Appendix:Bring/470. Möjlighet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

möjlighet[redigera]

substantiv

potentialitet, tänkbarhet, vån, rimlighet, tillfälle, tillfällighet, händelse, slump, chans, träff, lyckträff, hasard, hasardspel, tärning, tärningkast, tärningspel, risk, olycksfall, extrem, ytterlighet, ytterlighetsman, ytterlighetsparti, ytterlighetsåtgärd;

sannolikhet, sannolikhetsbevis, sannolikhetskalkyl, probabilitet, probabilitetskalkyl, utsikt, förmodan, gissning, konjektur, antagande, antaglighet, supposition, hypotes, görlighet, utförbarhet, verkställbarhet, framkomlighet, farbarhet, åtkomlighet, tillgång, anbud, tillbud, användbarhet, lämplighet, duglighet, praktik, praktiskhet, tillåtlighet.

verb

möjliggöra, tillåta, stå öppet, ifrågakomma, låta sig göra, erbjuda sig, rimma sig, antaga, gissa, supponera, tör, torde, lär, hoppas, frukta, riskera, stå risken, hasardera, stå sitt kast, sätta på spel, våga vinna våga tappa, lyckas, misslyckas.

adjektiv, adverb

möjlig, tänkbar, uttänkbar, görlig, utförbar, verkställbar, realisabel, praktikabel, åtkomlig, ernåelig, uppnåelig, tillgänglig, tillåtlig, överstiglig, övervinnelig, farbar, tjänlig, lämplig, rimlig, trolig, antaglig, sannolik, probabel, eventuell, tillfällig, hypotetisk;

möjligen, möjligtvis, kanhända, kanske, måhända, törhända, icke uteslutet, rimligen, troligen, antagligen, troligtvis, lämpligen, i händelse, ifall, i så fall, i ty fall, i nödfall, såframt, såvida, därest, om, om blott, till buds, till finnandes, till hands, till salu, i marknaden, i handeln, inom räckhåll.