 januari 2024 kl. 13.25 (CET)[svara]
Jag har nu raderat dom trasiga omdirigeringar vars titel innehöll konstiga tecken, eller där målsidan innehöll konstiga tecken, för det verkar vara ett säkert tecken på att det handlar om bottniska. Ca 3700 omdirigeringar raderade och ca 270 omdirigeringar återstår. Jag ska göra lite fler stickprov bland dom och raderar dom sen, kanske imorgon eller nån annan dag. Skalman (diskussion) 1 januari 2024 kl. 13.26 (CET)[svara]
Om några dagar kommer listan att automatiskt uppdateras. Taylor 49 (diskussion) 1 januari 2024 kl. 14.51 (CET)[svara]
@Taylor 49, jag har raderat resterande trasiga omdirigeringar nu. Däremot kan det finnas kvar omdirigeringar som pekade på sidor som inte har raderats, t.ex. för att dom också innehöll ett annat språkavsnitt. Borde vi försöka hitta dom omdirigeringarna också? Hur? Skalman (diskussion) 3 januari 2024 kl. 13.08 (CET)[svara]
Jo, det verkar finnas en hel del sådana också. Taylor 49 (diskussion) 3 januari 2024 kl. 19.49 (CET)[svara]
@Taylor 49, jag tror mig ha gått igenom alla omdirigeringar nu. Jag har försökt att endast radera dom som har skapats som omdirigering till ett bottniskt uppslag, men har inte raderat dom få som pekade på fornnordiska/älvdalska/isländska (även om dom säkert också är tveksamma). Det här gjordes väldigt manuellt (kolla historiken både för källa och mål), så det finns en viss risk att jag har missat nåt eller raderat en omdirigering som inte borde ha raderats. Det blev över 100 sidor att radera manuellt - puh! Skalman (diskussion) 22 januari 2024 kl. 22.56 (CET)[svara]

blodrilla[redigera]

blodrilla har anmälts för radering av Frodlekis trots att det har källa och förekommer i de andra skandinaviska språken. Detta är gnällspikshumör tycker jag. Även om ordet inte är vanligt finns det inget tecken på att det skulle vara något påhitt. Blockhaj (diskussion) 16 november 2023 kl. 23.24 (CET)[svara]

Jag har anmält det för radering för att tredje part ska granska artikeln, då källan är otillräcklig för att uppfylla inklusionskriterierna. Som jag påpekat tidigare, står allt ganska tydligt beskrivet i Stilguiden. Jag ska inte behöva citera den varje dag. Uppslaget i fråga använder det enda citat som går att finna i etern, och det är inte tillräcklig grund för att ordet är etablerat. Det talar snarare för själva motsatsen, att det inte existerar. Som jag tolkar det är det en slentrianöversättning mellan olika skandinaviska språk från en webbhandelsida. Ordet förekommer inte i denna stavningen på systerspråken, och uppslag för andra språk får med fördel skapas under den stavningen de där har. Wiktionarys uppgift är inte att föreslå nyord. Men som sagt, ta gärna en titt i Stilguiden vad som gäller för att uppfylla kriterierna för att ett ord får inkluderas. 𐏐Frodlekis () 16 november 2023 kl. 23.33 (CET)[svara]
Det finns en enda träff på hela WWW på ordet, och inga kända förekomster i andra media som tv och tidningar. Det är långt under Wiktionarys krav.
Om du kan hitta en handfull citat från SVT, SR, DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, GP, böcker, vetenskapliga artiklar, andra tidskrifter etc. där ordet används så är det klart att vi kan tänka om. --Andreas Rejbrand (diskussion) 16 november 2023 kl. 23.38 (CET)[svara]
Stilguiden är en mardröm att navigera ens med ctrl+f. Den saknar innehållsförteckning och verifiering omnämns bara i en mening. Jag tittar på den nästan varje dag och när jag tror jag gjort rätt så kommer gamarna och hackar. Ta bort om ni vill men det här känns gnälligt för ett så oskyldigt ord.--Blockhaj (diskussion) 16 november 2023 kl. 23.50 (CET)[svara]
Längst uppe på sidan i Stilguiden finns en länk "Se även undersidorna[:] Vilka ord ska tas med" till Wiktionary:Stilguide/Vilka ord ska tas med. --Andreas Rejbrand (diskussion) 17 november 2023 kl. 00.02 (CET)[svara]
Tackar. Blockhaj (diskussion) 17 november 2023 kl. 00.31 (CET)[svara]
Annars är det väl ganska självklart att man inte tar med ord som inte används eller har använts, eller som bara använts någon gång av någon person vid något informellt tillfälle? Det säger en del att träffar saknas på WWW och att ordet inte nämns i den på min skärm 66-sida SAOB-artikeln om blod. --Andreas Rejbrand (diskussion) 17 november 2023 kl. 00.07 (CET)[svara]
Jag är inte på Wiktionary för att agera gnällspik eller gam. Jag loggar heller inte in för att jag tycker det är kul att få upprepade tillmälen riktade emot mig när jag försöker hjälpa någon. Faktum är, jag fullkomligt avskyr att rätta andras artiklar. Jag är här för att skriva på mina egna grejer och bygga en seriös ordbok, och det är är ett detaljarbete, vare sig man gillar det eller inte. Tro det eller ej, svenska Wiktionary har en sån tillitsgrad att på en av mina arbetsplatser har den använts som komplement till Svenska Akademien som referensverk. En sån pålitlighet bygger man inte upp med enkelhet, och den kan också haverera snabbt om inte nya artiklar kvalitetsgranskas.
En stilguide är ungefär som spelregler i ett dataspel, det är helt enkelt så man måste göra när man är med i spelet. Är spelreglerna för krångliga, då kanske det är bättre att leta efter något annat och jämföra t.ex. engelska Wiktionary om de har en liberalare syn på #Vilka ord som ska tas med. 𐏐Frodlekis () 17 november 2023 kl. 00.27 (CET)[svara]
Som jämförelse är här de senaste engelska orden som debatterats för radering på engelska wiktionary. Jag har inte lagt in verifiering- och raderingsmallar för att hacka på någon, det är inte personligt. Ord av vilken användare som helst kan ifrågasättas. Det räcker med en bristfällig definition för att ett uppslag ska raderas. 𐏐Frodlekis () 17 november 2023 kl. 00.35 (CET)[svara]
Sidan är raderad. Taylor 49 (diskussion) 17 november 2023 kl. 02.46 (CET)[svara]

bottniska (enskilt uppslag)[redigera]

Radera uppslaget?[redigera]

 • Motivering till artikelns raderande: det sägs att ordet inte finns (@User:Lundgren8)
Radera
Behåll
 1. --Lundgren8 (d · b) 1 januari 2024 kl. 18.34 (CET) - behövs som böjningsform till bottnisk. Har redigerat uppslaget från det påhittade substantivet till böjningsformen av adjektivet.[svara]

Diskussion[redigera]

Borde väl inkludera böjningsformer bottniskas, bottniskan, bottniskans. Och bottniska bör väl göras om till böjning av bottnisk istället för radering, ifall substantivbetydelsen inte kan styrkas. Ska Westrobothnian överleva det här? Taylor 49 (diskussion) 29 december 2023 kl. 08.22 (CET)[svara]

Resultat[redigera]

3 sidor är raderade. bottniska är kvar som adjektiv. Taylor 49 (diskussion) 1 januari 2024 kl. 02.01 (CET)[svara]

Pissa ...[redigera]

Flyttat från Diskussion:Pissa inte mig på ryggen och säg att det regnar..

Radera uppslaget?[redigera]

 1. Är detta ett fast egocentriskt uttryck, alltså bara sagt om en själv? Annars bör titeln flyttas till "pissa någon på ryggen och säga att det regnar.
 2. Följer inte uttrycket svensk ordföljd, dvs. Pissa mig inte på ryggen..?

𐏐Frodlekis () 25 februari 2024 kl. 14.32 (CET)[svara]

Begreppet kommer från ett Johan Falk-citat i formen "man ska inte stå o pissa mig på ryggen och låtsas att det regnar, det är ingen bra idé". Begreppet har sedan omformats i talspråk till ovan. Teoretiskt skulle man kunna böja det till "pissa någon på ryggen och säga att det regnar" men den varianten har jag aldrig hört. Konceptet fungerar dock. Ordföljden varierar eftersom det är talspråk och folk suger på svenska. Ordföljden "pissa mig inte på ryggen" förekommer likaså. Blockhaj (diskussion) 25 februari 2024 kl. 15.57 (CET)[svara]
Detta är knappast något etablerat talesätt, utan bara en nedskräpning av Wiktionary. Bör raderas. --LA2 (diskussion) 25 februari 2024 kl. 19.30 (CET)[svara]
Jag håller med LA om att vi inte bör ha med citat från t.ex. filmer, om de inte blivit väl etablerade i språket. --Andreas Rejbrand (diskussion) 26 februari 2024 kl. 01.05 (CET)[svara]
Håller inte med. Citatet skiljer sig från ordspråket och jag grundar mig i att Wiktionary bör vara inklusionistiskt. Blockhaj (diskussion) 26 februari 2024 kl. 05.02 (CET)[svara]
Jag tycker heller inte filmcitat eller andra kändiscitat ska förekomma i en ordbok så länge de fortfarande utgör en klar filmreferens. Annars måste vi inkludera alla citat av grekiska filosofer, politiker, kungar, dokusåpadeltagare... osv. Det måste ha fått en vida spridd användning innan det räknas som en självgående språkenhet, typ veni, vidi, vici. 𐏐Frodlekis () 26 februari 2024 kl. 09.57 (CET)[svara]
Vanliga citat kan inte jämföras med ordspråket i fråga. Det bär tydlig idiomatisk mening. Sedan är det svårt att veta om citatet är den ursprungliga källan till frasen eller bara en mellanman som ytterligare populariserat det. Ordspråket skiljer sig ju som sagt från citatet. Blockhaj (diskussion) 26 februari 2024 kl. 16.16 (CET)[svara]
Men det är inget ordspråk. --LA2 (diskussion) 26 februari 2024 kl. 17.24 (CET)[svara]
Det må kanske bara vara Stockholms slang men jag skulle aldrig lagt till det om det inte förekom i viss utspridning. Blockhaj (diskussion) 26 februari 2024 kl. 17.38 (CET)[svara]

Resultat[redigera]

5 sidor raderade. Taylor 49 (diskussion) 26 februari 2024 kl. 22.55 (CET)[svara]