Appendix:Bring/867. Misshag

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

misshag[redigera]

substantiv

misshaglighet, motvilja, vedervilja, obehag, obehaglighet, aversion, antipati, avsmak, olust, olustighet, olustkänsla, vidrighet, vämjelse, vämjelighet, osmaklighet, malört, oaptitlighet, äckel, äcklighet, faddhet, duvenhet, leda, matleda, kostföraktare, övermättnad, kväljning, sjösjuka, kallsvett, osnygghet, ohyra;

ovilja, ogunst, obenägenhet, avoghet, missaktning, skyende, impopularitet, askunge, groll, fiendskap, fientlighet, motsträvighet, hat, hatfullhet, ledhet, leding, odräglighet, olidlighet, förhatlighet, anstöt, anstötlighet, avsky, avskyvärdhet, styggelse, ohygglighet, gruvlighet, gräslighet, ryslighet, rysning, fasa, skräck, vattuskräck.

verb

misshaga, missakta, misstycka, tycka illa om, bjuda emot, hava emot, icke fördraga, icke lida, icke tåla, äckla, vämjas, ledas, kvälja, gå i magen, kallsvettas, rysa, rygga för, rynka på näsan, stöta, repellera, upptaga illa, hava ngt obytt med, hava ngt otalt med, hata, sky, avsky.

adjektiv, adverb

misshaglig, motbjudande, obehaglig, oangenäm, otäck, led, vämjelig, vidrig, äcklig, osmaklig, smakvidrig, oaptitlig, fadd, duven, kvalmig, osnygg, olustig, led vid, utled, uppledsen, utledsen, övermätt, sjösjuk;

frånstötande, odräglig, olidlig, antipatisk, anstötlig, förhatlig, förhatad, illa omtyckt, illa anskriven, impopulär, avskyvärd, avskyväckande, abominabel, ohygglig, rysansvärd, ryslig, rysvärd, faslig, gruvlig, förskräcklig, gräslig, hårresande, upprörande;

avog, ovillig, motsträvig, obenägen, ogunstig, missgynnande, missgynnsam, fientlig, grolluppfylld, hatfull;

tvi, uff, usch.